Deprem Dalgası Soruları

playınız.)
57. Yürüyüşe çıkan bir kişi, Şekil P3.57 de görülen yolu
takip etmektedir. Toplam seyahat dört tane doğru-
sal yoldan ibarettir. Yürüyüşün sonunda, kişinin baş-
langıç noktasından itibaren ölçülen bileşke yerde-
ğiştirmesi nedir?
Fizik
Deprem Dalgası
playınız.) 57. Yürüyüşe çıkan bir kişi, Şekil P3.57 de görülen yolu takip etmektedir. Toplam seyahat dört tane doğru- sal yoldan ibarettir. Yürüyüşün sonunda, kişinin baş- langıç noktasından itibaren ölçülen bileşke yerde- ğiştirmesi nedir?
17. Aşağıdaki şekillerde verilen eşit bölmeli, türdeş
levhaların taralı bölgeleri çıkartılıyor.
1
TH
D) II ve III
H
11
Levhalardan hangileri asıldığı şekilde dengede kalır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
H
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
17. Aşağıdaki şekillerde verilen eşit bölmeli, türdeş levhaların taralı bölgeleri çıkartılıyor. 1 TH D) II ve III H 11 Levhalardan hangileri asıldığı şekilde dengede kalır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III H E) I, II ve III
7. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N ve P vektörleri
şekildeki gibidir.
-nundy y-sis/ansiged
mihilot syn
18-in
P
Buna göre,
I. K-Ñ=L
II. M+Ñ=P
III. K-L-M=-P
A) Yalnız I
ev ! (3
IZ
N
D) I ve III
inine
201
M
unis: (a
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
K
[
sbmuwub ull
sri ob
evita
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
7. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N ve P vektörleri şekildeki gibidir. -nundy y-sis/ansiged mihilot syn 18-in P Buna göre, I. K-Ñ=L II. M+Ñ=P III. K-L-M=-P A) Yalnız I ev ! (3 IZ N D) I ve III inine 201 M unis: (a ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız III K [ sbmuwub ull sri ob evita C) I ve II E) I, II ve III
Örnek: 9
2F
A) √2
120
120
B) √3
120
Aynı düzlemde bulunan 2F, 4F ve 6F büyüklüğündeki kuvvet-
ler şekildeki gibidir.
4F
Buna göre, bu kuvvetlerin bileşkesi kaç F büyüklüğünde-
dir?
6F
C) 2√2
D) 2√3
E) 4
Fizik
Deprem Dalgası
Örnek: 9 2F A) √2 120 120 B) √3 120 Aynı düzlemde bulunan 2F, 4F ve 6F büyüklüğündeki kuvvet- ler şekildeki gibidir. 4F Buna göre, bu kuvvetlerin bileşkesi kaç F büyüklüğünde- dir? 6F C) 2√2 D) 2√3 E) 4
10
Şekilde verilen baskülde dereceli cam kap içindeki
Sıvı tartıldığında kütlesinin 985 gram olduğu gözlem-
leniyor. Kaptaki sıvı boşaltılarak cam kap tekrar tartı-
linca kabın kütlesinin 400 gram olduğu tespit ediliyor.
450 cm3
985 g
SP
Buna göre, kaptaki sıvının öz kütlesi kaç g/cm³ tür?
A) 1,0 B) 1,2 C) 1,3 D) 2,4 E) 3,2
Fizik
Deprem Dalgası
10 Şekilde verilen baskülde dereceli cam kap içindeki Sıvı tartıldığında kütlesinin 985 gram olduğu gözlem- leniyor. Kaptaki sıvı boşaltılarak cam kap tekrar tartı- linca kabın kütlesinin 400 gram olduğu tespit ediliyor. 450 cm3 985 g SP Buna göre, kaptaki sıvının öz kütlesi kaç g/cm³ tür? A) 1,0 B) 1,2 C) 1,3 D) 2,4 E) 3,2
G
6
01
-X-
tum
FİZİK
*+y
AF.
-y
D) -2F3
F₁
Aynı düzlem bulunan şekildeki F₁, F₂, F3 ve F kuv-
vetlerin bileşkesi sıfırdır.
B)-F₂
....+X
3
Buna göre, F₂ kuvveti ters çevrilirse bileşke kuv-
vet ne olur?
A) F2
F₂
E) 2
C) 2F₂2
Fizik
Deprem Dalgası
G 6 01 -X- tum FİZİK *+y AF. -y D) -2F3 F₁ Aynı düzlem bulunan şekildeki F₁, F₂, F3 ve F kuv- vetlerin bileşkesi sıfırdır. B)-F₂ ....+X 3 Buna göre, F₂ kuvveti ters çevrilirse bileşke kuv- vet ne olur? A) F2 F₂ E) 2 C) 2F₂2
Di
4. Şekilde gösterilen yatay yolun KL arası sürtünme-
siz LP arası ise sabit sürtünmelidir.
rebrnoutĖ
F
KL
k = 0
960 A)
5
Boyutları önemsiz olan şekildeki cisim K noktasın-
dayken kinetik enerjisi E kadardır. Cisme K nokta-
BOUL
sından L noktasına kadar yatay F kuvveti uygulan-
VISTUE
dığında L noktasındaki kinetik enerjisi 2E oluyor.
Kuvvet L noktasında kaldırıldığında cisim P nokta-
sında duruyor.
3**
B)
Buna göre LP arasındaki sabit sürtünme kuvve-
tinin büyüklüğü kaç F olur?
3
3. D
C)
M
1
k # 0
4. D
N
D)
P
2
E) 1
2.
ä
Fizik
Deprem Dalgası
Di 4. Şekilde gösterilen yatay yolun KL arası sürtünme- siz LP arası ise sabit sürtünmelidir. rebrnoutĖ F KL k = 0 960 A) 5 Boyutları önemsiz olan şekildeki cisim K noktasın- dayken kinetik enerjisi E kadardır. Cisme K nokta- BOUL sından L noktasına kadar yatay F kuvveti uygulan- VISTUE dığında L noktasındaki kinetik enerjisi 2E oluyor. Kuvvet L noktasında kaldırıldığında cisim P nokta- sında duruyor. 3** B) Buna göre LP arasındaki sabit sürtünme kuvve- tinin büyüklüğü kaç F olur? 3 3. D C) M 1 k # 0 4. D N D) P 2 E) 1 2. ä
8. Fizik bilimi ile ilgili,
✓
Madde ve enerji ilişkilerini konu edinir.
Maddenin var olmasından önce ne olduğuyla ilgi-
lenmez.
III. Metafizik ile ilgilenir.X
IV. Teoloji ile ilgilenebilir.
ifadelerden hangileri doğrudur?
1.
II.
Fizik
Deprem Dalgası
8. Fizik bilimi ile ilgili, ✓ Madde ve enerji ilişkilerini konu edinir. Maddenin var olmasından önce ne olduğuyla ilgi- lenmez. III. Metafizik ile ilgilenir.X IV. Teoloji ile ilgilenebilir. ifadelerden hangileri doğrudur? 1. II.
IT YAY!
11. Özdeş üç direncin birbirine paralel bağlanması ile oluşan
devre parçasının eş değer direnci 402 dur.
Paralel bağlı bu üç dirençten biri çıkarılıp kalan iki di-
rence seri bağlanırsa devre parçasının eşdeğer diren-
ci kaç ohm olur?
A) 18
B) 17
C) 16
D) 15
E) 14
Fizik
Deprem Dalgası
IT YAY! 11. Özdeş üç direncin birbirine paralel bağlanması ile oluşan devre parçasının eş değer direnci 402 dur. Paralel bağlı bu üç dirençten biri çıkarılıp kalan iki di- rence seri bağlanırsa devre parçasının eşdeğer diren- ci kaç ohm olur? A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14
sinivaltaisai snimaui nainys nipi JeeT heimille noe
Bir sıvıya bırakılan cisme sıvı tarafından kaldırma kuvveti
uygulanır.
Buna göre,
1. Cisme etki eden bileşke basınç kuvvetidir.
II. Yerdeğiştiren sıvının ağırlığıdır.
III. Yerdeğiştiren sıvının hacmine eşittir.
ifadelerinden hangileri kaldırma kuvvetinin tanımı
olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Tallide oms
SIMBY (O
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
sinivaltaisai snimaui nainys nipi JeeT heimille noe Bir sıvıya bırakılan cisme sıvı tarafından kaldırma kuvveti uygulanır. Buna göre, 1. Cisme etki eden bileşke basınç kuvvetidir. II. Yerdeğiştiren sıvının ağırlığıdır. III. Yerdeğiştiren sıvının hacmine eşittir. ifadelerinden hangileri kaldırma kuvvetinin tanımı olabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III Tallide oms SIMBY (O C) I ve III E) I, II ve III
7.
Bir odanın tavanının tam ortasına asılmış ışık kaynağın-
dan yayılan ve odanın yüzeylerine çarpan işık ışınları
şekildeki gibi modellenmiştir.
K
Buna göre,
QL
a
L
2d
yüzeyine düşen işık akısı K yüzeyine düşen işık akı-
sından fazladır.
L yüzeyi K yüzeyinden aydınlık görünür.
D) I ve III
IK
K yüzeyindeki işık şiddeti L yüzeyindeki ışık şiddetin-
den azdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
d
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
7. Bir odanın tavanının tam ortasına asılmış ışık kaynağın- dan yayılan ve odanın yüzeylerine çarpan işık ışınları şekildeki gibi modellenmiştir. K Buna göre, QL a L 2d yüzeyine düşen işık akısı K yüzeyine düşen işık akı- sından fazladır. L yüzeyi K yüzeyinden aydınlık görünür. D) I ve III IK K yüzeyindeki işık şiddeti L yüzeyindeki ışık şiddetin- den azdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I d B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
1
1
1
9.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin K, L, M noktala-
rındaki toplam basınçlar sırası ile PK, PL ve PM'dir.
K'
K
SIVI
L
M
h
E) PM> PK PL
h
JJ
h
h
- yer
Buna göre; PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir?
L'
A) PK = PM = PL
B) PK = PM > PL
C) PK > PM > PL
D) PM > PK > PL
hdg
Fizik
Deprem Dalgası
1 1 1 9. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin K, L, M noktala- rındaki toplam basınçlar sırası ile PK, PL ve PM'dir. K' K SIVI L M h E) PM> PK PL h JJ h h - yer Buna göre; PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir? L' A) PK = PM = PL B) PK = PM > PL C) PK > PM > PL D) PM > PK > PL hdg
19. Kırmızı yeşil renk körlüğü, X kromozomunun Y kromozo-
mu ile homolog olmayan bölgesinde çekinik alelle taşınır.
you
Kırmız yeşil renk körlüğü ile ilgili farklı ailelere ait
aşağıdaki soyağaçların hangisinde bu özelliğin
kalıtımı ile ilgili bir mutasyon olduğu kesindir?
(Soyağaçlarında verilen taralı bireyler kırmızı yeşil renk
körüdür.)
A)
C)
ye
1+
E)
B)
D)
100
DO
Fizik
Deprem Dalgası
19. Kırmızı yeşil renk körlüğü, X kromozomunun Y kromozo- mu ile homolog olmayan bölgesinde çekinik alelle taşınır. you Kırmız yeşil renk körlüğü ile ilgili farklı ailelere ait aşağıdaki soyağaçların hangisinde bu özelliğin kalıtımı ile ilgili bir mutasyon olduğu kesindir? (Soyağaçlarında verilen taralı bireyler kırmızı yeşil renk körüdür.) A) C) ye 1+ E) B) D) 100 DO
parken
yuncu he
diyor. To
2.
ağıdaki
= t3
2. Bir koşucu pistin 0
3t aralığını şekildeki gibi koşmaktadır.
→ = 0
20
30
i i i t
L
M
N
K
Koşucu pistteki her iki nokta arasını t sürede ve sabit
ivmeyle geçtiğine göre;
KL ve MN arasında sabit hızlı hareket yapmıştır.
En uzun mesafe MN arasıdır.
1.
II.
III. LM arasında hızlanmır.
IV. En kısa mesafe LM arasıdır.
önermelerinden hangileri doğrudur?
A Il ve I
B) I ve II
D) I ve III
C) Yalnız III
C) 1/11 ve H
4. Buluş
sinda
89
B
I.
Fizik
Deprem Dalgası
parken yuncu he diyor. To 2. ağıdaki = t3 2. Bir koşucu pistin 0 3t aralığını şekildeki gibi koşmaktadır. → = 0 20 30 i i i t L M N K Koşucu pistteki her iki nokta arasını t sürede ve sabit ivmeyle geçtiğine göre; KL ve MN arasında sabit hızlı hareket yapmıştır. En uzun mesafe MN arasıdır. 1. II. III. LM arasında hızlanmır. IV. En kısa mesafe LM arasıdır. önermelerinden hangileri doğrudur? A Il ve I B) I ve II D) I ve III C) Yalnız III C) 1/11 ve H 4. Buluş sinda 89 B I.
10.
10
-10
Uzanım (cm)
3
6
9
T=
12
Basit harmonik hareket yapan bir cismin
uzanım - zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre,
Hareketin genliği 10 cm dir.
Hareketin periyodu 12 saniyedir.
1
Hareketin frekansı
6
Hz dir.
Zaman
(s)
312
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B Yalnız II CYalnız III
DI ve II
E) Ive III
BeanG
Fizik
Deprem Dalgası
10. 10 -10 Uzanım (cm) 3 6 9 T= 12 Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, Hareketin genliği 10 cm dir. Hareketin periyodu 12 saniyedir. 1 Hareketin frekansı 6 Hz dir. Zaman (s) 312 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B Yalnız II CYalnız III DI ve II E) Ive III BeanG
4 ÖRNEK
Bir iletişim uydusu Dünya çevresinde r yarıçaplı yörüngede do-
lanıyor.
SORU
UNITE
Buna göre uydunun 2r yarıçaplı yörüngede dolanması sağ-
lanırsa,
1. Kütle çekim kuvvetine karşı iş yapılır.
II. Uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi artar.
Uydunun yörüngede dolanma hızının büyüklüğü azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Deprem Dalgası
4 ÖRNEK Bir iletişim uydusu Dünya çevresinde r yarıçaplı yörüngede do- lanıyor. SORU UNITE Buna göre uydunun 2r yarıçaplı yörüngede dolanması sağ- lanırsa, 1. Kütle çekim kuvvetine karşı iş yapılır. II. Uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi artar. Uydunun yörüngede dolanma hızının büyüklüğü azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II