Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Teknolojik gelişmeye koşut bir değer oluşumu gerçekleş- mezse teknoloji kendi ölçüsüz, değersiz, yabanıl havasını insanın içs

1. Teknolojik gelişmeye koşut bir değer oluşumu gerçekleş-
mezse teknoloji kendi ölçüsüz, değersiz, yabanıl havasını
insanın içsel ve zihinsel dünyasına empoze edecektir.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Özn

1. Teknolojik gelişmeye koşut bir değer oluşumu gerçekleş- mezse teknoloji kendi ölçüsüz, değersiz, yabanıl havasını insanın içsel ve zihinsel dünyasına empoze edecektir. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Özne - belirtili nesne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - yüklem B) Zarf tümleci - özne - belirtili nesne - yer tamlayıcısı (do- laylı tümleç) - yüklem C) Zarf tümleci - belirtili nesne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - yüklem elg D) Zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - pembin yüklem E) Özne - belirtisiz nesne - yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - yüklem