Dil Bilgisi Soruları

9.
Ve güneş ufak ufak damlıyor üstümüze
Güneş ufak ufak damladıkça
Yeni yıkanmış bir taşlık görünüyor aralık bir kapıdan
Boynunu uzatarak
Bu dizelerde, aşağıdaki ses özelliklerinden hangisini
örnekleyen bir sözcük yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
Hece düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
EX Kaynaştırma ünsüzü
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
9. Ve güneş ufak ufak damlıyor üstümüze Güneş ufak ufak damladıkça Yeni yıkanmış bir taşlık görünüyor aralık bir kapıdan Boynunu uzatarak Bu dizelerde, aşağıdaki ses özelliklerinden hangisini örnekleyen bir sözcük yoktur? A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünlü daralması Hece düşmesi D) Ünsüz yumuşaması EX Kaynaştırma ünsüzü
1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki ki-
pin anlamını karşılamamaktadır?
A) Bazıları yeni tatları denemekten hoşlanırken bazılarını bu-
nun düşüncesi bile korkutur. (Geniş zaman)
B) İnsan ırkı 70 bin yıl önce Kuzey Afrika'yı terk ettiğinden bu
yana kâşif ruhu taşımaktadır. (Şimdiki zaman)
C) Ünlü sanatçının verdiği konser, tüm zamanların en çok izle-
nen müzik etkinliği olmuş. (Öğrenilen geçmiş zaman)
D) Kazılar sırasında bulduğumuz ahşap oyuncak hepimizi faz-
lasıyla şaşırttı. (Görülen geçmiş zaman)
E) Ailemle birlikte, hayatımızın sonuna dek hatırlayacağımız de-
neyimler sunan yerlere gitmek gerek. (Gereklilik)
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki ki- pin anlamını karşılamamaktadır? A) Bazıları yeni tatları denemekten hoşlanırken bazılarını bu- nun düşüncesi bile korkutur. (Geniş zaman) B) İnsan ırkı 70 bin yıl önce Kuzey Afrika'yı terk ettiğinden bu yana kâşif ruhu taşımaktadır. (Şimdiki zaman) C) Ünlü sanatçının verdiği konser, tüm zamanların en çok izle- nen müzik etkinliği olmuş. (Öğrenilen geçmiş zaman) D) Kazılar sırasında bulduğumuz ahşap oyuncak hepimizi faz- lasıyla şaşırttı. (Görülen geçmiş zaman) E) Ailemle birlikte, hayatımızın sonuna dek hatırlayacağımız de- neyimler sunan yerlere gitmek gerek. (Gereklilik)
KAFA DENGI SORULAR
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen soruların cevabı yoktur?
A) Bu kitabınıza daha güzel bir kapak çizdirebilirdiniz. (Neye?, Ne?)
B) Bu dağlardaki oksijen miktanna hiçbir yerde rastlayamazsınız. (Kim?, Neden?)
C) Gölde neden canlı yaşamadığını ayrıntılı olarak anlattım. (Neyl?, Nasıl?)
D) Yabancı dil öğrenmek amacıyla bu ülkeye geldik. (Nereye?, Niçin?)
E) Romanlarımda gerçeği dönüştürerek anlatmaya çalışıyorum. (Nerede?, Neye?)
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
KAFA DENGI SORULAR 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen soruların cevabı yoktur? A) Bu kitabınıza daha güzel bir kapak çizdirebilirdiniz. (Neye?, Ne?) B) Bu dağlardaki oksijen miktanna hiçbir yerde rastlayamazsınız. (Kim?, Neden?) C) Gölde neden canlı yaşamadığını ayrıntılı olarak anlattım. (Neyl?, Nasıl?) D) Yabancı dil öğrenmek amacıyla bu ülkeye geldik. (Nereye?, Niçin?) E) Romanlarımda gerçeği dönüştürerek anlatmaya çalışıyorum. (Nerede?, Neye?)
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Yolculuğumuz sonunda yörenin en güzel manza-
rasını keşfettik.
B)
Kampımızı bir dere kenarında kurmayı tercih ettik.
C) İlk kez katıldığımız bu doğa yürüyüşünden hepimiz
mutlu olmuştuk.
DSiz de bu farklı deneyime hiç düşünmeden katıla-
bilirsiniz.
İçimizdeki sıkıntı, stres bir günlüğüne de olsa yok
oldu.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır? A) Yolculuğumuz sonunda yörenin en güzel manza- rasını keşfettik. B) Kampımızı bir dere kenarında kurmayı tercih ettik. C) İlk kez katıldığımız bu doğa yürüyüşünden hepimiz mutlu olmuştuk. DSiz de bu farklı deneyime hiç düşünmeden katıla- bilirsiniz. İçimizdeki sıkıntı, stres bir günlüğüne de olsa yok oldu.
4. "Türemiş zarflar isim ya da fiillerin kök veya göv-
delerine yapım eklerinin getirilmesiyle yapılır."
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya ör-
nek olabilecek bir zarf kullanılmıştır?
A) Yapmamı istediğiniz bütün işleri ancak bugün
biterebildim.
B) Lafı ağzında geveleme, ne istediğini açık söy-
le!
C) Bu elbise, kardeşime sanırım küçük gelecek.
D) O eskiden bize karşı kötü davranmazdı.
E) Böyle görkemli bir odada kalacağımı hiç dü-
şünmemiştim.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
4. "Türemiş zarflar isim ya da fiillerin kök veya göv- delerine yapım eklerinin getirilmesiyle yapılır." Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya ör- nek olabilecek bir zarf kullanılmıştır? A) Yapmamı istediğiniz bütün işleri ancak bugün biterebildim. B) Lafı ağzında geveleme, ne istediğini açık söy- le! C) Bu elbise, kardeşime sanırım küçük gelecek. D) O eskiden bize karşı kötü davranmazdı. E) Böyle görkemli bir odada kalacağımı hiç dü- şünmemiştim.
13. On yedinci asır Türk şairlerinin en kuvvetlisi olan Nef'i
aynı zamanda kaside türünün de pîri sayılmaktadır.
Erzurum iline bağlı Hasankale'de doğan şairin asıl adı
Ömer'dir. Ona Nef'i mahlasını veren, şairin üstadı ve
koruyucusu, dönemin ünlü tarihçisi ve şairi Mustafa Ali
Efendi'dir.
1
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Adlaşmış sifat kullanılmıştır.
B) Zincirleme ad tamlamalarına yer verilmiştir.
C) Araya sifat almış belirtili ad tamlamaları vardır.
D) Bütün cümlelerde ad soylu sözcükler ek eylemle
yüklem olmuştur.V
E) Tamlayanı ortak olan belirtili ad tamlamaları kullanıl-
mıştır.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
13. On yedinci asır Türk şairlerinin en kuvvetlisi olan Nef'i aynı zamanda kaside türünün de pîri sayılmaktadır. Erzurum iline bağlı Hasankale'de doğan şairin asıl adı Ömer'dir. Ona Nef'i mahlasını veren, şairin üstadı ve koruyucusu, dönemin ünlü tarihçisi ve şairi Mustafa Ali Efendi'dir. 1 Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Adlaşmış sifat kullanılmıştır. B) Zincirleme ad tamlamalarına yer verilmiştir. C) Araya sifat almış belirtili ad tamlamaları vardır. D) Bütün cümlelerde ad soylu sözcükler ek eylemle yüklem olmuştur.V E) Tamlayanı ortak olan belirtili ad tamlamaları kullanıl- mıştır.
Eylül Sal
eler
4.
Açelya Öğretmen, öğrencilerinden içinde sadece temel
ögelerin bulunduğu bir cümle söylemelerini ister ve
öğrencileri şu örnek cümleleri verir:
Gamze : Bilim adamıyla sanatçı, farklı söylem ve
yöntemlerde aynı sonuca ulaşır.
pr
: Keşifler ve buluşlar, bilim ve sanat adamlarının
ortak çabalarıyla gerçekleşir.
2-7
T
Furkan Sanatçının zengin ve renkli dünyası, bilim
adamına her zaman ışık tutar.
Buket
Yiğit
3d dil bilgisi -
Eda
: Kitaplar, sessizliğin çocukları ve yalnızlığın
yapıtlarıdır.
4
: Geç gelen teselli, idamdan sonraki
bağışlanmaya benzer.
Buna göre öğrencilerden hangisi doğru cevabı
vermiştir?
A) Gamze
Yiğit
Aques
B) Buket
E) Eda
C) Furkan
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Eylül Sal eler 4. Açelya Öğretmen, öğrencilerinden içinde sadece temel ögelerin bulunduğu bir cümle söylemelerini ister ve öğrencileri şu örnek cümleleri verir: Gamze : Bilim adamıyla sanatçı, farklı söylem ve yöntemlerde aynı sonuca ulaşır. pr : Keşifler ve buluşlar, bilim ve sanat adamlarının ortak çabalarıyla gerçekleşir. 2-7 T Furkan Sanatçının zengin ve renkli dünyası, bilim adamına her zaman ışık tutar. Buket Yiğit 3d dil bilgisi - Eda : Kitaplar, sessizliğin çocukları ve yalnızlığın yapıtlarıdır. 4 : Geç gelen teselli, idamdan sonraki bağışlanmaya benzer. Buna göre öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiştir? A) Gamze Yiğit Aques B) Buket E) Eda C) Furkan
TÜRKÇE SORU BANKASI.
150
III. 3. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
3 Osmanlı Devleti'nin son iki yüz yıllık döneminde devleti kurtarma çabaları içinde en dikkat çekici fikir akımı "Batıcılık olmuş
tur. Özellikle cumhuriyetin laboratuvan olarak görülen Meşrutiyet Devri fikir tartışmaları ortamında yetişen Mustafa Kema
Atatürk'te Batılılaşma fikri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından itibaren çağdaşlaşmanın, çağdaş bir devlet ve toplum
olmanın temelini oluşturmuştur. Öncelikli hedef olan Anadolu'nun işgalden kurtarılması sonrasında ve Lozan'da bir bang
antlaşmasının imzalanması ile birlikte süratle inkılaplara girişilmiş, yeni devletin Batılı anlamda modern, çağdaş bir devlet
olması için imparatorluktan intikal eden bütün kurumlar terk edilerek yerlerine çağdaş kurumlar oluşturulmuştur. Bu amaçla
gerçekleştirilen devrimlerin hepsi Türk toplumunu Batı toplumları gibi çağdaş ve modern bir toplum hâline getirmeyi amaç
lamaktaydı. Bu devrim hareketleri içinde temel hareket noktası ise daima Batılılaşma fikri olmuştur. Ancak Mustafa Kemal
pek çok reformcudan farklı olarak salt bir modenleşmeden ziyade, toplumun ve devletin yapısında temelden değişikliklerin
zorunlu olduğuna inanmış, "kültür" ve "medeniyet" tartışmalarını bir yana bırakarak Batı medeniyetinin bir bütün olarak alın
masından yana olmuştur.
1. Ayrılma hâli eki almış özel isim
II. Birden fazla yapım eki almış özel isim
III. Yapım eki alarak ünlü düşmesine uğramış tür ismi
Bu parçada yukarıdakilerden hangileri yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I ve III
D) II ve I
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
TÜRKÇE SORU BANKASI. 150 III. 3. sözcükte hem yapım hem çekim eki vardır. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 3 Osmanlı Devleti'nin son iki yüz yıllık döneminde devleti kurtarma çabaları içinde en dikkat çekici fikir akımı "Batıcılık olmuş tur. Özellikle cumhuriyetin laboratuvan olarak görülen Meşrutiyet Devri fikir tartışmaları ortamında yetişen Mustafa Kema Atatürk'te Batılılaşma fikri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından itibaren çağdaşlaşmanın, çağdaş bir devlet ve toplum olmanın temelini oluşturmuştur. Öncelikli hedef olan Anadolu'nun işgalden kurtarılması sonrasında ve Lozan'da bir bang antlaşmasının imzalanması ile birlikte süratle inkılaplara girişilmiş, yeni devletin Batılı anlamda modern, çağdaş bir devlet olması için imparatorluktan intikal eden bütün kurumlar terk edilerek yerlerine çağdaş kurumlar oluşturulmuştur. Bu amaçla gerçekleştirilen devrimlerin hepsi Türk toplumunu Batı toplumları gibi çağdaş ve modern bir toplum hâline getirmeyi amaç lamaktaydı. Bu devrim hareketleri içinde temel hareket noktası ise daima Batılılaşma fikri olmuştur. Ancak Mustafa Kemal pek çok reformcudan farklı olarak salt bir modenleşmeden ziyade, toplumun ve devletin yapısında temelden değişikliklerin zorunlu olduğuna inanmış, "kültür" ve "medeniyet" tartışmalarını bir yana bırakarak Batı medeniyetinin bir bütün olarak alın masından yana olmuştur. 1. Ayrılma hâli eki almış özel isim II. Birden fazla yapım eki almış özel isim III. Yapım eki alarak ünlü düşmesine uğramış tür ismi Bu parçada yukarıdakilerden hangileri yoktur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I ve III D) II ve I E) I, II ve III
5 Yaşam, gülümseyişle gözyaşı arasında gidip gelen bir
sarkaçtır.
Bu cümleyi oluşturan sözcüklerle ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) "Yaşam", eylem kökünden türemiş bir sözcüktür.
B) "gülümseyişle" sözcüğü, birden fazla yapım eki
almış bir sözcüktür.
C) "gözyaşı" sözcüğü, belirtisiz ad tamlaması biçi-
minde oluşmuş birleşik bir sözcüktür.
D) "arasında" sözcüğü, iyelik ekinden sonra adın bu-
lunma durum ekini almıştır.
E) "gelen" sözcüğü, türemiş bir sözcüktür.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
5 Yaşam, gülümseyişle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Bu cümleyi oluşturan sözcüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) "Yaşam", eylem kökünden türemiş bir sözcüktür. B) "gülümseyişle" sözcüğü, birden fazla yapım eki almış bir sözcüktür. C) "gözyaşı" sözcüğü, belirtisiz ad tamlaması biçi- minde oluşmuş birleşik bir sözcüktür. D) "arasında" sözcüğü, iyelik ekinden sonra adın bu- lunma durum ekini almıştır. E) "gelen" sözcüğü, türemiş bir sözcüktür.
in bli abisia
ol-i
Kulağımda keskin bilmeceler
Şehre aydınlık dökülür
|
||
Bir ölünün yıldız kokan ellerinden
|||
IV
Etekleri tozlu cadde, neşeleri dolu kuşlar
Yaşamak ne mecbur bir şiir
V
ay-din-lik
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
95
A) I. sözcük isimden isim yapım eki almıştır.
BY II. sözcük fiil kökünden türemiştir.
be C) III. sözcük yapım ekinden sonra iyelik eki almıştır.
DIV. sözcük birden çok çekim eki almıştır. 800 (0)
V. sözcük gövdeden türemiş bir isimdir.de (1
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
in bli abisia ol-i Kulağımda keskin bilmeceler Şehre aydınlık dökülür | || Bir ölünün yıldız kokan ellerinden ||| IV Etekleri tozlu cadde, neşeleri dolu kuşlar Yaşamak ne mecbur bir şiir V ay-din-lik Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 95 A) I. sözcük isimden isim yapım eki almıştır. BY II. sözcük fiil kökünden türemiştir. be C) III. sözcük yapım ekinden sonra iyelik eki almıştır. DIV. sözcük birden çok çekim eki almıştır. 800 (0) V. sözcük gövdeden türemiş bir isimdir.de (1
angisinin
ğız?
E) I
de bir
E) V
mayan
stir?
8
E) TRT'nin düze
11. (1) Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823'te İstanbul'da
doğdu. (II) 1837'de Fransa'da liseyi bitirdi. (III) 1878'de
sadrazam oldu. (IV) 1882'de 2'inci kez sadrazam oldu.
(V) 1891'de öldü.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ya-
zım yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin ya-
zımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?
elirtilen yerlere aşağıdakiler-
A) Türlü entrikalarıyla altetti beni sonunda.
B) Yillar sonra farketmiş yaptığı yanlışı.
C) Terk edilen bir şehrin ıssız sokaklarında tanıdım
seni.
D) Varolma mücadelesiyle gördük Anadolu insanını yıl-
larca.
E) Bana verdiğin antika saat kayıp oldu.
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
angisinin ğız? E) I de bir E) V mayan stir? 8 E) TRT'nin düze 11. (1) Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823'te İstanbul'da doğdu. (II) 1837'de Fransa'da liseyi bitirdi. (III) 1878'de sadrazam oldu. (IV) 1882'de 2'inci kez sadrazam oldu. (V) 1891'de öldü. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ya- zım yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin ya- zımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır? elirtilen yerlere aşağıdakiler- A) Türlü entrikalarıyla altetti beni sonunda. B) Yillar sonra farketmiş yaptığı yanlışı. C) Terk edilen bir şehrin ıssız sokaklarında tanıdım seni. D) Varolma mücadelesiyle gördük Anadolu insanını yıl- larca. E) Bana verdiğin antika saat kayıp oldu. 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
feis
12. Bütün şehri gece yarılarına kadar ince sesleriyle inim inim
inleten; en geç çıkan gazeteleri tramvay duraklarında, mey-
danlarda, gazino içlerinde avaz avaz bağırarak satan küçük
müvezziler ve adım başında rastlanan, ufacık kutularla her
yerde karşılaşılan, yırtık pantolonlu, ayakkabısız, kabak ka-
falı karamela satıcıları hep bu sokağa aittir.
Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?
Kisim fill
C) Zarf fill
E) Sifat fiil
B) Edat
D) Bağlaç
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
feis 12. Bütün şehri gece yarılarına kadar ince sesleriyle inim inim inleten; en geç çıkan gazeteleri tramvay duraklarında, mey- danlarda, gazino içlerinde avaz avaz bağırarak satan küçük müvezziler ve adım başında rastlanan, ufacık kutularla her yerde karşılaşılan, yırtık pantolonlu, ayakkabısız, kabak ka- falı karamela satıcıları hep bu sokağa aittir. Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yok- tur? Kisim fill C) Zarf fill E) Sifat fiil B) Edat D) Bağlaç
ilik esinti var havada.
bıkmadan
A) Kimi zaman insana sebepsiz neşeler ilham eden bir
B) Günün belirli saatlerinde beni arardı usanmadan,
C) Bu tarihi pasajdaki birçok kitapçının ve mağazanın
D) Birçok kimse gibi onun da tek hayali, kendi hikayesini
E) Şirketimizin temsilcileri yeni projede anlaşmaya
vitrini göz alıcıydı.
yazmaktı aslında.
vardı yetkililerle.
5. Kodlama, robotik, yazılım, algoritma gibi kavramlar günü-
müz çocuklarının aşina olduğu ve öğrenmek için çaba
gösterdiği bir eğitim alanına dönüştü.
6.
Bu cümle ve cümledeki sözcükler dil bilgisi yönün-
den incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söyle
nemez?
A) Birleşik fiil cümlesidir.
B) Dört ögeden oluşmaktadır.
C) Öznesi bir sifat grubudur.
D) Uç yan cümlecik vardır.
E) Yüklemi fiilden türemiştir.
+
A) Mir
çekt
Jorin üstüne
B) Mir
C) işe
CE
D)
8.
devrik, olumlu, birleşik ad
Aşağıdaki dizelerden hangisi devrik, olumlu, birle
şik bir ad cümlesidir?
A) Yaşlı bir kadın ağlar
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
ilik esinti var havada. bıkmadan A) Kimi zaman insana sebepsiz neşeler ilham eden bir B) Günün belirli saatlerinde beni arardı usanmadan, C) Bu tarihi pasajdaki birçok kitapçının ve mağazanın D) Birçok kimse gibi onun da tek hayali, kendi hikayesini E) Şirketimizin temsilcileri yeni projede anlaşmaya vitrini göz alıcıydı. yazmaktı aslında. vardı yetkililerle. 5. Kodlama, robotik, yazılım, algoritma gibi kavramlar günü- müz çocuklarının aşina olduğu ve öğrenmek için çaba gösterdiği bir eğitim alanına dönüştü. 6. Bu cümle ve cümledeki sözcükler dil bilgisi yönün- den incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söyle nemez? A) Birleşik fiil cümlesidir. B) Dört ögeden oluşmaktadır. C) Öznesi bir sifat grubudur. D) Uç yan cümlecik vardır. E) Yüklemi fiilden türemiştir. + A) Mir çekt Jorin üstüne B) Mir C) işe CE D) 8. devrik, olumlu, birleşik ad Aşağıdaki dizelerden hangisi devrik, olumlu, birle şik bir ad cümlesidir? A) Yaşlı bir kadın ağlar
ki
Kafadengi
13. Anadolum benim gozel yordom
Mutluyum, baginda doğdu
yiğittir, kahande ya
Bayragim, çiçekler açan rengidir.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri
iyelik eki almamıştır?
AH've Il
B) II ve III
D) IV V V
EL V
14. Soğuk sularınla, nazlı yaylalarınla
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!
B) Çatı eki
C) İyelik eki
D) Fiilden isim yapan ek
E) Kip eki
C) HT ve IV
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İsimden isim yapan ek
yoktur?
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde"- im/-im" e
kilerden farklı bir görevdedir?
A) Yarım kilo fıstık almak için gitmişti.
B) Bu iş benim için ölüm kalım meselesidir.
Görevim, sana gerçekleri anlatmaktır.
Bakım işleri epey zaman aldı.
itode bölüm ikincisi oldu.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
ki Kafadengi 13. Anadolum benim gozel yordom Mutluyum, baginda doğdu yiğittir, kahande ya Bayragim, çiçekler açan rengidir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri iyelik eki almamıştır? AH've Il B) II ve III D) IV V V EL V 14. Soğuk sularınla, nazlı yaylalarınla Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye! B) Çatı eki C) İyelik eki D) Fiilden isim yapan ek E) Kip eki C) HT ve IV Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) İsimden isim yapan ek yoktur? 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde"- im/-im" e kilerden farklı bir görevdedir? A) Yarım kilo fıstık almak için gitmişti. B) Bu iş benim için ölüm kalım meselesidir. Görevim, sana gerçekleri anlatmaktır. Bakım işleri epey zaman aldı. itode bölüm ikincisi oldu.
6.
Boğaziçi sahillerindeki yalıların sahiplerini burada herkes
tanırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle ögeleri ve
ögelerinin sıralanışı yönünden özdeştir?
A) Projenin detaylarını bir kez daha gözden geçirmemiz
gerekiyor.
Yahipleri var.
Yıkılmaya yüz tutmuş binaları, bu mahallede bina
C) Haliç'in güzelliklerini ancak buradan bakarak göre-
bilirsiniz.
D) Boğaz vapuruyla bir gezi yapmadan buranın güzellik-
lerini fark edemezsiniz.
E) Bu şehrin güzelliklerinin tüketilmemesi için problem-
lere çözüm üretmek zorundayız.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
6. Boğaziçi sahillerindeki yalıların sahiplerini burada herkes tanırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönünden özdeştir? A) Projenin detaylarını bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Yahipleri var. Yıkılmaya yüz tutmuş binaları, bu mahallede bina C) Haliç'in güzelliklerini ancak buradan bakarak göre- bilirsiniz. D) Boğaz vapuruyla bir gezi yapmadan buranın güzellik- lerini fark edemezsiniz. E) Bu şehrin güzelliklerinin tüketilmemesi için problem- lere çözüm üretmek zorundayız.
1.
PALME
YAYINEVİ
TYT
IV. Çıplak ampul ışıklarıyla karışır sabahlara
IV
V. Taze ekmek kokuları
V
Sabahı dinledim kente giren caddelerde
II. Köylülerin geceden yola çıkan sebze arabaları
III. Fırınların kepenkleri nedense hep aralıktır
|||
D) III ve IV
2
B) I ve III
A
E) IV ve V
OOO OOO
C
Numaralı dizelerin hangilerinde altı çizili adın yapısı diğer-
lerinden farklıdır?
A) I ve II
Test:
İsim
C) II ve V
II. Bir de baktım ki çocuk ateşler içinde yanıyor.
Ill.Elli yaslarında bir adamdı arkadaşımın babası.
YINEVİ
1. Hafta sonları bir araya gelip arkadaşımla sohbet ede-
riz.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
1. PALME YAYINEVİ TYT IV. Çıplak ampul ışıklarıyla karışır sabahlara IV V. Taze ekmek kokuları V Sabahı dinledim kente giren caddelerde II. Köylülerin geceden yola çıkan sebze arabaları III. Fırınların kepenkleri nedense hep aralıktır ||| D) III ve IV 2 B) I ve III A E) IV ve V OOO OOO C Numaralı dizelerin hangilerinde altı çizili adın yapısı diğer- lerinden farklıdır? A) I ve II Test: İsim C) II ve V II. Bir de baktım ki çocuk ateşler içinde yanıyor. Ill.Elli yaslarında bir adamdı arkadaşımın babası. YINEVİ 1. Hafta sonları bir araya gelip arkadaşımla sohbet ede- riz.