Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

(1) Yönetmenin filmlerinde kullanmayı sevdiği "hastalık" ve "iyileşme" metaforları son filminde manevi bir hastalık olarak kendi

(1) Yönetmenin filmlerinde kullanmayı sevdiği "hastalık" ve
"iyileşme" metaforları son filminde manevi bir hastalık olarak
kendine yer bulur. (II) Bu metaforlar, yönetmenin kendisiy-
le zihinsel anlamda bir hesaplaşması olarak da okunabilir.
(III) Film, "F

(1) Yönetmenin filmlerinde kullanmayı sevdiği "hastalık" ve "iyileşme" metaforları son filminde manevi bir hastalık olarak kendine yer bulur. (II) Bu metaforlar, yönetmenin kendisiy- le zihinsel anlamda bir hesaplaşması olarak da okunabilir. (III) Film, "Frenk resmi" yapan bir nakkaşın vicdan azabını anlatırken aslında "Batılılar gibi" film yapan bir yönetmenin vicdan azabını anlatır ve yönetmen hem kendisiyle hem de tarihiyle yüzleşmeye çalışırken bu zihinsel hesaplaşmayı ön plana alır. (IV) Yönetmenin bu yüzleşmesi, filmin entelektüel altyapısına da etki eder. (V)Sanatsal duyarlığın üst seviye- de olduğu bu film, kullandığı dil bakımından diğer filmlerine kıyasla daha geri planda kalır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi pa- ragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? A) IB) II C) III D) IV E) V