Elektroliz Soruları

Orbital W
9.
211
OH
H₂
Pt katot
R
H,SO
sey
D) 44,8
11/20/₂
Seyreltik H₂SO çözeltisi Hoffmann voltametresi ile elektro-
liz ediliyor.
Pt anot
Devreden 4F'lık yük geçtiğinde anotta toplanan gazın
hacmi NK'da kaç litredir? (1 mol e = 1F, aktiflik sıralama-
SI; H > OH-> SO²-)
A) 11,2
B) 22,4
E) 89,6
C) 33,6
0
522
2012/
11.
Kimya
Elektroliz
Orbital W 9. 211 OH H₂ Pt katot R H,SO sey D) 44,8 11/20/₂ Seyreltik H₂SO çözeltisi Hoffmann voltametresi ile elektro- liz ediliyor. Pt anot Devreden 4F'lık yük geçtiğinde anotta toplanan gazın hacmi NK'da kaç litredir? (1 mol e = 1F, aktiflik sıralama- SI; H > OH-> SO²-) A) 11,2 B) 22,4 E) 89,6 C) 33,6 0 522 2012/ 11.
Ni(k)+
25 °C
mmmm
mmmmmm
1,5 V
Tuz köprüsü
D) II ve III
1
1 M Ni(NO₂)₂(suda)
Ni²+(suda) + 2e → Ni(k)
Ag (suda) + e → Ag(k)
Yukarıdaki sistem çalışırken,
1. Ni elektrot 0,1 mol çözünürken Ag elektrodun kütlesi
0,2 mol artar.
II. Ag elektrot anottur.
III. 2. kapta Ag* iyonları derişimi zamanla artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
2
1 M AgNO (suda)
Eº
Ag(k)
25 °C
Eº. = -0,25 V
ind
+0,80 V
B) Yalnız II
ind
C) I ve Il
E) I, II ve III
6.
Kimya
Elektroliz
Ni(k)+ 25 °C mmmm mmmmmm 1,5 V Tuz köprüsü D) II ve III 1 1 M Ni(NO₂)₂(suda) Ni²+(suda) + 2e → Ni(k) Ag (suda) + e → Ag(k) Yukarıdaki sistem çalışırken, 1. Ni elektrot 0,1 mol çözünürken Ag elektrodun kütlesi 0,2 mol artar. II. Ag elektrot anottur. III. 2. kapta Ag* iyonları derişimi zamanla artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I 2 1 M AgNO (suda) Eº Ag(k) 25 °C Eº. = -0,25 V ind +0,80 V B) Yalnız II ind C) I ve Il E) I, II ve III 6.
Aşağıda devreden geçen yük ve seri bağlı kaplarda
katotta toplanan madde miktarları verilmiştir.
AQ(C)
289 500-
193 000-
96 500-
0
1. kap
D) I ve III
2. kap
20 40 60
x+²x-
Toplanan
kütle (g)
1. kapta XCI, SIVısı olduğuna göre,
1. 2. kapta CoCl, Sıvısı olabilir.
II. X'in mol kütlesi 40 g/mol'dür.
III. Toplanan maddelerin eş değer kütleleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Co: 60 g/mol, 1 F: 96 500 C/mol e¯)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Qir
9650
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Elektroliz
Aşağıda devreden geçen yük ve seri bağlı kaplarda katotta toplanan madde miktarları verilmiştir. AQ(C) 289 500- 193 000- 96 500- 0 1. kap D) I ve III 2. kap 20 40 60 x+²x- Toplanan kütle (g) 1. kapta XCI, SIVısı olduğuna göre, 1. 2. kapta CoCl, Sıvısı olabilir. II. X'in mol kütlesi 40 g/mol'dür. III. Toplanan maddelerin eş değer kütleleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Co: 60 g/mol, 1 F: 96 500 C/mol e¯) A) Yalnız I B) Yalnız II Qir 9650 C) I ve II E) I, II ve III
12. Seyreltik H₂SO, ün sulu çözeltisi 2,5 amperlik akım ile
elektroliz edildiğinde katotta açığa çıkan H₂ gazı nor-
mal koşullarda 0,56 L hacim kaplamaktadır.
Buna göre, elektroliz süresince hücreden geçen
akımın süresi kaç saniyedir?
A) 965
B) 772
D) 193
E) 154
C) 1930
Analitik Kimya
Kimya
Elektroliz
12. Seyreltik H₂SO, ün sulu çözeltisi 2,5 amperlik akım ile elektroliz edildiğinde katotta açığa çıkan H₂ gazı nor- mal koşullarda 0,56 L hacim kaplamaktadır. Buna göre, elektroliz süresince hücreden geçen akımın süresi kaç saniyedir? A) 965 B) 772 D) 193 E) 154 C) 1930 Analitik Kimya
13. 90 gram demirden yapılmış kaşığı Ni metali ile kaplamak için
elektroliz düzeneğinin katoduna bağlanıyor.
10000 saniye sonunda kaplama işlemi bittiğinde kaşığın
kütlesi 101,6 gram olduğuna göre devreden geçen akım
kaç amperdir? (Ni = 58, Ni nin yükseltgenme basamağı +2
dir.)
A) 1,58
D) 3,86
B) 1,93
E) 4,05
C) 2,71
Kimya
Elektroliz
13. 90 gram demirden yapılmış kaşığı Ni metali ile kaplamak için elektroliz düzeneğinin katoduna bağlanıyor. 10000 saniye sonunda kaplama işlemi bittiğinde kaşığın kütlesi 101,6 gram olduğuna göre devreden geçen akım kaç amperdir? (Ni = 58, Ni nin yükseltgenme basamağı +2 dir.) A) 1,58 D) 3,86 B) 1,93 E) 4,05 C) 2,71
25. 100 mL 0,6 M CuSO sulu çözeltisi platin elektrotlar
kullanılarak elektroliz ediliyor.
Çözeltinin derişimi 0,4 M'a düştüğü anda devreden
geçen elektrik yük miktarı kaç coulombtur?
(Elektron verme eğilimi, H₂> Cu > OH > SO
4 1
1 F = 96500 C, çözeltinin hacminin değişmediği
varsayılacaktır.)
A) 1440
D) 3860
B) 1930
E) 4800
C) 2880
Kimya
Elektroliz
25. 100 mL 0,6 M CuSO sulu çözeltisi platin elektrotlar kullanılarak elektroliz ediliyor. Çözeltinin derişimi 0,4 M'a düştüğü anda devreden geçen elektrik yük miktarı kaç coulombtur? (Elektron verme eğilimi, H₂> Cu > OH > SO 4 1 1 F = 96500 C, çözeltinin hacminin değişmediği varsayılacaktır.) A) 1440 D) 3860 B) 1930 E) 4800 C) 2880
3.
Anot
Zn(K)
1 molar
ZnSO4
1
V
kat at
1molar
CuSO4
4
2
DI ve III
Cu(k)
Yukarıdaki elektrokimyasal hücreye üreteç yardımıyla 1,15
volt luk elektrik akımı uygulanmaktadır.
Buna göre;
1. Galvanik hücre elektrolitik hücreye dönüşür.
II. 2. kap anottur
III. 1. kaptaki Zn metali aşınır.
yargılarından hangileri doğrudur? (Zn ve Cu metallerinin
standart indirgenme potansiyelleri sırasıyla - 0,76 ve 0,34 V)
A) Yalnız I
B
Yalnız III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Elektroliz
3. Anot Zn(K) 1 molar ZnSO4 1 V kat at 1molar CuSO4 4 2 DI ve III Cu(k) Yukarıdaki elektrokimyasal hücreye üreteç yardımıyla 1,15 volt luk elektrik akımı uygulanmaktadır. Buna göre; 1. Galvanik hücre elektrolitik hücreye dönüşür. II. 2. kap anottur III. 1. kaptaki Zn metali aşınır. yargılarından hangileri doğrudur? (Zn ve Cu metallerinin standart indirgenme potansiyelleri sırasıyla - 0,76 ve 0,34 V) A) Yalnız I B Yalnız III C) I ve Il E) I, II ve III
7. CaBr₂ Sıvısının elektrolizinde katotta 4
gram metalik kalsiyumun açığa çıkması
için 20 amperlik akım devreden kaç saniye
süreyle geçmelidir?
(Ca: 40 g/mol, Coulomb sabiti = 96500)
A) 965
B) 9650
Necvs74
D) 96500
C) 19300
E) 193000
2.1.2.2%
96500
Haftanın soruları
sal dergisi
Kimya
Elektroliz
7. CaBr₂ Sıvısının elektrolizinde katotta 4 gram metalik kalsiyumun açığa çıkması için 20 amperlik akım devreden kaç saniye süreyle geçmelidir? (Ca: 40 g/mol, Coulomb sabiti = 96500) A) 965 B) 9650 Necvs74 D) 96500 C) 19300 E) 193000 2.1.2.2% 96500 Haftanın soruları sal dergisi
Erimiş KCI tuzunun bulunduğu elektroliz kabinda
9,65 amperlik akım 100 saniye uygulanarak elekt-
roliz işlemi gerçekleştiriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(K-39, Cl=35,5 g/mol,
1 mol e-96500 Coulomb)
A Devreden geçen yük miktarı
965 Coulomb'dur.
B) Devreden geçen elektronun mol sayısı
0,01'dir.
C) Anotta 0,71 g Cl, gazi oluşur.
D) Katotta,
2214
K(s)-e-K(K)
tepkimesi gerçekleşir.
Ord
024
E) Anotta toplanan Cl, gazi NK'da 0,112 litredir.
Bant
Kimya
Elektroliz
Erimiş KCI tuzunun bulunduğu elektroliz kabinda 9,65 amperlik akım 100 saniye uygulanarak elekt- roliz işlemi gerçekleştiriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (K-39, Cl=35,5 g/mol, 1 mol e-96500 Coulomb) A Devreden geçen yük miktarı 965 Coulomb'dur. B) Devreden geçen elektronun mol sayısı 0,01'dir. C) Anotta 0,71 g Cl, gazi oluşur. D) Katotta, 2214 K(s)-e-K(K) tepkimesi gerçekleşir. Ord 024 E) Anotta toplanan Cl, gazi NK'da 0,112 litredir. Bant
27.
Pt-
AICI3(s)
Pt
day (A
Yukarıda verilen elektroliz düzeneğinde bulunan sivi
AICI3 bileşiğine 9,65 amperlik akım 100 dakika uygu-
lanıyor
Buna göre son durumda katotta biriken madde
miktarı kaç-gramdır?
(1 Faraday = 96500 Coulomb, Al: 27, CI: 35)
A) 2,7 B) 5,4
C) 8,1
D) 21
E) 42
Kimya
Elektroliz
27. Pt- AICI3(s) Pt day (A Yukarıda verilen elektroliz düzeneğinde bulunan sivi AICI3 bileşiğine 9,65 amperlik akım 100 dakika uygu- lanıyor Buna göre son durumda katotta biriken madde miktarı kaç-gramdır? (1 Faraday = 96500 Coulomb, Al: 27, CI: 35) A) 2,7 B) 5,4 C) 8,1 D) 21 E) 42
Fen Bilimleri
23. Erimiş MgCl, tuzunun elektrolizinde devreden 965
coulomb yük geçtiğinde katotta kaç miligram
Mg metali toplanır?
(Mg: 24 g/mol, 1 Faraday: 96 500 C/mol e¯)
A) 60
B) 80
C) 120
D) 240
I +
96500
24. Elmas ve grafit ile ilgili,
E) 320
Kimya
Elektroliz
Fen Bilimleri 23. Erimiş MgCl, tuzunun elektrolizinde devreden 965 coulomb yük geçtiğinde katotta kaç miligram Mg metali toplanır? (Mg: 24 g/mol, 1 Faraday: 96 500 C/mol e¯) A) 60 B) 80 C) 120 D) 240 I + 96500 24. Elmas ve grafit ile ilgili, E) 320
9.
+
XNO3(s)
MgCl2(suda)
1. kap
2. kap
Yukarıdaki seri bağlı elektroliz düzeneğinde 1. kapta erimiş
XNO3 2. kapta ise MgCl₂ sulu çözeltisi vardır.
DY
Ht OH
Devreden bir süre elektrik akımı geçirildiğinde 1. kabin
katotunda 21,6 gram madde toplandığı an 2. kabın katotunda
0,1 mol madde açığa çıkıyor.
Buna göre, X'in atom kütlesi kaçtır?
B) 39
A) 23
D) 93
E) 108
C) 64
Kimya
Elektroliz
9. + XNO3(s) MgCl2(suda) 1. kap 2. kap Yukarıdaki seri bağlı elektroliz düzeneğinde 1. kapta erimiş XNO3 2. kapta ise MgCl₂ sulu çözeltisi vardır. DY Ht OH Devreden bir süre elektrik akımı geçirildiğinde 1. kabin katotunda 21,6 gram madde toplandığı an 2. kabın katotunda 0,1 mol madde açığa çıkıyor. Buna göre, X'in atom kütlesi kaçtır? B) 39 A) 23 D) 93 E) 108 C) 64
2022 AYT/ Fen Bilimleri
27. Seri bağlı elektroliz kaplarından 1. sinde MgCl2, 2. sinde
AICI3 Sıvıları bulunmaktadır.
1. kabın katodunda 7,2 gram Mg metali toplandığı anda
2. kabın katodunda kaç eş değer kütle Al metali topla-
nır? (Mg = 24 g/mol, Al = 27 g/mol)
A) 5,4
A
B) 2,7
C) 0,6 D) 0,2
E) 0,1
Kimya
Elektroliz
2022 AYT/ Fen Bilimleri 27. Seri bağlı elektroliz kaplarından 1. sinde MgCl2, 2. sinde AICI3 Sıvıları bulunmaktadır. 1. kabın katodunda 7,2 gram Mg metali toplandığı anda 2. kabın katodunda kaç eş değer kütle Al metali topla- nır? (Mg = 24 g/mol, Al = 27 g/mol) A) 5,4 A B) 2,7 C) 0,6 D) 0,2 E) 0,1
rinde
CI CICI
26. Şekilde gösterilen sulu çözelti bir süre elektroliz ediliyor.
A)
B)
C)
E)
AX4
Buna göre 1. ve 2. elektrotta ilk açığa çıkan maddeler
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Elektron verme eğilimi: Na> H > Cu>> C > OH™)
1. elektrot
1½/2₂2
1/₂
-0₂
Cl₂
1/₂
CuCl (suda)
Nal (suda)
2
2. elektrot
Cu
H₂
Na
Cu
Na
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Elektroliz
rinde CI CICI 26. Şekilde gösterilen sulu çözelti bir süre elektroliz ediliyor. A) B) C) E) AX4 Buna göre 1. ve 2. elektrotta ilk açığa çıkan maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Elektron verme eğilimi: Na> H > Cu>> C > OH™) 1. elektrot 1½/2₂2 1/₂ -0₂ Cl₂ 1/₂ CuCl (suda) Nal (suda) 2 2. elektrot Cu H₂ Na Cu Na Diğer sayfaya geçiniz.
24.
i, K, S metallerinden yapılan kaplardan hangilerinde
aşınma gözlenir? ✔
A) Yalnız I
Pb(k)
Cu(k)
H₂(g)
olduğuna göre,
Pb (k)+
D) K ve S
B) Yalnız K
m
A
Pb2+ (suda) + 2e¯
Cu²+(suda) + 2e™
2H*(suda) + 2e
E) Yalnız S
Pb(NO3)2 (suda)
1M, 25°C
Tuz köprüsü
rosso
i ve K
Pamuk -
E° = 0,12V
E° = -33V
E° = 0,00V
2.
HCI (suda)
1M, 25°C
Cu (k)
şekildeki pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
sindeki ifade yanlıştır? ✔
Pb elektrot anottur.
B) 2. bölmeye NaOH(k) eklenirse Epil değeri azalır.
Cu elektrot kütlesi değişmez. X
D) E°pil = 0,45V'tur.
Tuz köprüsünde katyonlar 2. bölmeye hareket eder.
Kimya
Elektroliz
24. i, K, S metallerinden yapılan kaplardan hangilerinde aşınma gözlenir? ✔ A) Yalnız I Pb(k) Cu(k) H₂(g) olduğuna göre, Pb (k)+ D) K ve S B) Yalnız K m A Pb2+ (suda) + 2e¯ Cu²+(suda) + 2e™ 2H*(suda) + 2e E) Yalnız S Pb(NO3)2 (suda) 1M, 25°C Tuz köprüsü rosso i ve K Pamuk - E° = 0,12V E° = -33V E° = 0,00V 2. HCI (suda) 1M, 25°C Cu (k) şekildeki pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangi- sindeki ifade yanlıştır? ✔ Pb elektrot anottur. B) 2. bölmeye NaOH(k) eklenirse Epil değeri azalır. Cu elektrot kütlesi değişmez. X D) E°pil = 0,45V'tur. Tuz köprüsünde katyonlar 2. bölmeye hareket eder.
10. Saf su aşağıdaki elektroliz düzeneğiyle elektroliz ediliyor
→1H₂
H₂
H₂SO4 + H₂O
Pt
PPPER
02
Katot ve anotta açığa çıkan gazlar homojen bir
şekilde karıştırıldığında oluşan gaz karışımının normal
koşullardaki hacmi 67,2 L'dir.
Buna göre, devreden kaç F((faraday) yük geçmiştir?
A) 1
B) 2
E) 6
C) 3
D) 4
Kimya
Elektroliz
10. Saf su aşağıdaki elektroliz düzeneğiyle elektroliz ediliyor →1H₂ H₂ H₂SO4 + H₂O Pt PPPER 02 Katot ve anotta açığa çıkan gazlar homojen bir şekilde karıştırıldığında oluşan gaz karışımının normal koşullardaki hacmi 67,2 L'dir. Buna göre, devreden kaç F((faraday) yük geçmiştir? A) 1 B) 2 E) 6 C) 3 D) 4