Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. 2g H₂ 8 g He 32 g CH₂ Şekildeki sabit hacimli kapalı kapta 2 gram H₂, 8 gram He ve 32 gram CH, gazları toplam 10 atm basınç

10.
2g H₂
8 g He
32 g CH₂
Şekildeki sabit hacimli kapalı kapta 2 gram H₂, 8 gram He ve
32 gram CH, gazları toplam 10 atm basınç yapmaktadır.
Buna göre,
1. Kapta bulunan He ve CH, gazlarının kısmi basınçları eşit-
tir.
II. Kaba sabit sıcaklıkta 2 gram H₂ ga

10. 2g H₂ 8 g He 32 g CH₂ Şekildeki sabit hacimli kapalı kapta 2 gram H₂, 8 gram He ve 32 gram CH, gazları toplam 10 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, 1. Kapta bulunan He ve CH, gazlarının kısmi basınçları eşit- tir. II. Kaba sabit sıcaklıkta 2 gram H₂ gazı eklenirse tüm gazla- rin kısmi basınçları 4 atm olur. III. Kap çeperlerine birim zamanda en çok CH, gazı çarpar. yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1 g/mol, He = 4 g/mol, C = 12 g/mol) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III