Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Deprem Dalgası Soruları

playınız.)
57. Yürüyüşe çıkan bir kişi, Şekil P3.57 de görülen yolu
takip etmektedir. Toplam seyahat dört tane doğru-
sal yoldan ibarettir. Yürüyüşün sonunda, kişinin baş-
langıç noktasından itibaren ölçülen bileşke yerde-
ğiştirmesi nedir?
Fizik
Deprem Dalgası
playınız.) 57. Yürüyüşe çıkan bir kişi, Şekil P3.57 de görülen yolu takip etmektedir. Toplam seyahat dört tane doğru- sal yoldan ibarettir. Yürüyüşün sonunda, kişinin baş- langıç noktasından itibaren ölçülen bileşke yerde- ğiştirmesi nedir?
7. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N ve P vektörleri
şekildeki gibidir.
-nundy y-sis/ansiged
mihilot syn
18-in
P
Buna göre,
I. K-Ñ=L
II. M+Ñ=P
III. K-L-M=-P
A) Yalnız I
ev ! (3
IZ
N
D) I ve III
inine
201
M
unis: (a
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
K
[
sbmuwub ull
sri ob
evita
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
7. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N ve P vektörleri şekildeki gibidir. -nundy y-sis/ansiged mihilot syn 18-in P Buna göre, I. K-Ñ=L II. M+Ñ=P III. K-L-M=-P A) Yalnız I ev ! (3 IZ N D) I ve III inine 201 M unis: (a ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız III K [ sbmuwub ull sri ob evita C) I ve II E) I, II ve III
10
Şekilde verilen baskülde dereceli cam kap içindeki
Sıvı tartıldığında kütlesinin 985 gram olduğu gözlem-
leniyor. Kaptaki sıvı boşaltılarak cam kap tekrar tartı-
linca kabın kütlesinin 400 gram olduğu tespit ediliyor.
450 cm3
985 g
SP
Buna göre, kaptaki sıvının öz kütlesi kaç g/cm³ tür?
A) 1,0 B) 1,2 C) 1,3 D) 2,4 E) 3,2
Fizik
Deprem Dalgası
10 Şekilde verilen baskülde dereceli cam kap içindeki Sıvı tartıldığında kütlesinin 985 gram olduğu gözlem- leniyor. Kaptaki sıvı boşaltılarak cam kap tekrar tartı- linca kabın kütlesinin 400 gram olduğu tespit ediliyor. 450 cm3 985 g SP Buna göre, kaptaki sıvının öz kütlesi kaç g/cm³ tür? A) 1,0 B) 1,2 C) 1,3 D) 2,4 E) 3,2
IT YAY!
11. Özdeş üç direncin birbirine paralel bağlanması ile oluşan
devre parçasının eş değer direnci 402 dur.
Paralel bağlı bu üç dirençten biri çıkarılıp kalan iki di-
rence seri bağlanırsa devre parçasının eşdeğer diren-
ci kaç ohm olur?
A) 18
B) 17
C) 16
D) 15
E) 14
Fizik
Deprem Dalgası
IT YAY! 11. Özdeş üç direncin birbirine paralel bağlanması ile oluşan devre parçasının eş değer direnci 402 dur. Paralel bağlı bu üç dirençten biri çıkarılıp kalan iki di- rence seri bağlanırsa devre parçasının eşdeğer diren- ci kaç ohm olur? A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14
3
[
1. İç dirençleri önemsiz üreteçlerde kurulmuş Şekil - I ve
Şekil - Il'deki gibi verilen elektrik devrelerinden i, ve i₂ akım-
ları geçmektedir.
Buna göre
A) 2
B) 3
+
R
2V
Şekil - 1
3R
www
+
Şekil - II
oranı kaçtır?
C) 4
D) 5
ELEKTRİK VE MAN
E) 6
Fizik
Deprem Dalgası
3 [ 1. İç dirençleri önemsiz üreteçlerde kurulmuş Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi verilen elektrik devrelerinden i, ve i₂ akım- ları geçmektedir. Buna göre A) 2 B) 3 + R 2V Şekil - 1 3R www + Şekil - II oranı kaçtır? C) 4 D) 5 ELEKTRİK VE MAN E) 6
leriyle sporda kendini gösterir.
ÖRNEK: 6
1. Yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi
II. Karayolu çalışanlarının fosforlu kıyafetler giymesi
III. Cam kırıklarının orman yangınlarına neden olması
IV. Güneş yanıkları
Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziğin alt dallarından op-
tik alanı ile ilgilidir?
A) I ve II
Çözüm
D) I, II ve III
B) I ve III
♫
E) II, III ve IV
C) II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
leriyle sporda kendini gösterir. ÖRNEK: 6 1. Yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi II. Karayolu çalışanlarının fosforlu kıyafetler giymesi III. Cam kırıklarının orman yangınlarına neden olması IV. Güneş yanıkları Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziğin alt dallarından op- tik alanı ile ilgilidir? A) I ve II Çözüm D) I, II ve III B) I ve III ♫ E) II, III ve IV C) II ve III
8.
Sabit hızla hareket eden bir tren şekildeki konumdan
geçtikten 50 s sonra tünele girmeye başlıyor ve túne
40 s de tamamen terkediyor.
Tren
Tünel
L
Trenin boyu 20 m olduğuna göre, tünelin boyu L kaç
m dir?
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80
Fizik
Deprem Dalgası
8. Sabit hızla hareket eden bir tren şekildeki konumdan geçtikten 50 s sonra tünele girmeye başlıyor ve túne 40 s de tamamen terkediyor. Tren Tünel L Trenin boyu 20 m olduğuna göre, tünelin boyu L kaç m dir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80
1.
Deprem dalgalarının basit gösterimi şekildeki gibidir.
Buna göre,
1. K noktası depremin odak noktasıdır.
II. L noktası depremin merkez üssüdür.
III. Depremin en çok hissedildiği yer L noktası ve çevresi-
dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
yer kabuğu
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Deprem Dalgası
1. Deprem dalgalarının basit gösterimi şekildeki gibidir. Buna göre, 1. K noktası depremin odak noktasıdır. II. L noktası depremin merkez üssüdür. III. Depremin en çok hissedildiği yer L noktası ve çevresi- dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I yer kabuğu D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
11. Deprem dalgaları ile ilgili aşağıdaki verilen yargı-
lardan hangisi yanlıştır?
A) Deprem; yer kabuğunun derinliklerinde meydana
gelen kırılmalar sonucu oluşan sarsıntının dalga-
lar halinde yer yüzüne iletilmesidir.
Siel
SIER
-19
olay()
di
Ma
Yer kabuğunda meydana gelen kırılmaların oluş-
turduğu dalgalar, yer yüzüne büyük bir ısı enerjisi
olarak aktarılır.
C) Depremin, yerin derinliklerinde oluştuğu yere dep-
remin odağı denir.
DY Depremin, yerin derinliklerinde oluştuğu yerin yer
yüzündeki iz düşümüne merkez üssü denir.
E) Depremlere ait verilerin, kaydedildiği binalara ra-
sathane denir. Ülkemizdeki rasathanenin adı da
Kandilli'dir.
Fizik
Deprem Dalgası
11. Deprem dalgaları ile ilgili aşağıdaki verilen yargı- lardan hangisi yanlıştır? A) Deprem; yer kabuğunun derinliklerinde meydana gelen kırılmalar sonucu oluşan sarsıntının dalga- lar halinde yer yüzüne iletilmesidir. Siel SIER -19 olay() di Ma Yer kabuğunda meydana gelen kırılmaların oluş- turduğu dalgalar, yer yüzüne büyük bir ısı enerjisi olarak aktarılır. C) Depremin, yerin derinliklerinde oluştuğu yere dep- remin odağı denir. DY Depremin, yerin derinliklerinde oluştuğu yerin yer yüzündeki iz düşümüne merkez üssü denir. E) Depremlere ait verilerin, kaydedildiği binalara ra- sathane denir. Ülkemizdeki rasathanenin adı da Kandilli'dir.
10. Ahmet, boş bir su bardağının üzerine bir kağıt ve ka-
ğıdın da üzerine metal bir para koyarak, kağıdı aniden
yatay olarak çekiyor. Ahmet'in kağıdı çekmesi sonucu,
para bardağın içine düşüyor.
kağıt
A) Yalnız I
para
bardak
Ahmet'in yaptığı bu deneyle ilgili,
1. Para, dinamiğin "Eylemsizlik Yasası"na uyum gös-
termiştir.
II. Paranın, bardağın içine düşmesinde, kağıda kazan-
dırılan ivmenin etkisi olmamıştır.
D) II ve III
III. Paranın, bardağın içine düşmesinde, kağıt ile pa-
ra arasındaki sürtünme katsayısının önemi yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?
yatay
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
1
Fizik
Deprem Dalgası
10. Ahmet, boş bir su bardağının üzerine bir kağıt ve ka- ğıdın da üzerine metal bir para koyarak, kağıdı aniden yatay olarak çekiyor. Ahmet'in kağıdı çekmesi sonucu, para bardağın içine düşüyor. kağıt A) Yalnız I para bardak Ahmet'in yaptığı bu deneyle ilgili, 1. Para, dinamiğin "Eylemsizlik Yasası"na uyum gös- termiştir. II. Paranın, bardağın içine düşmesinde, kağıda kazan- dırılan ivmenin etkisi olmamıştır. D) II ve III III. Paranın, bardağın içine düşmesinde, kağıt ile pa- ra arasındaki sürtünme katsayısının önemi yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? yatay B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 1
5.
Samsun limanından yola çıkan bir gemi Karadenizden ve
boğazlardan daha sonra da Ege denizinden geçerek Ak-
denize ulaşıyor.
Akdenizin Karadenizden daha tuzlu olduğu bilindiğine
göre;
I. Gemi Karadenizde ilerlerken etki eden kaldırma kuvveti
ağırlığına eşittir.
II. Gemi Karadenizden, Akdenize geçtiğinde etki eden
kaldırma kuvveti azalır.
III. Geminin Karadenizdeki batan hacmi Akdenizdeki ba-
tan hacminden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
5. Samsun limanından yola çıkan bir gemi Karadenizden ve boğazlardan daha sonra da Ege denizinden geçerek Ak- denize ulaşıyor. Akdenizin Karadenizden daha tuzlu olduğu bilindiğine göre; I. Gemi Karadenizde ilerlerken etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. II. Gemi Karadenizden, Akdenize geçtiğinde etki eden kaldırma kuvveti azalır. III. Geminin Karadenizdeki batan hacmi Akdenizdeki ba- tan hacminden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
5.
Deprem dalgaları ile ilgili;
1. Depremin büyüklüğü arttıkça şiddeti de artar.
Depremin şiddeti Richter Ölçeği'ne göre belirlenir.
III. Depremin odak derinliği azaldıkça şiddeti artar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız
C) Ivett
D) Ive III
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
5. Deprem dalgaları ile ilgili; 1. Depremin büyüklüğü arttıkça şiddeti de artar. Depremin şiddeti Richter Ölçeği'ne göre belirlenir. III. Depremin odak derinliği azaldıkça şiddeti artar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız B) Yalnız C) Ivett D) Ive III E) I, II ve III
2- Bir elektrikli fırın 20A ve 220V ile çalışmaktadır. Bu fırında
akşam yemeği
olarak
20 kuruş
pişirilen tavuk için 2 saatlik süre geçmektedir. Elektriğin 1 kwh değeri
olduğuna göre pişirilen tavuk için harcanan elektrik enerjisinin maliyeti kaç kuruştur?
Fizik
Deprem Dalgası
2- Bir elektrikli fırın 20A ve 220V ile çalışmaktadır. Bu fırında akşam yemeği olarak 20 kuruş pişirilen tavuk için 2 saatlik süre geçmektedir. Elektriğin 1 kwh değeri olduğuna göre pişirilen tavuk için harcanan elektrik enerjisinin maliyeti kaç kuruştur?
6.
Deprem dalgaları ile ilgili;
1. Depremin büyüklüğü arttıkça şiddeti de artar.
II. Depremin şiddeti Richter Ölçeği'ne göre belirlenir.
III. Depremin odak derinliği azaldıkça şiddeti artar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B Yalnız II
C) I ve II
DII ve III
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
6. Deprem dalgaları ile ilgili; 1. Depremin büyüklüğü arttıkça şiddeti de artar. II. Depremin şiddeti Richter Ölçeği'ne göre belirlenir. III. Depremin odak derinliği azaldıkça şiddeti artar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B Yalnız II C) I ve II DII ve III E) I, II ve III
Bx
Deprem ile ilgili kullanılan kavramlar için;
Merkez üssü depremin odak noktasına en
yakın yerleşim yeridir.
Büyüklüğü fazla olmayan depremler can ve
mal kaybına yol açmaz.
M. Depremin (şiddeti, deprem sırasında açığa
çıkan enerjinin bir ölçüsüdür.
ifadelerinden hangilerinde hata yapılmıştır?
A) Yanız I
B) Yalnız II
ve II
E) I, II ve III
D) II ve NI
Cita
YAYINLARI
Fizik
Deprem Dalgası
Bx Deprem ile ilgili kullanılan kavramlar için; Merkez üssü depremin odak noktasına en yakın yerleşim yeridir. Büyüklüğü fazla olmayan depremler can ve mal kaybına yol açmaz. M. Depremin (şiddeti, deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. ifadelerinden hangilerinde hata yapılmıştır? A) Yanız I B) Yalnız II ve II E) I, II ve III D) II ve NI Cita YAYINLARI
P.
Tüm dalgaların ortak özelliği enerji taşımalarıdır.
Buna göre;
I.
kıyıya vuran dalgaların sahildeki kayalıkları aşındı-
rarak falez oluşturması,
II.
yüksek hızlarda uçan uçağın sesinin evlerdeki cam-
ların titremesine neden olması,
III. depremlerde evlerin hasar görmesi
durumlarından hangileri dalgaların enerji taşıdığının
bir göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
P. Tüm dalgaların ortak özelliği enerji taşımalarıdır. Buna göre; I. kıyıya vuran dalgaların sahildeki kayalıkları aşındı- rarak falez oluşturması, II. yüksek hızlarda uçan uçağın sesinin evlerdeki cam- ların titremesine neden olması, III. depremlerde evlerin hasar görmesi durumlarından hangileri dalgaların enerji taşıdığının bir göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III E) II ve III