Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. (1) Lir kuşu tırmık benzeri ayaklarıyla akreplerifeze- bilir. (II) Pek çok sesi taklit edebilmek de becerilerinin arasındadı

10. (1) Lir kuşu tırmık benzeri ayaklarıyla akreplerifeze-
bilir. (II) Pek çok sesi taklit edebilmek de becerilerinin
arasındadır. (III) Bu yetenekli kuşun bir diğer özelliği/
karada yaşayan herhangi bir hayvandan daha fazla
miktarda toprak eşeleyebilmesid

10. (1) Lir kuşu tırmık benzeri ayaklarıyla akreplerifeze- bilir. (II) Pek çok sesi taklit edebilmek de becerilerinin arasındadır. (III) Bu yetenekli kuşun bir diğer özelliği/ karada yaşayan herhangi bir hayvandan daha fazla miktarda toprak eşeleyebilmesidir. (IV) Böcek bulmak için orman zeminini tarayan her bir kuş yılda 352 ton çürümüş yaprak ve toprak kaldırabiliyor. (V) Böylece toprağı havalandırarak yangın riskini azaltıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlenin öznesi, belirtisiz isim tamlamasıdır. B) II. cümlenin yüklemi, belirtili isim tamlamasıdır. C) III. cümlenin öznesi, zincirleme isim tamlamasıdır. D) IV. cümlenin nesnesi, sifat tamlamasıdır. X E) V. cümlenin nesnesi, belirtisiz isim tamlamasıdır.