Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. ABD; Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini en- gellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta Doğu ülkelerine

10. ABD; Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini en-
gellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta
Doğu ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapmak, bu
ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi halinde si-
lahlı kuvvetleriyle onları savun

10. ABD; Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini en- gellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapmak, bu ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi halinde si- lahlı kuvvetleriyle onları savunmak amacıyla çalışmalar yapmış, böylece Orta Doğu ile ilişkilerini geliştirmiştir. Bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Balfour Deklarasyonu B) Eisenhower Doktrini C) Marshall Planı D) Truman Doktrini E) Schuman Bildirgesi 6 yake I bor