Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. Ünlü gezgin, gezdiği yerlerle ilgili izlenimlerini not defterine sıcağı sıcağına yazardı. Bu cümlede vurgulanan öğe aşağıdak

10. Ünlü gezgin, gezdiği yerlerle ilgili izlenimlerini
not defterine sıcağı sıcağına yazardı.
Bu cümlede vurgulanan öğe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Özne
C) Zarf tümleci
B) Belirtili nesne
D) Dolaylı tümleç
E) İlgeç tümleci

10. Ünlü gezgin, gezdiği yerlerle ilgili izlenimlerini not defterine sıcağı sıcağına yazardı. Bu cümlede vurgulanan öğe aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne C) Zarf tümleci B) Belirtili nesne D) Dolaylı tümleç E) İlgeç tümleci