Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Radyoaktivite, atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromagnetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır. Doğada kend

10. Radyoaktivite, atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromagnetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır.
Doğada kendiliğinde radyoaktif bazı elementler vardır.
Radyoaktif elementler çeşitli işımalar yaparak bozunuma uğrar. Bu işımalardan Beta v

10. Radyoaktivite, atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromagnetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır. Doğada kendiliğinde radyoaktif bazı elementler vardır. Radyoaktif elementler çeşitli işımalar yaparak bozunuma uğrar. Bu işımalardan Beta ve Alfa ışımaları ile elementlerin atom sayı- sında şu değişiklikler oluşur; a (alfa) işıması: Bu işıma sonucunda atom sayısı 2 azalır. B (beta) işıması: Bu işımanın iki türü vardır. → Atom numarası 1 azalır. →Atom numarası 1 artar. Örneğin atom numarası 20 olan bir x elementi 1 a ve 1 p+¹ ışıması sonucu; 20X→ 17Y elementine dönüşür. Bir 94Z radyoaktif elementi iki farklı durumda ışımalar yapıyor. A) 20 1. Durum : 94² → 2p¹+3a+2B¹+3a . 2. Durum : 94² →→→→2a+13+¹+2a+18+1+ Bu durumlar sonucunda atom numarası aynı olan bir başka elementin izotoplarına dönüşüyorlar. İlk kez atom numara eşitlendiğinde 1. durumda kaç ışıma yapılmış olur? B) 40 C) 25 D) 74