Periyodik Problemler Soruları

7. Taner Bey kenar uzunlukları 50 m ve 35 m olan
dikdörtgen şeklindeki arsasına prefabrik ev
yaptıracaktır.
Siparişini vereceği dikdörtgen şeklindeki pre-
fabrik evin kenarlarından birinin uzunluğu 2'nin
tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 7'nin tam
sayı kuvveti olacaktır..
Bu ev, arsanın dışına çıkmayacak şekilde
yerleştirildiğine göre arsanın, evin dışında
kalan kısmı en az kaç metrekaredir?
A) 176 B) 182
C) 186
D) 192
Lise Matematik
Periyodik Problemler
7. Taner Bey kenar uzunlukları 50 m ve 35 m olan dikdörtgen şeklindeki arsasına prefabrik ev yaptıracaktır. Siparişini vereceği dikdörtgen şeklindeki pre- fabrik evin kenarlarından birinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 7'nin tam sayı kuvveti olacaktır.. Bu ev, arsanın dışına çıkmayacak şekilde yerleştirildiğine göre arsanın, evin dışında kalan kısmı en az kaç metrekaredir? A) 176 B) 182 C) 186 D) 192
5 Aşağıda verilen şekiller eş birim karelerden oluşmuştur.
Şekil I
Şekil II
Örüntü bu şekilde devam ettiğinde, şekillerdeki birim
kare sayıları (an) dizisinin ardışık terimleridir.
Şekil III
Şekil 1 deki kare sayısı dizinin ilk terimi olduğuna
göre, a₁ kaçtır?
A) 132 B) 179
C) 201 D) 219 E) 221.
Lise Matematik
Periyodik Problemler
5 Aşağıda verilen şekiller eş birim karelerden oluşmuştur. Şekil I Şekil II Örüntü bu şekilde devam ettiğinde, şekillerdeki birim kare sayıları (an) dizisinin ardışık terimleridir. Şekil III Şekil 1 deki kare sayısı dizinin ilk terimi olduğuna göre, a₁ kaçtır? A) 132 B) 179 C) 201 D) 219 E) 221.
2.
Bir deadlift sporcusu yerde duran halteri bel hizasına kadar
kaldırıp bir süre bekletip yere bırakmaktadır.
Buna göre,
1. Sporcu halteri kaldırırken yer çekimi kuvvetine karşı
iş yapmıştır.
Halteri bel hizasında bekletirken fiziksel anlamda
güç harcamamıştır.
III. Halteri serbest bırakırken halter üzerinde yer çekimi
kuvveti iş yapmıştır.
II.
yargılarından hangileri doğrudur? V
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) I ve Ill
etvett
E) I, II ve III
Lise Matematik
Periyodik Problemler
2. Bir deadlift sporcusu yerde duran halteri bel hizasına kadar kaldırıp bir süre bekletip yere bırakmaktadır. Buna göre, 1. Sporcu halteri kaldırırken yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmıştır. Halteri bel hizasında bekletirken fiziksel anlamda güç harcamamıştır. III. Halteri serbest bırakırken halter üzerinde yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. II. yargılarından hangileri doğrudur? V A) Yalnız B) Yalnız II D) I ve Ill etvett E) I, II ve III
21. Aşağıdaki görselde A, B, C, D noktalarındaki spor
salonlarının Devin ve Ilgaz kardeşlerin evlerine
uzaklıkları sırasıyla 1, 2, 4 ve 6 ile orantılıdır.
1994
Ilgaz, evden A noktasındaki spor salonuna sabit
hızla 12 dakikada yürürken Devin ise eyden D
noktasındaki spor salonuna sabit hızla 18 dakika
yürümüştür. Ilgaz, hızını iki kat artırıp Devin ise
1
hızını - oranında azlatıp aynı anda evden yola
2
çıkıyorlar. Ilgaz, B noktasındaki spor salonuna,
Devin ise C noktasındaki spor salonuna gitmiştir.
Buna göre Ilgaz, Devin'den kaç dakika önce
spor salonuna varmıştır?
A) 24
ngaz
Devin
B
2
6x
BY 16
x
6x
C12
12dk
MATEM
18dk
D8
4V
6
KABATAŞ AKADEMİ
21
Lise Matematik
Periyodik Problemler
21. Aşağıdaki görselde A, B, C, D noktalarındaki spor salonlarının Devin ve Ilgaz kardeşlerin evlerine uzaklıkları sırasıyla 1, 2, 4 ve 6 ile orantılıdır. 1994 Ilgaz, evden A noktasındaki spor salonuna sabit hızla 12 dakikada yürürken Devin ise eyden D noktasındaki spor salonuna sabit hızla 18 dakika yürümüştür. Ilgaz, hızını iki kat artırıp Devin ise 1 hızını - oranında azlatıp aynı anda evden yola 2 çıkıyorlar. Ilgaz, B noktasındaki spor salonuna, Devin ise C noktasındaki spor salonuna gitmiştir. Buna göre Ilgaz, Devin'den kaç dakika önce spor salonuna varmıştır? A) 24 ngaz Devin B 2 6x BY 16 x 6x C12 12dk MATEM 18dk D8 4V 6 KABATAŞ AKADEMİ 21
18. x ve y sayıları 1'den farklı pozitif tam sayılar olmak üzere,
EBOB(x, y) + EKOK(x, y) = 77
eşitliği verilmektedir.
x <y
olduğuna göre, y - x farkı aşağıdakilerden hangisine eşit ola-
maz?
A) 15 B) 21
C) 33
D) 55
140 M
E) 63
Lise Matematik
Periyodik Problemler
18. x ve y sayıları 1'den farklı pozitif tam sayılar olmak üzere, EBOB(x, y) + EKOK(x, y) = 77 eşitliği verilmektedir. x <y olduğuna göre, y - x farkı aşağıdakilerden hangisine eşit ola- maz? A) 15 B) 21 C) 33 D) 55 140 M E) 63
a, b ve k sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,
x² + x - k = 0
2
a²6²-36
denkleminin kökleri a ve b dir.
x² (2k +1)x + 36 = 0
a.b2b
denkleminin kökleri a² ve b² dir.
Buna göre, (b - k)
kaçtır?
A) 6
B) 9
.
a çarpımının pozitif değeri
C) 12
D) 15
E) 16
Lise Matematik
Periyodik Problemler
a, b ve k sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, x² + x - k = 0 2 a²6²-36 denkleminin kökleri a ve b dir. x² (2k +1)x + 36 = 0 a.b2b denkleminin kökleri a² ve b² dir. Buna göre, (b - k) kaçtır? A) 6 B) 9 . a çarpımının pozitif değeri C) 12 D) 15 E) 16
92
20. Fatih, pazar günleri dinlenip diğer günlerin her birinde en
az 80, en fazla 90 soru çözmektedir.
Fatih ilk soru çözmeye pazartesi günü başlamıştır.
Buna göre, Fatih 2100. sorusunu hangi gün çözmüş
olamaz?
A) Pazartesi
B) Sali
D) Perşembe
C) Çarşamba
E) Cumartesi
Lise Matematik
Periyodik Problemler
92 20. Fatih, pazar günleri dinlenip diğer günlerin her birinde en az 80, en fazla 90 soru çözmektedir. Fatih ilk soru çözmeye pazartesi günü başlamıştır. Buna göre, Fatih 2100. sorusunu hangi gün çözmüş olamaz? A) Pazartesi B) Sali D) Perşembe C) Çarşamba E) Cumartesi
27. Bir oyuncak firmasına 360 tane oyuncak araba siparişi gel-
miş ve bu siparişler çalışanlar arasında eşit bir şekilde pay-
laştırılmıştır. Cevat kendi payına düşen arabaları yaptıktan
sonra izne ayrılmıştır. 3 işçi de işten ayrıldığı için hiç araba
yapmamıştır. İzinde olmayan işçiler, işten ayrılan işçilerin pa-
yına düşen siparişleri de aralarında eşit bir şekilde paylaş-
mış ve başlangıçta kendi paylarına düşen arabalar ile birlikte
yapmışlardır.
4
Cevat bir iş arkadaşının yaptığı arabanıni kadarını
yaptığına göre, Cevat'ın yaptığı araba sayısı kaçtır?
Xtene isi olun.
B) 42
C) 41
D) 40
57 (bir ismin yaptığı arabe)
A) 43
360
X
E) 39
ME
Levet + 3 kisi-4 kiz x-4 kişi izinli değil.
BYSS
Lise Matematik
Periyodik Problemler
27. Bir oyuncak firmasına 360 tane oyuncak araba siparişi gel- miş ve bu siparişler çalışanlar arasında eşit bir şekilde pay- laştırılmıştır. Cevat kendi payına düşen arabaları yaptıktan sonra izne ayrılmıştır. 3 işçi de işten ayrıldığı için hiç araba yapmamıştır. İzinde olmayan işçiler, işten ayrılan işçilerin pa- yına düşen siparişleri de aralarında eşit bir şekilde paylaş- mış ve başlangıçta kendi paylarına düşen arabalar ile birlikte yapmışlardır. 4 Cevat bir iş arkadaşının yaptığı arabanıni kadarını yaptığına göre, Cevat'ın yaptığı araba sayısı kaçtır? Xtene isi olun. B) 42 C) 41 D) 40 57 (bir ismin yaptığı arabe) A) 43 360 X E) 39 ME Levet + 3 kisi-4 kiz x-4 kişi izinli değil. BYSS
x ile y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi
y=3x-1 dir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) x, bağımsız değişkendir.
B) y, bağımlı değişkendir.
C) y=9 ise x=3'tür.
D) x=7 ise y=20'dir.
Lise Matematik
Periyodik Problemler
x ile y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi y=3x-1 dir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) x, bağımsız değişkendir. B) y, bağımlı değişkendir. C) y=9 ise x=3'tür. D) x=7 ise y=20'dir.
miş f
z III
2000
kul
B
11. Üstten görünümü düzgün altıgen olan şekildeki 6 bölmeli
kutunun gözlerine, F kutusundan başlanarak ve ok
yönünde sayısı 1 artırılarak boncuklar konulacaktır.
C
A
D
F
W
E
5
Deneme Sınavı
Ilk tur tamamlandıktan sonra boncuk sayısı artırılarak
gözlere boncuk konulmaya devam edilecektir.
Buna göre, 1000. boncuk bu kutunun hangi gözüne
konur?
A) A
B)B C) C
D) D E) E
Lise Matematik
Periyodik Problemler
miş f z III 2000 kul B 11. Üstten görünümü düzgün altıgen olan şekildeki 6 bölmeli kutunun gözlerine, F kutusundan başlanarak ve ok yönünde sayısı 1 artırılarak boncuklar konulacaktır. C A D F W E 5 Deneme Sınavı Ilk tur tamamlandıktan sonra boncuk sayısı artırılarak gözlere boncuk konulmaya devam edilecektir. Buna göre, 1000. boncuk bu kutunun hangi gözüne konur? A) A B)B C) C D) D E) E
5ğ-
ayı
lu-
se-
da
klı
20
4.
A = 8! + 9!
B = 9! -8!
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre
tür.
II.
OKEK (A,B)
OBEB (A,B)
= 20 dir.
III. OKEK(A,B) nin farklı asal bölenlerinin toplamı 17 dir.
1.
=
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Periyodik Problemler
5ğ- ayı lu- se- da klı 20 4. A = 8! + 9! B = 9! -8! eşitlikleri veriliyor. Buna göre tür. II. OKEK (A,B) OBEB (A,B) = 20 dir. III. OKEK(A,B) nin farklı asal bölenlerinin toplamı 17 dir. 1. = ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II Diğer sayfaya geçiniz.
F.sina
a
F.Cosa
ceninin uzantısı
geçtiği için ya-
rdır.
tasına göre
Soru 2
F₁
O noktası etrafında dönebilen bir çubuğa
aynı düzlemde şekildeki kuvvetler uygula-
niyor.
F₂
F₁, F2, F3 kuvvetlerinin O noktasına göre
oluşturduğu tork büyüklükleri T₁, T2, T3 tür.
A) T₁ > T₂ > T3
C) T₂ > T₁ = T3
Buna göre, T₁, T2 T3 arasındaki ilişki
nedir?
E) T₁ = T₂ = T3
B) T₁ = T3 > T₂
D) T₁ > T3 > T₂
E
S
ic
A
C
Lise Matematik
Periyodik Problemler
F.sina a F.Cosa ceninin uzantısı geçtiği için ya- rdır. tasına göre Soru 2 F₁ O noktası etrafında dönebilen bir çubuğa aynı düzlemde şekildeki kuvvetler uygula- niyor. F₂ F₁, F2, F3 kuvvetlerinin O noktasına göre oluşturduğu tork büyüklükleri T₁, T2, T3 tür. A) T₁ > T₂ > T3 C) T₂ > T₁ = T3 Buna göre, T₁, T2 T3 arasındaki ilişki nedir? E) T₁ = T₂ = T3 B) T₁ = T3 > T₂ D) T₁ > T3 > T₂ E S ic A C
onvert
Page
12.
13.
Fill & Sign
Q
Elt
Pin Find and Replace Auto Scroll Eye Protection Mode
Protect
A) 5
Tools
2* = 1 (mod 7)
E
3 = 4 (mod 7)
denkliklerini sağlayan en küçük x ve en küçük y
pozitif tam sayıları için y - x farkı kaçtır?
B) 4
x(3-x) > 0
W
C) 3
000000
D) 2
E) 1
Lise Matematik
Periyodik Problemler
onvert Page 12. 13. Fill & Sign Q Elt Pin Find and Replace Auto Scroll Eye Protection Mode Protect A) 5 Tools 2* = 1 (mod 7) E 3 = 4 (mod 7) denkliklerini sağlayan en küçük x ve en küçük y pozitif tam sayıları için y - x farkı kaçtır? B) 4 x(3-x) > 0 W C) 3 000000 D) 2 E) 1
Boyutları 3, 5 ve 7 cm olan dikdörtgen prizması şeklin-
deki kutular yan yana, üst üste konularak en küçük haci-
me sahip bir küp elde edilmek isteniyor.
Buna göre, bu işlem için kaç tane prizma şeklinde kutu
kullanılır?
A) 10000
D) 11025
B) 10575
E) 11500
C) 11000
Lise Matematik
Periyodik Problemler
Boyutları 3, 5 ve 7 cm olan dikdörtgen prizması şeklin- deki kutular yan yana, üst üste konularak en küçük haci- me sahip bir küp elde edilmek isteniyor. Buna göre, bu işlem için kaç tane prizma şeklinde kutu kullanılır? A) 10000 D) 11025 B) 10575 E) 11500 C) 11000
TYT/Temel Matematik
20. Biri saatte 3 dakika ileri giden, diğeri saatte 6 dakika geri
kalan analog iki saat vardır.
Buna göre her iki saat doğru zamanı gösterdikten en az
kaç gün sonra tekrar doğru zamanı gösterir?
A) 5
C) 15
150
B) 10
3dk il
D) 20
E) 30
ban semen
Lise Matematik
Periyodik Problemler
TYT/Temel Matematik 20. Biri saatte 3 dakika ileri giden, diğeri saatte 6 dakika geri kalan analog iki saat vardır. Buna göre her iki saat doğru zamanı gösterdikten en az kaç gün sonra tekrar doğru zamanı gösterir? A) 5 C) 15 150 B) 10 3dk il D) 20 E) 30 ban semen
2. Takvimin bir ayında 5 çarşamba günü, 5 perşembe günü ve 5
cuma günü vardır.
Buna göre, bu ayın 25. günü hangi gün olur?
<
A) sali
138
A) sali
B) çarşamba
D) pazartesi
Bastes 33
3. 4 günde bir nöbet tutan bir asker 3. nöbetini pazar günü tut-
tuğuna göre, 13, nöbetini hangi gün tutar?
A) sali
B) çarşamba
D) pazar
Q1.
delo v
E cumartesi
C) perşembe
B) carşamba
cuma
Ste
C) perşembe
4. Bir hemşire 6 günde bir, bir doktor ise 8 günde bir nöbet tu
maktadır.
ekor
sûnde
İkisi birlikte ilk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre, bi
likte 17. nöbetlerini hangi gün tutarlar?
2
El cuma
C) perşem
(
Lise Matematik
Periyodik Problemler
2. Takvimin bir ayında 5 çarşamba günü, 5 perşembe günü ve 5 cuma günü vardır. Buna göre, bu ayın 25. günü hangi gün olur? < A) sali 138 A) sali B) çarşamba D) pazartesi Bastes 33 3. 4 günde bir nöbet tutan bir asker 3. nöbetini pazar günü tut- tuğuna göre, 13, nöbetini hangi gün tutar? A) sali B) çarşamba D) pazar Q1. delo v E cumartesi C) perşembe B) carşamba cuma Ste C) perşembe 4. Bir hemşire 6 günde bir, bir doktor ise 8 günde bir nöbet tu maktadır. ekor sûnde İkisi birlikte ilk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre, bi likte 17. nöbetlerini hangi gün tutarlar? 2 El cuma C) perşem (