Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. SINIF/Sosyal Bilimler t 5. ürkiye adına ilk defa Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Anadolu XII. yüzyıldan itibaren Batılıl

10. SINIF/Sosyal Bilimler
t
5.
ürkiye adına ilk defa Bizans kaynaklarında rastlanmıştır.
Anadolu XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Tür-
kiye olarak adlandırılmıştır. Arap kaynaklarında da Ber-
rü't- Türkiyye ifadesi XIV. yüzyıl başlarında kullan

10. SINIF/Sosyal Bilimler t 5. ürkiye adına ilk defa Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Anadolu XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Tür- kiye olarak adlandırılmıştır. Arap kaynaklarında da Ber- rü't- Türkiyye ifadesi XIV. yüzyıl başlarında kullanılmıştır. Marco Polo (Marko Polo) yazdığı eserde Anadolu için Türkiye adını kullanmıştır. Bu dönemin bir diğer önemli Arap seyyahı İbn-i Batuta, 1330'lu yıllarda seyahat etti- ği Anadolu'da Türk nüfusunun yoğunluğunu gördükten sonra Anadolu için Türkiye ülkesi, Türkiye toprağı anla- mında "Berrü't-Türkiyye el-Ma'rûf bi Bilâdi'r-Rûm" ifa- delerini kullanmıştır. SILBuna göre Anadolu'nun Türkiye olarak adlandırılma- sında; bölgede kullanılan dilin Türkçe olması, II. Türk nüfusunun artması, III. Türk-İslam kültürünü yansıtan mimari eserlerin yapıl-) masi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I Dve ill B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III illerinden birine ait görsel verilmiştir. 7. wipoy 8.