Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Tanzimat edebiyatı sanatçılarından olan ----, divan ede- biyatını bitiren isim olmuştur. Kurallarla pek ilgisi olmayan şair,

10. Tanzimat edebiyatı sanatçılarından olan ----, divan ede-
biyatını bitiren isim olmuştur. Kurallarla pek ilgisi olmayan
şair, Batı şiirinde görüp beğendiği unsurları Türk şiirine
getirmiştir. Kullandığı biçimler arasında hem Doğu'ya hem
Fransız şiirine

10. Tanzimat edebiyatı sanatçılarından olan ----, divan ede- biyatını bitiren isim olmuştur. Kurallarla pek ilgisi olmayan şair, Batı şiirinde görüp beğendiği unsurları Türk şiirine getirmiştir. Kullandığı biçimler arasında hem Doğu'ya hem Fransız şiirine ait olanlar olduğu gibi hiçbir kurala bağlı ol mayanlar da vardır. Onun belirli bir dil anlayışı yoktur. Ba zı şiirlerinde yalın bir Türkçe kullanmış; bazılarında ise Arapça, Farsça sözcükleri yoğun biçimde kullanmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Abdülhak Hâmit Tarhan B) Recaizâde Mahmut Ekrem C) Namık Kemal D) Ziya Paşa E) İbrahim Şinasi