Alkenler Soruları

2.
Hibrit orbitali oluşturan nötr A atomunun enerji değişi-
mini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
Enerji
N
1s
2px
Temel hål
Bu grafiğe göre,
1.
A) Yalnız !
Enerji
2P₂
11
1s
D) II ve III
1
1 t
Hibrit orbitalleri
A atomu sp² hibritleşmesi yapmıştır.
Hibritleşmiş hâl
II. A₂H4 bileşiğinde 5 sigma bağı vardır.
III. A₂H4 bileşiğinde 2p, orbitalleri ile pi bağı oluş-
muştur.
yargılarından hangileri doğrudur? (₁)
C) I ve Il
B) Yalnız III
TUMLER YAYINLARI
E) I, II ve !!!
Buna
doğru
A)
B
D)
E
Kimya
Alkenler
2. Hibrit orbitali oluşturan nötr A atomunun enerji değişi- mini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Enerji N 1s 2px Temel hål Bu grafiğe göre, 1. A) Yalnız ! Enerji 2P₂ 11 1s D) II ve III 1 1 t Hibrit orbitalleri A atomu sp² hibritleşmesi yapmıştır. Hibritleşmiş hâl II. A₂H4 bileşiğinde 5 sigma bağı vardır. III. A₂H4 bileşiğinde 2p, orbitalleri ile pi bağı oluş- muştur. yargılarından hangileri doğrudur? (₁) C) I ve Il B) Yalnız III TUMLER YAYINLARI E) I, II ve !!! Buna doğru A) B D) E
14. Polivinil klorür (PVC), yapı sektöründe özellikle pencere
ve kapı yapımında yaygın olarak kullanılan bir
polimerdir.
PVC, ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Monomeri tetrakloroetilendir.
B) Elektrik akımını yi iletir
O
Juzincirli bir powerdir.
Coğada kısa sürede bozunur,
E) Doğal polimer olarak syiflandintr.
Jmaksızın
Kimya
Alkenler
14. Polivinil klorür (PVC), yapı sektöründe özellikle pencere ve kapı yapımında yaygın olarak kullanılan bir polimerdir. PVC, ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Monomeri tetrakloroetilendir. B) Elektrik akımını yi iletir O Juzincirli bir powerdir. Coğada kısa sürede bozunur, E) Doğal polimer olarak syiflandintr. Jmaksızın
6) Açık zincirli C3H6 bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Doymamış hidrokarbondur.
B) Propen olarak adlandırılır.
C) Markovnikov kuralına göre HBr katılması sonucu 2-Bromopropan oluşturur
D) Polimerleşme tepkimesi vermez.
E) Bromlu suyun rengini giderir.
Kimya
Alkenler
6) Açık zincirli C3H6 bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Doymamış hidrokarbondur. B) Propen olarak adlandırılır. C) Markovnikov kuralına göre HBr katılması sonucu 2-Bromopropan oluşturur D) Polimerleşme tepkimesi vermez. E) Bromlu suyun rengini giderir.
ile
12. I. CH
1₂H₂
H. CH₂
AYT/ Kimya
Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin merkez
atomunda hibritleşmeye katılmayan değerlik or
bitali bulunmaz? (₁H, 6
A) I, II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
+₁
HET H-DEC-4
ay
Yalnız I
M-C-C
H
Kimya
Alkenler
ile 12. I. CH 1₂H₂ H. CH₂ AYT/ Kimya Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin merkez atomunda hibritleşmeye katılmayan değerlik or bitali bulunmaz? (₁H, 6 A) I, II ve III B) I ve II C) I ve III D) II ve III +₁ HET H-DEC-4 ay Yalnız I M-C-C H
5. Kapalı formülü C,H, olan bir bileşiğin adı,
I. 1-pentin,
II. Siklopenten,
III. 1,3-pentadien
IV. Metilsiklobutan
verilenlerden hangileri olamaz?
A) Yalnız IV
D) I ve IV
B) I ve II
E) I, II ve III
C) II ve III
Kimya
Alkenler
5. Kapalı formülü C,H, olan bir bileşiğin adı, I. 1-pentin, II. Siklopenten, III. 1,3-pentadien IV. Metilsiklobutan verilenlerden hangileri olamaz? A) Yalnız IV D) I ve IV B) I ve II E) I, II ve III C) II ve III
aya
nden bu
11. Karbon (C) ve hidrojen (H) elementlerinden oluşan
bileşiklerin yanma ürünleri CO₂ ve H₂O'dur.
Buna göre,
1. C₂H4
I.
II. C3H6
III. C4H8
bileşiklerinin yanma tepkimeleri en küçük tam
sayılarla denkleştirildiğinde oluşan H₂O katsayıları
arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) | > | > III
C₂H4
B) II > I = III
D||| > | > 1
C) II III > I
E) III > | > ||
+302 → 2003
+ 2 H₂
r
02
10. Sın
13. Kapa
bir te
aşa
B
BB
Kimya
Alkenler
aya nden bu 11. Karbon (C) ve hidrojen (H) elementlerinden oluşan bileşiklerin yanma ürünleri CO₂ ve H₂O'dur. Buna göre, 1. C₂H4 I. II. C3H6 III. C4H8 bileşiklerinin yanma tepkimeleri en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde oluşan H₂O katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) | > | > III C₂H4 B) II > I = III D||| > | > 1 C) II III > I E) III > | > || +302 → 2003 + 2 H₂ r 02 10. Sın 13. Kapa bir te aşa B BB
42.a
1 mol etilen ve etan gazlarından oluşan ka-
rışım 0,4 mol hidrojenle doyurularak karışı-
min tamamı etana dönüştürülüyor.
Buna göre, karışımdaki gazlar kaçar mol
dür?
A)
B)
C)
D)
E)
Etilen
0,4
0,2
0,6
0,8
0,5
Asetilen
0,6
0,8
0,4
0,2
0,5
Kimya
Alkenler
42.a 1 mol etilen ve etan gazlarından oluşan ka- rışım 0,4 mol hidrojenle doyurularak karışı- min tamamı etana dönüştürülüyor. Buna göre, karışımdaki gazlar kaçar mol dür? A) B) C) D) E) Etilen 0,4 0,2 0,6 0,8 0,5 Asetilen 0,6 0,8 0,4 0,2 0,5
38.e
H
Monomer
Etilen
A) Yalnız 1
C=C
3
H
CH
Vinilklorür
F
Tetralloroeten
D) I ve II
✓
✓
Polimer
H
B) Yalnız II
Polietilen
C=C
T
Polivinilklorür
n
[1]
C=C
Politetrafloroeten
Yukarıda bazı monomer ve bu monomerlerden oluşan
polimerler verilmiştir.
Buna göre, monomerlerden hangilerinin polimeri
yanlış verilmiştir?
n
E) I, II ve III
polí
GIR
be
C) Yalnız III
Kimya
Alkenler
38.e H Monomer Etilen A) Yalnız 1 C=C 3 H CH Vinilklorür F Tetralloroeten D) I ve II ✓ ✓ Polimer H B) Yalnız II Polietilen C=C T Polivinilklorür n [1] C=C Politetrafloroeten Yukarıda bazı monomer ve bu monomerlerden oluşan polimerler verilmiştir. Buna göre, monomerlerden hangilerinin polimeri yanlış verilmiştir? n E) I, II ve III polí GIR be C) Yalnız III
13:38
o
O e
a)
14
(5 Puan)
a
O
O c
O d
O e
forms.office.com/Pac
b
OH
Yukarıdaki reaksiyonun sonucunda oluşacak bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
b)
OH
KMnO4 (seyreltik), "OH
OH
0-5 °C
c)
d)
H
Hu
OH
Vo) 4.5G
LTE ++
OH
:D
Gönder
H
Bu içerik, formun sahibi tarafından oluşturulur. Gönderdiğiniz
veriler form sahibine gönderilir. Microsoft, bu form sahibininkiler
de dahil olmak üzere müşterilerinin gizlilik vey gaüvenlik
uygulamalarından sorumlu değildir. Parolanızı asla vermeyin.
Kimya
Alkenler
13:38 o O e a) 14 (5 Puan) a O O c O d O e forms.office.com/Pac b OH Yukarıdaki reaksiyonun sonucunda oluşacak bileşik aşağıdakilerden hangisidir? b) OH KMnO4 (seyreltik), "OH OH 0-5 °C c) d) H Hu OH Vo) 4.5G LTE ++ OH :D Gönder H Bu içerik, formun sahibi tarafından oluşturulur. Gönderdiğiniz veriler form sahibine gönderilir. Microsoft, bu form sahibininkiler de dahil olmak üzere müşterilerinin gizlilik vey gaüvenlik uygulamalarından sorumlu değildir. Parolanızı asla vermeyin.
• 0,1 molü yandığında 0,2 mol CO₂ oluşuyor.
Bromlu suyu renksiz hâle getirmesine rağmen amonyaklı CuCl
ile tepkime vermiyor.
Özellikleri verilen hidrokarbonun formülü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) C₂H6
B) C3H4Br2 C) C₂H4 D) C₂H2 E) C3H6
Kimya
Alkenler
• 0,1 molü yandığında 0,2 mol CO₂ oluşuyor. Bromlu suyu renksiz hâle getirmesine rağmen amonyaklı CuCl ile tepkime vermiyor. Özellikleri verilen hidrokarbonun formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) C₂H6 B) C3H4Br2 C) C₂H4 D) C₂H2 E) C3H6
10. H
XYZT
U
Periyodik tabloda verilen elementlerin oluşturabi-
leceği bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?
A) XH bileşiğinin VSEPR gösterimi AX tür.
B) XZ, molekülünde 2 sigma 2 pi bağı bulunur.
C) YT, molekülende bağlayıcı elektron çifti sayısı 3 tür.
3
D) U₂Z molekülündeki ortaklanmamış elektron çifti sa-
yısı 2 dir.
E) H-T molekülündeki bağ, s-p orbitallerinin örtüş-
mesiyle oluşur.
5.
Kimya
Alkenler
10. H XYZT U Periyodik tabloda verilen elementlerin oluşturabi- leceği bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan han- gisi yanlıştır? A) XH bileşiğinin VSEPR gösterimi AX tür. B) XZ, molekülünde 2 sigma 2 pi bağı bulunur. C) YT, molekülende bağlayıcı elektron çifti sayısı 3 tür. 3 D) U₂Z molekülündeki ortaklanmamış elektron çifti sa- yısı 2 dir. E) H-T molekülündeki bağ, s-p orbitallerinin örtüş- mesiyle oluşur. 5.
17-)
CH3
c=c
CH3
H
A) Yalnız I
CH3
H
D) II ve III
c=c
H
X
Y
Yukarıda açık formülleri verilen X ve Y bileşik-
leri ile ilgili,
1.
X, cis-2-bütendir.
II.
Y, apolar yapılıdır.
III.
X in kaynama noktası Y ninkinden büyüktür.
CH3
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
18-)
---
CH
-Bile
1.
11.
ya
Kimya
Alkenler
17-) CH3 c=c CH3 H A) Yalnız I CH3 H D) II ve III c=c H X Y Yukarıda açık formülleri verilen X ve Y bileşik- leri ile ilgili, 1. X, cis-2-bütendir. II. Y, apolar yapılıdır. III. X in kaynama noktası Y ninkinden büyüktür. CH3 yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 18-) --- CH -Bile 1. 11. ya
1. CH3 -CH(CH3) - CH = CCI₂
bileşiği için,
Toplam sigma (8) bağ sayısı 14'tür.
1.
II. Doymamış hidrokarbondur.
III. sp hibritleşmesi yapan C atomu içermez.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
C) I ve III
A) Yalnız !
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alkenler
1. CH3 -CH(CH3) - CH = CCI₂ bileşiği için, Toplam sigma (8) bağ sayısı 14'tür. 1. II. Doymamış hidrokarbondur. III. sp hibritleşmesi yapan C atomu içermez. verilen yargılardan hangileri doğrudur? B) Yalnız III C) I ve III A) Yalnız ! D) II ve III E) I, II ve III
rt Elektrot
yeli (volt)
0,80
,34
04
12
andart indir-
ine batırılan
15
11. 1. C₂H4
II. C3H6
III. C4H10
Yukarıdaki formüllere sahip hidrokarbonlardan
hangileri kesinlikle polimerleşme tepkimesi verir?
A) Yalnız I
D) II ve III
Kimya
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Alkenler
rt Elektrot yeli (volt) 0,80 ,34 04 12 andart indir- ine batırılan 15 11. 1. C₂H4 II. C3H6 III. C4H10 Yukarıdaki formüllere sahip hidrokarbonlardan hangileri kesinlikle polimerleşme tepkimesi verir? A) Yalnız I D) II ve III Kimya B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
27.
CHg – C = CH ve CH, = CH - CH,
bileşiklerinin her ikisi için,
1. Katılma tepkimesi verirler.
II. Tam olarak H₂ ile doyurulduklarında birbirinin izomeri olan bile-
şikler oluşur.
III. 0,1 molleri tamamen yakıldığında oluşan CO₂ gazı normal koşul-
larda toplam 2,24 L hacim kaplar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Alkenler
27. CHg – C = CH ve CH, = CH - CH, bileşiklerinin her ikisi için, 1. Katılma tepkimesi verirler. II. Tam olarak H₂ ile doyurulduklarında birbirinin izomeri olan bile- şikler oluşur. III. 0,1 molleri tamamen yakıldığında oluşan CO₂ gazı normal koşul- larda toplam 2,24 L hacim kaplar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
13-)
Yapısı yukarıda verilen bileşiğin sigma ve pi
bağı sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
14) CH₂
Sigma
8
9542
OH
12
Pi
1
N N N N
2
O bilesiğinin 08 molünün tamamen yanma-
Kimya
Alkenler
13-) Yapısı yukarıda verilen bileşiğin sigma ve pi bağı sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğ- ru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) 14) CH₂ Sigma 8 9542 OH 12 Pi 1 N N N N 2 O bilesiğinin 08 molünün tamamen yanma-