Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Zeynep, canlilar ve çevre etkileşimi konusu ile ilgili bir proje ödevi hazırlayacaktır. Bu ödevde mutasyon, modifikasyon ve a

1. Zeynep, canlilar ve çevre etkileşimi konusu ile ilgili bir proje ödevi hazırlayacaktır.
Bu ödevde mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konulan Ile Ilgili günlük hayattan bazı ömekleri
aşağıdaki gibi hazırlamıştır.
Mutasyon o Wall örnek
Modifikasyon ile

1. Zeynep, canlilar ve çevre etkileşimi konusu ile ilgili bir proje ödevi hazırlayacaktır. Bu ödevde mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konulan Ile Ilgili günlük hayattan bazı ömekleri aşağıdaki gibi hazırlamıştır. Mutasyon o Wall örnek Modifikasyon ile ilgili örnek Adaptasyon ile ilgili örnek Doğuştan el veya ayak parmaklarında normalden fazla parmak olması durumudur. Ge- nelde 6 parmalı olarak doğan kişilerde gözlenen duruma 6 parmakdidik hastalığı adı ve- rilir. Anne kamında gelişen bebeğin parmaklan oluşurken önce bitişik olan parmakların aralarında bulunan dokuların yok olmasıyla parmaklar normal halini alır. Bazen bu ayrıl ma sürecinde bir hata oluşabilir ve 5 parmak yerine daha fazla parmak oluşabilir. 1000 kişiden 2'sinde görülen bu hastalık bazen genetik yolla ortaya çıkarken bazen de çevresel etkiler ile ortaya çıkabilir. Çuha Çiçeği bitkisi, sıcaklığı 30-35 °C olan nemli bir serada yetişirse beyaz çiçekler açar. Şayet sıcaklık 15-20 °C'ye düşürülürse yeni açan çiçekler kırmızı olur. Beyaz ve kırmızı çiçeklerden elde edilen tohumlar karıştırıldıktan sonra yarısı 30°C'lik serada, yanısı 15°C'lik serada yetiştirilirse sıcaktakilerin tamamı beyaz çiçek, soğuktakilerin ta- mamı kırmızı çiçekler açacaktır. A) Yalnız I Develer hörgüçlerinde yağ depolayabilen, günlerce susuz kalabilen hayvanlar ara- sındadır. Çöl ortamına uyum sağlayabilmesi için tüm donanıma sahip olan develer, dünyanın pek çok yerinde görülebilmektedir. Çapraz şekilde dizilmiş olan kirpikleri ka- pandığında göze tek bir toz tanesi dahi kaçamaz. Aynı şekilde burun yapısı da toz ve kum nedeniyle kapanabilecek şekildedir. Yapılan bu ödeve göre; I. Verilen konu başlıklarına göre hazırlanan tüm örnekler doğrudur. II. 6 parmaklılık durumu sadece çevresel etkiler ile ortaya çıkarken çuha bitkisi olayı sadece genetik etkiler ile ortaya çıkar. III. Develerin hörgüçleri, kirpikleri ve burunları gibi yapısal özellikleri yavru bireylere aktarılabilir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? B) I ve II C) I ve III D) II ve III