Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. Ahmet, boş bir su bardağının üzerine bir kağıt ve ka- ğıdın da üzerine metal bir para koyarak, kağıdı aniden yatay olarak çe

10. Ahmet, boş bir su bardağının üzerine bir kağıt ve ka-
ğıdın da üzerine metal bir para koyarak, kağıdı aniden
yatay olarak çekiyor. Ahmet'in kağıdı çekmesi sonucu,
para bardağın içine düşüyor.
kağıt
A) Yalnız I
para
bardak
Ahmet'in yaptığı bu deneyle il

10. Ahmet, boş bir su bardağının üzerine bir kağıt ve ka- ğıdın da üzerine metal bir para koyarak, kağıdı aniden yatay olarak çekiyor. Ahmet'in kağıdı çekmesi sonucu, para bardağın içine düşüyor. kağıt A) Yalnız I para bardak Ahmet'in yaptığı bu deneyle ilgili, 1. Para, dinamiğin "Eylemsizlik Yasası"na uyum gös- termiştir. II. Paranın, bardağın içine düşmesinde, kağıda kazan- dırılan ivmenin etkisi olmamıştır. D) II ve III III. Paranın, bardağın içine düşmesinde, kağıt ile pa- ra arasındaki sürtünme katsayısının önemi yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? yatay B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 1