Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Isyanı'nın sonuçlarıy- la ilgili, 1. Osmanlı Devleti en zengin eyaletinin yönetimini kay- betmi

10. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Isyanı'nın sonuçlarıy-
la ilgili,
1. Osmanlı Devleti en zengin eyaletinin yönetimini kay-
betmiştir.
II. Rusya Boğazlar konusundaki kazanımlarından yok-
sun bırakılmıştır. X
III. Osmanlı Devleti valisiyle bile başa çıkamaya

10. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Isyanı'nın sonuçlarıy- la ilgili, 1. Osmanlı Devleti en zengin eyaletinin yönetimini kay- betmiştir. II. Rusya Boğazlar konusundaki kazanımlarından yok- sun bırakılmıştır. X III. Osmanlı Devleti valisiyle bile başa çıkamayacak du- ruma gelmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III