Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Periyodik Problemler Soruları

2. Deniz, telefon hattına tanımlanan 250 dakikalık konuşma
paketini; hafta içi her gun 10'ar dakika, cumartesi ve pazar
günleri ise 30'ar dakika konuşarak bitirmiştir.
Bu paketin ilk kullanıldığı gün pazartesi olduğuna
göre, bittiği gün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazartesi B) Çarşamba C) Cuma
D) Cumartesi E) Pazar
2018 - MSU
1005x+30.2x = 250
5.
CAP
10. soy toox 10
2010 i 18 2
10 10 30
20
Lise Matematik
Periyodik Problemler
2. Deniz, telefon hattına tanımlanan 250 dakikalık konuşma paketini; hafta içi her gun 10'ar dakika, cumartesi ve pazar günleri ise 30'ar dakika konuşarak bitirmiştir. Bu paketin ilk kullanıldığı gün pazartesi olduğuna göre, bittiği gün aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazartesi B) Çarşamba C) Cuma D) Cumartesi E) Pazar 2018 - MSU 1005x+30.2x = 250 5. CAP 10. soy toox 10 2010 i 18 2 10 10 30 20
12 metre
Şekilde 12 metre genişliğinde bir nehir ve bu nehrin kena-
rında 18 metre uzunluğunda bir ağaç vardır.
18 metre
Ağacın bulunduğu taraftan karşı kıyıya geçmek iste-
yen bir grup turist, ağacı yerden en fazla kaç metre
yükseklikten kesip, nehir üzerine devirerek nehir
üzerinde bir köprü oluşturabilir?
A) 3
C) 4
B)
7
2
26
D) 9/20
E) 5
Lise Matematik
Periyodik Problemler
12 metre Şekilde 12 metre genişliğinde bir nehir ve bu nehrin kena- rında 18 metre uzunluğunda bir ağaç vardır. 18 metre Ağacın bulunduğu taraftan karşı kıyıya geçmek iste- yen bir grup turist, ağacı yerden en fazla kaç metre yükseklikten kesip, nehir üzerine devirerek nehir üzerinde bir köprü oluşturabilir? A) 3 C) 4 B) 7 2 26 D) 9/20 E) 5
Turkcell
AIL B
Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde ve birim çember
üzerinde bulunan A noktasının
VE = 4 doğrusuna uzaklığı
DEBİR
INLARI
12√2
5/
A)
tir.
Birim çemberin OA yarıçapı x-ekseni ile pozitif yönde a
derecelik açı yaptığına göre, sin2a 'nin değeri kaç?
16
25
A (x,y)
B).
9
25
n
16
4.5ll%74 DI 15:01
2+
+4
D)
3
KW2
35
E) ---
Lise Matematik
Periyodik Problemler
Turkcell AIL B Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde ve birim çember üzerinde bulunan A noktasının VE = 4 doğrusuna uzaklığı DEBİR INLARI 12√2 5/ A) tir. Birim çemberin OA yarıçapı x-ekseni ile pozitif yönde a derecelik açı yaptığına göre, sin2a 'nin değeri kaç? 16 25 A (x,y) B). 9 25 n 16 4.5ll%74 DI 15:01 2+ +4 D) 3 KW2 35 E) ---
CA
17
19
4.
Aşağıdaki tabloda, bir müzenin haftanın yedi günü açık olan
türleri verilmiştir.
3
21
A) Arkeoloji
po
Arkeoloji
Oyuncak
Doğa Tarihi
Klasik Araba
Resim
Heykel
Deniz
5 günde bir müzeye giden Özlem, müzeye gittiği ilk gün
heykel müzesine girdiğine göre, 24. kez gittiğinde hangi
müzeye girer?
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
D) Oyuncak
B) Doğa Tarihi
46
is
C) Klasik Araba
46
E) Resim
Lise Matematik
Periyodik Problemler
CA 17 19 4. Aşağıdaki tabloda, bir müzenin haftanın yedi günü açık olan türleri verilmiştir. 3 21 A) Arkeoloji po Arkeoloji Oyuncak Doğa Tarihi Klasik Araba Resim Heykel Deniz 5 günde bir müzeye giden Özlem, müzeye gittiği ilk gün heykel müzesine girdiğine göre, 24. kez gittiğinde hangi müzeye girer? Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar D) Oyuncak B) Doğa Tarihi 46 is C) Klasik Araba 46 E) Resim
-19
S
3=S
in
IS
7
11.
12.
ve şekillerinden her biri-teme de
işaretlerinden (+,-, x, +) birini tems
4
(82) 6-10
olduğuna göre,
a
(126)3 = 6
J
[9(-3)] [186]
işleminin sonucu kaçtır?
A) 2Z
B) 0
3
b
4
●
B) 2
●
Bu düzende hazırlanmış
+3=0
Yandaki şemada daire içine
+yazılırsa c=a+b
x yazılırsa
c = a b
olmaktadır.
30 DIZE)8
34
-5
10
3.M
işlem şemasınde m değeri kaçtır?
A)-4
ir.
C) 4
D)-2
E) 5
10.C 11.B 12.D
Lise Matematik
Periyodik Problemler
-19 S 3=S in IS 7 11. 12. ve şekillerinden her biri-teme de işaretlerinden (+,-, x, +) birini tems 4 (82) 6-10 olduğuna göre, a (126)3 = 6 J [9(-3)] [186] işleminin sonucu kaçtır? A) 2Z B) 0 3 b 4 ● B) 2 ● Bu düzende hazırlanmış +3=0 Yandaki şemada daire içine +yazılırsa c=a+b x yazılırsa c = a b olmaktadır. 30 DIZE)8 34 -5 10 3.M işlem şemasınde m değeri kaçtır? A)-4 ir. C) 4 D)-2 E) 5 10.C 11.B 12.D
ü teğet
si ola-
?
5
E) 6
Şekilde f(x) = ax² - 4bx+c fonksiyonunun gra-
fiği verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) a < 0
B) DAC
D) 4b²-ac > 0
[0, 6] aralığında tanımlı
f(x)
+²
8x + 1
C) CVO
E) abc <0
fonksiyonunun değer kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) [-11.1]
C₁ [0.11]
B) [ 15.1]
D) [0, 15]
[) [2.10]
Lise Matematik
Periyodik Problemler
ü teğet si ola- ? 5 E) 6 Şekilde f(x) = ax² - 4bx+c fonksiyonunun gra- fiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) a < 0 B) DAC D) 4b²-ac > 0 [0, 6] aralığında tanımlı f(x) +² 8x + 1 C) CVO E) abc <0 fonksiyonunun değer kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [-11.1] C₁ [0.11] B) [ 15.1] D) [0, 15] [) [2.10]
7.
16
14-
12
10
8
6
Hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan şekildeki termometre
arızalı olduğu için sıcaklığı, gerçek değerinden 4 °C farklı
göstermektedir.
420
2
11
httstud
ON00-11.27TYT02 / Temel Matematik
Buna göre, bu termometrenin gösterdiği sıcaklığın
12 °C olduğu bir gündeki gerçek sıcaklığı belirten
denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) |x-4 = 12
B) |x + 4 = 12
C) |x + 12 = 4
D) |x-12| = 4
E) |x| = 12
2
32
B
= 2
Lise Matematik
Periyodik Problemler
7. 16 14- 12 10 8 6 Hava sıcaklığını ölçmek için kullanılan şekildeki termometre arızalı olduğu için sıcaklığı, gerçek değerinden 4 °C farklı göstermektedir. 420 2 11 httstud ON00-11.27TYT02 / Temel Matematik Buna göre, bu termometrenin gösterdiği sıcaklığın 12 °C olduğu bir gündeki gerçek sıcaklığı belirten denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) |x-4 = 12 B) |x + 4 = 12 C) |x + 12 = 4 D) |x-12| = 4 E) |x| = 12 2 32 B = 2
Oslü Sayılar
sin-
IV
5.
(-x²)³-3(-x³)² +2(2x³)²
işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) O
B) 4x6
6x6
D) 9x6
X6
Test 2
+ 3x² + 4x²
Jx
E) 10x6
6x6
x² (−1+3+4)
6
irotkinlik yapan İbrahim Öğretmen,
Lise Matematik
Periyodik Problemler
Oslü Sayılar sin- IV 5. (-x²)³-3(-x³)² +2(2x³)² işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) O B) 4x6 6x6 D) 9x6 X6 Test 2 + 3x² + 4x² Jx E) 10x6 6x6 x² (−1+3+4) 6 irotkinlik yapan İbrahim Öğretmen,
A
TEMEL MAT
21. Yan yana olan A ve B dersanelerinde dersler 8.30'da başla-
maktadır. A dersanesinde dersler 50 dakika, teneffüs 10 dakika,
B dersanesinde dersler 45 dakika, teneffüs 5 dakika olup iki
dersanede de 4. dersten sonra 1 saat öğle arası verilmektedir.
A dersanesinde öğrenim gören Yeliz ve B dersanesinde öğre-
nim gören Zeynep öğle arasında belirli bir saatte buluşmak için
anlaşıyor.
Buna göre, bu iki kişinin anlaştığı saat,
I. 12.15
II. 12.35
III. 13.05
değerlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
22. Ece ile Filiz doğrusal bir yolun sırayla A
C) I ve II
Lise Matematik
Periyodik Problemler
A TEMEL MAT 21. Yan yana olan A ve B dersanelerinde dersler 8.30'da başla- maktadır. A dersanesinde dersler 50 dakika, teneffüs 10 dakika, B dersanesinde dersler 45 dakika, teneffüs 5 dakika olup iki dersanede de 4. dersten sonra 1 saat öğle arası verilmektedir. A dersanesinde öğrenim gören Yeliz ve B dersanesinde öğre- nim gören Zeynep öğle arasında belirli bir saatte buluşmak için anlaşıyor. Buna göre, bu iki kişinin anlaştığı saat, I. 12.15 II. 12.35 III. 13.05 değerlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III 22. Ece ile Filiz doğrusal bir yolun sırayla A C) I ve II
sat galata yös
=(mod32)alatyö at galata E) Çarşamba (
S sat
E
os
6 günde bir nöbet tutan bir asker 75. nöbetini pazar-
tesi günü tuttuğuna göre 28. nöbetini ham gün tu-
inssat galat (Wednesday)
8-A
os sagalata yös satta
9-D
sat
if his 75th shift is on Monday, then on
5th
gar
A
AY Cumartesi (Saturday)
sa
yös sat galata yös sat week was his 28th shift?"
Pazartesi (Mondagalata yös sat
at galata yös sat C) Pazartesi (
7-C
galata yö
E) Coba (Wednesday)
Was sat
10-A
"If a soldier takes a shift of work once every 6 days and
ganicha
of the
12-A
sat galata yös
sat
11-B sat
sat galata yös
at "galata yös sa
B)
ös sat
Oazar (Sunday)
14-C
13-B
15-E
Sall day) galata yös sa
galata yös sa
galata yös sa
galata yös sa
ta os sa
Lise Matematik
Periyodik Problemler
sat galata yös =(mod32)alatyö at galata E) Çarşamba ( S sat E os 6 günde bir nöbet tutan bir asker 75. nöbetini pazar- tesi günü tuttuğuna göre 28. nöbetini ham gün tu- inssat galat (Wednesday) 8-A os sagalata yös satta 9-D sat if his 75th shift is on Monday, then on 5th gar A AY Cumartesi (Saturday) sa yös sat galata yös sat week was his 28th shift?" Pazartesi (Mondagalata yös sat at galata yös sat C) Pazartesi ( 7-C galata yö E) Coba (Wednesday) Was sat 10-A "If a soldier takes a shift of work once every 6 days and ganicha of the 12-A sat galata yös sat 11-B sat sat galata yös at "galata yös sa B) ös sat Oazar (Sunday) 14-C 13-B 15-E Sall day) galata yös sa galata yös sa galata yös sa galata yös sa ta os sa
4.
sd day
5 x
gege nollbo absil
snip
3
300
k, neZ+, A k basamaklı bir sayı olmak üzere, (A)n ifadesi
aşağıdaki şekilde hesaplanıyor.
Örneğin (324), sayısı için;
3
15
17
leigner
85
89
(0
(3
nobne2" ac
D) 795
(A
(324)5 = 89 dur.
Bu bilgilere göre (105) + (1310), işleminin sonucu
kaçtır? nabiemio leelox enablihev
(8
A) 425
B) 1003 C) 208
E) 538
ninsent (0
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Periyodik Problemler
4. sd day 5 x gege nollbo absil snip 3 300 k, neZ+, A k basamaklı bir sayı olmak üzere, (A)n ifadesi aşağıdaki şekilde hesaplanıyor. Örneğin (324), sayısı için; 3 15 17 leigner 85 89 (0 (3 nobne2" ac D) 795 (A (324)5 = 89 dur. Bu bilgilere göre (105) + (1310), işleminin sonucu kaçtır? nabiemio leelox enablihev (8 A) 425 B) 1003 C) 208 E) 538 ninsent (0 Diğer sayfaya geçiniz.
1.
TEST
-6 -4
A) (0, -40)
-2
D) (48, 0)
B) (42, 0)
AY
6
[19
52
II.
4
2
-2
-4
-6
(0, -2) noktasında başlayan spiralin x ve y eksenini kestiği
noktalar çift sayılardan oluşmaktadır.
Bu noktalar sırasıyla yazılmaya başlıyor.
Örnek: 1. nokta (0, -2)
2
4. nokta (2, 0)
Buna göre, yazılan 77. nokta aşağıdakilerden hangisi-
dir?
4
6
X
E) (-52, 0)
C) (0, -44)
Fğitim Park Yayınları
Lise Matematik
Periyodik Problemler
1. TEST -6 -4 A) (0, -40) -2 D) (48, 0) B) (42, 0) AY 6 [19 52 II. 4 2 -2 -4 -6 (0, -2) noktasında başlayan spiralin x ve y eksenini kestiği noktalar çift sayılardan oluşmaktadır. Bu noktalar sırasıyla yazılmaya başlıyor. Örnek: 1. nokta (0, -2) 2 4. nokta (2, 0) Buna göre, yazılan 77. nokta aşağıdakilerden hangisi- dir? 4 6 X E) (-52, 0) C) (0, -44) Fğitim Park Yayınları
24. Belirli bir bölgede, birbirleriyle sürekli etkileşim hâlinde
olan canlı türleri ve cansız çevrelerinin oluşturduğu
yapıya ekosistem denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir ekosistem
örneği olamaz?
A) Marmara Denizi
B) Van Gölü'ndeki balıklar
C) Ayder Yaylası
D) İznik Gölü
E) Toros Dağları
Lise Matematik
Periyodik Problemler
24. Belirli bir bölgede, birbirleriyle sürekli etkileşim hâlinde olan canlı türleri ve cansız çevrelerinin oluşturduğu yapıya ekosistem denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir ekosistem örneği olamaz? A) Marmara Denizi B) Van Gölü'ndeki balıklar C) Ayder Yaylası D) İznik Gölü E) Toros Dağları
H
MAN
1. Her biri üç basamaklı beş tane doğal sayının
her birinin yüzler basamağı 2, onlar basamağı 3
artırılıp, birler basamağı 4 azaltılırsa bu sayıla-
rin toplamındaki değişim nasıl olur?
A) 1204 artar. B) 1154 artar. C) 1146 artar.
D) 1130 artar. E) 1124 artar.
(4900
Lise Matematik
Periyodik Problemler
H MAN 1. Her biri üç basamaklı beş tane doğal sayının her birinin yüzler basamağı 2, onlar basamağı 3 artırılıp, birler basamağı 4 azaltılırsa bu sayıla- rin toplamındaki değişim nasıl olur? A) 1204 artar. B) 1154 artar. C) 1146 artar. D) 1130 artar. E) 1124 artar. (4900
^=3
n= 9
94-93=
910=29=27
22. Bir deniz feneri sisli bir gün içerisinde ilki 7.30'da ve
sonuncusu 18.45'te olmak üzere eşit zaman aralıkla-
rıyla toplam 16 kere sinyal veriyor.
Buna göre, bu sinyallerden kaç tanesi saat baş-
larında olur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
30.00
1 y, g
19
1 yıl
60 20
21
Lise Matematik
Periyodik Problemler
^=3 n= 9 94-93= 910=29=27 22. Bir deniz feneri sisli bir gün içerisinde ilki 7.30'da ve sonuncusu 18.45'te olmak üzere eşit zaman aralıkla- rıyla toplam 16 kere sinyal veriyor. Buna göre, bu sinyallerden kaç tanesi saat baş- larında olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 30.00 1 y, g 19 1 yıl 60 20 21
3.
Bir spor salonuna düzenli olarak Berk 3 günde
bir, Orkun 5 günde bir ve Eren 6 günde bir
gitmektedir. Üçü birlikte ilk kez pazar günü spor
salonunda bulunduklarına göre, üçüncü kez
hangi gün tekrar birlikte bulunurlar?
A) sali
D) cuma
B) çarşamba C) perşembe
E) cumartesi
Lise Matematik
Periyodik Problemler
3. Bir spor salonuna düzenli olarak Berk 3 günde bir, Orkun 5 günde bir ve Eren 6 günde bir gitmektedir. Üçü birlikte ilk kez pazar günü spor salonunda bulunduklarına göre, üçüncü kez hangi gün tekrar birlikte bulunurlar? A) sali D) cuma B) çarşamba C) perşembe E) cumartesi