Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Aşağıdaki Hoffman voltametresi ile suyun elektrolizi gerçekleştirilir. X(g). H₂O+H₂SO Buna göre, 1. Saf suyun elektrik iletk

10. Aşağıdaki Hoffman voltametresi ile suyun elektrolizi
gerçekleştirilir.
X(g).
H₂O+H₂SO
Buna göre,
1. Saf suyun elektrik iletkenliği az olduğu için kaba az
miktarda sülfürik asit ilave edilmiştir.
-Y(g)
II. X yakıcı, Y ise yanıcı bir gazdır.
III. Y gazın

10. Aşağıdaki Hoffman voltametresi ile suyun elektrolizi gerçekleştirilir. X(g). H₂O+H₂SO Buna göre, 1. Saf suyun elektrik iletkenliği az olduğu için kaba az miktarda sülfürik asit ilave edilmiştir. -Y(g) II. X yakıcı, Y ise yanıcı bir gazdır. III. Y gazının toplandığı bölmede bulunan elektrot anot- tur. IV. Devreden 0,2 faradaylık akım geçirildiğinde katotta normal koşullarda 4,48 litre gaz oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve IV D) II, III ve IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV