Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar Soruları

3. Âşık Veysel'in şiirlerine baktığımızda eğitimi, okumayı, ilim sahibi olmayı her zaman övdüğünü; cahilliği, bilgisizliği ve kendini
geliştirmemeyi ise yerdiğini görmekteyiz. Bunun içindir ki Veysel, her firsatta eserlerinde ilim, okul gibi eğitim unsurlarına yer
vermiştir.
Aşağıdaki dizelerin hangisi, bu açıklamada sözü edilen düşünce/kavramlar üzerine kurulmamıştır?
A) Diyorlar ki dünya evvel su imiş
Oku anla dünya nedir ne imiş
Yükselenler bilgi ile büyümüş
Uyan bu gafletten uyuma yurttaş
C) Cahil ile sohbet etmek zor olur
Kulağı sağırdır gözü kör olur
Her sözünde kavga niza var olur
Cahiller dikenli çalı sayılır
E) Olmak istiyorsan dünyada mesut
Hakka halka yarayacak bir iş tut
Çalıştır oğlunu, kızını okut
İnsan olmak için okumak gerek
B) Aldanma cahilin kuru lafına
Kültürsüz insanın külü yalandır
Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu hedefi yolu yalandır
Veysel der kopar mı analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu, öğretti, büyüttü anam
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
3. Âşık Veysel'in şiirlerine baktığımızda eğitimi, okumayı, ilim sahibi olmayı her zaman övdüğünü; cahilliği, bilgisizliği ve kendini geliştirmemeyi ise yerdiğini görmekteyiz. Bunun içindir ki Veysel, her firsatta eserlerinde ilim, okul gibi eğitim unsurlarına yer vermiştir. Aşağıdaki dizelerin hangisi, bu açıklamada sözü edilen düşünce/kavramlar üzerine kurulmamıştır? A) Diyorlar ki dünya evvel su imiş Oku anla dünya nedir ne imiş Yükselenler bilgi ile büyümüş Uyan bu gafletten uyuma yurttaş C) Cahil ile sohbet etmek zor olur Kulağı sağırdır gözü kör olur Her sözünde kavga niza var olur Cahiller dikenli çalı sayılır E) Olmak istiyorsan dünyada mesut Hakka halka yarayacak bir iş tut Çalıştır oğlunu, kızını okut İnsan olmak için okumak gerek B) Aldanma cahilin kuru lafına Kültürsüz insanın külü yalandır Hükmetse dünyanın her tarafına Arzusu hedefi yolu yalandır Veysel der kopar mı analar bağı Analar doğurmuş ağayı beyi İşte budur sözlerimin gerçeği Okuttu, öğretti, büyüttü anam
(05) Deneme
olur?
homora:
3
B
21. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere
parantez () içindeki ifade getirilirse bilgi yanlışı
C
XA) Orhan Veli, modern Türk şiirinin olanaklarını ge-
nişletmiş hareketinin öncüsü olmuştur. (Garip)
B) Behçet Necatigil, halk kültüründen aldığı ögeleri
Batı şiiri ile birleştirmekle beraber ---- olarak anıl-
mıştır. (evler şairi)
‒‒‒‒
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca şiir dışında hiçbir türle
ilgilenmeyip ---- türü yapıtlarında Kurtuluş Savaşı
tarihini anlatmıştır. (yapma destan)
D) Memduh Şevket Esendal, tarzı öykülerinde
topluma ayna tutan bir sanatçıdır. (Maupassant)
E) Hababam Sınıfı serisiyle tanınmış olan
edebiyatının mizah ustalarındandır. (Rifat Ilgaz)
Türk
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
(05) Deneme olur? homora: 3 B 21. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere parantez () içindeki ifade getirilirse bilgi yanlışı C XA) Orhan Veli, modern Türk şiirinin olanaklarını ge- nişletmiş hareketinin öncüsü olmuştur. (Garip) B) Behçet Necatigil, halk kültüründen aldığı ögeleri Batı şiiri ile birleştirmekle beraber ---- olarak anıl- mıştır. (evler şairi) ‒‒‒‒ C) Fazıl Hüsnü Dağlarca şiir dışında hiçbir türle ilgilenmeyip ---- türü yapıtlarında Kurtuluş Savaşı tarihini anlatmıştır. (yapma destan) D) Memduh Şevket Esendal, tarzı öykülerinde topluma ayna tutan bir sanatçıdır. (Maupassant) E) Hababam Sınıfı serisiyle tanınmış olan edebiyatının mizah ustalarındandır. (Rifat Ilgaz) Türk
7.
Bu Ay Toldi aydı ay begler begi
Kuli beg yüzin körse yitrür ögi
İlig yarlıkamaz negü sözleyin
Ayıtmazda aşnu negü ötneyin
Biliglig sözin sen eşit özneme
Ayıtmazda aşnu sözüg sözleme
Bu beyitlerin yer aldığı eser ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
SUNDAY
A) Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.
B) Alegorik bir yapıya sahiptir.
C) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
D) Türk edebiyatının İslami nitelik taşıyan ilk eseridir.
E) Sanatsal nitelik öğreticilikten önde tutulmuştur.
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
7. Bu Ay Toldi aydı ay begler begi Kuli beg yüzin körse yitrür ögi İlig yarlıkamaz negü sözleyin Ayıtmazda aşnu negü ötneyin Biliglig sözin sen eşit özneme Ayıtmazda aşnu sözüg sözleme Bu beyitlerin yer aldığı eser ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? SUNDAY A) Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. B) Alegorik bir yapıya sahiptir. C) Aruz ölçüsü kullanılmıştır. D) Türk edebiyatının İslami nitelik taşıyan ilk eseridir. E) Sanatsal nitelik öğreticilikten önde tutulmuştur.
24. Batı edebiyatı akımlarını işleyen öğretmen, iki öğrencisini
tahtaya çıkarmış ve ders boyunca ele aldıkları Batı
edebiyatı akımı hakkında konuşmalarını istemiştir.
Öğrenciler arasındaki diyalog şu şekilde gerçekleşmiştir:
Süleyman: Bu akım temsilcileri özellikle 1885-1902 yılları
arasında Batı şiirinde en parlak dönemini geçirmiştir.
Mihriban: Bu akımın parnasizme tepki olarak doğduğunu
biliyorum.
Süleyman: Bu akımı temsil edenler. Dekadanlar olarak
da bilinmektedirler.
Mihriban: Sanatçılar kapalı anlatımı tercih etmiştir.
Süleyman: Akım temsilcileri için her şeyden önce musiki,
ritim ön plandadır. Sanatçılar iç ahengi çok önemserler.
Mihriban: Ferdiyetçi bir anlayışla kaleme almışlardır
eserlerini.
Süleyman ve Mihriban adlı öğrencilerin üzerinde
konuştukları Batı edebiyatı akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sembolizm
C) Sürrealizm
B) Fütürizm
D) Egzistansiyalizm
E) Ekspresyonizm
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
24. Batı edebiyatı akımlarını işleyen öğretmen, iki öğrencisini tahtaya çıkarmış ve ders boyunca ele aldıkları Batı edebiyatı akımı hakkında konuşmalarını istemiştir. Öğrenciler arasındaki diyalog şu şekilde gerçekleşmiştir: Süleyman: Bu akım temsilcileri özellikle 1885-1902 yılları arasında Batı şiirinde en parlak dönemini geçirmiştir. Mihriban: Bu akımın parnasizme tepki olarak doğduğunu biliyorum. Süleyman: Bu akımı temsil edenler. Dekadanlar olarak da bilinmektedirler. Mihriban: Sanatçılar kapalı anlatımı tercih etmiştir. Süleyman: Akım temsilcileri için her şeyden önce musiki, ritim ön plandadır. Sanatçılar iç ahengi çok önemserler. Mihriban: Ferdiyetçi bir anlayışla kaleme almışlardır eserlerini. Süleyman ve Mihriban adlı öğrencilerin üzerinde konuştukları Batı edebiyatı akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sembolizm C) Sürrealizm B) Fütürizm D) Egzistansiyalizm E) Ekspresyonizm
atı
de
ade
9.
DENEME 5 YA
I. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenâre düştü
Dayanır mı şişedir bu reh-i seng-sâre düştü
II. Meni cândan usandurdi cefâdan yâr usanmaz mi
Felekler yandı âhumdan murâdum şem'i yanmaz mı
III. Bir güneş yüzlü melek gördüm ki âlem mâhidur
Ol kara sümbülleri âşıklarınun âhidur
Numaralanmış bu beyitlerin kafiye türleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Tam
B) Zengin
C) Zengin
D) Tam
Yarım
||
Zengin
Tam
Tunç
Tunç
Tam
Zengin
Zengin
Tam
Zengin
Tunç
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
atı de ade 9. DENEME 5 YA I. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenâre düştü Dayanır mı şişedir bu reh-i seng-sâre düştü II. Meni cândan usandurdi cefâdan yâr usanmaz mi Felekler yandı âhumdan murâdum şem'i yanmaz mı III. Bir güneş yüzlü melek gördüm ki âlem mâhidur Ol kara sümbülleri âşıklarınun âhidur Numaralanmış bu beyitlerin kafiye türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Tam B) Zengin C) Zengin D) Tam Yarım || Zengin Tam Tunç Tunç Tam Zengin Zengin Tam Zengin Tunç
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
31. Servet-i Fünun'un üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerin-
de doğaya ayrı ve özel bir yer ayırmış, sembolizmin ve
parnasizmin etkisinde kalmıştır. Duzyazıları da değişik ve
renklidir. Dilin sadeleşmesine karşı olduğu için pek çok
Arapça, Farsça sözcüğü tamlamayı kullanmakta sakınca
görmemiş; hatta Fransız sembolistlerinden aldığı kimi gü-
zel söyleyişleri bile Arapça, Farsça sözcüklerle karşıla-
mıştır.
Bu bilgilerle tanıtılan şair ve yazar, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Muallim Naci
C) Ahmet Haşim
BYSüleyman Nazif
D) Canap Şahabettin
E) Abdülhak Hamit
öy
esi
lan
1 a
sür
eri y
kile
iç öze
esine
romar
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 31. Servet-i Fünun'un üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerin- de doğaya ayrı ve özel bir yer ayırmış, sembolizmin ve parnasizmin etkisinde kalmıştır. Duzyazıları da değişik ve renklidir. Dilin sadeleşmesine karşı olduğu için pek çok Arapça, Farsça sözcüğü tamlamayı kullanmakta sakınca görmemiş; hatta Fransız sembolistlerinden aldığı kimi gü- zel söyleyişleri bile Arapça, Farsça sözcüklerle karşıla- mıştır. Bu bilgilerle tanıtılan şair ve yazar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Muallim Naci C) Ahmet Haşim BYSüleyman Nazif D) Canap Şahabettin E) Abdülhak Hamit öy esi lan 1 a sür eri y kile iç öze esine romar
4. 1. Gehî visalini anıp gehî firakını Nabî
Ne yardan geçe bildik ne ihtiyar edebildik
II. Bela budur ki alıştı belalarınla gönül
Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur
1.
Nazım birimi aynıdır.
II.
Dil özellikleri benzerdir.
III. Ikinci şiir parçası, ait olduğu şiirin son beytidir.
Bu dizeler ile ilgili numaralanmış değerlendirmeler
hangileri yanlıştır?
A) I, II ve III
D) Yalnız III
B) I ve II
E) Yalnız II
C) II ve
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
4. 1. Gehî visalini anıp gehî firakını Nabî Ne yardan geçe bildik ne ihtiyar edebildik II. Bela budur ki alıştı belalarınla gönül Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur 1. Nazım birimi aynıdır. II. Dil özellikleri benzerdir. III. Ikinci şiir parçası, ait olduğu şiirin son beytidir. Bu dizeler ile ilgili numaralanmış değerlendirmeler hangileri yanlıştır? A) I, II ve III D) Yalnız III B) I ve II E) Yalnız II C) II ve
1.
I. Şiirlerinde oldukça sade bir dil kullanmıştır.
Nazım şekli bakımından halk şiiri geleneğine uzak durmuş-
tur.
III. Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken onun çıkışını
sağlayan en önemli şiiridir.
IV. Hece vezninin halk şiirinde sıklıkla kullanılan yedili, sekizli,
on birli kalıplarını değil, çok az kullanılmış veya hiç kullanıl-
mamış kalıpları tercih etmiştir.
V. Şiirlerinde üslup mükemmelliğini amaçlamıştır.
Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili yukarıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
3. Aşağıd
E) V.
A TU
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
1. I. Şiirlerinde oldukça sade bir dil kullanmıştır. Nazım şekli bakımından halk şiiri geleneğine uzak durmuş- tur. III. Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken onun çıkışını sağlayan en önemli şiiridir. IV. Hece vezninin halk şiirinde sıklıkla kullanılan yedili, sekizli, on birli kalıplarını değil, çok az kullanılmış veya hiç kullanıl- mamış kalıpları tercih etmiştir. V. Şiirlerinde üslup mükemmelliğini amaçlamıştır. Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili yukarıdaki yargılardan han- gisi yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. 3. Aşağıd E) V. A TU
25
Örnek-1 >
Bırakın, beyaz
Tanoy st
İpek gibi yağan karın altında
Hayallerimiz olsun.
Yaşayalım
Özgür
Güzel
Düşünceli.
Anlatalım
Düşündüklerimizi birbirimize.
Sevinç egemen olsun her yerde
İnsanca
Bir kaygı.
Beyaz, ipek gibi yağdı kar.
Yağsın.
Dünya daha güzel olacak
İnanıyorum buna.
Bir insan kalbinin güzelliğine
Çocukluğuna
sob sonnehije
ligitsoek te deg
AlnibyA seved
e
mubul iligys? 100
so2 aphoriso 0068
ulqal snoe nobriable ineY
say teensin ennast mie
12 annünut ameneb ev hitze
Sonsuz cesaretine, olanaklılığına
İnandığım kadar.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Serbest tarzda yazılmıştır.
B) Toplumsal bir amaç ve ileti söz konusudur.
C) Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
D) İmgelerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
E) Hümanist bir düşünce etrafında örgülenmiştir.
ligels
A
ç
A
E
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
25 Örnek-1 > Bırakın, beyaz Tanoy st İpek gibi yağan karın altında Hayallerimiz olsun. Yaşayalım Özgür Güzel Düşünceli. Anlatalım Düşündüklerimizi birbirimize. Sevinç egemen olsun her yerde İnsanca Bir kaygı. Beyaz, ipek gibi yağdı kar. Yağsın. Dünya daha güzel olacak İnanıyorum buna. Bir insan kalbinin güzelliğine Çocukluğuna sob sonnehije ligitsoek te deg AlnibyA seved e mubul iligys? 100 so2 aphoriso 0068 ulqal snoe nobriable ineY say teensin ennast mie 12 annünut ameneb ev hitze Sonsuz cesaretine, olanaklılığına İnandığım kadar. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Serbest tarzda yazılmıştır. B) Toplumsal bir amaç ve ileti söz konusudur. C) Söz sanatlarından yararlanılmıştır. D) İmgelerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır. E) Hümanist bir düşünce etrafında örgülenmiştir. ligels A ç A E
örne-
Çoban:
Sen bizim koyunların gel de bir gör
Söz dinlerler seni anlarlar
Köpeklerle dost olur kurtlarla düşman olurlar
Seninkilerden çok daha iyi dinlerler
Diğer çoban:
Bir de benim koyunlara bak
Dediklerini hiç dinlemezler
Sözün nereye gider belli değildir
Kurtlarla arkadaştırlar
Çobanların karşılıklı konuşmalarına dayanan bu
şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleji
B) Idil
D) Lirik
E) Epik
C) Eglog
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
örne- Çoban: Sen bizim koyunların gel de bir gör Söz dinlerler seni anlarlar Köpeklerle dost olur kurtlarla düşman olurlar Seninkilerden çok daha iyi dinlerler Diğer çoban: Bir de benim koyunlara bak Dediklerini hiç dinlemezler Sözün nereye gider belli değildir Kurtlarla arkadaştırlar Çobanların karşılıklı konuşmalarına dayanan bu şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Eleji B) Idil D) Lirik E) Epik C) Eglog
re girme
aların s
sme ak
1. I. Pejmürde
alnız
II. Nijad Ekrem.
III. Zemzeme
IV. Şerare
V. Bunlar O'dur
Yukarıdaki şiir kitaplarından hangileri Recaizade
Mahmut Ekrem'e ait değildir?
A) I ve II
B) I ve V
Sanot
D) III ve IV
C) II ve III
ENV
E) IV ve V
Tanzim
5.
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
re girme aların s sme ak 1. I. Pejmürde alnız II. Nijad Ekrem. III. Zemzeme IV. Şerare V. Bunlar O'dur Yukarıdaki şiir kitaplarından hangileri Recaizade Mahmut Ekrem'e ait değildir? A) I ve II B) I ve V Sanot D) III ve IV C) II ve III ENV E) IV ve V Tanzim 5.
Deşifre Edeb
7. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yan-
lişi vardır?
*Klasikler akla ve sağduyuya önem ver-
mişler, duygu ve hayalleri dışlamışlar-
Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gür-
pinar natüralizmden etkilenen yazar-
dandır.
Charles Baudelaire "Kötülük Çiçekle-
" adlı eserinde parnasizmin ilkelerini
uygulamıştır.
D) Dedaizm "kuralsızlığı kural olarak be-
nimseme" anlayışı üzerine kurulmuş
Freud'un bilinçaltı ile ilgili açıklamaları
sürrealizme kaynaklık etmiştir.
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
Deşifre Edeb 7. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yan- lişi vardır? *Klasikler akla ve sağduyuya önem ver- mişler, duygu ve hayalleri dışlamışlar- Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gür- pinar natüralizmden etkilenen yazar- dandır. Charles Baudelaire "Kötülük Çiçekle- " adlı eserinde parnasizmin ilkelerini uygulamıştır. D) Dedaizm "kuralsızlığı kural olarak be- nimseme" anlayışı üzerine kurulmuş Freud'un bilinçaltı ile ilgili açıklamaları sürrealizme kaynaklık etmiştir.
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlatılanlar yay
ayraç içinde verilen sözcükle ilişkilendirilemez?
A) Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle
Uzaktan seni düşünürüm Istanbul. (Özlem)
B) Bu eller miydi masallar arasından
Rüyalara uzattığım bu eller miydi? (Merhamet)
C) Seyyah oldum şu âlemi gezerim.
Bir dost bulamadım gün akşam oldu. (Yalnızlık)
D) Ne ağlarsın benim zülfü siyahım
Bu da gelir bu da geçer ağlama. (Teselli)
Helyum / Serisi
2
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlatılanlar yay ayraç içinde verilen sözcükle ilişkilendirilemez? A) Salkım salkım tan yelleri estiğinde Mavi patiskaları yırtan gemilerinle Uzaktan seni düşünürüm Istanbul. (Özlem) B) Bu eller miydi masallar arasından Rüyalara uzattığım bu eller miydi? (Merhamet) C) Seyyah oldum şu âlemi gezerim. Bir dost bulamadım gün akşam oldu. (Yalnızlık) D) Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da geçer ağlama. (Teselli) Helyum / Serisi 2
33. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Kuşların ardı sıra sürüklerim denizi
Bağlanır bir ucuna gemiler dizi dizi
B) Ağlasın yalılarda bekleyen cariyeler
Bir uzun düşünceye dalsın kameriyeler
C) Dağınık saçlarıyla yalılar bir ucuna
D)
Bir güzel düşmüş gibi bir kaplanın avucuna
Bir yumak iplik gibi şehri saran bu teller
Meydanları süsleyen bu tunç yüzlü heykeller
Duvarda çizilen resim çerçeveleri
E)
Konsol üstünde çölün uydurma develeri
Terd
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
33. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur? A) Kuşların ardı sıra sürüklerim denizi Bağlanır bir ucuna gemiler dizi dizi B) Ağlasın yalılarda bekleyen cariyeler Bir uzun düşünceye dalsın kameriyeler C) Dağınık saçlarıyla yalılar bir ucuna D) Bir güzel düşmüş gibi bir kaplanın avucuna Bir yumak iplik gibi şehri saran bu teller Meydanları süsleyen bu tunç yüzlü heykeller Duvarda çizilen resim çerçeveleri E) Konsol üstünde çölün uydurma develeri Terd
28. Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?
A)
B)
C)
Kimi hiç anlamadan yoluna çıkar durur
Kimi de arayandır, aranan onu bulur
Ben korkuyorum sana yönelmekten
Seni yinelemekten, seni yenilemekten
Kazandıklanm bitti, yitirdiklerim kaldı
Söylediklerim yitti, dinlediklerim kaldı
Bahar sabahlarında bir, iki, üç, beş, on
Altın rengi başları altın bir madalyon
E) Kaçı kaça böldümse yaşarken böldüm
Ki ben tüm rüyaları uyanıkken gördüm
D)
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
28. Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur? A) B) C) Kimi hiç anlamadan yoluna çıkar durur Kimi de arayandır, aranan onu bulur Ben korkuyorum sana yönelmekten Seni yinelemekten, seni yenilemekten Kazandıklanm bitti, yitirdiklerim kaldı Söylediklerim yitti, dinlediklerim kaldı Bahar sabahlarında bir, iki, üç, beş, on Altın rengi başları altın bir madalyon E) Kaçı kaça böldümse yaşarken böldüm Ki ben tüm rüyaları uyanıkken gördüm D)
1... Hayır, bizim nesrimiz ve şiirimiz taşra halkıyla İstanbul
ahalisinin okumamış kısmı arasında hâlâ durmaktadır. Bi-
zim şiirimiz, hani şairlerin vezinsiz diye beğenmedikleri
halk şarkıları ve taşrada çöğür (saz) şairleri arasında de-
yiş, kayabaşı denen nazımlardır." cümlelerinin yer aldığı
makalesiyle Tanzimat'in I. döneminde başlayan dili sade-
leştirme çabalarına bir tuğla ekleyen sanatçı, hece ölçü-
süyle şiir denemeleri de yapmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve makalesi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Şinasi - Mukaddime
B) Ziya Paşa - Şiir ve İnşa
C) Şemsettin Sami - Kamus-i Türki
D) Ziya Paşa - Harabat
E) Recaizade Mahmut Ekrem - Takdir-i Elhan
Lise Türkçe
Şiir ve Şiirle İlgili Temel Kavramlar
1... Hayır, bizim nesrimiz ve şiirimiz taşra halkıyla İstanbul ahalisinin okumamış kısmı arasında hâlâ durmaktadır. Bi- zim şiirimiz, hani şairlerin vezinsiz diye beğenmedikleri halk şarkıları ve taşrada çöğür (saz) şairleri arasında de- yiş, kayabaşı denen nazımlardır." cümlelerinin yer aldığı makalesiyle Tanzimat'in I. döneminde başlayan dili sade- leştirme çabalarına bir tuğla ekleyen sanatçı, hece ölçü- süyle şiir denemeleri de yapmıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve makalesi aşağıda- kilerden hangisidir? A) Şinasi - Mukaddime B) Ziya Paşa - Şiir ve İnşa C) Şemsettin Sami - Kamus-i Türki D) Ziya Paşa - Harabat E) Recaizade Mahmut Ekrem - Takdir-i Elhan