Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

13. Fe³+
• S²-
●
●
NO3
lumot is
Yukarıdaki iyonlarla ilgili olarak,
tayin
etmes
3+
I. Fe³+, demir (III) iyonudur.
A) Yalnız I
Tümno
3+
II. Fe³+ iyonu ile S² iyonu arasında oluşan bileşik
demir (III) sülfür olarak adlandırılır.
III. NO iyonunda elektron sayısı, proton sayısından
fazladır.
-
Qlsynom
yargılarından hangileri doğrudur?
(B) I ve
1818) sed ev tizA .IT
gnan nisbnhel
les Ahola
II ve III
V
W
eri
EXI ve III
I ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
13. Fe³+ • S²- ● ● NO3 lumot is Yukarıdaki iyonlarla ilgili olarak, tayin etmes 3+ I. Fe³+, demir (III) iyonudur. A) Yalnız I Tümno 3+ II. Fe³+ iyonu ile S² iyonu arasında oluşan bileşik demir (III) sülfür olarak adlandırılır. III. NO iyonunda elektron sayısı, proton sayısından fazladır. - Qlsynom yargılarından hangileri doğrudur? (B) I ve 1818) sed ev tizA .IT gnan nisbnhel les Ahola II ve III V W eri EXI ve III I ve III
2. BH,(s) maddesi ile ilgili,
✓
B-H atomları arası bağlar polar, molekül apo-
lardır.
1. Molekülleri arasında yoğun fazda hidrojen bağı
bulunur.
III. Molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi var-
dır.
yargılarından hangileri doğrudur? (H, B)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
L
D) II ve Htt
B-H
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. BH,(s) maddesi ile ilgili, ✓ B-H atomları arası bağlar polar, molekül apo- lardır. 1. Molekülleri arasında yoğun fazda hidrojen bağı bulunur. III. Molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi var- dır. yargılarından hangileri doğrudur? (H, B) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III L D) II ve Htt B-H E) I, II ve III
DH
nhid-
eriyot
e ve-
11. CO₂ molekülünün molekül içi ve yoğun fazda
moleküller arası bağ türü aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir? (C, O)
6
8
Molekül İçi
Moleküller Arası
Polar kovalent
Dipol-dipol
A)
B
Polar kovalent
C)Apolar kovalent
İyonik
D)
E) Apolar kovalent
London kuvvetleri
İyon-dipol
İyon-dipol
London kuvvetleri
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
DH nhid- eriyot e ve- 11. CO₂ molekülünün molekül içi ve yoğun fazda moleküller arası bağ türü aşağıdakilerin hangi- sinde doğru olarak verilmiştir? (C, O) 6 8 Molekül İçi Moleküller Arası Polar kovalent Dipol-dipol A) B Polar kovalent C)Apolar kovalent İyonik D) E) Apolar kovalent London kuvvetleri İyon-dipol İyon-dipol London kuvvetleri
|| > ||
yıf
11. Aşağıda bazı moleküller arası etkileşim türleri ve
örnekleri verilmiştir.
1.
LHI.
111.
Etkileşim Türü
London kuvvetleri
Dipol-dipol
İyon-dipol
Buna göre, numaralanmış
leri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
D) II ve III
Örnek
He - 02
HCI - HBr
NaCl - H₂O
örneklerden hangi-
C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
|| > || yıf 11. Aşağıda bazı moleküller arası etkileşim türleri ve örnekleri verilmiştir. 1. LHI. 111. Etkileşim Türü London kuvvetleri Dipol-dipol İyon-dipol Buna göre, numaralanmış leri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız D) II ve III Örnek He - 02 HCI - HBr NaCl - H₂O örneklerden hangi- C) I ve Il E) I, II ve III
6. London kuvvetleri
Dipol-dipol etkileşimi
III Hidrojen bağı
Yukarıda verilen moleküller arası etkileşimler-
den hangilerini yoğun fazda H₂O ve H₂S mole-
küllerinin her ikisi de içerir? (₁H, O, 16S)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve Il
E) I, II ve III
Dors Uygulama Fövü | Kimya
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
6. London kuvvetleri Dipol-dipol etkileşimi III Hidrojen bağı Yukarıda verilen moleküller arası etkileşimler- den hangilerini yoğun fazda H₂O ve H₂S mole- küllerinin her ikisi de içerir? (₁H, O, 16S) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve Il E) I, II ve III Dors Uygulama Fövü | Kimya
miştir.
ği
sa-
ğa
11. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Metallerin erime ve kaynama noktalarının ge-
nellikle yüksek olmasının nedeni, metal atom-
ları arasındaki etkileşimin güçlü olmasıdır.
B) Metal atomunun değerlik elektron sayısının art-
ması ile metalik bağ kuvveti azalır.
C) Metal atomları arasında metalik bağ kuvveti
arttıkça metalin erime noktası artar.
D) Aynı grupta metal atomu yarıçapı arttıkça me-
talik bağın kuvveti azalır.
E) Aynı periyotta proton sayısı arttıkça metalik
bağın kuvveti artar.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
miştir. ği sa- ğa 11. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Metallerin erime ve kaynama noktalarının ge- nellikle yüksek olmasının nedeni, metal atom- ları arasındaki etkileşimin güçlü olmasıdır. B) Metal atomunun değerlik elektron sayısının art- ması ile metalik bağ kuvveti azalır. C) Metal atomları arasında metalik bağ kuvveti arttıkça metalin erime noktası artar. D) Aynı grupta metal atomu yarıçapı arttıkça me- talik bağın kuvveti azalır. E) Aynı periyotta proton sayısı arttıkça metalik bağın kuvveti artar.
3. C₂H5OH molekülleri arasında;
I. London kuvvetleri
II. Dipol-dipol etkileşimi
III. Hidrojen bağı
etkileşimlerinden hangileri vardır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
GIve II
E) I, II ve III
6. A
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. C₂H5OH molekülleri arasında; I. London kuvvetleri II. Dipol-dipol etkileşimi III. Hidrojen bağı etkileşimlerinden hangileri vardır? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III GIve II E) I, II ve III 6. A
on
en
k-
K-
6.
I. CHCl3
11. SO₂
10=$=0
s=
Mh. He
C
Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri
arasında yoğun fazda yalnız London kuvvetleri bulu-
nur?
(₁H, 6C, 80, 16S, 17CI)
A) Yalnız I
T
B) Yalnız III
D) I ve III
(₁
dres
C) I ve II
E) II ve I
www
69
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
on en k- K- 6. I. CHCl3 11. SO₂ 10=$=0 s= Mh. He C Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri arasında yoğun fazda yalnız London kuvvetleri bulu- nur? (₁H, 6C, 80, 16S, 17CI) A) Yalnız I T B) Yalnız III D) I ve III (₁ dres C) I ve II E) II ve I www 69
3. Atomları arasında polar kovalent bağ bulunmak.
tadır.
Molekülde kalıcı dipol bulunmaktadır.
Yukarıda bilgileri verilen molekül aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
(₁H,2He, 6C, 8O, 11 Na, 35 Br)
●
A) He
D) HBr
B)-H₂
C) CO₂
E) NaBr-
Ametol
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. Atomları arasında polar kovalent bağ bulunmak. tadır. Molekülde kalıcı dipol bulunmaktadır. Yukarıda bilgileri verilen molekül aşağıdakiler- den hangisi olabilir? (₁H,2He, 6C, 8O, 11 Na, 35 Br) ● A) He D) HBr B)-H₂ C) CO₂ E) NaBr- Ametol
eşimler-
4. H₂S ve HF maddeleri için;
H H H-F
1. İkisi de polar kovalent bağlıdır.
II. Yoğun fazlarında HF molekülleri arasında hidrojen
bağı vardır, H₂S de yoktur
H} {/20
4²
III. Aynı koşullarda HF nin kaynama noktası, H₂S nin-
kinden daha yüksektir.ths > AF
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
(₁H, 9F, 16S)
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve tit
C) I ve II
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
eşimler- 4. H₂S ve HF maddeleri için; H H H-F 1. İkisi de polar kovalent bağlıdır. II. Yoğun fazlarında HF molekülleri arasında hidrojen bağı vardır, H₂S de yoktur H} {/20 4² III. Aynı koşullarda HF nin kaynama noktası, H₂S nin- kinden daha yüksektir.ths > AF A) Yalnız I yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 9F, 16S) D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve tit C) I ve II
- Metallerin çapı küçüldükçe metalik bağ kuvvetlenir,
böylece metallerin erime noktası yükselir.
Buna göre,
1. Be
II. 12Mg
III. Ca
20
metallerinin erime noktaları arasındaki ilişki
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Ca > Mg > Be
B) Mg> Ca > Be
C) Be > Mg > Ca
D) Be > Ca > Mg
E) Ca> Be > Mg
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Metallerin çapı küçüldükçe metalik bağ kuvvetlenir, böylece metallerin erime noktası yükselir. Buna göre, 1. Be II. 12Mg III. Ca 20 metallerinin erime noktaları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Ca > Mg > Be B) Mg> Ca > Be C) Be > Mg > Ca D) Be > Ca > Mg E) Ca> Be > Mg
9.1. N₂ + 3H₂ → 2NH₂ + 175 kj
II. N2(g)
(g)
+ 163 kj→ N + N
(g)
III. C₂H₂OH + 6,4 kj→→ C₂H₂OH(g)
(s)
Yukarıda verilen değişimlerin hangileri güçlü etki-
leşimlerin değişmesi sonucu oluşmuştur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
CI ve II
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
9.1. N₂ + 3H₂ → 2NH₂ + 175 kj II. N2(g) (g) + 163 kj→ N + N (g) III. C₂H₂OH + 6,4 kj→→ C₂H₂OH(g) (s) Yukarıda verilen değişimlerin hangileri güçlü etki- leşimlerin değişmesi sonucu oluşmuştur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III CI ve II
+151 kj→2(g)
J. 1. 2(k)
2. 2(k)+15,5 kj→2(g)
Yukarıda verilen değişimlerle ilgili,
I. 1 de atomlar arası bağ kopmuştur.
II. 2 de moleküller arası etkileşimler kopmuştur.
III. 2 de maddenin sadece fiziksel özellikleri
değişmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
EXI, II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
+151 kj→2(g) J. 1. 2(k) 2. 2(k)+15,5 kj→2(g) Yukarıda verilen değişimlerle ilgili, I. 1 de atomlar arası bağ kopmuştur. II. 2 de moleküller arası etkileşimler kopmuştur. III. 2 de maddenin sadece fiziksel özellikleri değişmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II EXI, II ve III C) I ve III
Konu Tarama
şur.
pol
SA
11. Üç boyutlu yapısı verilen NH, bileşiği için;
Molekül
Molekül
apolardır.
Xoğun
oğun fazda kendi molekülleri ara-
sındaki etkin etkileşim türü hidrojen
bağıdır.
III. Suda iyi çözünür.
yargılarından hangileri yanlıştır? (‚H, „N)
ir.
heti
Pionen
A) Yalnız
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) ILve HT
D) I ve II
N
istem (A
haltsvwux nobos (0
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Konu Tarama şur. pol SA 11. Üç boyutlu yapısı verilen NH, bileşiği için; Molekül Molekül apolardır. Xoğun oğun fazda kendi molekülleri ara- sındaki etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. III. Suda iyi çözünür. yargılarından hangileri yanlıştır? (‚H, „N) ir. heti Pionen A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III E) ILve HT D) I ve II N istem (A haltsvwux nobos (0
kileşimlerin
ağıdakilerin
39
COTO
D) H
18. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin aynı koşullardaki
kaynama sıcaklığı en düşüktür?
(1H, 6C 7N, 80, 11 Na, 17CI)
A) N3
B) CO₂
EVNaCl
Apolor
kovalent
C) CH4
Kimya
BASKI
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
kileşimlerin ağıdakilerin 39 COTO D) H 18. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin aynı koşullardaki kaynama sıcaklığı en düşüktür? (1H, 6C 7N, 80, 11 Na, 17CI) A) N3 B) CO₂ EVNaCl Apolor kovalent C) CH4 Kimya BASKI
5.
-
-
XY iyonik bileşiktir
YZ₂ kovalent bileşiktir.
Buna göre,
1. XY bileşiği birim hücrelerden oluşur.
II. YZ, bağımsız moleküllerden oluşur.
III. Y ve Z ametaldir. +
yargılarından hangiler doğrudur?
B)ive l
ATYanliz T
Y
D) II ve III
CI ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
5. - - XY iyonik bileşiktir YZ₂ kovalent bileşiktir. Buna göre, 1. XY bileşiği birim hücrelerden oluşur. II. YZ, bağımsız moleküllerden oluşur. III. Y ve Z ametaldir. + yargılarından hangiler doğrudur? B)ive l ATYanliz T Y D) II ve III CI ve III E) I, II ve III