Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alkenler Soruları

li ba-
p en
ğru)
1
2
Soru: 20b
Bileşik
II.
VU.
CH3
CH3
C₂H5
2
Adlandırma
2-metil siklopenten
D) I ve III
5-etil 4-metil
siklohekzen
1 - metil
1,3-siklohekzadien
CH3
Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri doğ-
ru adlandırılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Alkenler
li ba- p en ğru) 1 2 Soru: 20b Bileşik II. VU. CH3 CH3 C₂H5 2 Adlandırma 2-metil siklopenten D) I ve III 5-etil 4-metil siklohekzen 1 - metil 1,3-siklohekzadien CH3 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri doğ- ru adlandırılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
alkan
↓
z: CnH2n+2
sayısı ise X
(1. Doğru)
alkenler ise
(II. Doğru)
onlar apo-
ünmezler.
II. Doğru)
Cevap: E
Soru: 17
1. Propen
2. Siklopropan
3. Propan
bileşikleri ile ilgili,
I. Hidrojen sayıları 3 > 1 = 2 dir.
II. 1 ve 2 nin kapalı formülü aynıdır.
III. 2 ve 3 doymamış hidrokarbondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Alkenler
alkan ↓ z: CnH2n+2 sayısı ise X (1. Doğru) alkenler ise (II. Doğru) onlar apo- ünmezler. II. Doğru) Cevap: E Soru: 17 1. Propen 2. Siklopropan 3. Propan bileşikleri ile ilgili, I. Hidrojen sayıları 3 > 1 = 2 dir. II. 1 ve 2 nin kapalı formülü aynıdır. III. 2 ve 3 doymamış hidrokarbondur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
Alkenler ile ilgili ;
1. Doymamış hidrokarbonlardır.
il. Alkenlerin fonksiyonel grubu çif bağdır.
III. Sadece sp²2 hibritleşmesi yapmış C ato-
mu içerirler.
Yargılarından hangileri kesin doğrudur?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
Genel formülü C H olan hidrokarbon ile ilgili;
1.
II.
pi bağı içeriyorsa olefin sınıfındadır.
Bütün karbonlar sp³ hibriti yapmışsa
halkalıdır.
III. n=2 ise bileşik etilen'dir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alkenler
Alkenler ile ilgili ; 1. Doymamış hidrokarbonlardır. il. Alkenlerin fonksiyonel grubu çif bağdır. III. Sadece sp²2 hibritleşmesi yapmış C ato- mu içerirler. Yargılarından hangileri kesin doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Genel formülü C H olan hidrokarbon ile ilgili; 1. II. pi bağı içeriyorsa olefin sınıfındadır. Bütün karbonlar sp³ hibriti yapmışsa halkalıdır. III. n=2 ise bileşik etilen'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
8-) CH3 CH₂ CH-CH₂- HBr -
Yukarıdaki tepkime sonucunda elde edilen ana ürün
aşağıdakilerden hangisidir?(5P)
A) 2-bromo-1-metilpropan B) 1-bromo-3-metilpropan
C) 2-bromo-3-metilpropan D) 2-bromobütan
E) 1-bromobütan
Kimya
Alkenler
8-) CH3 CH₂ CH-CH₂- HBr - Yukarıdaki tepkime sonucunda elde edilen ana ürün aşağıdakilerden hangisidir?(5P) A) 2-bromo-1-metilpropan B) 1-bromo-3-metilpropan C) 2-bromo-3-metilpropan D) 2-bromobütan E) 1-bromobütan
14. Aşağıda isimleri verilen organik bileşiklerin yarı açık formüllerini yanlarındaki boşluklara çiziniz.
a. İzo pentan(2puan):
b. trans-2-klor-2-büten(3puan):
c. 3-klor-1,4-pentadien(3puan):
d. n-bütan(2puan):
5
Kimya
Alkenler
14. Aşağıda isimleri verilen organik bileşiklerin yarı açık formüllerini yanlarındaki boşluklara çiziniz. a. İzo pentan(2puan): b. trans-2-klor-2-büten(3puan): c. 3-klor-1,4-pentadien(3puan): d. n-bütan(2puan): 5
siklo hekzen....
12:01ENTE
KINITA ÇALIŞMA KAGIDI
3
3 metil siklo... bûten
2
2. Aşağıda verilen 2-Metil-2-Penten organik bileşiğinin çizgi formülünü yaparak cis ve trans
izomerlerini gösteriniz.
3. Aşağıda verilen organik bileşiklerin adlarını karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.(10p)
a. CH = CH
Kimya
Alkenler
siklo hekzen.... 12:01ENTE KINITA ÇALIŞMA KAGIDI 3 3 metil siklo... bûten 2 2. Aşağıda verilen 2-Metil-2-Penten organik bileşiğinin çizgi formülünü yaparak cis ve trans izomerlerini gösteriniz. 3. Aşağıda verilen organik bileşiklerin adlarını karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.(10p) a. CH = CH
15-)Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin IUPAC a göre
ismi yanında yanlış yazılmıştır?(5P)
A)CH-CH-CH₂-C=CH-1-pentin
H-C
T
CH-CH-CH-CH-CH2-metil-3-penten
B)
C) CH₂-CH=CH-CH₂-CH3 2-penten
HC C₂H₂
D) CH-CH-CH-CH3
E) CH3 -CH₂-CH₂-CH3
→
2,3-dimetil pentan
bütan
Kimya
Alkenler
15-)Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin IUPAC a göre ismi yanında yanlış yazılmıştır?(5P) A)CH-CH-CH₂-C=CH-1-pentin H-C T CH-CH-CH-CH-CH2-metil-3-penten B) C) CH₂-CH=CH-CH₂-CH3 2-penten HC C₂H₂ D) CH-CH-CH-CH3 E) CH3 -CH₂-CH₂-CH3 → 2,3-dimetil pentan bütan
0₁5-0
12. C₂H₂ (etilen) ve C₂H₂ (asetilen) gazlarını içeren 0,5
mollük karışımı tamamen doygun hâle getirebilmek
için 0,7 mol H₂ gazı gerekmektedir.
Buna göre, karışımda kaç gram asetilen gazı bu-
lunur?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol)
A) 2,6 B) 3,9
C) 5,2
D) 8,4 E) 10,4
Kimya
Alkenler
0₁5-0 12. C₂H₂ (etilen) ve C₂H₂ (asetilen) gazlarını içeren 0,5 mollük karışımı tamamen doygun hâle getirebilmek için 0,7 mol H₂ gazı gerekmektedir. Buna göre, karışımda kaç gram asetilen gazı bu- lunur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol) A) 2,6 B) 3,9 C) 5,2 D) 8,4 E) 10,4
l)
ğıdaki-
Test 6
Bağ Enerjileri
3.
HCN(g) + 2H₂(g) → CHÍNH,(9)
tepkimesinin AH değerini bağ enerjilerinden hesaplamak için;
1.
CH
11. N-H
III-N
IV C=N
A) 1
V. N=N
VI. C-C
VII. GEN
VIII. H
verilen bağlardan kaç tanesinin bağ enerjisi değerinin bilin-
mesine gerek yoktur? (₁H, C, N)
B) 2
Bölüm 2
C) 3
D) 4
E) 5
PARAF YAYINLARI
Kimya
Alkenler
l) ğıdaki- Test 6 Bağ Enerjileri 3. HCN(g) + 2H₂(g) → CHÍNH,(9) tepkimesinin AH değerini bağ enerjilerinden hesaplamak için; 1. CH 11. N-H III-N IV C=N A) 1 V. N=N VI. C-C VII. GEN VIII. H verilen bağlardan kaç tanesinin bağ enerjisi değerinin bilin- mesine gerek yoktur? (₁H, C, N) B) 2 Bölüm 2 C) 3 D) 4 E) 5 PARAF YAYINLARI
hangisindeki
e gerçekleş-
78
14. Yapı formülü
CH₂ - CH₂
olan bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kaplama malzemesi olarak kullanılır.
B) Polietilen olarak bilinir.
C) Polimerleşme tepkimesiyle oluşur.
D) Doğada çabuk parçalandığından kirlilik oluştur-
maz.
E) PE koduyla gösterilir.
DENEME-8
FE
Kimya
Alkenler
hangisindeki e gerçekleş- 78 14. Yapı formülü CH₂ - CH₂ olan bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kaplama malzemesi olarak kullanılır. B) Polietilen olarak bilinir. C) Polimerleşme tepkimesiyle oluşur. D) Doğada çabuk parçalandığından kirlilik oluştur- maz. E) PE koduyla gösterilir. DENEME-8 FE
19. Aşağıdaki propene ait katılma
tepkimelerinin ana
ürünlerinden hangisi yanlıştır?
A
A) CH₂-CH=CH₂ + Br₂ → CH3-CH-CH₂
1
Br Br
B) CH3-CH=CH₂ + HCI → CH3-CH-CH₂
1
CI
C) CH₂-CH=CH₂+ HBr →→
CH₂-CH₂-CH₂
D) CH3-CH=CH₂ + H₂O → CH3-CH-CH3
1
OH
E) CH3-CH=CH₂ + Cl₂ → CH3-CH-CH₂
CI CI
1
Br
20.Politetrafloroeten (teflon) polimeri ile
ilgili ;
1.Isı ve kimyasal etkilere dayanıklıdır.
II.Tava ,tencere kaplamalarında kullanılır.
Kimya
Alkenler
19. Aşağıdaki propene ait katılma tepkimelerinin ana ürünlerinden hangisi yanlıştır? A A) CH₂-CH=CH₂ + Br₂ → CH3-CH-CH₂ 1 Br Br B) CH3-CH=CH₂ + HCI → CH3-CH-CH₂ 1 CI C) CH₂-CH=CH₂+ HBr →→ CH₂-CH₂-CH₂ D) CH3-CH=CH₂ + H₂O → CH3-CH-CH3 1 OH E) CH3-CH=CH₂ + Cl₂ → CH3-CH-CH₂ CI CI 1 Br 20.Politetrafloroeten (teflon) polimeri ile ilgili ; 1.Isı ve kimyasal etkilere dayanıklıdır. II.Tava ,tencere kaplamalarında kullanılır.
OH
E) CH₂-CH=CH₂ + Cl₂ →→ CH3-CH-CH₂
11
CI CI
20.Politetrafloroeten
ilgili ;
1.Isı ve kimyasal etkilere dayanıklıdır.
II. Tava ,tencere kaplamalarında kullanılır.
III.Formülü
(teflon) polimeri ile
1-4.
şeklindedir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız !
B)Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
Kimya
Alkenler
OH E) CH₂-CH=CH₂ + Cl₂ →→ CH3-CH-CH₂ 11 CI CI 20.Politetrafloroeten ilgili ; 1.Isı ve kimyasal etkilere dayanıklıdır. II. Tava ,tencere kaplamalarında kullanılır. III.Formülü (teflon) polimeri ile 1-4. şeklindedir. Yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız ! B)Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve II
35.c
2-metilpropen bileşiği HCI ile tepkimeye
girdiğinde oluşan ana ürün hangisidir?
A) CH, – CH, – CH, – CI
B) CH₂ - CH - CH₂
3-0 0-0
C) CH₂ -C- CH₂
CH₂
D) CH, – CH – CH, – CI
CH3
E) CH₂-CH-CH-CH₂
1 1
CH, Cl
Kimya
Alkenler
35.c 2-metilpropen bileşiği HCI ile tepkimeye girdiğinde oluşan ana ürün hangisidir? A) CH, – CH, – CH, – CI B) CH₂ - CH - CH₂ 3-0 0-0 C) CH₂ -C- CH₂ CH₂ D) CH, – CH – CH, – CI CH3 E) CH₂-CH-CH-CH₂ 1 1 CH, Cl
H
SP²
Atomlar
Bileşiğinde bağlar oluşurken aşağıdaki örtüşmel-
erden hangileri olur?
Ortüşme türü
1 C-H
II. C- C
III C-C
Hist
jy nielid vistipA
opusul notkuyud
A) Yalnız I
M
sp-s
sp²- sp²
p-p
Bilvell
D) Il ve Ili
Bag tip
sigma
sigma
pi
C) I ve Ill
E) I, II ve Ill
Kimya
Alkenler
H SP² Atomlar Bileşiğinde bağlar oluşurken aşağıdaki örtüşmel- erden hangileri olur? Ortüşme türü 1 C-H II. C- C III C-C Hist jy nielid vistipA opusul notkuyud A) Yalnız I M sp-s sp²- sp² p-p Bilvell D) Il ve Ili Bag tip sigma sigma pi C) I ve Ill E) I, II ve Ill
5.
CH
bileşiği ile ilgill,
I. IUPAC a göre adı 1-metil siklobütendir.
II. Katılma tepkimesi verir.
III. Kapalı formülü C5H₁0 dur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) Il ve Ill
C) I ve II
Kimya
Alkenler
5. CH bileşiği ile ilgill, I. IUPAC a göre adı 1-metil siklobütendir. II. Katılma tepkimesi verir. III. Kapalı formülü C5H₁0 dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) Il ve Ill C) I ve II
3.
CH3
CH₂=C-CH₂
bileşiğine Markovnikov kuralına göre HI katılırsa aşa-
ğıdaki ürünlerden hangisi elde edilir?
I
CH₂
A) CH₂-CH-CH3
CH₂-I
C) CH3-CH-CH3
CH3
B) CH3-C- CH3
---
CH3
E) CH=C-CH3
CH₂-1
D) CH₂=C-CH3
Kimya
Alkenler
3. CH3 CH₂=C-CH₂ bileşiğine Markovnikov kuralına göre HI katılırsa aşa- ğıdaki ürünlerden hangisi elde edilir? I CH₂ A) CH₂-CH-CH3 CH₂-I C) CH3-CH-CH3 CH3 B) CH3-C- CH3 --- CH3 E) CH=C-CH3 CH₂-1 D) CH₂=C-CH3