Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. Reşat Nuri'nin çocukluğu İzmir, Bursa, Çanakkale gibi Anadolu şehirlerinde geçmiştir. Müfettişlik görevi sırasında da bütün

10. Reşat Nuri'nin çocukluğu İzmir, Bursa, Çanakkale
gibi Anadolu şehirlerinde geçmiştir. Müfettişlik görevi
sırasında da bütün Anadolu'yu şehir şehir, kasaba kasaba
dolaşmıştır. Bu sırada görüp duyduklarını da romanlarının
ana malzemesi yapmıştır. Romanla

10. Reşat Nuri'nin çocukluğu İzmir, Bursa, Çanakkale gibi Anadolu şehirlerinde geçmiştir. Müfettişlik görevi sırasında da bütün Anadolu'yu şehir şehir, kasaba kasaba dolaşmıştır. Bu sırada görüp duyduklarını da romanlarının ana malzemesi yapmıştır. Romanlarında mekân olarak daha çok insan çevresini yani seçtiği tiplerin çevresini ele almıştır. Anadolu köy ve kasabalarını gelenek, âdet, zihniyet ve sosyal sorunlarıyla anlatmış fakat Yakup Kadri'den farklı olarak sefil olarak göstermekten kaçınmıştır. Yakup Kadri, romanlarında çok geniş ve çeşitli çevrelere yer vermiştir. Yaban ve Ankara romanlarında çevre Anadolu'dur. Bir Serencam ve Bir Sürgün adlı eserlerinde ise çevre olarak Mısır ve Avrupa seçilmiştir. Sanatçı, romanlarında İstanbul'un seçkin ve orta hâlli semtlerine de çevre olarak yer vermiştir. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık oluşturulmuş olabilir? A) Reşat Nuri ve Yakup Kadri'nin romanlarında olaylar nerelerde cereyan etmektedir? B) Reşat Nuri ve Yakup Kadri, romanlarında hangi olaylar üzerinde durmaktadır? C) Eserleri bakımından Reşat Nuri ile Yakup Kadri arasında ne fark vardır? D) Türk edebiyatında Reşat Nuri ile Yakup Kadri'nin yeri ve önemi nedir? E) Türk edebiyatında roman denince akla ilk gelen yazarlar kimlerdir?