Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra toplanan Londra Konferansı'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisini Bekir Sami Bey tems

10. I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra toplanan Londra Konferansı'nda, Türkiye Büyük Millet
Meclisini Bekir Sami Bey temsil etmiştir. Bekir Sami Bey, Londra'daki görüşmeleri sırasında İtalya,
Fransa ve İngiltere ile esirlerin değişimi ve ekonomi kon

10. I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra toplanan Londra Konferansı'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisini Bekir Sami Bey temsil etmiştir. Bekir Sami Bey, Londra'daki görüşmeleri sırasında İtalya, Fransa ve İngiltere ile esirlerin değişimi ve ekonomi konuları ile ilgili birtakım ikili antlaşmalar imza- lamıştır. Fakat bu antlaşmalarda alınan kararlar, Misakimt kararlarına ve devletlerin eşitliği ilkesine aykırı olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Bekir Sami Bey, An- kara dönüşünde görevinden alınarak Moskova Büyükelçiliği'ne atanmıştır. Konferansın dağılmasından kısa bir süre sonra II. Inönü Muharebesi yaşanmıştır. Buna göre, I. Londra Konferansı, savaş sürecinin sonlandinimasında yeterli olmamıştır. II. TBMM Hükümeti, tam bağımsızlık ilkesinden taviz vermemiştir. III. Bekir Sami Bey, İtilaf Devletlerinin arasındaki fikir ayrılıklarından yararlanmak istemiştir. X yargılarından hangilerine dlaşılamaz? A) Yainz I B) Yalnız II C) Ive D) II ve Ill T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.