Soru:

1. Toplumsal adalet ve barışın sağlanmasına hiz- 5 met eder. ansı'nın karar- eti, Rusya'nın bi, Rusya'nın 3 tarihli Berlin Rusya

1. Toplumsal adalet ve barışın sağlanmasına hiz-
5
met eder.
ansı'nın karar-
eti, Rusya'nın
bi, Rusya'nın
3 tarihli Berlin
Rusya'ya za-
miştir.
in meyvele-
ile ilgili;
eki baskısı
II
. Aynı amaç etrafında aynı duygu ile birlik ve be-
raberliği sağlar.
III

1. Toplumsal adalet ve barışın sağlanmasına hiz- 5 met eder. ansı'nın karar- eti, Rusya'nın bi, Rusya'nın 3 tarihli Berlin Rusya'ya za- miştir. in meyvele- ile ilgili; eki baskısı II . Aynı amaç etrafında aynı duygu ile birlik ve be- raberliği sağlar. III . Demokrasi sistemi ile bir devletin yönetim biçi- mi demektir. IV. Ekonomik kalkınmayı sağlamak amaçlanmış- v. Her türlü inanca eşit mesafede durulmuştur. Bu bilgiler, Atatürk'ün bazı ilke ve inkılapları ile eş- leştirilmek istenmektedir Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? arini koru- na erdiril- VI: Halkçılık ilkesi ile ilgilidir, çalışma olarak Aşar Vergisi'nin kaldırılması ile ilişkilendi- rilebilir. B) II: Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir, çalışma ola- rak Türk Dil Kurumunun kurulması ile iliş- kilendirilebilir. O III: Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir, çalışma olarak cumhuriyetin ilanı ile ilişkilendirile- bilir. D) IV: Devletçilik ilkesi ile ilgilidir, çalışma olarak TBMM'nin açılması ile ilişkilendirilebilir. E) V: Laiklik ilkesi ile ilgilidir, çalışma alanı ola- rak halifeliğin kaldırılması ile ilişkilendiri- lebilir.

Soru Çözümünü Göster