Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Osmanlı Devleti'nde islahatlar yapılırken; 1. matbaada dini kitapların dışındaki kitapların basılmasına izin verilmesi, evi

10. Osmanlı Devleti'nde islahatlar yapılırken;
1. matbaada dini kitapların dışındaki kitapların
basılmasına izin verilmesi,
evi & IDEAL TARİH DENEME
VII. Tanzimat Dönemi'nde batı tarzı okulların ya-
nında medreselerin de eğitime devam etmesi,
III. Yeniçeri

10. Osmanlı Devleti'nde islahatlar yapılırken; 1. matbaada dini kitapların dışındaki kitapların basılmasına izin verilmesi, evi & IDEAL TARİH DENEME VII. Tanzimat Dönemi'nde batı tarzı okulların ya- nında medreselerin de eğitime devam etmesi, III. Yeniçeri Ocağı'nın yanında batı tarzı Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması, IV. II. Mahmut'un resmini devlet dairelerine astir- ması uygulamalarından hangileri, toplumda belli bir kesimin tepkisinden çekinildiğinin göstergesi- dir? A) I ve II B) I, II ve III D) Il ve III C) I, II ve IV E) II ve IV