Soru:

10. Birçok Devlet tarafından yapılan kervansarayların aşa ğıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu söylenebilir? A

10. Birçok Devlet tarafından yapılan kervansarayların aşa
ğıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu
söylenebilir?
A) Esnaf grupları arasında dayanışmanın sağlanmasında
B) Topraklar üzerindeki verimliliğin artmasında
C) Ticari etkinliklerin gel

10. Birçok Devlet tarafından yapılan kervansarayların aşa ğıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu söylenebilir? A) Esnaf grupları arasında dayanışmanın sağlanmasında B) Topraklar üzerindeki verimliliğin artmasında C) Ticari etkinliklerin gelişmesinde D) Dil ve edebiyat alanında etkinliklerin artmasında E) Meliklerin tecrübe kazanmasında

Soru Çözümünü Göster