%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düşünceyi Geliştirme Yolları Soruları

4.
9. SINIF/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
Bir zamanlar, hani şu babasının kuş uçmaz, kervan
geçmez küçük istasyonlarda müdürlük yaptığı yıllar...
O zaman evin bütün umudu kendisindeydi. Okuyacak,
liseyi, üniversiteyi bitirecek, avukat olacak, babasını
kuş uçmaz, kervan geçmez istasyonların uzayıp giden
sıkıntısından kurtaracak, ailesini bir büyük, bir canlı, bir
kocaman şehrin zarif bir avukat yazıhanesi çevresinde
toplayacaktı... İçini çekti. Babası o zamanlar şimdiki
gibi haftalarca dargın durmaz; annesi, ablası
çevresinde dolanır. Şimdi kardeşi Erdal'a yaptıklanı gibi
mendili, çorabı, elbisesinin ütüsü, çamurlu
ayakkabılarına varana kadar her şeyiyle inceden
inceye ilgilenirlerdi.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin
hangisinden yararlanılmıştır?
A) Geriye dönüş
8)
B) Gösterme to
İç çözümleme
Bilinç akışı
Özetleme
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
4. 9. SINIF/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ Bir zamanlar, hani şu babasının kuş uçmaz, kervan geçmez küçük istasyonlarda müdürlük yaptığı yıllar... O zaman evin bütün umudu kendisindeydi. Okuyacak, liseyi, üniversiteyi bitirecek, avukat olacak, babasını kuş uçmaz, kervan geçmez istasyonların uzayıp giden sıkıntısından kurtaracak, ailesini bir büyük, bir canlı, bir kocaman şehrin zarif bir avukat yazıhanesi çevresinde toplayacaktı... İçini çekti. Babası o zamanlar şimdiki gibi haftalarca dargın durmaz; annesi, ablası çevresinde dolanır. Şimdi kardeşi Erdal'a yaptıklanı gibi mendili, çorabı, elbisesinin ütüsü, çamurlu ayakkabılarına varana kadar her şeyiyle inceden inceye ilgilenirlerdi. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangisinden yararlanılmıştır? A) Geriye dönüş 8) B) Gösterme to İç çözümleme Bilinç akışı Özetleme
Soru 5:
Kültepe'de bulunan Asur tabletlerinden birinde şöyle bir ifade
bulunur: "Kaçak mallar yakalandı. Kaçakçılarıi hapse attık.
Bütün ülkeye, kaçakçılar hakkında bilgiler verildi. Her tarafa
askerler gönderildi. Dikkat, kaçakçılık yapmayın!"
Yukarıdaki bilgilere göre Asurlular hangi alandaki
çalışmaları korumak istemektedir?
A) Sömürgecilik
B) Hukuk
C) Sosyal devlet
D) Din
E) Ticaret
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Soru 5: Kültepe'de bulunan Asur tabletlerinden birinde şöyle bir ifade bulunur: "Kaçak mallar yakalandı. Kaçakçılarıi hapse attık. Bütün ülkeye, kaçakçılar hakkında bilgiler verildi. Her tarafa askerler gönderildi. Dikkat, kaçakçılık yapmayın!" Yukarıdaki bilgilere göre Asurlular hangi alandaki çalışmaları korumak istemektedir? A) Sömürgecilik B) Hukuk C) Sosyal devlet D) Din E) Ticaret
20STESSSTubox vsni2
5. I. Sinema, bir düşünce dağıtıcısıdır.
II.
Düşünsel alt yapısı olmayan sinema, seyircinin ilgi-
sini çekmez.
III. Her filmin, seyirciye aktardığı bir ileti mutlaka var-
dır.
IV. Sinemanın insanlığı etkileme gücü, tahminlerin de
ötesindedir.
V. Bir düşünceyi yaygınlaştırmak için başvurulan yol-
lardan biri de sinemadır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi
aynı düşünceyi aktarmaktadır?
A) I ve II
-qeverist
-pep.sixion
D) III ve
B) Ive III
E) III ve IV
C) II ve IV
7.
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
20STESSSTubox vsni2 5. I. Sinema, bir düşünce dağıtıcısıdır. II. Düşünsel alt yapısı olmayan sinema, seyircinin ilgi- sini çekmez. III. Her filmin, seyirciye aktardığı bir ileti mutlaka var- dır. IV. Sinemanın insanlığı etkileme gücü, tahminlerin de ötesindedir. V. Bir düşünceyi yaygınlaştırmak için başvurulan yol- lardan biri de sinemadır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır? A) I ve II -qeverist -pep.sixion D) III ve B) Ive III E) III ve IV C) II ve IV 7.
20. Şehirlerin, kendi bölgelerindeki diğer şehirlerle yapısal, coğ-
rafi ve kültürel yönden birçok ortak noktası vardır. Bu ortak-
liklar nedeniyle mutfakları da benzeşir. Fakat şehirlerin de
özgünlüğü, bir kişiliği vardır ve bundan dolayı küçük farklı-
lıklar oluşur. Bu farklılıklar tamamen değişik tatlar doğurur;
tıpkı Adana kebabında ve Tarsus kebabında olduğu gibi.
Mesela Tarsus kebabında, çok az soğan vardır ve az yağlı-
dır; Adana kebabı ise soğansız ve daha yağlıdır. Tarsus'ta
lahmacun küçük küçük yapılırken Adana'daki büyük ve ge-
niştir. Tarsus'un mamul ve un kurabiyesi ünlüdür. Mersin'de
ise temeli mamule benzeyen kerebiç tatlısı...qu
G
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır
V basmaktadır?
A) Tanımlama - benzetme
B) Öyküleme - tanımlama
C) Açıklama - öyküleme
D) Tartışma - tanımlama
E) Karşılaştırma - örneklendirme
E
1. Rize'de çay yaprakları, genellikle Karadeniz'in çalışkan
kadınları tarafından toplanıyor.
Fabrikalarda soldurma, kivirma, kurutma ve sınıflandır-
lutenorek tüketici il
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
20. Şehirlerin, kendi bölgelerindeki diğer şehirlerle yapısal, coğ- rafi ve kültürel yönden birçok ortak noktası vardır. Bu ortak- liklar nedeniyle mutfakları da benzeşir. Fakat şehirlerin de özgünlüğü, bir kişiliği vardır ve bundan dolayı küçük farklı- lıklar oluşur. Bu farklılıklar tamamen değişik tatlar doğurur; tıpkı Adana kebabında ve Tarsus kebabında olduğu gibi. Mesela Tarsus kebabında, çok az soğan vardır ve az yağlı- dır; Adana kebabı ise soğansız ve daha yağlıdır. Tarsus'ta lahmacun küçük küçük yapılırken Adana'daki büyük ve ge- niştir. Tarsus'un mamul ve un kurabiyesi ünlüdür. Mersin'de ise temeli mamule benzeyen kerebiç tatlısı...qu G Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır V basmaktadır? A) Tanımlama - benzetme B) Öyküleme - tanımlama C) Açıklama - öyküleme D) Tartışma - tanımlama E) Karşılaştırma - örneklendirme E 1. Rize'de çay yaprakları, genellikle Karadeniz'in çalışkan kadınları tarafından toplanıyor. Fabrikalarda soldurma, kivirma, kurutma ve sınıflandır- lutenorek tüketici il
5
18. Düşünme, kavramlar aracılığıyla gerçekleşir. Kavramlar, her türlü var
olanın bilinmesini sağlayan yapılardır. Söz gelimi "kuş" kavramı tüm
kuşları içine alan ve kuşların genel özellikleriyle ilgili bilgi veren bir
kavramdır. Bu durumda kavramın tüm örneklerinde ortak olan özel-
likler hakkında bilgi elde ederiz. Eğer sizin zihninizde "kuş" kavramı
yoksa uzaktan gelenin bir kuş olduğunu tanıyamaz ve bilemezsiniz.
Bu durumda, bilmeyi sağlayan yapılar kavramlardır. Kavramlar, dış
dünya ve dil arasındaki aracılardır.
Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak
1. Tanımlama yapılmıştır.
II. Öyküleyici anlatım vardır.
III. Örneklemeden yararlanılmıştır.
IV. Sayısal verilere bavurulmuştur.
V. Ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I ve fl
B) II ve III
D) I, III ve V
l ve v
C) I ve IV
E II, IV ve V
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
5 18. Düşünme, kavramlar aracılığıyla gerçekleşir. Kavramlar, her türlü var olanın bilinmesini sağlayan yapılardır. Söz gelimi "kuş" kavramı tüm kuşları içine alan ve kuşların genel özellikleriyle ilgili bilgi veren bir kavramdır. Bu durumda kavramın tüm örneklerinde ortak olan özel- likler hakkında bilgi elde ederiz. Eğer sizin zihninizde "kuş" kavramı yoksa uzaktan gelenin bir kuş olduğunu tanıyamaz ve bilemezsiniz. Bu durumda, bilmeyi sağlayan yapılar kavramlardır. Kavramlar, dış dünya ve dil arasındaki aracılardır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak 1. Tanımlama yapılmıştır. II. Öyküleyici anlatım vardır. III. Örneklemeden yararlanılmıştır. IV. Sayısal verilere bavurulmuştur. V. Ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) I ve fl B) II ve III D) I, III ve V l ve v C) I ve IV E II, IV ve V Diğer Sayfaya Geçiniz.
18. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren yaşamayı, annesin-
den, babasından, etrafındaki insanlardan öğrenir. Hayat-
ta nasıl yeneceğini, nasıl içileceğini, nasıl korunacağını,
etrafa karşı nasıl davranılacağını bu devrede öğrenen
insan; yaşama sanatının alfabesini böylelikle çocukluk
yaşlarında ezberlemiş olur. Fakat yaşamak, aslında baş-
kalarının yardımı veya desteğiyle yaşamak değil, kendi
kendine yaşamak, kendi kendine başarılı olmaktır. İşte
hayatta bunu öğreten okul yoktur. İnsan yaşamayı, ken-
di kendine yaşamaya giriştiği veya kendi kendine yaşa-
mak zorunda kaldığı zaman öğrenmeye başlar. Buna
ne kadar erken başlarsa hayat okulunu o kadar erken
bitirmiş olur. Hayatı, yani yaşamayı öğrenmeye geç baş--
lamış olanlar ise daha erken başlamış olanlardan, bu
sebeple geri kalmış olurlar.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Tartışma
C) Tanımlama
B) Öznellik
D) Somutlama
E) Sessel yineleme
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
18. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren yaşamayı, annesin- den, babasından, etrafındaki insanlardan öğrenir. Hayat- ta nasıl yeneceğini, nasıl içileceğini, nasıl korunacağını, etrafa karşı nasıl davranılacağını bu devrede öğrenen insan; yaşama sanatının alfabesini böylelikle çocukluk yaşlarında ezberlemiş olur. Fakat yaşamak, aslında baş- kalarının yardımı veya desteğiyle yaşamak değil, kendi kendine yaşamak, kendi kendine başarılı olmaktır. İşte hayatta bunu öğreten okul yoktur. İnsan yaşamayı, ken- di kendine yaşamaya giriştiği veya kendi kendine yaşa- mak zorunda kaldığı zaman öğrenmeye başlar. Buna ne kadar erken başlarsa hayat okulunu o kadar erken bitirmiş olur. Hayatı, yani yaşamayı öğrenmeye geç baş-- lamış olanlar ise daha erken başlamış olanlardan, bu sebeple geri kalmış olurlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Tartışma C) Tanımlama B) Öznellik D) Somutlama E) Sessel yineleme
a da
1
şıla-
miz
suz
na
a-
ok
8. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışları nedenleri
bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi açıkta kalır?
A) Betül'ünde birtakım yerlere başvurduğunu duymamış
mıydınız? Blitisme
B) Tüm bu olanlardan benimi asan'ınımı sorumlu tutuyor-
larmış?
Gelecek yaz tatile-bizimle geliyormusun acaba?
D) Ser öyle sanki biz de bildiğimiz gibi davranmaya devam
edelim canim.
E) Sokak tą park ta artık pek güvenli bir yer değil arkadaşlar.
Sinoa nebialeoeg
162 (0
ceton esten nebi
Oblelk
muttunu imiba nobild sexublo Ir (3
ebrities as o muuttunu iniba
ÜNİTE
3
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
a da 1 şıla- miz suz na a- ok 8. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışları nedenleri bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi açıkta kalır? A) Betül'ünde birtakım yerlere başvurduğunu duymamış mıydınız? Blitisme B) Tüm bu olanlardan benimi asan'ınımı sorumlu tutuyor- larmış? Gelecek yaz tatile-bizimle geliyormusun acaba? D) Ser öyle sanki biz de bildiğimiz gibi davranmaya devam edelim canim. E) Sokak tą park ta artık pek güvenli bir yer değil arkadaşlar. Sinoa nebialeoeg 162 (0 ceton esten nebi Oblelk muttunu imiba nobild sexublo Ir (3 ebrities as o muuttunu iniba ÜNİTE 3
TEST 18
1. Çünkü fotoğrafını çektiğim şeyler üzerinde hiç düşünmedi-
ğimi fark ettim.
III. Bir zamanlar benim fotoğraf çekme tutkum vardı.
IV. Bir sürü fotoğraf çektim, çoğunu da kitaplarımda kullandım.
V. Yaptığım sadece, elimde bir makineyle dolaşıp deklanşöre
basmaktı; bu da bana pek anlamlı gelmiyordu.
VI. Sonra birdenbire fotoğraf çekmeyi bıraktım.
Fotoğraf çekme ile resim yapma arasında kimi ayrılıklar ol-
masına rağmen temelde amaçları aynıdır.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler kullanılarak anlamlı bir
paragraf oluşturulduğunda hangi cümle dışta kalır?
A) II
I-
B) III
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
TEST 18 1. Çünkü fotoğrafını çektiğim şeyler üzerinde hiç düşünmedi- ğimi fark ettim. III. Bir zamanlar benim fotoğraf çekme tutkum vardı. IV. Bir sürü fotoğraf çektim, çoğunu da kitaplarımda kullandım. V. Yaptığım sadece, elimde bir makineyle dolaşıp deklanşöre basmaktı; bu da bana pek anlamlı gelmiyordu. VI. Sonra birdenbire fotoğraf çekmeyi bıraktım. Fotoğraf çekme ile resim yapma arasında kimi ayrılıklar ol- masına rağmen temelde amaçları aynıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümleler kullanılarak anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle dışta kalır? A) II I- B) III C) IV D) V E) VI
Benim kitaplarım çizgilerle, kenarlarına düşülmüş notlarla do-
ludur. Üzerlerinde yemek, kahve lekeleri vardır; çantamda islan-
mışlardır falan. Bu bana kötü gelmiyor. Kitap, benim için bir ya-
şam tarzı. Onun için de kitaplarını çok hırpalayan biriyim. Kitap
da beni hırpalıyor.
Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakı-
lerden hangisidir?
A) Kitapların bilgi birikiminden olabildiğince yararlanmak
B) Kitab hayatın ayrılmaz bir parçası hâline getirmek
C)Yaşamın gerçekliğini duyumsatan kitaplara ilgi duymak
D) Günün her saatinde kitap okumak için fırsat kollamak
E) Kitap okumak için özel zaman dilimlerine ihtiyaç hissetmek
1
1
1
1
}
1
)
$
1
1
(
1
1
1
1
$
}
1
1
}
1
}
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Benim kitaplarım çizgilerle, kenarlarına düşülmüş notlarla do- ludur. Üzerlerinde yemek, kahve lekeleri vardır; çantamda islan- mışlardır falan. Bu bana kötü gelmiyor. Kitap, benim için bir ya- şam tarzı. Onun için de kitaplarını çok hırpalayan biriyim. Kitap da beni hırpalıyor. Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakı- lerden hangisidir? A) Kitapların bilgi birikiminden olabildiğince yararlanmak B) Kitab hayatın ayrılmaz bir parçası hâline getirmek C)Yaşamın gerçekliğini duyumsatan kitaplara ilgi duymak D) Günün her saatinde kitap okumak için fırsat kollamak E) Kitap okumak için özel zaman dilimlerine ihtiyaç hissetmek 1 1 1 1 } 1 ) $ 1 1 ( 1 1 1 1 $ } 1 1 } 1 }
eving a
Rüyaları yönlendirebilme yeteneği daha çok bilim
filmlerinde görülse de rüyaları kontrol etme ya
da en azından etkileme teknikleri, uyku ile ilgili araş-
tırmalara da konu oluyor. Kontrol edilebilir rüyalar
ile ilgili gözlemlerini yazıya geçirmiş olan ünlü bilgin
Aristo'dan beri bilinen bu olgu, "rüyada olduğunun
farkında olmak" şeklinde tarif edilebilir. Araştırmacılar
böyle rüyaların isteyerek görülemeyeceğini, sadece
farklı yöntemlerle görme olasılığının artırılabileceğini
söylüyor. Bu tür rüyaların genellikle REM uykusu es-
nasında oluştuğu düşünülüyor. REM uykusu sırasında
görülen rüyalarda beynin mantıksal düşünme ve kısa
süreli bellekten sorumlu olan ön bölgesi etkin olmu-
yor. Ancak kontrol edilebilir rüyalar görüldüğü sırada
bu bölgenin uyanık durumda olduğu düzeyde çalıştığı
tespitinde bulunuluyor.öd hiemonolets
-oy umex ümülöd ninsgehey eniebijeeviser (3
(0
kurgu
Hron
A) Saptamaya
B) Alıntılamaya
C) Tanımlamaya
D) Karşılaştırmaya
E) Açıklamaya
41. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisine yer verilmemiştir?
albisbrot
www.sorubankasi.net
n
kellonendo
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
eving a Rüyaları yönlendirebilme yeteneği daha çok bilim filmlerinde görülse de rüyaları kontrol etme ya da en azından etkileme teknikleri, uyku ile ilgili araş- tırmalara da konu oluyor. Kontrol edilebilir rüyalar ile ilgili gözlemlerini yazıya geçirmiş olan ünlü bilgin Aristo'dan beri bilinen bu olgu, "rüyada olduğunun farkında olmak" şeklinde tarif edilebilir. Araştırmacılar böyle rüyaların isteyerek görülemeyeceğini, sadece farklı yöntemlerle görme olasılığının artırılabileceğini söylüyor. Bu tür rüyaların genellikle REM uykusu es- nasında oluştuğu düşünülüyor. REM uykusu sırasında görülen rüyalarda beynin mantıksal düşünme ve kısa süreli bellekten sorumlu olan ön bölgesi etkin olmu- yor. Ancak kontrol edilebilir rüyalar görüldüğü sırada bu bölgenin uyanık durumda olduğu düzeyde çalıştığı tespitinde bulunuluyor.öd hiemonolets -oy umex ümülöd ninsgehey eniebijeeviser (3 (0 kurgu Hron A) Saptamaya B) Alıntılamaya C) Tanımlamaya D) Karşılaştırmaya E) Açıklamaya 41. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han- gisine yer verilmemiştir? albisbrot www.sorubankasi.net n kellonendo
16. Estetik haz ya da "saltık sanat istenci" kuramları yadsına-
bilir. Çünkü bunlar da sanat yaratıcılığını, sanat içtepisi
örneğinde olduğu gibi doğasal bir zorunluluğa bağlama
düşününü içerir. Din, felsefe, bilim için gerekli ve geçerli
görülmeyen bu tür bir nedenlemenin sanata yakıştırıl-
masından ne elde edilmek istendiği anlaşılamaz. Böyle
bir açıklama, sanatı olsa olsa insanın bilinçsiz bir etkinliği
durumuna düşürür.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır
basmaktadır?
A) Betimleme
B) Açıklama
C) Tartışma
D) Tanımlama
E) Tanık gösterme
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
16. Estetik haz ya da "saltık sanat istenci" kuramları yadsına- bilir. Çünkü bunlar da sanat yaratıcılığını, sanat içtepisi örneğinde olduğu gibi doğasal bir zorunluluğa bağlama düşününü içerir. Din, felsefe, bilim için gerekli ve geçerli görülmeyen bu tür bir nedenlemenin sanata yakıştırıl- masından ne elde edilmek istendiği anlaşılamaz. Böyle bir açıklama, sanatı olsa olsa insanın bilinçsiz bir etkinliği durumuna düşürür. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Betimleme B) Açıklama C) Tartışma D) Tanımlama E) Tanık gösterme
B
B
PALME
YAYINEVI
Türkçe
20. Tütüncü Çırağı ve Bütün Bir Ömür'den sonra Robert
Seethaler'in Türkçeye kazandırılan üçüncü romanı
Toprak'ta yazar bu kez, hayata ölüm perdesinin
arkasından bakmaya çağırıyor. Roman kahramanları
Bernard Silberman, Sophie Breyer, Lennie Martin, Sonja
Mayers, Gerd Ingerland, Hanna Heim adlı bu isimlerin
tek bir ortak noktası var: Toprağın altından seslenmek
Bu karakterler, istedikleri kişiye sesleniyor ve seçtikleri,
hatırlamaya değer buldukları o biricik "an"ı anlatıyorlar.
Zaman kavramının olmadığı bir yerden, toprak kokusu
eşliğinde sesleniyor karakterler. Deneyimlerinden ve
pişmanlıklarından yola çıkarak bir baba, evladına hayatla
ilgili tavsiyelerde bulunuyor; bir kadın, çocuğunun toprak
kokan ellerini anlatıyor; babasıyla dinmeyen bir yarışta
olan bir belediye başkanı hırsla sesleniyor; karısının
gülüşünü hiç unutmayan bir adam toprağın altından ona
cevap vermeye çalışıyor. Bazılarının kulağından yağmur
sesi hiç kesilmiyor, bazısı babasının savaştan döndüğü
günü hatırlamaya değer buluyor, bazısıysa hayatına giren
herkesin ismini hatırlarken en sevdiği kişinin ismini bir
türlü anımsayamıyor.
Bu parçadan hareketle Robert Seethaler'in Toprak
adlı romanıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine
ulaşılamaz?
A) Yazarın hayatla ilgili özel bir ana veya bir kişiye dair
ayrıntılara yer verdiğine
Roman kahramanlarının yaşayan kişilerden
seçilmediğine
C Kahramanlarının hatırladıkları önemli zaman
dilimlerini anlattığına
b) Kişilerin hayatlarını boşa geçirmekten duyduğu
üzüntüyü konu aldığına
Yazarın hayata farklı bir ilişki üzerinden bakış açısı
getirdiğine
21,
PALME
YAYINEVI
Her sey
sözleriyle
Kemal, a
olayları v
durumlar
romana
Panait Is
insanları
gibi yaşa
hikâyesi
Kazanırk
Istrati'ni
Adamın
yoksul i
etkili olu
Baba Et
siyasi fa
düşmell
Bu par
hangis
A) Fri
hay
ed
B) Na
ya
ol
C) M
da
Va
E)
e
e
C
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
B B PALME YAYINEVI Türkçe 20. Tütüncü Çırağı ve Bütün Bir Ömür'den sonra Robert Seethaler'in Türkçeye kazandırılan üçüncü romanı Toprak'ta yazar bu kez, hayata ölüm perdesinin arkasından bakmaya çağırıyor. Roman kahramanları Bernard Silberman, Sophie Breyer, Lennie Martin, Sonja Mayers, Gerd Ingerland, Hanna Heim adlı bu isimlerin tek bir ortak noktası var: Toprağın altından seslenmek Bu karakterler, istedikleri kişiye sesleniyor ve seçtikleri, hatırlamaya değer buldukları o biricik "an"ı anlatıyorlar. Zaman kavramının olmadığı bir yerden, toprak kokusu eşliğinde sesleniyor karakterler. Deneyimlerinden ve pişmanlıklarından yola çıkarak bir baba, evladına hayatla ilgili tavsiyelerde bulunuyor; bir kadın, çocuğunun toprak kokan ellerini anlatıyor; babasıyla dinmeyen bir yarışta olan bir belediye başkanı hırsla sesleniyor; karısının gülüşünü hiç unutmayan bir adam toprağın altından ona cevap vermeye çalışıyor. Bazılarının kulağından yağmur sesi hiç kesilmiyor, bazısı babasının savaştan döndüğü günü hatırlamaya değer buluyor, bazısıysa hayatına giren herkesin ismini hatırlarken en sevdiği kişinin ismini bir türlü anımsayamıyor. Bu parçadan hareketle Robert Seethaler'in Toprak adlı romanıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Yazarın hayatla ilgili özel bir ana veya bir kişiye dair ayrıntılara yer verdiğine Roman kahramanlarının yaşayan kişilerden seçilmediğine C Kahramanlarının hatırladıkları önemli zaman dilimlerini anlattığına b) Kişilerin hayatlarını boşa geçirmekten duyduğu üzüntüyü konu aldığına Yazarın hayata farklı bir ilişki üzerinden bakış açısı getirdiğine 21, PALME YAYINEVI Her sey sözleriyle Kemal, a olayları v durumlar romana Panait Is insanları gibi yaşa hikâyesi Kazanırk Istrati'ni Adamın yoksul i etkili olu Baba Et siyasi fa düşmell Bu par hangis A) Fri hay ed B) Na ya ol C) M da Va E) e e C
A) I
B) II
C) III
24. Soğuk bir kış günü karanfil almak için bir çiçekçi dük-
kanına girdim. Tatlı bir yaz sıcaklığıyla ısınan bu yerin
havası, bitkisel özsuların hafif, sert ve yeşil buğularıyla
doluydu. Mutlu bir insanın hayal evini andıran bu yerde
insanın arzu edebileceği her renkte otlar, yapraklar, çi-
çekler vardı. Bu dükkânda istediğim çiçekler hazırlanın-
caya kadar oturduğum sandalyede gözüm bodur bir
hurma ağacından başka bir şeyle meşgul olmadı. Ha-
yalim sanki aciz bir sinekti ve bu bitkisel örümcek onu
birden ağlarında avlamıştı. Hareketsiz duran bu sert ağa-
ca baktım ve düşündüm: Bir çiçekçide hapis olduğu için
uzaklarda kalan hemcinsleri gibi toprağa gölge salama-
yan, yağmurda ıslanmayan, fırtınalarda sarsılmayan, gö-
ğü, yıldızları görmeyen bu ağaç acaba bulunduğu yer-
de mutlu muydu? Kendimi onun yerine koydum, ait ol-
duğum dünyanın dışında kaldığımı gördüm. Ne kadar
acı bir durumdu bu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Benzetmeye ve kişileştirmeye yer verme
B) İzlenimsel betimlemeye başvurma
TÜRKÇE
C)Koşul öne sürme
D) Ozdeşim kurma
E) Sessel yinelemelere yer verme
8
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
A) I B) II C) III 24. Soğuk bir kış günü karanfil almak için bir çiçekçi dük- kanına girdim. Tatlı bir yaz sıcaklığıyla ısınan bu yerin havası, bitkisel özsuların hafif, sert ve yeşil buğularıyla doluydu. Mutlu bir insanın hayal evini andıran bu yerde insanın arzu edebileceği her renkte otlar, yapraklar, çi- çekler vardı. Bu dükkânda istediğim çiçekler hazırlanın- caya kadar oturduğum sandalyede gözüm bodur bir hurma ağacından başka bir şeyle meşgul olmadı. Ha- yalim sanki aciz bir sinekti ve bu bitkisel örümcek onu birden ağlarında avlamıştı. Hareketsiz duran bu sert ağa- ca baktım ve düşündüm: Bir çiçekçide hapis olduğu için uzaklarda kalan hemcinsleri gibi toprağa gölge salama- yan, yağmurda ıslanmayan, fırtınalarda sarsılmayan, gö- ğü, yıldızları görmeyen bu ağaç acaba bulunduğu yer- de mutlu muydu? Kendimi onun yerine koydum, ait ol- duğum dünyanın dışında kaldığımı gördüm. Ne kadar acı bir durumdu bu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Benzetmeye ve kişileştirmeye yer verme B) İzlenimsel betimlemeye başvurma TÜRKÇE C)Koşul öne sürme D) Ozdeşim kurma E) Sessel yinelemelere yer verme 8
2.
(1) Sanatçının birkaç ülkeyi gezdiği sırada tuttuğu bazı
notlardan oluşuyor bu eser. (II) Anı özelliği de taşımak-
tadır. (III) Sanatçı gezerken her vakit kendi ülkesinden de
söz eder ve bunu da notlarının arasına yerleştirir. (IV) Bu
özelliği okurun hemen ilgisini çekiyor. (V) Gezdiği yerler-
deki insanlarla olan diyaloglarla birlikte farklı bilgiler su-
nuyor olması da bu eseri çekici kılan başka bir yön. (VI)
Yani okuruna gezdiği yerlerle ilgili bilmediği pek çok şeyi
öğretiyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşün-
cenin akışını bozmaktadır?
en mobi
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
2. (1) Sanatçının birkaç ülkeyi gezdiği sırada tuttuğu bazı notlardan oluşuyor bu eser. (II) Anı özelliği de taşımak- tadır. (III) Sanatçı gezerken her vakit kendi ülkesinden de söz eder ve bunu da notlarının arasına yerleştirir. (IV) Bu özelliği okurun hemen ilgisini çekiyor. (V) Gezdiği yerler- deki insanlarla olan diyaloglarla birlikte farklı bilgiler su- nuyor olması da bu eseri çekici kılan başka bir yön. (VI) Yani okuruna gezdiği yerlerle ilgili bilmediği pek çok şeyi öğretiyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşün- cenin akışını bozmaktadır? en mobi A) I B) II C) III D) IV E) V
14. Özellikle psikanaliz bağlamında düşünüldüğünde
"bilinç" denince akla gelen ilk kavramlardan biri
de "bilinç dışı"dır. Aslında bu, kelimenin
1
Türkçedeki terim hâli. Diğer Batı dillerinde
11
olduğu gibi Almanca ve İngilizcede "bilinç dışı"
sözcüğünü karşılayan sözcükler aynı zamanda
"bilinçsiz(lik)" ve "bilinçli olmayan" anlamlarına da
geliyor. Sözcüğün semantik alanını belirlemek;
111
aslında bizim bilinç anlayışımızı da şekillendiriyor.
Bu durumda şunu merak ediyoruz: Bilinç esas
IV
da bilinç dışı onun sadece olumsuz bir hâli midir?
V
Bu parçada numaralanmış noktalama
işaretlerinden hangisi kullanıldığı yere uygun
değildir?
A) I
B) II C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
14. Özellikle psikanaliz bağlamında düşünüldüğünde "bilinç" denince akla gelen ilk kavramlardan biri de "bilinç dışı"dır. Aslında bu, kelimenin 1 Türkçedeki terim hâli. Diğer Batı dillerinde 11 olduğu gibi Almanca ve İngilizcede "bilinç dışı" sözcüğünü karşılayan sözcükler aynı zamanda "bilinçsiz(lik)" ve "bilinçli olmayan" anlamlarına da geliyor. Sözcüğün semantik alanını belirlemek; 111 aslında bizim bilinç anlayışımızı da şekillendiriyor. Bu durumda şunu merak ediyoruz: Bilinç esas IV da bilinç dışı onun sadece olumsuz bir hâli midir? V Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi kullanıldığı yere uygun değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V
I
a
CAP
11. (1) Sarıkamış bölgesine gittiğiniz zaman burası tüm
güzelliğiyle sizi karşılayacak. (II) Sarıkamış'ın Sarı-
çam Ormanları içerisindeki yapı, günümüze kadar öz-
gün mimarisini korumayı başarmış. (III) Bir zamanlar
Türk filmlerine ev sahipliği yapan bu yer, size geçmişe
uzanan keyifli bir yolculuk vadediyor. (IV) Geri dönüşte
Kars kazını tatmanız, eve dönüş yolu öncesi sizi çok
mutlu edecek. (V) Kaz etinden yapılan yemekler, yöre
halkının kültürüne bile yansımış.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
nesne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı-
dır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Düşünceyi Geliştirme Yolları
I a CAP 11. (1) Sarıkamış bölgesine gittiğiniz zaman burası tüm güzelliğiyle sizi karşılayacak. (II) Sarıkamış'ın Sarı- çam Ormanları içerisindeki yapı, günümüze kadar öz- gün mimarisini korumayı başarmış. (III) Bir zamanlar Türk filmlerine ev sahipliği yapan bu yer, size geçmişe uzanan keyifli bir yolculuk vadediyor. (IV) Geri dönüşte Kars kazını tatmanız, eve dönüş yolu öncesi sizi çok mutlu edecek. (V) Kaz etinden yapılan yemekler, yöre halkının kültürüne bile yansımış. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı- dır? A) I B) II C) III D) IV E) V