Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

13. Fe³+
• S²-
●
●
NO3
lumot is
Yukarıdaki iyonlarla ilgili olarak,
tayin
etmes
3+
I. Fe³+, demir (III) iyonudur.
A) Yalnız I
Tümno
3+
II. Fe³+ iyonu ile S² iyonu arasında oluşan bileşik
demir (III) sülfür olarak adlandırılır.
III. NO iyonunda elektron sayısı, proton sayısından
fazladır.
-
Qlsynom
yargılarından hangileri doğrudur?
(B) I ve
1818) sed ev tizA .IT
gnan nisbnhel
les Ahola
II ve III
V
W
eri
EXI ve III
I ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
13. Fe³+ • S²- ● ● NO3 lumot is Yukarıdaki iyonlarla ilgili olarak, tayin etmes 3+ I. Fe³+, demir (III) iyonudur. A) Yalnız I Tümno 3+ II. Fe³+ iyonu ile S² iyonu arasında oluşan bileşik demir (III) sülfür olarak adlandırılır. III. NO iyonunda elektron sayısı, proton sayısından fazladır. - Qlsynom yargılarından hangileri doğrudur? (B) I ve 1818) sed ev tizA .IT gnan nisbnhel les Ahola II ve III V W eri EXI ve III I ve III
2. BH,(s) maddesi ile ilgili,
✓
B-H atomları arası bağlar polar, molekül apo-
lardır.
1. Molekülleri arasında yoğun fazda hidrojen bağı
bulunur.
III. Molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi var-
dır.
yargılarından hangileri doğrudur? (H, B)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
L
D) II ve Htt
B-H
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. BH,(s) maddesi ile ilgili, ✓ B-H atomları arası bağlar polar, molekül apo- lardır. 1. Molekülleri arasında yoğun fazda hidrojen bağı bulunur. III. Molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi var- dır. yargılarından hangileri doğrudur? (H, B) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III L D) II ve Htt B-H E) I, II ve III
DH
nhid-
eriyot
e ve-
11. CO₂ molekülünün molekül içi ve yoğun fazda
moleküller arası bağ türü aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir? (C, O)
6
8
Molekül İçi
Moleküller Arası
Polar kovalent
Dipol-dipol
A)
B
Polar kovalent
C)Apolar kovalent
İyonik
D)
E) Apolar kovalent
London kuvvetleri
İyon-dipol
İyon-dipol
London kuvvetleri
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
DH nhid- eriyot e ve- 11. CO₂ molekülünün molekül içi ve yoğun fazda moleküller arası bağ türü aşağıdakilerin hangi- sinde doğru olarak verilmiştir? (C, O) 6 8 Molekül İçi Moleküller Arası Polar kovalent Dipol-dipol A) B Polar kovalent C)Apolar kovalent İyonik D) E) Apolar kovalent London kuvvetleri İyon-dipol İyon-dipol London kuvvetleri
|| > ||
yıf
11. Aşağıda bazı moleküller arası etkileşim türleri ve
örnekleri verilmiştir.
1.
LHI.
111.
Etkileşim Türü
London kuvvetleri
Dipol-dipol
İyon-dipol
Buna göre, numaralanmış
leri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
D) II ve III
Örnek
He - 02
HCI - HBr
NaCl - H₂O
örneklerden hangi-
C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
|| > || yıf 11. Aşağıda bazı moleküller arası etkileşim türleri ve örnekleri verilmiştir. 1. LHI. 111. Etkileşim Türü London kuvvetleri Dipol-dipol İyon-dipol Buna göre, numaralanmış leri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız D) II ve III Örnek He - 02 HCI - HBr NaCl - H₂O örneklerden hangi- C) I ve Il E) I, II ve III
miştir.
ği
sa-
ğa
11. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Metallerin erime ve kaynama noktalarının ge-
nellikle yüksek olmasının nedeni, metal atom-
ları arasındaki etkileşimin güçlü olmasıdır.
B) Metal atomunun değerlik elektron sayısının art-
ması ile metalik bağ kuvveti azalır.
C) Metal atomları arasında metalik bağ kuvveti
arttıkça metalin erime noktası artar.
D) Aynı grupta metal atomu yarıçapı arttıkça me-
talik bağın kuvveti azalır.
E) Aynı periyotta proton sayısı arttıkça metalik
bağın kuvveti artar.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
miştir. ği sa- ğa 11. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Metallerin erime ve kaynama noktalarının ge- nellikle yüksek olmasının nedeni, metal atom- ları arasındaki etkileşimin güçlü olmasıdır. B) Metal atomunun değerlik elektron sayısının art- ması ile metalik bağ kuvveti azalır. C) Metal atomları arasında metalik bağ kuvveti arttıkça metalin erime noktası artar. D) Aynı grupta metal atomu yarıçapı arttıkça me- talik bağın kuvveti azalır. E) Aynı periyotta proton sayısı arttıkça metalik bağın kuvveti artar.
3. C₂H5OH molekülleri arasında;
I. London kuvvetleri
II. Dipol-dipol etkileşimi
III. Hidrojen bağı
etkileşimlerinden hangileri vardır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
GIve II
E) I, II ve III
6. A
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. C₂H5OH molekülleri arasında; I. London kuvvetleri II. Dipol-dipol etkileşimi III. Hidrojen bağı etkileşimlerinden hangileri vardır? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III GIve II E) I, II ve III 6. A
+151 kj→2(g)
J. 1. 2(k)
2. 2(k)+15,5 kj→2(g)
Yukarıda verilen değişimlerle ilgili,
I. 1 de atomlar arası bağ kopmuştur.
II. 2 de moleküller arası etkileşimler kopmuştur.
III. 2 de maddenin sadece fiziksel özellikleri
değişmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
EXI, II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
+151 kj→2(g) J. 1. 2(k) 2. 2(k)+15,5 kj→2(g) Yukarıda verilen değişimlerle ilgili, I. 1 de atomlar arası bağ kopmuştur. II. 2 de moleküller arası etkileşimler kopmuştur. III. 2 de maddenin sadece fiziksel özellikleri değişmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II EXI, II ve III C) I ve III
8. C₂H5OH SIVISı suda çözündüğünde oluşan etkin
çekim kuvveti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dipol-dipol etkileşimi
B) Hidrojen bağları
C) London kuvvetleri
D) İyon - dipol etkileşimi
E) Dipol - İndüklenmiş dipol
AYDIN YAYI
Y
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
8. C₂H5OH SIVISı suda çözündüğünde oluşan etkin çekim kuvveti aşağıdakilerden hangisidir? A) Dipol-dipol etkileşimi B) Hidrojen bağları C) London kuvvetleri D) İyon - dipol etkileşimi E) Dipol - İndüklenmiş dipol AYDIN YAYI Y
11. Aşağıda verilen tanecik ve kimyasal tür eşleşmelerin-
den hangisi yanlış yapılmıştır?
A)
B)
C)
is an D)
E)
Tanecik
CO3²
CH₂COOH
Zn
NH3
H₂
Kimyasal tür
İyon
Molekül
Atom
Molekül molhov sbigseA
Stillipeb nebansinilgjaib
Atom
Bymi namic (A
svis ponosa0 (8
symixoxisin (O
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
11. Aşağıda verilen tanecik ve kimyasal tür eşleşmelerin- den hangisi yanlış yapılmıştır? A) B) C) is an D) E) Tanecik CO3² CH₂COOH Zn NH3 H₂ Kimyasal tür İyon Molekül Atom Molekül molhov sbigseA Stillipeb nebansinilgjaib Atom Bymi namic (A svis ponosa0 (8 symixoxisin (O
27816
H₂S molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangis
yanlıştır? (1H, 16S)
A) H ve S atomları arasındaki bağ polar kovalenttir.
B) Molekülü polardır.
Molekülün Lewis elektron - nokta formülü
HH
şeklindedir.
D) Moleküldeki H atomları dubletini tamamlamıştır.
E) H'nin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi
S'ninkinden fazladır.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
27816 H₂S molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangis yanlıştır? (1H, 16S) A) H ve S atomları arasındaki bağ polar kovalenttir. B) Molekülü polardır. Molekülün Lewis elektron - nokta formülü HH şeklindedir. D) Moleküldeki H atomları dubletini tamamlamıştır. E) H'nin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi S'ninkinden fazladır.
23. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) katısında iyot atomları arasındaki etkileşim güçlüdür.
B) Kuru buzda CO₂ molekülleri arasında zayıf etkileşimler
bulunur.
C) Sivi N₂ gaz hâline geçerken kovalent bağlar kırılır.
D) Ar gazı sıvılaştırıldığında Ar atomları arasında London
etkileşimleri oluşur.
ESivi Hg buharlaşırken güçlü etkileşimler kırılır.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
23. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) katısında iyot atomları arasındaki etkileşim güçlüdür. B) Kuru buzda CO₂ molekülleri arasında zayıf etkileşimler bulunur. C) Sivi N₂ gaz hâline geçerken kovalent bağlar kırılır. D) Ar gazı sıvılaştırıldığında Ar atomları arasında London etkileşimleri oluşur. ESivi Hg buharlaşırken güçlü etkileşimler kırılır.
7. NH, molekülü için;
Merkez atom N dir.
Lewis yapısı H** N** H şeklindedir.
H
III. Bağ yapımına 6 çift elektron katılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur? (,H, ,N)
A) I ve III
B) II ve III
DX Yalnız I
Yalnız III
I ve III
10.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
7. NH, molekülü için; Merkez atom N dir. Lewis yapısı H** N** H şeklindedir. H III. Bağ yapımına 6 çift elektron katılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (,H, ,N) A) I ve III B) II ve III DX Yalnız I Yalnız III I ve III 10.
|||
9.
Aşağıda XY ve ZY bileşiklerinin oluşumunun Lewis
gösterimi verilmiştir.
X. + .Ÿ:
Z. + .Ÿ:
** [: Y = ¯
→ Z.Ÿ:
Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisinin
doğru olması beklenmez?
→?
A) X metal, Y ve Z ametaldir.
B)
C)
D)
XY iyonik, ZY kovalent bağlıdır.
X ve Z 1A grubu, Y 7A grubu elementidir.
Aynı koşullarda XY'nin erime noktası ZY'den
düşüktür.
E) XY elektron alışverişi ile, ZY elektron ortaklaşması ile
oluşur.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
||| 9. Aşağıda XY ve ZY bileşiklerinin oluşumunun Lewis gösterimi verilmiştir. X. + .Ÿ: Z. + .Ÿ: ** [: Y = ¯ → Z.Ÿ: Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisinin doğru olması beklenmez? →? A) X metal, Y ve Z ametaldir. B) C) D) XY iyonik, ZY kovalent bağlıdır. X ve Z 1A grubu, Y 7A grubu elementidir. Aynı koşullarda XY'nin erime noktası ZY'den düşüktür. E) XY elektron alışverişi ile, ZY elektron ortaklaşması ile oluşur.
2. X ve Y element atomlarının oluşturduğu bileşikle ilgili,
Birbirinden bağımsız moleküllerden oluşur.
Kimyasal formülünde toplam 6 tane atom bulunur.
Co
-www
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu bileşiğin formülü aaşğıdakilerden
hangisi olamaz?
(₁H, 6C, 7N, 80, 16S)
A) CH OH
D) H₂SO
B) C₂H4
E) N₂O4
C) NHẠCI
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. X ve Y element atomlarının oluşturduğu bileşikle ilgili, Birbirinden bağımsız moleküllerden oluşur. Kimyasal formülünde toplam 6 tane atom bulunur. Co -www bilgileri veriliyor. Buna göre, bu bileşiğin formülü aaşğıdakilerden hangisi olamaz? (₁H, 6C, 7N, 80, 16S) A) CH OH D) H₂SO B) C₂H4 E) N₂O4 C) NHẠCI
sinis
ngisinde sade-
5.
V
İndüklenmiş dipol karaktere sahip moleküller ile ilgili,
1. Elektron sayısı arttıkça moleküllerin polarlanabilirliği de a
tar.
II. Elektriksel alan uygulanması, taneciklerin çarpışması veya
komşu taneciklerin yüklü kısımlarının etkileşimleri sonu
cunda oluşurlar.
III, Soygaz atomları, moleküler yapıdaki elementler ya da apo
lar özellik gösteren bileşik molekülleri örnek gösterilebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
TOPRAK
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I vell 9.
HBr
tır?
AV
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
sinis ngisinde sade- 5. V İndüklenmiş dipol karaktere sahip moleküller ile ilgili, 1. Elektron sayısı arttıkça moleküllerin polarlanabilirliği de a tar. II. Elektriksel alan uygulanması, taneciklerin çarpışması veya komşu taneciklerin yüklü kısımlarının etkileşimleri sonu cunda oluşurlar. III, Soygaz atomları, moleküler yapıdaki elementler ya da apo lar özellik gösteren bileşik molekülleri örnek gösterilebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II TOPRAK D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I vell 9. HBr tır? AV
5. NH, molekülleri arasında yoğun fazlarda,
I. London kuvvetleri
II. Dipol-dipol etkileşimleri
III. Hidrojen bağı
yukarıdaki etkileşim türlerinden hangileri bulunur?
(₁H, N)
A) Yalnız I
D) II ve III
H
B) I ve II
C) I ve III
(E) I, N ve III
F
8. Aşağıda bazı molekül çi
(........) şeklinde gösterilm
H-Ö:
H
11. E-H
III. H-S
H
Buna göre, bu e
bağına örnektir
A) I ve III
D
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
5. NH, molekülleri arasında yoğun fazlarda, I. London kuvvetleri II. Dipol-dipol etkileşimleri III. Hidrojen bağı yukarıdaki etkileşim türlerinden hangileri bulunur? (₁H, N) A) Yalnız I D) II ve III H B) I ve II C) I ve III (E) I, N ve III F 8. Aşağıda bazı molekül çi (........) şeklinde gösterilm H-Ö: H 11. E-H III. H-S H Buna göre, bu e bağına örnektir A) I ve III D