%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri Soruları

in
ca
nde
VİP Yayınları
D) Kelime hazinesinin zenginliği, kişinin okuduklarını
daha kolay anlamasını sağlar.
E) Okunani anlamanın yolu, okunacak yazıları herkesin
kendi ilgi alanına göre seçmesinden geçer.
C
12. Yazarın ilk öykü kitabı (İki öyküsü daha önce birkaç
dergide yayımlanmıştı.) edebiyat dünyasında ilgi
görmemiş, eleştirmenlerden olumsuz eleştiri almıştı.
Eleştirilerin yoğunlaştığı bir nokta vardı: anlatımdaki
sığlık. Dil/yazınsal tür ilişkisini açıklayarak eleştirilerini
sıralayan ve "Öykü yazmak, sözcükleri damıtma işidir."
diyen eleştirmenimizin görüşlerine katılmamak elde
değil.
Bu parçada aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) Tırnak işareti (" ")
B) iki nokta (:)
IV (EC) Virgül (,)
D) Yay ayraç ()
E) Eğik çizgi (/)
HA
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
in ca nde VİP Yayınları D) Kelime hazinesinin zenginliği, kişinin okuduklarını daha kolay anlamasını sağlar. E) Okunani anlamanın yolu, okunacak yazıları herkesin kendi ilgi alanına göre seçmesinden geçer. C 12. Yazarın ilk öykü kitabı (İki öyküsü daha önce birkaç dergide yayımlanmıştı.) edebiyat dünyasında ilgi görmemiş, eleştirmenlerden olumsuz eleştiri almıştı. Eleştirilerin yoğunlaştığı bir nokta vardı: anlatımdaki sığlık. Dil/yazınsal tür ilişkisini açıklayarak eleştirilerini sıralayan ve "Öykü yazmak, sözcükleri damıtma işidir." diyen eleştirmenimizin görüşlerine katılmamak elde değil. Bu parçada aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) Tırnak işareti (" ") B) iki nokta (:) IV (EC) Virgül (,) D) Yay ayraç () E) Eğik çizgi (/) HA Diğer sayfaya geçiniz.
7
2
4. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Şinasi'nin yazdığı Tahrib-i Harabat, Türk edebiyatındaki ilk ga-
zete makalesi kabul edilmektedir.
B
Seydi Ali Reis tarafından kaleme alınan Mir'atü'l-Memâlik ad-
Heser gezi türünde Türkçe yazılmış ilk eser olarak kabul edil-
mektedir.
Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan Kırk Yıl ile Saray ve Öte-
si adlı eserler anı türünün edebiyatımızdaki önemli örnekleridir.
D Eskiden sefaretname adı verilen eserler gezi yazılarının kimi
özelliklerini taşımaktadır.
E) Babürşah tarafından kaleme alınan Babürname, anı türünde
yazılmış ilk önemli eserdir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
7 2 4. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Şinasi'nin yazdığı Tahrib-i Harabat, Türk edebiyatındaki ilk ga- zete makalesi kabul edilmektedir. B Seydi Ali Reis tarafından kaleme alınan Mir'atü'l-Memâlik ad- Heser gezi türünde Türkçe yazılmış ilk eser olarak kabul edil- mektedir. Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan Kırk Yıl ile Saray ve Öte- si adlı eserler anı türünün edebiyatımızdaki önemli örnekleridir. D Eskiden sefaretname adı verilen eserler gezi yazılarının kimi özelliklerini taşımaktadır. E) Babürşah tarafından kaleme alınan Babürname, anı türünde yazılmış ilk önemli eserdir.
mi
ir
3₁
B
DENEME 3
35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Boşluk hissi, kişinin yaşadığı şeylere karşı olumlu
ya da olumsuz hiçbir duygu hissetmemesidir. (11) Bu
durum bir hissizlik häli şeklinde de yorumlanabilir.
(III) Bazen "Içimde bir boşluk var, ne hissettiğimi
bilemiyorum." deriz ve bunun adını koyamayız.
(IV) Insanlan düşünce ve akıl yürütme gibi fonksiyonlar
yönlendirirken insan aynı zamanda da kuvvetli
duyguların ve diğer çeşitli duygusal faktörlerin de
etkisi altındadır. (V) Beyin her zaman iyi veya kötü
bir duyguya ihtiyaç duyar ve pilsiz bir saat nasıl
hareketsizse duyguların yönlendirmediği bir insan da
tipki pilsiz bir saat gibi fonksiyonlarını gerçekleştirecek
enerjiden yoksun kalacaktır.
35. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
tanımlamaya yer verilmiştir?
B) II
C) III
AV
neon
ayınları
D) IV
E) V
36. Bu parçada boşluk hissiyle ilgili aşağıdakilerin
hangisinden söz edilmektedir?
A Insanı, işlevsiz hale getirdiğinden
B) Belli yaş gruplarında görüldüğünden
C) Her zaman doktor takibi gerektirdiğinden
D) Toplumun çoğunda her zaman görüldüğünden
E) İnsanın hayatını olumlu ve olumsuz yönlerden
etkilediğinden
X
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
mi ir 3₁ B DENEME 3 35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Boşluk hissi, kişinin yaşadığı şeylere karşı olumlu ya da olumsuz hiçbir duygu hissetmemesidir. (11) Bu durum bir hissizlik häli şeklinde de yorumlanabilir. (III) Bazen "Içimde bir boşluk var, ne hissettiğimi bilemiyorum." deriz ve bunun adını koyamayız. (IV) Insanlan düşünce ve akıl yürütme gibi fonksiyonlar yönlendirirken insan aynı zamanda da kuvvetli duyguların ve diğer çeşitli duygusal faktörlerin de etkisi altındadır. (V) Beyin her zaman iyi veya kötü bir duyguya ihtiyaç duyar ve pilsiz bir saat nasıl hareketsizse duyguların yönlendirmediği bir insan da tipki pilsiz bir saat gibi fonksiyonlarını gerçekleştirecek enerjiden yoksun kalacaktır. 35. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanımlamaya yer verilmiştir? B) II C) III AV neon ayınları D) IV E) V 36. Bu parçada boşluk hissiyle ilgili aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A Insanı, işlevsiz hale getirdiğinden B) Belli yaş gruplarında görüldüğünden C) Her zaman doktor takibi gerektirdiğinden D) Toplumun çoğunda her zaman görüldüğünden E) İnsanın hayatını olumlu ve olumsuz yönlerden etkilediğinden X
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü
düşmesine uğramış bir sözcük vardır?
A) Zihnim bugüne dair olanları bir bir düşünmeye başladı.
B) Ne kadar eski olsa bu evin hatırası bizde oldukça
büyük.
C) Eve girdiğimde ilk işim hemen kalın kıyafetler giymek
oldu.
D) Pencereden dışarı bakıp minik minik yağan kar tane-
lerini izliyorum.
E) Sokak lambaları devreye girmiş, cılız bir şekilde yan-
maktaydı.
AS
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır? A) Zihnim bugüne dair olanları bir bir düşünmeye başladı. B) Ne kadar eski olsa bu evin hatırası bizde oldukça büyük. C) Eve girdiğimde ilk işim hemen kalın kıyafetler giymek oldu. D) Pencereden dışarı bakıp minik minik yağan kar tane- lerini izliyorum. E) Sokak lambaları devreye girmiş, cılız bir şekilde yan- maktaydı. AS
5.
(1) Albatroslar açık deniz kuşlan olup suda uyur ve
beslenirler. (II) Ancak yumurtlamak ve kuluçkaya yatmak
için karaya çıkarlar. (III) Eşler birbirlerine son derece
saygılı ve centilmen olup saatlerce sevgi gösterilerinde
bulunurlar. (IV) Eşlerden birisi denizde iken diğeri
yumurtanın üzerinde bir hafta kadar oturabilir. (V) Dişi
albatros, senede bir tek beyaz yumurta yumurtlar ve
eşler nöbetleşerek kuluçkaya yatarlar. (VI) Seksen günlük
kuluçka devresinden sonra çıkan yavruyu, sindirilmiş
besinleri gagasına kusarak sekiz dokuz ay beslerler.
Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek
için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) II. cümle, VI. cüpfeden önce gelmelidir.
III. cümle, V. cümleden önce gelmelidir.
C) IV. cümleyle V. cümle yer değiştirmelidir.
D) III. cümle, II. cümleden önce gelmelidir.
E) IV. cümle, VI. cümleden sonra gelmelidir.
100
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
5. (1) Albatroslar açık deniz kuşlan olup suda uyur ve beslenirler. (II) Ancak yumurtlamak ve kuluçkaya yatmak için karaya çıkarlar. (III) Eşler birbirlerine son derece saygılı ve centilmen olup saatlerce sevgi gösterilerinde bulunurlar. (IV) Eşlerden birisi denizde iken diğeri yumurtanın üzerinde bir hafta kadar oturabilir. (V) Dişi albatros, senede bir tek beyaz yumurta yumurtlar ve eşler nöbetleşerek kuluçkaya yatarlar. (VI) Seksen günlük kuluçka devresinden sonra çıkan yavruyu, sindirilmiş besinleri gagasına kusarak sekiz dokuz ay beslerler. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) II. cümle, VI. cüpfeden önce gelmelidir. III. cümle, V. cümleden önce gelmelidir. C) IV. cümleyle V. cümle yer değiştirmelidir. D) III. cümle, II. cümleden önce gelmelidir. E) IV. cümle, VI. cümleden sonra gelmelidir. 100
an
Br
ů.
10
yoruz...
Genellikle körkütük yaşıyoruz. Karşılaştığımız in-
sanlara manevi anlamlar yüklediğimizde belki ayılı-
Akdeniz zannımca felsefenin denizi. Orada
uhrevi bir 'kendine gelme', bir 'uyanma' hadisesi vu-
ku bulmakta. "Rastlantı zorunluluktur" demişti bazı
Batılı filozoflar. Biz tevafuk diyoruz, tesadüf yoktur,
her anın bir mânâsı vardır anlamında. Denize doğ-
ru baktığınızda yağlı boya bir tabloya bakıyordunuz.
Kat kat sahile doğru yeşilin bin tonunda inen ova,
adına Olympos denmiş küçük bir tepe, ağaç diple-
rinde tek tük evler ve deltada binlerce yıllık antik bir
yerleşim vardı. Büyük Ressam burayı özene beze-
ne boyamıştı. Arkamdaki Abdal Musa Dağı çamlar-
la, meşelerle, derelerle akarak 'son hippilerin' çok
tanrılı tepesine tecessümle bakıyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenlerden yararlanılmıştır?
A) Açıklama - betimleme
Tartışma - betimleme
C) Qyküleme- tanık gösterme
D) Tartışma - öyküleme
Açıklama - öyküleme
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
an Br ů. 10 yoruz... Genellikle körkütük yaşıyoruz. Karşılaştığımız in- sanlara manevi anlamlar yüklediğimizde belki ayılı- Akdeniz zannımca felsefenin denizi. Orada uhrevi bir 'kendine gelme', bir 'uyanma' hadisesi vu- ku bulmakta. "Rastlantı zorunluluktur" demişti bazı Batılı filozoflar. Biz tevafuk diyoruz, tesadüf yoktur, her anın bir mânâsı vardır anlamında. Denize doğ- ru baktığınızda yağlı boya bir tabloya bakıyordunuz. Kat kat sahile doğru yeşilin bin tonunda inen ova, adına Olympos denmiş küçük bir tepe, ağaç diple- rinde tek tük evler ve deltada binlerce yıllık antik bir yerleşim vardı. Büyük Ressam burayı özene beze- ne boyamıştı. Arkamdaki Abdal Musa Dağı çamlar- la, meşelerle, derelerle akarak 'son hippilerin' çok tanrılı tepesine tecessümle bakıyordu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangi- sinde verilenlerden yararlanılmıştır? A) Açıklama - betimleme Tartışma - betimleme C) Qyküleme- tanık gösterme D) Tartışma - öyküleme Açıklama - öyküleme
Seni düşünmek, güzel şey
Seni düşünmek, ümitli bir şey
Dünyanın en güzel sesinden
En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey
Yukarıdaki metinde aşağıdaki sözcük tür-
lerinden hangisi yoktur?
A) Belgisiz adıl
C) Belirteç
E) Eylem
Bilgeç
D) Belgisiz sifat
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
Seni düşünmek, güzel şey Seni düşünmek, ümitli bir şey Dünyanın en güzel sesinden En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey Yukarıdaki metinde aşağıdaki sözcük tür- lerinden hangisi yoktur? A) Belgisiz adıl C) Belirteç E) Eylem Bilgeç D) Belgisiz sifat
2.
***
feis
Yayınlan
on the
Asya Hun hükümdarı Mete, devlet için bir tehdit unsuru
hâline gelen Çin'i baskı altına almak amacıyla Çin'e se-
ferler düzenlemiştir. Çin, Asya Hunlarının askerî taaruzla-
rindan kurtulmak için elçiler göndermiştir. Yapılan antlas
maya göre Çin'in kuzeyindeki bozkırlar Asya Hunlarına
bırakılmış ve Çin, yıllık vergiye bağlanmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı-
lamaz?
Antlaşmanın Asya Hunlarının Çin kültürünü benimse-
mesine ortam hazırladığı
B) Asya Hunlarında antlaşmadan sonra sınır değişikliği
yaşandığı
Asya Hunlarının Çin'e yaptırım uyguladığı
Çin'in Asya Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiği
E) Asya Hunları ile Çinliler arasında diplomatik ilişkileri
kurulduğu
4.
The
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
2. *** feis Yayınlan on the Asya Hun hükümdarı Mete, devlet için bir tehdit unsuru hâline gelen Çin'i baskı altına almak amacıyla Çin'e se- ferler düzenlemiştir. Çin, Asya Hunlarının askerî taaruzla- rindan kurtulmak için elçiler göndermiştir. Yapılan antlas maya göre Çin'in kuzeyindeki bozkırlar Asya Hunlarına bırakılmış ve Çin, yıllık vergiye bağlanmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı- lamaz? Antlaşmanın Asya Hunlarının Çin kültürünü benimse- mesine ortam hazırladığı B) Asya Hunlarında antlaşmadan sonra sınır değişikliği yaşandığı Asya Hunlarının Çin'e yaptırım uyguladığı Çin'in Asya Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiği E) Asya Hunları ile Çinliler arasında diplomatik ilişkileri kurulduğu 4. The
izin düğününde bizi hizmetçi gibi gez-
ktan sonra pek kolay belini doğrultamayacağı muhakkaktı.
Okuduğunuz "Yaprak Dökümü” adlı romanın olay örgüsünü aşağıdaki boşluklara yazınız.
Şevket'in
Ferhunde ile evlenmesi
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
izin düğününde bizi hizmetçi gibi gez- ktan sonra pek kolay belini doğrultamayacağı muhakkaktı. Okuduğunuz "Yaprak Dökümü” adlı romanın olay örgüsünü aşağıdaki boşluklara yazınız. Şevket'in Ferhunde ile evlenmesi
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parantez işareti" yanlış kullanılmıştır?
A) Cümlenin anlamında anlamadığım tek yer nesnel (objektif) kavramıydı.
BY Voltaire (Volter) ünlü eserleriyle dünya edebiyatına damgasını vurmuştur.
Türkiye'yi (birçok ülke) çekemiyordu.
(Fırlayarak): Sen kim oluyorsun
be irgat?
Sari Naciye
E) Dekor: (Geniş bir köy evinin salonudur. İki yan tarafta divan vardır. Orta yerde kilim bulunur.)
-
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parantez işareti" yanlış kullanılmıştır? A) Cümlenin anlamında anlamadığım tek yer nesnel (objektif) kavramıydı. BY Voltaire (Volter) ünlü eserleriyle dünya edebiyatına damgasını vurmuştur. Türkiye'yi (birçok ülke) çekemiyordu. (Fırlayarak): Sen kim oluyorsun be irgat? Sari Naciye E) Dekor: (Geniş bir köy evinin salonudur. İki yan tarafta divan vardır. Orta yerde kilim bulunur.) -
12. Karagöz ve orta oyununda amaç izleyiciyi güldürmek,
eğlendirmek ve aynı zamanda düşündürmektir. Karagöz
oyununda ----, orta oyununda ise ----, karşılaştığı ki-
şileri çoğu zaman yanlış anlayıp yanlış tepkiler verir. Bu
tipler oyunun asıl komikleridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
me A) Karagöz - Kavuklu
B) Hacivat - Kavuklu
N
Hacivat - Pişekår
D) Karagöz - Beberuhi
E) Beberuhi - Pişekår
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
12. Karagöz ve orta oyununda amaç izleyiciyi güldürmek, eğlendirmek ve aynı zamanda düşündürmektir. Karagöz oyununda ----, orta oyununda ise ----, karşılaştığı ki- şileri çoğu zaman yanlış anlayıp yanlış tepkiler verir. Bu tipler oyunun asıl komikleridir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? me A) Karagöz - Kavuklu B) Hacivat - Kavuklu N Hacivat - Pişekår D) Karagöz - Beberuhi E) Beberuhi - Pişekår
nin
gibi
3
E) V
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışı vardır?
B) II
C) III
A) I
18. (1) Mevsimsel değişimler, sıcaklığa ek olarak diğer duyularımız
için de farklılıkları beraberinde getirir. (II) Koku alma duyumuz
da bunlardan biridir. (III) Havanın sıcaklığı değişince aldığımız
koku da değiştir. (IV) Bu değişim, havadaki koku moleküllerinin
içeriği ve koku alma duyumuzun işleyişiyle ilgilidir. (V) Mevsimler
arasındaki koku farklılığını, yaşadığımız semtte hatta evimizde
dahi denemek mümkün. (VI) Örneğin mutfağımızdaki çöp
kutusunu gözlemleyelim. (VII) Bazı bakteri türlerinin sıcaklıkla
birlikte artan etkinlik düzeyleri, yaz aylarında çöp kutusundaki
atıkların daha kısa sürede bozulmasına ve kötü kokulara
neden olan kimyasalları üretmesine yol açar; kış aylarında ise
atıkların bozulma hızı ve dolayısıyla kokusu azalır.
B) IV
D) IV
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) III
Deneme Sınavı - 09
C) V
E) V
D) VI
E) VII
sa
da
du
bu
VE
(
Se
a
d
F
C
20
7
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
nin gibi 3 E) V Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır? B) II C) III A) I 18. (1) Mevsimsel değişimler, sıcaklığa ek olarak diğer duyularımız için de farklılıkları beraberinde getirir. (II) Koku alma duyumuz da bunlardan biridir. (III) Havanın sıcaklığı değişince aldığımız koku da değiştir. (IV) Bu değişim, havadaki koku moleküllerinin içeriği ve koku alma duyumuzun işleyişiyle ilgilidir. (V) Mevsimler arasındaki koku farklılığını, yaşadığımız semtte hatta evimizde dahi denemek mümkün. (VI) Örneğin mutfağımızdaki çöp kutusunu gözlemleyelim. (VII) Bazı bakteri türlerinin sıcaklıkla birlikte artan etkinlik düzeyleri, yaz aylarında çöp kutusundaki atıkların daha kısa sürede bozulmasına ve kötü kokulara neden olan kimyasalları üretmesine yol açar; kış aylarında ise atıkların bozulma hızı ve dolayısıyla kokusu azalır. B) IV D) IV Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) III Deneme Sınavı - 09 C) V E) V D) VI E) VII sa da du bu VE ( Se a d F C 20 7
8. Sınıf Deneme Sınavı
15. Merak etmek, anlamak ve öğrenmek için duyulan
istek olarak tanımlanabilir. İnsan doğduğu andan iti-
baren etrafındaki dünyayı anlamlandırmak için bilgi-
lenme isteği duyar. Dolayısıyla çocuklar her konuda
soru sorar. Ancak yaş ilerledikçe deneyimlerin ve akıl
yürütmenin etkisiyle merak duygusu azalır ama tama-
men kaybolmaz. Bazı kişilerde daha çok bazı kişilerde
ise daha standart bir seviyede de olsa varlığını sürdü-
rür. Uzmanlar merak duygusunun insanların hem okul
hem de iş hayatında yararı olacağının üzerinde duru-
yor. Araştırmalarda merak ettiği bir konuda bilgilendiri-
len öğrencilerin öğrenme düzeyi artmış üstelik ulaştığı
cevapları hatırlama oranları da yüksek çıkmıştır. Ay-
rica merakını cezbeden bir alanda çalışan insanların
kendilerini daha enerjik ve olumlu duygulara sahip
hissettikleri görülmüştür.
Bu metinden aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-
vabına ulaşılamaz?
A) Merak etme duygumuz ilerleyen yaşlarda azalır
mı?
B) Merak etmenin ne gibi faydaları vardır?
C) Merak ve çocuk konulu araştırmalara nereden
ulaşabiliriz?
ak
D) Merak duygusu her bireyde aynı oranda bulunur
mu?
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
8. Sınıf Deneme Sınavı 15. Merak etmek, anlamak ve öğrenmek için duyulan istek olarak tanımlanabilir. İnsan doğduğu andan iti- baren etrafındaki dünyayı anlamlandırmak için bilgi- lenme isteği duyar. Dolayısıyla çocuklar her konuda soru sorar. Ancak yaş ilerledikçe deneyimlerin ve akıl yürütmenin etkisiyle merak duygusu azalır ama tama- men kaybolmaz. Bazı kişilerde daha çok bazı kişilerde ise daha standart bir seviyede de olsa varlığını sürdü- rür. Uzmanlar merak duygusunun insanların hem okul hem de iş hayatında yararı olacağının üzerinde duru- yor. Araştırmalarda merak ettiği bir konuda bilgilendiri- len öğrencilerin öğrenme düzeyi artmış üstelik ulaştığı cevapları hatırlama oranları da yüksek çıkmıştır. Ay- rica merakını cezbeden bir alanda çalışan insanların kendilerini daha enerjik ve olumlu duygulara sahip hissettikleri görülmüştür. Bu metinden aşağıdaki sorulardan hangisinin ce- vabına ulaşılamaz? A) Merak etme duygumuz ilerleyen yaşlarda azalır mı? B) Merak etmenin ne gibi faydaları vardır? C) Merak ve çocuk konulu araştırmalara nereden ulaşabiliriz? ak D) Merak duygusu her bireyde aynı oranda bulunur mu?
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı türde bir
zamir (adıl) kullanılmıştır?
A) Zeytin ağaçlarından hiçbirini, ev yapmak için kesemeyeceği-
ni söyledi.
B) Çalışanların çoğu, mesai yapmak için personel şefinden izin
almayı uygun görmüyordu.
Çok sevdiğiniz kişilere hediye edeceğiniz türden çiçekleri şu-
radan sipariş verebilirsiniz.
Paylaşım Yayınları
D) Bu ödevi hazırlarken yararlanabileceğimiz kaynakları felsefe
konusunda uzman birine sorarsak iyi olur.
E) Deponun arka tarafında kaldığı için kamyona yükleyeceğimiz
kasaların birkaçını görmemişiz.
Biz
1
1
1
1
1
1
Artık ser
Ya da b
Anlatsı
11. B
IV. i
V.
Yuk
he
LC
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı türde bir zamir (adıl) kullanılmıştır? A) Zeytin ağaçlarından hiçbirini, ev yapmak için kesemeyeceği- ni söyledi. B) Çalışanların çoğu, mesai yapmak için personel şefinden izin almayı uygun görmüyordu. Çok sevdiğiniz kişilere hediye edeceğiniz türden çiçekleri şu- radan sipariş verebilirsiniz. Paylaşım Yayınları D) Bu ödevi hazırlarken yararlanabileceğimiz kaynakları felsefe konusunda uzman birine sorarsak iyi olur. E) Deponun arka tarafında kaldığı için kamyona yükleyeceğimiz kasaların birkaçını görmemişiz. Biz 1 1 1 1 1 1 Artık ser Ya da b Anlatsı 11. B IV. i V. Yuk he LC
12. Şiirle resim arasında kimi ilişkiler bulunmakla birlik-
te, iki sanatın kullandığı gereçler ve teknikler birbi-
rinden farklıdır. İşlevleri, sesler aracılığıyla hayaller
uyandırmak olan sözcükler, hiçbir zaman doğrudan
doğruya göze hitap eden renklerin yerini tutamaz.
Bu parçadan;
I. Renklerin çağrışım gücünün sözcüklerden fazla
olduğu
II. Sanatların farklı malzemeler, araçlar kullandığı
III. Resimde gerçekliğin şiirde kurmacanın öne çıktı-
ģi
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
B) I ve III
A) Yalnız I
D) II ve III
C) Yalnız II
E) Yalnız III
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
12. Şiirle resim arasında kimi ilişkiler bulunmakla birlik- te, iki sanatın kullandığı gereçler ve teknikler birbi- rinden farklıdır. İşlevleri, sesler aracılığıyla hayaller uyandırmak olan sözcükler, hiçbir zaman doğrudan doğruya göze hitap eden renklerin yerini tutamaz. Bu parçadan; I. Renklerin çağrışım gücünün sözcüklerden fazla olduğu II. Sanatların farklı malzemeler, araçlar kullandığı III. Resimde gerçekliğin şiirde kurmacanın öne çıktı- ģi yargılarından hangilerine ulaşılamaz? B) I ve III A) Yalnız I D) II ve III C) Yalnız II E) Yalnız III
E EDEBİYATI-
MLER-1 TESTİ
ni)
i
tir.
nu
Yazılı
ir
B
vere,
yunda
19.
Yazık. Pastayı kestiğimi görmeyecek. Pastam dokuz katli
Pastamız yani. Çünkü artık nikâhlandım. Artık böylece
"biz" oldum. "Ben" demeyi unutmayacak mıydık? "Ben"
yok, "biz" var. Pis burjuva kızı! Unutamaz mısın ikide bir
"ben" demeyi? Unuttum işte Gül.
1
AYT - DENEME 1
||
Mutlak birisini çiğnedi, bu herifi hapse tiktılar. Ne kadar
münasebetsizlik!.. On altı yaş ölmek için pek erkendir. Ah!
Artık vapura gidemem. Yazık... Hey terbiyesiz dağ adamı!
Bu küfür doğrusu unutulmaz. Arabacı! Sür be herif! Şu
Andon'un yaptığı işi de görüyor musun?
A) İç Konuşma
B) Bilinç Akışı
C Geriye Dönüş
iç Konuşma
Bilinç Akışı
Numaralanmış parçalarda aşağıdaki anlatım
tekniklerinden hangileri kullanılmıştır?
1
TT
Bilinç Akışı
İç Konuşma
Özetleme
İç Çözümleme
Diyalog
20. Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu
anlayıştaki şairler, didaktik bilgiden uzak durup bir şey
öğretmeyi değil musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı
imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç
edinirler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek i
şiir yazarlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
anlayışla yazılmış bir sizde
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
E EDEBİYATI- MLER-1 TESTİ ni) i tir. nu Yazılı ir B vere, yunda 19. Yazık. Pastayı kestiğimi görmeyecek. Pastam dokuz katli Pastamız yani. Çünkü artık nikâhlandım. Artık böylece "biz" oldum. "Ben" demeyi unutmayacak mıydık? "Ben" yok, "biz" var. Pis burjuva kızı! Unutamaz mısın ikide bir "ben" demeyi? Unuttum işte Gül. 1 AYT - DENEME 1 || Mutlak birisini çiğnedi, bu herifi hapse tiktılar. Ne kadar münasebetsizlik!.. On altı yaş ölmek için pek erkendir. Ah! Artık vapura gidemem. Yazık... Hey terbiyesiz dağ adamı! Bu küfür doğrusu unutulmaz. Arabacı! Sür be herif! Şu Andon'un yaptığı işi de görüyor musun? A) İç Konuşma B) Bilinç Akışı C Geriye Dönüş iç Konuşma Bilinç Akışı Numaralanmış parçalarda aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangileri kullanılmıştır? 1 TT Bilinç Akışı İç Konuşma Özetleme İç Çözümleme Diyalog 20. Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler, didaktik bilgiden uzak durup bir şey öğretmeyi değil musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek i şiir yazarlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen anlayışla yazılmış bir sizde