Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10 Anadolu'ya ilk Türk akınları Büyük Selçuklu Devleti VSC ACHET zamanında başlamıştır. Selçuklu yöneticilerinin Anadolu'yu feth

10
Anadolu'ya ilk Türk akınları Büyük Selçuklu Devleti
VSC ACHET
zamanında başlamıştır.
Selçuklu yöneticilerinin Anadolu'yu fethetmek
için aşağıdaki yollardan hangisinenslemlo
inheblenelep
başvurmadığı savunulabilir?
ibislaronellol
A) Uç beylikleri oluştur

10 Anadolu'ya ilk Türk akınları Büyük Selçuklu Devleti VSC ACHET zamanında başlamıştır. Selçuklu yöneticilerinin Anadolu'yu fethetmek için aşağıdaki yollardan hangisinenslemlo inheblenelep başvurmadığı savunulabilir? ibislaronellol A) Uç beylikleri oluşturma biglier na sived unarme B) Abbasi ordularından yararlanma ub ue inizignert C) Türkmen boylarını Anadolu'ya yönlendirme jeblizen.6015 BY D) Komutanlara fethettikleri bölgenin yönetimini blo qirica hima pingo (8 verme E) Bizans ve Gürcülerle savaşma Vin baill gened skynsluemox (@