Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gezi Yazısı Soruları

3.
un tamb
teline
Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin, açıl
Örtün karanlıkları masmavi denizlerde
Ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor nasıl
O bütün özlemlerin koyulaştığı yerde
Bil ki seni bekliyorum
TA
DOORS
Bu dizelerdeki ses olayları ile ilgili aşağıda verilen bil-
gilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A 1. dizede kaynaştırma harfi almış sözcük vardır.
B) 2. dizede hiçbir sözcük arasında ulama yoktur.
o ubur
3. dizede birleştirilirken ünlü düşmesi olmuş bir söz-
cük bulunmaktadır.
D) 4. dizede ünsüz benzeşmesi olan bir sözcük vardır.
E) 5. dizede yüklemde ünlü daralması olmuştur.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
3. un tamb teline Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin, açıl Örtün karanlıkları masmavi denizlerde Ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor nasıl O bütün özlemlerin koyulaştığı yerde Bil ki seni bekliyorum TA DOORS Bu dizelerdeki ses olayları ile ilgili aşağıda verilen bil- gilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A 1. dizede kaynaştırma harfi almış sözcük vardır. B) 2. dizede hiçbir sözcük arasında ulama yoktur. o ubur 3. dizede birleştirilirken ünlü düşmesi olmuş bir söz- cük bulunmaktadır. D) 4. dizede ünsüz benzeşmesi olan bir sözcük vardır. E) 5. dizede yüklemde ünlü daralması olmuştur. Diğer sayfaya geçiniz.
25. Antik Mısırlılar, ölümlerinden çok uzun zaman önce mezar-
1
lar inşa ederek bu mezarları öte yaşamda işlerine yaraya-
||
III
A
cak ve onları koruyacak nesnelerle doldururlardı. Antik
Mısır mezarlarında bulunan değerli eşyalar arasında
IV
dünyanın en kıymetli nesneleri bulunuyor.
V
own a
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
öl-ü-m
Ulaa
A) 1. sözcük gövdeden türemiştir. X
B) II. sözcükte ulaç eki bulunmaktadır.
C) Ill. sözcük bulunma durum eki almıştır.
D) IV. sözcük iyelik eki almıştır. +
E) V. sözcük şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiştir. +
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
25. Antik Mısırlılar, ölümlerinden çok uzun zaman önce mezar- 1 lar inşa ederek bu mezarları öte yaşamda işlerine yaraya- || III A cak ve onları koruyacak nesnelerle doldururlardı. Antik Mısır mezarlarında bulunan değerli eşyalar arasında IV dünyanın en kıymetli nesneleri bulunuyor. V own a Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? öl-ü-m Ulaa A) 1. sözcük gövdeden türemiştir. X B) II. sözcükte ulaç eki bulunmaktadır. C) Ill. sözcük bulunma durum eki almıştır. D) IV. sözcük iyelik eki almıştır. + E) V. sözcük şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiştir. +
eis
Yayınlan
4.
1. Garipnâme
II. Cemşid ü Hurşid
III. Süheylü Nevbahar
IV. Çarhnâme
V. Beng ü Bade
A) I
Numaralanmış yapıtlardan hangisi tür bakımından
diğerlerinden farklıdır?
OT:undeM Ov
basisle, pr
12 A 0 NEÜH Y3
akataog
B) II
C) III
D) IV
at over
E) V
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
eis Yayınlan 4. 1. Garipnâme II. Cemşid ü Hurşid III. Süheylü Nevbahar IV. Çarhnâme V. Beng ü Bade A) I Numaralanmış yapıtlardan hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır? OT:undeM Ov basisle, pr 12 A 0 NEÜH Y3 akataog B) II C) III D) IV at over E) V
9.
Yağmurlu bir gecenin dinleyerek sesini
Bir eski halı gibi sırt üstü uzan yere
Bekle de saatlerce yağmurun dinmesini
Bir küçük damla uyku girmesin gözüne
Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır?
A) Emir kipinin II. tekil kişisi ile çekimlenmiş fiil vardır.
Bisim tamlamasının iki ögesinin arasına zarf-fiil ekiyle tü-
remiş sözcük girmiştir.
?
C) Türetilirken ünlü kaybına uğramış bir isim vardır.
D) isim-fiil ekiyle türetilmiş sözcük hem iyelik hem de be-
lirtme eki almıştır.
E Belirtili isim tamlamasının tamlayanını belirten sözcük
sayı sıfatıdır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
9. Yağmurlu bir gecenin dinleyerek sesini Bir eski halı gibi sırt üstü uzan yere Bekle de saatlerce yağmurun dinmesini Bir küçük damla uyku girmesin gözüne Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış- tır? A) Emir kipinin II. tekil kişisi ile çekimlenmiş fiil vardır. Bisim tamlamasının iki ögesinin arasına zarf-fiil ekiyle tü- remiş sözcük girmiştir. ? C) Türetilirken ünlü kaybına uğramış bir isim vardır. D) isim-fiil ekiyle türetilmiş sözcük hem iyelik hem de be- lirtme eki almıştır. E Belirtili isim tamlamasının tamlayanını belirten sözcük sayı sıfatıdır.
Sisler Bulvarı'nda öleceğim
Sol kasığımdan vuracaklar
Bulvar durağında düşeceğim
Gözlüklerim kırılacak
Sen rüyasını göreceksin
Çığlık çığlığa uyanacaksın
7
Yukarıdaki dizeler için hangisi söylenemez?
A) Birden çok isim tamlaması vardır.
vaca
B) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanılmıştır.
C) İsimden türemiş sözcük vardır.
D) İkileme kullanılmıştır.
E) Birleşik yapılı sözcük kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Sisler Bulvarı'nda öleceğim Sol kasığımdan vuracaklar Bulvar durağında düşeceğim Gözlüklerim kırılacak Sen rüyasını göreceksin Çığlık çığlığa uyanacaksın 7 Yukarıdaki dizeler için hangisi söylenemez? A) Birden çok isim tamlaması vardır. vaca B) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanılmıştır. C) İsimden türemiş sözcük vardır. D) İkileme kullanılmıştır. E) Birleşik yapılı sözcük kullanılmıştır.
dog
saretleriyle bilinirler.
2. İnsan yaşamını iyilikle kötülüğün bir savaşı olarak gö-
ren Wilde, Mutlu Prens adlı eserinde okuyucusuna iyilik
uğrunda (yolunda) savaşmasını salık veriyor (dayatıyor).
I
11
Dünyanın gerçeklerinden yola çıkan (başlayan) bu eser,
genç okurların edebiyata giden yola atacakları bir adım
K
blimalan ve ce-
(hamle) olarak hâlihazırda (her zaman) edebiyat dünya-
V
sında okurlarını bekliyor.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangilerinin an-
lami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşma-
maktadır?
A) I vel
B) I ve III
D) III ve IV
C) ve
ve v
V
E) Ive V
BAHÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİSES
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
dog saretleriyle bilinirler. 2. İnsan yaşamını iyilikle kötülüğün bir savaşı olarak gö- ren Wilde, Mutlu Prens adlı eserinde okuyucusuna iyilik uğrunda (yolunda) savaşmasını salık veriyor (dayatıyor). I 11 Dünyanın gerçeklerinden yola çıkan (başlayan) bu eser, genç okurların edebiyata giden yola atacakları bir adım K blimalan ve ce- (hamle) olarak hâlihazırda (her zaman) edebiyat dünya- V sında okurlarını bekliyor. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangilerinin an- lami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşma- maktadır? A) I vel B) I ve III D) III ve IV C) ve ve v V E) Ive V BAHÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİSES
Köşesi
ir .
3
ün-
e
e
ve
Q
Bir hayli zamân mukaddemce
Çadırla bezendi Tolmabağçe
On altı kadar otôg-i vâlâ
Da'vetlilere kuruldu â'lâ
Kandil ise tâ Boğaziçi'nden
nebo İstanbul'a dek iderdi rûşen
390 Nûr içre kalur idi Çırâğân)
Cennet gibi nûr iderdi lem'ân
1. TEST
İçerik özelliklerinden hareketle bu beyit-
lerden aşağıdaki metin türlerinin hangi-
sinden alındığı söylenebilir?
A) Gazavatnâme
B) Surnâme c
C) Fütüvetnâme
D) Sefaretnâme
E) Menakibnâme
Aşağıdakilerden hangisi, divan nesrinin
genel özelliklerinden biri değildir?
A) Sade nesirde halkın konuştuğu dilden
Yayınevi
S
B109
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Köşesi ir . 3 ün- e e ve Q Bir hayli zamân mukaddemce Çadırla bezendi Tolmabağçe On altı kadar otôg-i vâlâ Da'vetlilere kuruldu â'lâ Kandil ise tâ Boğaziçi'nden nebo İstanbul'a dek iderdi rûşen 390 Nûr içre kalur idi Çırâğân) Cennet gibi nûr iderdi lem'ân 1. TEST İçerik özelliklerinden hareketle bu beyit- lerden aşağıdaki metin türlerinin hangi- sinden alındığı söylenebilir? A) Gazavatnâme B) Surnâme c C) Fütüvetnâme D) Sefaretnâme E) Menakibnâme Aşağıdakilerden hangisi, divan nesrinin genel özelliklerinden biri değildir? A) Sade nesirde halkın konuştuğu dilden Yayınevi S B109
aman
affet beni.
Hep destek
kolladığın
na.
angisinde
EXV
10 Kayıtsız kalmayalım güzel Türkçemizin kirletilmesine.
Bu cümlenin yüklemi aşağıdaki eylem kiplerinden
hangisiyle çekimlenmiştir?
A) Görülen geçmiş zaman
B Gereklilik kipi
C) İstek kipi
D) Geniş zaman
E) Şimdiki zaman
ruhun
yaz gölg
er akşar
benim içe
andaki a
eylem de
B)
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
aman affet beni. Hep destek kolladığın na. angisinde EXV 10 Kayıtsız kalmayalım güzel Türkçemizin kirletilmesine. Bu cümlenin yüklemi aşağıdaki eylem kiplerinden hangisiyle çekimlenmiştir? A) Görülen geçmiş zaman B Gereklilik kipi C) İstek kipi D) Geniş zaman E) Şimdiki zaman ruhun yaz gölg er akşar benim içe andaki a eylem de B)
A) Y
16. (1) Eski Mısır ve Yunan bahçeleri düzenli, geometrik ve simetrik anlayışta idi. (II) Barok Avrupa
sanatı, saray bahçelerini estetik bir şekilde, geometrik ve simetrik düzende yapmıştı. (III) Bizde
geometrik bir bahçe sistemi yoktur. (IV) Genel olarak meyve ağaçları ve çiçek; bizim yan yana, loş
avlulu Türk evlerinin yeşil ve sakin atmosferini yaratmaktadır. (V) Bu eski bahçe mimarimiz/Barok
Avrupa sanatının ülkemize girişinden sonra yok olmuştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümlede özne, bağlamá grubundan oluşmaktadır.
B). cümlede belirtili nesne, belirtisiz isim tamlamasından oluşmaktadır.
C) III. cümle; yer tamlayıcısı, özne ve yüklemden oluşmaktadır.
LOV. cümlede özne, sifat tamlamasından oluşmaktadır.
L. cümle; özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmaktadır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
A) Y 16. (1) Eski Mısır ve Yunan bahçeleri düzenli, geometrik ve simetrik anlayışta idi. (II) Barok Avrupa sanatı, saray bahçelerini estetik bir şekilde, geometrik ve simetrik düzende yapmıştı. (III) Bizde geometrik bir bahçe sistemi yoktur. (IV) Genel olarak meyve ağaçları ve çiçek; bizim yan yana, loş avlulu Türk evlerinin yeşil ve sakin atmosferini yaratmaktadır. (V) Bu eski bahçe mimarimiz/Barok Avrupa sanatının ülkemize girişinden sonra yok olmuştur. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlede özne, bağlamá grubundan oluşmaktadır. B). cümlede belirtili nesne, belirtisiz isim tamlamasından oluşmaktadır. C) III. cümle; yer tamlayıcısı, özne ve yüklemden oluşmaktadır. LOV. cümlede özne, sifat tamlamasından oluşmaktadır. L. cümle; özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmaktadır.
IV
alı
sözlü
yle
n
E) V
B) II
C) III
11. Yasaktı bu kutsal kurala göre
1
Baba oğul birbirimize şiirlerimizi okumak
Ve ikimiz de baba ikimiz de
D) IV
Başkalarından duymayı beklerdik ne yazmışsak
IV
V
12. Asağıdaki
E) V
Bu parçada altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük ek fiil almış isim soylu bir sözcüktür. p
B) II. sözcük edattır.
C) III. sözcük fiilden isim yapan ek almıştır.
D) IV. sözcük hâl eki almış bir zamirdir.
E) V. sözcük zarftır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
IV alı sözlü yle n E) V B) II C) III 11. Yasaktı bu kutsal kurala göre 1 Baba oğul birbirimize şiirlerimizi okumak Ve ikimiz de baba ikimiz de D) IV Başkalarından duymayı beklerdik ne yazmışsak IV V 12. Asağıdaki E) V Bu parçada altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcük ek fiil almış isim soylu bir sözcüktür. p B) II. sözcük edattır. C) III. sözcük fiilden isim yapan ek almıştır. D) IV. sözcük hâl eki almış bir zamirdir. E) V. sözcük zarftır.
10. Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle divan ede-
biyatı ürünlerinin adlarıdır?
A) Tuyuğ - semai - müstezat - kaside
BY Gazel - kaside - koşma - rubai
C) Bubai-semai - kaside - tuyuğ
D) Terkibibent - murabba - terciibent - semai
E) Şarkı - mesnevi - müstezat - kita
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
10. Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle divan ede- biyatı ürünlerinin adlarıdır? A) Tuyuğ - semai - müstezat - kaside BY Gazel - kaside - koşma - rubai C) Bubai-semai - kaside - tuyuğ D) Terkibibent - murabba - terciibent - semai E) Şarkı - mesnevi - müstezat - kita
6. I. Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinde de romanla-
rında olduğu gibi mekân olarak Anadolu'nun
değişik yörelerini tercih etmiştir.
Mehmet Rauf, hikâyelerinde aşk konusuna sık-
ça yer vermiştir.
II.
III. Dönemin önemli hikâyecilerinden Tevfik Fikret,
sosyal içerikli hikâyelerinde oldukça başarılıdır. ( )
Numaralanmış yargılardan doğru olanın yanına (D),
yanlış olanın yanına (Y) yazıldığında doğru sıralama
aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
C)
D)
E)
1.
(D)
(Y)
(Y)
(D)
(D)
(D)
(D)
(MM)
(D)
(D)
(D)
()
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
6. I. Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinde de romanla- rında olduğu gibi mekân olarak Anadolu'nun değişik yörelerini tercih etmiştir. Mehmet Rauf, hikâyelerinde aşk konusuna sık- ça yer vermiştir. II. III. Dönemin önemli hikâyecilerinden Tevfik Fikret, sosyal içerikli hikâyelerinde oldukça başarılıdır. ( ) Numaralanmış yargılardan doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazıldığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) C) D) E) 1. (D) (Y) (Y) (D) (D) (D) (D) (MM) (D) (D) (D) ()
Kurallan
Test 3
1. (1) Sevgi özcülükten başka bir şeydir mi demek istiyorum?
(II) Insanoğlunda ne vardır ki kökü özcülük de olmasın?
(III) Anamızla babamızı, kardeşlerimizle çocuklarımızı düşü-
nürken, severken de kendimizi düşünmüş, kendimizi sevmiş
olmuyor muyuz? (IV) Herkes iki büyük korkunun, ölüm korku-
su ile yalnızlık korkusunun zincirlerine vurulmuş değil midir?
(V) Onları bir başımıza taşıyamadığımız için, onları unutabil-
mek için türlü işleri, türlü duyguları yaratmışız.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde ya-
zım yanlışı yapılmıştır?
A) 1
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Kurallan Test 3 1. (1) Sevgi özcülükten başka bir şeydir mi demek istiyorum? (II) Insanoğlunda ne vardır ki kökü özcülük de olmasın? (III) Anamızla babamızı, kardeşlerimizle çocuklarımızı düşü- nürken, severken de kendimizi düşünmüş, kendimizi sevmiş olmuyor muyuz? (IV) Herkes iki büyük korkunun, ölüm korku- su ile yalnızlık korkusunun zincirlerine vurulmuş değil midir? (V) Onları bir başımıza taşıyamadığımız için, onları unutabil- mek için türlü işleri, türlü duyguları yaratmışız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde ya- zım yanlışı yapılmıştır? A) 1 B) II C) III D) IV E) V
13. Sivas'tandır. Murat Han Gazi devrinde boy beyi
olan Mîr Süleyman Şah'ın maiyetindeki şairlerden
ve o dönemin bilgili kişilerindendi. Iskendernâme'yi
adı geçen adına söylemişti. Bu eserde, bâtini ilim-
lerden, afaki ve enfüsi teşbih ve temsil ile geometri,
astronomi, yıldızlar ilmi ve hikmetten çok mana ve
marifeti bir araya getirip kullanmıştır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisin-
den alınmış olabilir?
A) Tezkire
B) Pendnâme
C) Seyahatnâme
D) Surnâme
E) Mektup
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
13. Sivas'tandır. Murat Han Gazi devrinde boy beyi olan Mîr Süleyman Şah'ın maiyetindeki şairlerden ve o dönemin bilgili kişilerindendi. Iskendernâme'yi adı geçen adına söylemişti. Bu eserde, bâtini ilim- lerden, afaki ve enfüsi teşbih ve temsil ile geometri, astronomi, yıldızlar ilmi ve hikmetten çok mana ve marifeti bir araya getirip kullanmıştır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisin- den alınmış olabilir? A) Tezkire B) Pendnâme C) Seyahatnâme D) Surnâme E) Mektup
e-
uk-
se
le-
ğil,
eli-
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat tümleci var-
dır?
A) Konuya değişik bir bakış açısıyla yaklaştı.
B) Bilimsel verilere dayanarak açıklama yaptı.
C) Sunumunu herkes ayakta alkışladı.
D) Güncel örnekler vererek dinleyicilerin ilgisini çekti.
E) Bu yıl arkadaşı ile tatile çıkmış.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
e- uk- se le- ğil, eli- 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat tümleci var- dır? A) Konuya değişik bir bakış açısıyla yaklaştı. B) Bilimsel verilere dayanarak açıklama yaptı. C) Sunumunu herkes ayakta alkışladı. D) Güncel örnekler vererek dinleyicilerin ilgisini çekti. E) Bu yıl arkadaşı ile tatile çıkmış.
6.
Burası Ankara'ya iki gün mesafede, ana yollardan uzak, ufacık
bir kasabaydı.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) İşaret zamirine yer verilmiştir.
B)
Özel isim, cins ismi ve çoğul isim kullanılmıştır.
C) Küçültme eki almış bir sözcük vardır.
D) Adlaşmış sıfata yer verilmiştir.
E) Hem belirtme hem niteleme sıfatı almış sözcük vardır.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
6. Burası Ankara'ya iki gün mesafede, ana yollardan uzak, ufacık bir kasabaydı. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) İşaret zamirine yer verilmiştir. B) Özel isim, cins ismi ve çoğul isim kullanılmıştır. C) Küçültme eki almış bir sözcük vardır. D) Adlaşmış sıfata yer verilmiştir. E) Hem belirtme hem niteleme sıfatı almış sözcük vardır.