Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Alkenler, aynı karbon atomu sayısındaki siklo alkanlar ile izomerdir. 3 Buna göre, aşağıdaki alkenlerden hangisi nin sikloal

10. Alkenler, aynı karbon atomu sayısındaki siklo
alkanlar ile izomerdir.
3
Buna göre, aşağıdaki alkenlerden hangisi
nin sikloalkan izomeri yoktur?
A) Propen
B) 2-büten
C) Etilen
CH₂=C=C
D) 1-büten
E) 2-penten
C=CH-CH₂

10. Alkenler, aynı karbon atomu sayısındaki siklo alkanlar ile izomerdir. 3 Buna göre, aşağıdaki alkenlerden hangisi nin sikloalkan izomeri yoktur? A) Propen B) 2-büten C) Etilen CH₂=C=C D) 1-büten E) 2-penten C=CH-CH₂