%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türk Dünyası Edebiyatında Roman Soruları

2.
Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde millî egemenliği,
millî iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilkenin adı-
dır. Cumhuriyet rejiminde, bir görevin ilahî bir kuvvete da-
yanması veya babadan oğula geçmesi gibi veraset usulü
yoktur; egemenlik bütünüyle millete aittir.
Bu tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisinin
cumhuriyetçilikle ilişkili olduğu savunulamaz?
ignari pobreliglid nolhov songs light
A) Büyük Millet Meclisi'nin açılması Tub
B) Saltanatın kaldırılması
bebrigt
Abisora
C) Kadınlara muhtar olma hakkı verilmesi
90 ima
D Halifeliğin kaldırılması
öb
Bibsy ebmenőb pibless
õibless nipibiso
E) Medeni Kanun'un uygulamaya konulması
ests holmel
00 13
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
2. Cumhuriyetçilik; devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilkenin adı- dır. Cumhuriyet rejiminde, bir görevin ilahî bir kuvvete da- yanması veya babadan oğula geçmesi gibi veraset usulü yoktur; egemenlik bütünüyle millete aittir. Bu tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyetçilikle ilişkili olduğu savunulamaz? ignari pobreliglid nolhov songs light A) Büyük Millet Meclisi'nin açılması Tub B) Saltanatın kaldırılması bebrigt Abisora C) Kadınlara muhtar olma hakkı verilmesi 90 ima D Halifeliğin kaldırılması öb Bibsy ebmenőb pibless õibless nipibiso E) Medeni Kanun'un uygulamaya konulması ests holmel 00 13
Nezaket gösteren kişiler, dikkatli kişilerdir.
34. 2003'te Çin'in güneyinde ansızın ortaya çıkan SARS (Ani
Gelişen Ciddi Solunum Yetmezliği Hastalığı) önce Hong
Kong'a oradan kısa sürede 32 ülkeye yayıldı. Toplamda
sekiz bin insana bulaştı, bini aşkın insanı öldürdü. Gribe
benzer şikâyetlerle kendini hissettiren hastalığın gripten
farkı iyileşmemesi ve zatürreye dönüşmesi, bulaştığı
konakların büyük bölümünde ölüme yol açmasıydı.
SARS'ın neden olduğu hastalığı kontrol altına almak
için karantina yöntemleri uygulandı, bunun yanı sıra
çağın moleküler teknolojisi kullanılarak araştırma süreci
tamamlandı ve hastalık kontrol altına alınabildi. Bu sayede
hastalığın Çin'deki nal burunlu yarasaların SARS virüsünün
asıl konakçısı olduğu ve Misk kedisinin aracı görevi
görerek virüsü insanlara bulaştırdığı anlaşıldı.
Bu parçaya göre SARS virüsü ile ilgili
I. İnsanlara hayvanlar aracılığı ile bulaşmıştır.
II. Dünyanın birçok bölgesinde insana bulaşmıştır.
III. Bulaştığı insanlarda kesin ölüme yol açmıştır. X
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve
E) II ve III
Yalnız III
36.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Nezaket gösteren kişiler, dikkatli kişilerdir. 34. 2003'te Çin'in güneyinde ansızın ortaya çıkan SARS (Ani Gelişen Ciddi Solunum Yetmezliği Hastalığı) önce Hong Kong'a oradan kısa sürede 32 ülkeye yayıldı. Toplamda sekiz bin insana bulaştı, bini aşkın insanı öldürdü. Gribe benzer şikâyetlerle kendini hissettiren hastalığın gripten farkı iyileşmemesi ve zatürreye dönüşmesi, bulaştığı konakların büyük bölümünde ölüme yol açmasıydı. SARS'ın neden olduğu hastalığı kontrol altına almak için karantina yöntemleri uygulandı, bunun yanı sıra çağın moleküler teknolojisi kullanılarak araştırma süreci tamamlandı ve hastalık kontrol altına alınabildi. Bu sayede hastalığın Çin'deki nal burunlu yarasaların SARS virüsünün asıl konakçısı olduğu ve Misk kedisinin aracı görevi görerek virüsü insanlara bulaştırdığı anlaşıldı. Bu parçaya göre SARS virüsü ile ilgili I. İnsanlara hayvanlar aracılığı ile bulaşmıştır. II. Dünyanın birçok bölgesinde insana bulaşmıştır. III. Bulaştığı insanlarda kesin ölüme yol açmıştır. X yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve E) II ve III Yalnız III 36.
eri
ud toibameed lave
WHO BANCI
4. (1) Olumlu ya da olumsuz koşullarda önceliğimiz çocuklarımızın
sağlığı ve mutluluğudur. (II) Bu amaçla beslenme, eğitim, hijyen,
giyim kuşam, moral ve sosyal alanlarda koşullarımızın elverdiği
en doğru seçimleri sunarak onları yarınlara hazırlamaya çalışırız.
(III) İşte kitaplar, genel anlamda sözünü ettiğimiz tüm bu alanlarda
birey için olumlu, etken bir güce sahiptir. (IV) Doğru kitaplar içsel
donanımı sanat ve bilimle zenginleştirerek doğru ve yanlışı ayırt
edebilme yetisi kazandırır. (V) Ayrıca evrensel değerleri algılama,
kişisel eğilim ve yeteneklerin ayırdına varmada etken oldukları
için büyük önem taşır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, birden fazla tamlananın bir tamlayana bağlandığı
isim tamlaması vardır.
B) II. cümlede, işaret sıfatı ve işaret zamiri vardır.
C) III. cümlede, belgisiz sıfatlar vardır.
D) IV. cümlede, edat ve bağlaç kullanılmıştır.
E) V. cümlede, "için" edati, "gerekçe" bildirmektedir.
DEĞERLENDİRME TESTI
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
eri ud toibameed lave WHO BANCI 4. (1) Olumlu ya da olumsuz koşullarda önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğudur. (II) Bu amaçla beslenme, eğitim, hijyen, giyim kuşam, moral ve sosyal alanlarda koşullarımızın elverdiği en doğru seçimleri sunarak onları yarınlara hazırlamaya çalışırız. (III) İşte kitaplar, genel anlamda sözünü ettiğimiz tüm bu alanlarda birey için olumlu, etken bir güce sahiptir. (IV) Doğru kitaplar içsel donanımı sanat ve bilimle zenginleştirerek doğru ve yanlışı ayırt edebilme yetisi kazandırır. (V) Ayrıca evrensel değerleri algılama, kişisel eğilim ve yeteneklerin ayırdına varmada etken oldukları için büyük önem taşır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, birden fazla tamlananın bir tamlayana bağlandığı isim tamlaması vardır. B) II. cümlede, işaret sıfatı ve işaret zamiri vardır. C) III. cümlede, belgisiz sıfatlar vardır. D) IV. cümlede, edat ve bağlaç kullanılmıştır. E) V. cümlede, "için" edati, "gerekçe" bildirmektedir. DEĞERLENDİRME TESTI
erji tü-
görü-
mesi-
elerin
dığını
ünya
Sava-
dört
nilan
asiy-
kleer
rden
işkisi
öyle-
elere
gunu
ligini
gileri
ne-
cak
Kar-
-an-
10
35.-36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Gelenek ve inançlarımızda servi ağacı, insanın doğum-
dan ölüme kadar var olma çabasının bir sembolü olarak
görülmüştür. Mevsimlerin zorlu şartlarına rağmen yeşil-
liğini hiç kaybetmemesi ve dayanıklı olması ile serviler,
hayatı tasvir etmektedir. Gövdesi semaya dik bir şekilde
uzandığı için de servinin doğruluğu temsil ettiğine inanil-
maktadır. Onunla ilgili başka bir inanış da insana iyi şans
getirdiği ve onu koruduğudur. Ayrıca serviler, eski Türk
kültüründe bolluk ve bereketi simgeleyen "hayat ağacı"
olarak da nitelendirilmiştir. Ağacın mevsim şartlarına rağ-
men hep yeşil kalması ise ölümsüzlüğü simgeler. Aynı
zamanda minareyi andıran servi, Osmanlı kültüründe de
hayat ağacına benzetilmiş ve dallarına konmuş kuşların,
hayatın içindeki canlıları temsil ettiği düşünülmüştür.
35. Bu parçaya göre servi ağacıyla ilgili inanışların ortaya
çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diğer ağaçlara göre daha geniş bir alana yayılması
B) Insan topluluklarının yaşamına fayda sağlaması
C) Insanın fiziksel özellikleriyle benzerlik göstermesi
D) Kimi özelliklerinden dolayı ona sembolik bir değer at-
fedilmesi
E) Ömrünün uzunluk bakımından insan ömrüne denk
olması
36. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
A) Toplumun farklı katmanları tarafından benimsenen
değerler kolayca yaygınlaşır.
B) Hayatı anlamlandırırken doğadaki varlıklardan ve on-/
ların özelliklerinden faydalanılır.
C) Hayatın zorluklarına karşı çıkabilmek için bazı kültü-
rel ve toplumsal değerler üretilir.
D) Doğa olaylarını doğru yorumlayabilen toplumlar, ya-
şamı ölümü daha iyi anlayabilir.
E) Doğadaki nesnelere anlam yüklenirken geçmişten
gelen tecrübelerden yararlanılır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
erji tü- görü- mesi- elerin dığını ünya Sava- dört nilan asiy- kleer rden işkisi öyle- elere gunu ligini gileri ne- cak Kar- -an- 10 35.-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Gelenek ve inançlarımızda servi ağacı, insanın doğum- dan ölüme kadar var olma çabasının bir sembolü olarak görülmüştür. Mevsimlerin zorlu şartlarına rağmen yeşil- liğini hiç kaybetmemesi ve dayanıklı olması ile serviler, hayatı tasvir etmektedir. Gövdesi semaya dik bir şekilde uzandığı için de servinin doğruluğu temsil ettiğine inanil- maktadır. Onunla ilgili başka bir inanış da insana iyi şans getirdiği ve onu koruduğudur. Ayrıca serviler, eski Türk kültüründe bolluk ve bereketi simgeleyen "hayat ağacı" olarak da nitelendirilmiştir. Ağacın mevsim şartlarına rağ- men hep yeşil kalması ise ölümsüzlüğü simgeler. Aynı zamanda minareyi andıran servi, Osmanlı kültüründe de hayat ağacına benzetilmiş ve dallarına konmuş kuşların, hayatın içindeki canlıları temsil ettiği düşünülmüştür. 35. Bu parçaya göre servi ağacıyla ilgili inanışların ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Diğer ağaçlara göre daha geniş bir alana yayılması B) Insan topluluklarının yaşamına fayda sağlaması C) Insanın fiziksel özellikleriyle benzerlik göstermesi D) Kimi özelliklerinden dolayı ona sembolik bir değer at- fedilmesi E) Ömrünün uzunluk bakımından insan ömrüne denk olması 36. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Toplumun farklı katmanları tarafından benimsenen değerler kolayca yaygınlaşır. B) Hayatı anlamlandırırken doğadaki varlıklardan ve on-/ ların özelliklerinden faydalanılır. C) Hayatın zorluklarına karşı çıkabilmek için bazı kültü- rel ve toplumsal değerler üretilir. D) Doğa olaylarını doğru yorumlayabilen toplumlar, ya- şamı ölümü daha iyi anlayabilir. E) Doğadaki nesnelere anlam yüklenirken geçmişten gelen tecrübelerden yararlanılır. Diğer sayfaya geçiniz.
4. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) 47'liler adlı romanında 12 Mart Muhtirası'dan sonra
yaşanan sıkıntıları anlatmıştır. (Füruzan)
B) Postmodern romanların öncülerinden olan Puslu
Kıtalar Atlası'nda tarihi fon olarak kullanarak düş-
le gerçeği fantastik bir bakışla harmanlamıştır. (İh-
san Oktay Anar)
C) Aşkı Giyinen Adam adlı romanında büyülü gerçek-
çilik anlayışını uygulamıştır. (Nazlı Eray)
D) Sevgili Arsız Ölüm adlı romanında Anadolu'da ya-
şayan bir ailenin yaşayışını konu edinmiştir. (İnci
Aral)
E) Şafak adlı romanında 1971 Muhtırası'nda yaşanan-
ları anlatmıştır. (Sevgi Soysal)
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
4. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) 47'liler adlı romanında 12 Mart Muhtirası'dan sonra yaşanan sıkıntıları anlatmıştır. (Füruzan) B) Postmodern romanların öncülerinden olan Puslu Kıtalar Atlası'nda tarihi fon olarak kullanarak düş- le gerçeği fantastik bir bakışla harmanlamıştır. (İh- san Oktay Anar) C) Aşkı Giyinen Adam adlı romanında büyülü gerçek- çilik anlayışını uygulamıştır. (Nazlı Eray) D) Sevgili Arsız Ölüm adlı romanında Anadolu'da ya- şayan bir ailenin yaşayışını konu edinmiştir. (İnci Aral) E) Şafak adlı romanında 1971 Muhtırası'nda yaşanan- ları anlatmıştır. (Sevgi Soysal)
10. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme belgisiz zamirdir?
A) Bir iki kitap kanştırdım ama böyle bir şeye rastlamadım.
B) Ona buna inanıp, dostlarını sakın üzme.
C) Ivır zıvır şeylerle uğraşma, işine kendini ver.
D) Çocuk, annesinin kucağında tatlı tatlı uyuyordu.
E) Tatsız tuzsuz bir yemek olduğunu bilseydim, yemezdim.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zamir-
dir?
A) Bu evde tek başına, kimsesiz yaşıyordu.
B) Bu işlerin hepsini onsuz yapamam.
C) Insanlar buralara kendiliğinden gelmediler.
D) Sensiz bir hayat istemediğini her fırsatta söylüyor.
E) Böyleleri işlerini yaptırır, sonra dönüp yüzüne bile bakma
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
10. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme belgisiz zamirdir? A) Bir iki kitap kanştırdım ama böyle bir şeye rastlamadım. B) Ona buna inanıp, dostlarını sakın üzme. C) Ivır zıvır şeylerle uğraşma, işine kendini ver. D) Çocuk, annesinin kucağında tatlı tatlı uyuyordu. E) Tatsız tuzsuz bir yemek olduğunu bilseydim, yemezdim. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zamir- dir? A) Bu evde tek başına, kimsesiz yaşıyordu. B) Bu işlerin hepsini onsuz yapamam. C) Insanlar buralara kendiliğinden gelmediler. D) Sensiz bir hayat istemediğini her fırsatta söylüyor. E) Böyleleri işlerini yaptırır, sonra dönüp yüzüne bile bakma
sçuluk
JM
Pren-
e Bir,
Hafız
Me-
ya
Su
Örnek-1
Ne zamandır ertelediğim her acı,
Çıt çıkarıyor artık, başlıyor yeni bir ezgi,
-bu şiir -
Sendelerken yaşamım ve bilinmez yönlerim,
Dost kalmak zorunda bana ve
sizlere!
Çünkü saldırgan olandan kopmuştur o,
uykusunu bölen derin arzudan.
Büyüsünü bir içtenlikten alırsa
Kendi saf şiddetini yaşar artık,
-bu şiir -
Kuramadığım güzelliklerin sessiz görünümü,
ulaşılamayanın boyun eğen yansısı,
Sevda ile seslenir sizlere!
Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşa-
ğıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Nilgün Marmara
B) Şükran Kurdakul
C) Rifat Ilgaz
D) Enver Gökçe
E) Arif Damar
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
sçuluk JM Pren- e Bir, Hafız Me- ya Su Örnek-1 Ne zamandır ertelediğim her acı, Çıt çıkarıyor artık, başlıyor yeni bir ezgi, -bu şiir - Sendelerken yaşamım ve bilinmez yönlerim, Dost kalmak zorunda bana ve sizlere! Çünkü saldırgan olandan kopmuştur o, uykusunu bölen derin arzudan. Büyüsünü bir içtenlikten alırsa Kendi saf şiddetini yaşar artık, -bu şiir - Kuramadığım güzelliklerin sessiz görünümü, ulaşılamayanın boyun eğen yansısı, Sevda ile seslenir sizlere! Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşa- ğıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Nilgün Marmara B) Şükran Kurdakul C) Rifat Ilgaz D) Enver Gökçe E) Arif Damar
7
20. Cumhuriyet Dönemi'ndeki Anadolu'ya yöneliş hareketleri-
nin, halkçılık ilkesinden geçerek köy enstitülerini doğurdu-
ğu, onun da köy edebiyatını beslediği söylenebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede belirtilen anla-
yışla kaleme alınan eserlerden biri değildir?
A) Tırpan
B Sokakta
Cemo
D) Kanlı Derenin Kurtları
E) Irazcanın Dirliği
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
7 20. Cumhuriyet Dönemi'ndeki Anadolu'ya yöneliş hareketleri- nin, halkçılık ilkesinden geçerek köy enstitülerini doğurdu- ğu, onun da köy edebiyatını beslediği söylenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede belirtilen anla- yışla kaleme alınan eserlerden biri değildir? A) Tırpan B Sokakta Cemo D) Kanlı Derenin Kurtları E) Irazcanın Dirliği
erin aşağıdaki-
ilir?
C) Nutuk
ye
11. I. Zemîni tâzeledi feyz-i hâme-î Gâlib
Eğerçi köhnedir eş'âr-ı âbdâr-ı behår
II. Minnet Hudâya devlet-i dünyâ fenâ bulur
Bâkî kalur sahîfe-i 'âlemde adumuz
III. Kâse-i deryûzeye tebdil olur câm-ı murâd
Biz bu bezmin Nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz
Farklı divan şairleri tarafından yazılan bu beyitlerin
kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisi olma-
lıdır?
A) I-II-III
B) I-III-II
D) II-II-1
C) II-III
E) III-X
AYT/Türk Dili ve Edebi
13. Divan şiirinde çığır a
olan şairlerdendir. O
ci sayesinde yaşadığ
sıtmıştır. Şiirlerinde
tasvirler görülmekte,
eğlence hayatı bulu
dırılan bu dönemin
ri, âdetleri, kıyafetle
onun şiirlerinde yaş
alalım dünyadan" m
mektedir
Bu parçada söz e
hangisidir?
A) Şeyh Galip
B) Nefi
C) Koca Ragip P
Nedim Sa
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
erin aşağıdaki- ilir? C) Nutuk ye 11. I. Zemîni tâzeledi feyz-i hâme-î Gâlib Eğerçi köhnedir eş'âr-ı âbdâr-ı behår II. Minnet Hudâya devlet-i dünyâ fenâ bulur Bâkî kalur sahîfe-i 'âlemde adumuz III. Kâse-i deryûzeye tebdil olur câm-ı murâd Biz bu bezmin Nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz Farklı divan şairleri tarafından yazılan bu beyitlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisi olma- lıdır? A) I-II-III B) I-III-II D) II-II-1 C) II-III E) III-X AYT/Türk Dili ve Edebi 13. Divan şiirinde çığır a olan şairlerdendir. O ci sayesinde yaşadığ sıtmıştır. Şiirlerinde tasvirler görülmekte, eğlence hayatı bulu dırılan bu dönemin ri, âdetleri, kıyafetle onun şiirlerinde yaş alalım dünyadan" m mektedir Bu parçada söz e hangisidir? A) Şeyh Galip B) Nefi C) Koca Ragip P Nedim Sa
ir?
Örnek - 5
1980 kuşağı şairleri açık havaya çıkmamayı tercih ederler. Şehrin
bireyi yok ettiği
ve yığınlaştırdığı kamusal alanı terk ederek eve
ve kendi içlerine çekilirler. Nitekim kuşak şairleri gibi kırılgan ve
ince ruhlu yapısı ile sokağı sevse de şiir için eve kapanmak ge-
rektiğini savunur. Şehrin korunaksızlığı diğer insanlar gibi onun
da birçok nesne veya canlıya sığınma ihtiyacını doğurmuştur.
Fakat tüm bu sığınaklar bir gün korunaklılığını yitirecektir ve in-
san sonunda kendi gövdesine ve ruhuna kapanacaktır. İnsanın
en korunaklı yeri kendisidir. Modern Türk şiirinin 1980 kuşağı
imge şiiri anlayışının önde gelen şairlerinden biri olan sanatçı,
dönem içindeki çabası, girdiği tartışmalar ve en önemlisi de ya-
yımladığı Üzgün Kediler Gazeli, Zarf, 40 şiir ve bir, Hafız ile Se-
mender, Keder Gibi Ödünç gibi nitelikli eserleriyle kuşak şiirinin
yeni renkler kazanmasında, şiirin estetik düzeyinin yükselme-
sinde önemli rol oynamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nilgün Marmara
B) Haydar Ergülen
C) Küçük İskender
D) Hüseyin Atlansoy
E) Murathan Mungan
1. C
1.
II.
11
I
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
ir? Örnek - 5 1980 kuşağı şairleri açık havaya çıkmamayı tercih ederler. Şehrin bireyi yok ettiği ve yığınlaştırdığı kamusal alanı terk ederek eve ve kendi içlerine çekilirler. Nitekim kuşak şairleri gibi kırılgan ve ince ruhlu yapısı ile sokağı sevse de şiir için eve kapanmak ge- rektiğini savunur. Şehrin korunaksızlığı diğer insanlar gibi onun da birçok nesne veya canlıya sığınma ihtiyacını doğurmuştur. Fakat tüm bu sığınaklar bir gün korunaklılığını yitirecektir ve in- san sonunda kendi gövdesine ve ruhuna kapanacaktır. İnsanın en korunaklı yeri kendisidir. Modern Türk şiirinin 1980 kuşağı imge şiiri anlayışının önde gelen şairlerinden biri olan sanatçı, dönem içindeki çabası, girdiği tartışmalar ve en önemlisi de ya- yımladığı Üzgün Kediler Gazeli, Zarf, 40 şiir ve bir, Hafız ile Se- mender, Keder Gibi Ödünç gibi nitelikli eserleriyle kuşak şiirinin yeni renkler kazanmasında, şiirin estetik düzeyinin yükselme- sinde önemli rol oynamıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nilgün Marmara B) Haydar Ergülen C) Küçük İskender D) Hüseyin Atlansoy E) Murathan Mungan 1. C 1. II. 11 I
1. Aşağıdakilerin hangisinde romanlar kronolojik sıraya göre verilmiştir?
A) Aşk-ı Memnu - İntibah - Yaprak Dökümü - Tutunamayanlar - Karabibik
B) Karabibik - Aşk-ı Memnu - Yaprak Dökümü - İntibah - Tutunamayanlar
C) Karabibik - Tutunamayanlar - Aşk-ı Memnu - Yaprak Dökümü - İntibah
D) Aşk-ı Memnu - İntibah - Karabibik - Tutunamayanlar - Yaprak Dökümü
E) İntibah - Karabibik - Aşk-ı Memnu - Yaprak Dökümü - Tutunamayanlar
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
1. Aşağıdakilerin hangisinde romanlar kronolojik sıraya göre verilmiştir? A) Aşk-ı Memnu - İntibah - Yaprak Dökümü - Tutunamayanlar - Karabibik B) Karabibik - Aşk-ı Memnu - Yaprak Dökümü - İntibah - Tutunamayanlar C) Karabibik - Tutunamayanlar - Aşk-ı Memnu - Yaprak Dökümü - İntibah D) Aşk-ı Memnu - İntibah - Karabibik - Tutunamayanlar - Yaprak Dökümü E) İntibah - Karabibik - Aşk-ı Memnu - Yaprak Dökümü - Tutunamayanlar
3
yararlanarak okura sunulmuştur.
8. Kendim nasılsam başkalarını da ona göre değerlen-
dirme hatasına düşmem. Hatta benim gibi düşünme-
yen insanlar, daha çok ilgimi çeker. Onların fikirlerini
dikkatle dinler, farklılıklarına saygı duyarım. Çoğun-
lukla empati yapmak, diğer insanları anlamak için
seçtiğim bir yöntemdir. Bir sofradaki yiyecekler çe-
şitlendiğinde daha güzel görünür ya işte ben de çev-
rem, hayatım farklı dünyalardan insanlarla çeşitlen-
sin isterim. Bu eserlerime de yansır; özgür, duyarlı,
korkusuz ve edebiyat çevrelerinde benzeri olmayan
karakterlerle oluştururum romanlarımı.
Bu metinde düşüncelerini paylaşan yazarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eserlerinde özgün karakterlere yer vermeye özen
gösterir.
B) İnsanlar arasında ayrımcılık yapıldığında duruma
müdahale eder.
C) Kendisi gibi düşünmeyen insanlara hoşgörüyle
yaklaşır.
D) Çevresindeki insanları anlayabilmek için çaba
sarf eder.
C000-08.03CDS05
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
3 yararlanarak okura sunulmuştur. 8. Kendim nasılsam başkalarını da ona göre değerlen- dirme hatasına düşmem. Hatta benim gibi düşünme- yen insanlar, daha çok ilgimi çeker. Onların fikirlerini dikkatle dinler, farklılıklarına saygı duyarım. Çoğun- lukla empati yapmak, diğer insanları anlamak için seçtiğim bir yöntemdir. Bir sofradaki yiyecekler çe- şitlendiğinde daha güzel görünür ya işte ben de çev- rem, hayatım farklı dünyalardan insanlarla çeşitlen- sin isterim. Bu eserlerime de yansır; özgür, duyarlı, korkusuz ve edebiyat çevrelerinde benzeri olmayan karakterlerle oluştururum romanlarımı. Bu metinde düşüncelerini paylaşan yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Eserlerinde özgün karakterlere yer vermeye özen gösterir. B) İnsanlar arasında ayrımcılık yapıldığında duruma müdahale eder. C) Kendisi gibi düşünmeyen insanlara hoşgörüyle yaklaşır. D) Çevresindeki insanları anlayabilmek için çaba sarf eder. C000-08.03CDS05
9.
• Tarihî roman
●
●
Otobiyografik roman
Köy romani
Postmodernist roman
Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda veri-
len roman türlerinden biriyle eşleştirilemez?
A) Kara Kitap - Orhan Pamuk
B) Devlet Ana - Kemal Tahir
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa
D) Karabibik - Nabizade Nazım
E) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
9. • Tarihî roman ● ● Otobiyografik roman Köy romani Postmodernist roman Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda veri- len roman türlerinden biriyle eşleştirilemez? A) Kara Kitap - Orhan Pamuk B) Devlet Ana - Kemal Tahir C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa D) Karabibik - Nabizade Nazım E) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin
4.
ÖĞRENİ YORUM
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne" sözcüğü
sifat olarak kullanılmıştır?
A) Herkes sınıfa girdi, sen ne bekliyorsun?
B) Ne tarz giyinmekten hoşlanır, bilmiyorum.
CBu işe devam edecek ne isteğimiz ne de gücü-
müz kaldı.
DY Kapalı kapılar ardında ne konuşuldu?
EX Dün gittiğimiz lokantada ne yemiştin?
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
4. ÖĞRENİ YORUM Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne" sözcüğü sifat olarak kullanılmıştır? A) Herkes sınıfa girdi, sen ne bekliyorsun? B) Ne tarz giyinmekten hoşlanır, bilmiyorum. CBu işe devam edecek ne isteğimiz ne de gücü- müz kaldı. DY Kapalı kapılar ardında ne konuşuldu? EX Dün gittiğimiz lokantada ne yemiştin?
Klasik Türk edebiyatının 15. yüzyıldaki önemli
temsilcilerinden biri olan ----, Türk şiirinin bugünkü milli
zemininin oluşmasına büyük ölçüde katkı sağlamış
önemli şairlerden biridir. Edebiyat tarihi kaynaklarında
ve şuara tezkirelerinde ailesi hakkında pek fazla bilgi
bulunmamakla birlikte, şairin Edirneli olduğu bilgisi
birçok tezkirede yer almaktadır. Atasözü, deyim ve halk
söyleyişlerinin yoğunlukla yer aldığı; sıcak ve samimi
bir havanın hissedildiği şiirleriyle, kendinden sonra
gelen birçok önemli şaire öncü olmuştur. Şiirlerine
birçok şair tarafından nazireler yazılmıştır. Bu
nazirelerden en ünlüsü Fuzûlî'nin;
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapum bâd-ı sabâdan gayrı
beytinin yer aldığı "gayrı" redifli gazelidir. Bu gazel
onun
Dime kim yârda yok cevr ü cefâdan gayrı
Ne dilersen bulinur mihr ü vefâdan gayrı
Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölicek
Bir avuc toprağ atar bâd-ı sabâdan gayrı
beyitlerinin yer aldığı "gayrı" redifli gazeline naziredir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Ahmedi
D) Nâbî
B) Şeyhi
E) Nef'i
C) Necati
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Klasik Türk edebiyatının 15. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biri olan ----, Türk şiirinin bugünkü milli zemininin oluşmasına büyük ölçüde katkı sağlamış önemli şairlerden biridir. Edebiyat tarihi kaynaklarında ve şuara tezkirelerinde ailesi hakkında pek fazla bilgi bulunmamakla birlikte, şairin Edirneli olduğu bilgisi birçok tezkirede yer almaktadır. Atasözü, deyim ve halk söyleyişlerinin yoğunlukla yer aldığı; sıcak ve samimi bir havanın hissedildiği şiirleriyle, kendinden sonra gelen birçok önemli şaire öncü olmuştur. Şiirlerine birçok şair tarafından nazireler yazılmıştır. Bu nazirelerden en ünlüsü Fuzûlî'nin; Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapum bâd-ı sabâdan gayrı beytinin yer aldığı "gayrı" redifli gazelidir. Bu gazel onun Dime kim yârda yok cevr ü cefâdan gayrı Ne dilersen bulinur mihr ü vefâdan gayrı Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölicek Bir avuc toprağ atar bâd-ı sabâdan gayrı beyitlerinin yer aldığı "gayrı" redifli gazeline naziredir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ahmedi D) Nâbî B) Şeyhi E) Nef'i C) Necati
l
7.
4. Seydi Ali Reis, Basra'da donanmayı Mısır'a götürürken
Portekizlilerin saldırılarına uğrar, kötü hava şartlarından
kıyılarına sürüklenir. Sıkıntılı bir yolculuktan sonra üç
dolayı gemilerinin çoğunu kaybeder. Hindistan
buçuk yılda İstanbul'a ulaşır. "Başına Seydi hâlleri
gelmek" deyimi bu münasebetle söylenmiştir. Bu
dönüş yolculuğu sırasında gördüğü yerleri, karşılaştığı
kişileri, ilginç olayları secilerden uzak, sade bir dille
- adlı bir eser yazar. Bu eser, edebiyatımızın
anlattığı
ilk gezi yazısı kabul edilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Kitab-ı Bahriye
C) Seyahatnâme
B) Miratü'l-Memalik
D) Sefaretnâme
E) Cihannüma
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
l 7. 4. Seydi Ali Reis, Basra'da donanmayı Mısır'a götürürken Portekizlilerin saldırılarına uğrar, kötü hava şartlarından kıyılarına sürüklenir. Sıkıntılı bir yolculuktan sonra üç dolayı gemilerinin çoğunu kaybeder. Hindistan buçuk yılda İstanbul'a ulaşır. "Başına Seydi hâlleri gelmek" deyimi bu münasebetle söylenmiştir. Bu dönüş yolculuğu sırasında gördüğü yerleri, karşılaştığı kişileri, ilginç olayları secilerden uzak, sade bir dille - adlı bir eser yazar. Bu eser, edebiyatımızın anlattığı ilk gezi yazısı kabul edilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kitab-ı Bahriye C) Seyahatnâme B) Miratü'l-Memalik D) Sefaretnâme E) Cihannüma