Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. O || NH2–C-NH2 Üre molekülünün yapı formülü yukarıda verilmiştir. Üre suda çok iyi çözünen bir katıdır. Ürenin suda çözünmes

10.
O
||
NH2–C-NH2
Üre molekülünün yapı formülü yukarıda verilmiştir. Üre
suda çok iyi çözünen bir katıdır.
Ürenin suda çözünmesinde en etkin olan çekim kuv-
Veti aşağıdakilerden hangisidir? | evi
A) Hidrojen bağı B) Dipol-dipol
D) London
C) İyon-dipol
E)

10. O || NH2–C-NH2 Üre molekülünün yapı formülü yukarıda verilmiştir. Üre suda çok iyi çözünen bir katıdır. Ürenin suda çözünmesinde en etkin olan çekim kuv- Veti aşağıdakilerden hangisidir? | evi A) Hidrojen bağı B) Dipol-dipol D) London C) İyon-dipol E) İyon-indüklenmiş dipol