Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Osmanlı Devleti, 1798 yılında Fransa'nın Mısır'ı işgali üze rine ilk kez denge politikası izleyerek İngiltere ve Rusya ile i

10. Osmanlı Devleti, 1798 yılında Fransa'nın Mısır'ı işgali üze
rine ilk kez denge politikası izleyerek İngiltere ve Rusya ile
ittifak kurmuş, bu sayede Mısır'ı geri alabilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemesini aşa-
ğıdakilerden hangisinin

10. Osmanlı Devleti, 1798 yılında Fransa'nın Mısır'ı işgali üze rine ilk kez denge politikası izleyerek İngiltere ve Rusya ile ittifak kurmuş, bu sayede Mısır'ı geri alabilmiştir. Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemesini aşa- ğıdakilerden hangisinin kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Padişahın yetkilerinin kısıtlanmasının B) Osmanlı kültürünün Avrupalı ulusları etkilemesinin C) Avrupalıların, Osmanlı askerî üstünlüğünü kabul etme- lerinin D) Osmanlı ordusunda askerî alanda islahatlar yapılma- sının E) Avrupalı devletlerin Osmanlı toprakları üzerinde çıkar mücadeleleri yaşamalarının