Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. insanlar asırlar boyunca maddenin en küçük yapı taşının ne olduğunu merak etmişlerdir. Bu doğrultuda bilim insanları eski ça

10.
insanlar asırlar boyunca maddenin en küçük yapı taşının ne olduğunu merak etmişlerdir. Bu doğrultuda bilim
insanları eski çağlardan günümüze kadar atom hakkında birçok gözlem yaparak bu gözlemlerden elde ettikle-
ri bilgileri açıklamak için çeşitli teo

10. insanlar asırlar boyunca maddenin en küçük yapı taşının ne olduğunu merak etmişlerdir. Bu doğrultuda bilim insanları eski çağlardan günümüze kadar atom hakkında birçok gözlem yaparak bu gözlemlerden elde ettikle- ri bilgileri açıklamak için çeşitli teoriler ortaya koymuştur. Aşağıda farklı görüşleri savunan farklı bilim insanları verilmiştir. BY 1. Atom içi dolu küre şeklindedir. ? C DY Yukarıdaki görsellerde I, II ve III numaralı görüşleri savunan bilim insanları aşağıdakilerden hangisin- de doğru olarak verilmiştir? 1. Görüş John Dalton Niels Bohr Democritus II. Atomlar üzümlü keke benzemektedir. Joseph Thomson III. Atom, Güneş sistemine benzemektedir. II. Görüş Joseph Thomson Ernest Rutherford Niels Bohr John Dalton III. Görüş Ernest Rutherford Democritus John Dalton Niels Bohr OM nuls