Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1- X katısı, Y ve Z sıvılarıyla ilgili, X katısı Y Sıvısında çözünürken Z sıvısında çözünmemek- tedir. Y ve Z sıvıları birbiri i

1-
X katısı, Y ve Z sıvılarıyla ilgili,
X katısı Y Sıvısında çözünürken Z sıvısında çözünmemek-
tedir.
Y ve Z sıvıları birbiri içerisinde çözünmemektedir.
bilgileri veriliyor.
2
2 ss
Buna göre X, Y ve Z maddelerinden oluşan karışımlar ile
ilgili aşağıdakil

1- X katısı, Y ve Z sıvılarıyla ilgili, X katısı Y Sıvısında çözünürken Z sıvısında çözünmemek- tedir. Y ve Z sıvıları birbiri içerisinde çözünmemektedir. bilgileri veriliyor. 2 2 ss Buna göre X, Y ve Z maddelerinden oluşan karışımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X-Y karışımı basit damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrı- 245 labilir. B) Y-Z karışımı ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilir. 15E SE C) X-Z karışımı heterojendir. D) Y-Z sıvılarının kimyasal yapıları birbirine benzemez. EX-Z karışımı tanecik boyutu farkından faydalanılarak bile- şenlerine aynılır.