Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla geniş ölçüde ilgili yani bir edebiyat getirmek isteği
B) Sade dile ve halk Türkçesine değer vererek, halka halk diliyle hitap ed

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla geniş ölçüde ilgili yani bir edebiyat getirmek isteği B) Sade dile ve halk Türkçesine değer vererek, halka halk diliyle hitap edebilmek arzusu. C) Vatan sevgisi, milliyet duygusu, hürriyet aşkı gibi idealleri D) Özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek, edebiyata yeni türler getirmek E) Halkı aydınlatma yoluna yazılacak yapıtların özellikle realizmin ve natüralizmin etkisinde oluşmasını s halka benimsetmek. düşüncesi.