Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. Türkçenin zenginliğine ve gücüne inanıp bu konuda toplumsal bir bilinç ve duyarlılık oluşturmak gerekir. II. Televizyon yapım

1. Türkçenin zenginliğine ve gücüne inanıp bu konuda
toplumsal bir bilinç ve duyarlılık oluşturmak gerekir.
II. Televizyon yapımcılarının program yaparken içerik
dışında dilimize, estetiğe ve kültürel değerlerimize dik-
kat etmeleri gerekir.
III. İş yeri a

1. Türkçenin zenginliğine ve gücüne inanıp bu konuda toplumsal bir bilinç ve duyarlılık oluşturmak gerekir. II. Televizyon yapımcılarının program yaparken içerik dışında dilimize, estetiğe ve kültürel değerlerimize dik- kat etmeleri gerekir. III. İş yeri adlarındaki yabancılaşma, ticari ürünlere verilen adlar noktasında Türkçeleştirme konusunda son dere- ce hassas olunmalıdır. IV. Kısır dil tartışmalarını bir yana bırakıp her düzeydeki okullarımızda Türkçe öğretimine özel bir önem ve değer verilmelidir. V. TBMM'de "Türk Dilini Koruma Yasası" bir an önce çıkartılmalıdır. Böyle önerilerde bulunan birinin aşağıda verilenlerden hangisini söylemesi beklenemez? A) Hiç kimse dilin vatandan daha az kutsal olduğunu söy- leyemez. B) İş yerimize bir hafta içinde başvuranların CV'sini inceli- yorum. C) Türkçenin üstünlük ve inceliklerinden yeterince yarar- lanılmaktadır. D) Öğrencilerime yabancı yer adları verilmiş yerlerden sa- tış yapmamasını salık veriyorum. + E) Kitle iletişim araçlarındaki uygunsuz ve basit ifadelere özellikle çocuklar ve gençler arasında yoğun bir ilgi vardır. +