Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

(1) Yazının icadından çok önce kullanıldığı bilinen konuşma, yüzyıllar içinde öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. (II) Antik Yu

(1) Yazının icadından çok önce kullanıldığı bilinen
konuşma, yüzyıllar içinde öneminden hiçbir şey
kaybetmemiştir. (II) Antik Yunanların büyük bir tizlikle
ele alıp geliştirdikleri ve iki bin yıldır geniş kapsamlı
çalışma konularından biri olan hitabet san

(1) Yazının icadından çok önce kullanıldığı bilinen konuşma, yüzyıllar içinde öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. (II) Antik Yunanların büyük bir tizlikle ele alıp geliştirdikleri ve iki bin yıldır geniş kapsamlı çalışma konularından biri olan hitabet sanatının varlığı ve etki alanı, bunun en somut göstergesidir. (III) Yunanca özgün adıyla "techne retorik (hitabet sanatı)". Aristo'nun önemli çalışmalarından Retorik Sanatında düzenlenmiş bir sanal veya bilim niteliğiyle yazının ürünü olsa da özünde konuşmayı içerir. (IV) Önceleri bir topluluğa hitap eime anlamında kullanılan retorik, zaman içinde farklı anlamlar kazanmıştır. (V) Böylece yazı, kullanılmaya başlandığı andan itibaren sözlü kültürü daraltmamış aksine sözlü hitabın ilkelerini ve bilesenlerini özenle ortaya koymuş; etkili ve ikna edici bir konuşmanın kurallarını düzenleyerek sözlü kültürün gelişmesini sağlamıştır. 33. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılanın A) Relorik kavramının bugünkü Stilla çalışma hangisidir? B) Yazılı dönemin başlamasının sözlu kultür üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? ÖSYM rin yazılı izni olmaksızın C) Sözlü kültür ve yazılı kültür arasındaki farklılaşma hangi dönemde derinleşmişt? D) Antik Yunan medeniyetinin yazı kültürün gelişmesine hangi katklar olmuştur? 201 E) Yazı dışında sözlü kültürün kavramsallaşması sağlayan etkenler nelerdir? 35. Bu parendaki dan mlelerden hep maz. kişisel yargı arala okiem angisi dan ku BV