Türk Dünyası Edebiyatında Roman Soruları

5.
Aşağıdakilerden hangisinin kurmaca metin örneği oldu-
ğu söylenemez?
A) Sait Faik Abasıyanık'ın Lüzumsuz Adam öyküsü
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romani
C) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir denemesi
D) Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak öyküsü
E) Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre oyunu
7.
PE
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
5. Aşağıdakilerden hangisinin kurmaca metin örneği oldu- ğu söylenemez? A) Sait Faik Abasıyanık'ın Lüzumsuz Adam öyküsü B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romani C) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir denemesi D) Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak öyküsü E) Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre oyunu 7. PE
TROL TESTİ - 1
11. (1) Sevgi Soysal, "Yenişehir de Bir Öğle Vakti" romanında
birbirinden bağımsız gibi görünen insan portrelerini zekice
bir kurgu ile bir araya getirir. (1) izmir de çürüyen bir kavak
ağacının yere düştüğü 1,5 saatlik bir zaman dilimi boyunca
civarda olan insanların hikayeleri geriye dönüş tekniğinden
yararlanılarak iç içe anlatılır. (III) Roman, bir araya getirdi-
ği portreler aracılığıyla 1970'li yılların Türkiye'sinin sorun-
larını ele alır. (IV) Aile, arkadaş, sevgili ilişkileri ve eşitsizlik,
toplumun namus anlayışı, yalnızlık gibi konulara da deği-
nilir. (V) Yazarın bundan başka "Yürümek" ve "Şafak" ad-
li romanları da vardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
TROL TESTİ - 1 11. (1) Sevgi Soysal, "Yenişehir de Bir Öğle Vakti" romanında birbirinden bağımsız gibi görünen insan portrelerini zekice bir kurgu ile bir araya getirir. (1) izmir de çürüyen bir kavak ağacının yere düştüğü 1,5 saatlik bir zaman dilimi boyunca civarda olan insanların hikayeleri geriye dönüş tekniğinden yararlanılarak iç içe anlatılır. (III) Roman, bir araya getirdi- ği portreler aracılığıyla 1970'li yılların Türkiye'sinin sorun- larını ele alır. (IV) Aile, arkadaş, sevgili ilişkileri ve eşitsizlik, toplumun namus anlayışı, yalnızlık gibi konulara da deği- nilir. (V) Yazarın bundan başka "Yürümek" ve "Şafak" ad- li romanları da vardır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bil- gi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
töder AYT
cũ
iç
de
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket bizim!
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansin el kapılan, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu davet bizim.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...
Nazım Hikmet'in şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan ham
gisi yanlıştır?
A) Şiirin belli bir ölçüsü yoktur.
B) Didaktik şiir türüne örnek oluşturur.
C) Şirde ahenk ses tekrarlanı ile sağlanmıştır.
D) Şiirin bir bölümünde Türk medeniyetinin yolculuğund
bahsedilir.
E) Şiirin bir bölümünde bu vatanın tamamen Türk milleti
ait olduğu belirtilir.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
töder AYT cũ iç de Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim! Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansin el kapılan, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim... Nazım Hikmet'in şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan ham gisi yanlıştır? A) Şiirin belli bir ölçüsü yoktur. B) Didaktik şiir türüne örnek oluşturur. C) Şirde ahenk ses tekrarlanı ile sağlanmıştır. D) Şiirin bir bölümünde Türk medeniyetinin yolculuğund bahsedilir. E) Şiirin bir bölümünde bu vatanın tamamen Türk milleti ait olduğu belirtilir.
r.
S
J
2
Zengin bir ailenin çocuğu Ali Bey'in anlatıldığı romanda,
eski meddah hikâyelerimizden Hançerli Hanım'ın esintileri
görülür. Edebiyat tarihimizin ilklerinden olan ---- yazarı aynı
zamanda eleştirel yönü ile öne çıkmıştır. Şairlik ve gazete-
uğraş alanlarıdır.
cilik de
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
getirimelidir?
A) Zavallı Çocuk - Namık Kemal'in
B) Paris'te Bir Türk - Ahmet Mithat'ın
C) Cezmi - Namık Kemal'in
D) Jön Türk - Ahmet Mithat'ın
E) İntibah - Namık Kemal'in
12.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
r. S J 2 Zengin bir ailenin çocuğu Ali Bey'in anlatıldığı romanda, eski meddah hikâyelerimizden Hançerli Hanım'ın esintileri görülür. Edebiyat tarihimizin ilklerinden olan ---- yazarı aynı zamanda eleştirel yönü ile öne çıkmıştır. Şairlik ve gazete- uğraş alanlarıdır. cilik de Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirimelidir? A) Zavallı Çocuk - Namık Kemal'in B) Paris'te Bir Türk - Ahmet Mithat'ın C) Cezmi - Namık Kemal'in D) Jön Türk - Ahmet Mithat'ın E) İntibah - Namık Kemal'in 12.
11. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen
terimle uyuşmamaktadır?
Kasidenin sunulduğu kişinin yani padişahın veya bir
devlet büyüğünün övüldüğü bölümdür. (Methiye)
B) Bir şiirin başka bir şair tarafından aynı ölçü ve uyakla
yazılmış benzerine denir. (Nazire)
Cevabı bir kişi adı olacak biçimde düzenlenen man-
zum bilmecedir. (Lugaz)
Bir kimsenin ölümü üzerine onun anısına söylenen
şiirlerdir. (Mersiye)
Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirlerdir.
(Fahriye)
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
11. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır? Kasidenin sunulduğu kişinin yani padişahın veya bir devlet büyüğünün övüldüğü bölümdür. (Methiye) B) Bir şiirin başka bir şair tarafından aynı ölçü ve uyakla yazılmış benzerine denir. (Nazire) Cevabı bir kişi adı olacak biçimde düzenlenen man- zum bilmecedir. (Lugaz) Bir kimsenin ölümü üzerine onun anısına söylenen şiirlerdir. (Mersiye) Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirlerdir. (Fahriye)
8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde diğerlerinden
farklı türde bir eser verilmiştir?
A) Ölmeye Yatmak
B) Kimse
C) Tutunamayanlar
D) Gece
E) Yaşasın Demokrasi
LEJI / 2019-2020
Saba
türü
A) 1
B)
D)
E)
13. .
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir eser verilmiştir? A) Ölmeye Yatmak B) Kimse C) Tutunamayanlar D) Gece E) Yaşasın Demokrasi LEJI / 2019-2020 Saba türü A) 1 B) D) E) 13. .
X
Deneme 14
(1) Geyik, ayna gibi durgun bir gölün kenarına geldi.
(II) Göle, su içmek için inmişti. (III) Orada, suya vuran
yansımasını görünce kendini hayran hayran seyretti.
(IV) İki yana dal budak salmış kocaman boynuzları o
kadar güzel görünüyordu ki... (V) Biraz daha dursa ken-
disine hayran olacaktı.
Numaralanmış cümlelerde geçen fiillerle ilgili aşağı-
dakilerin hangisi söylenemez?
A 1. cümledeki fiil öğrenilen geçmiş zaman kipindedir.
B) II. cümledeki fiilde ek fiil vardır. T
XIII. cümledeki fiil basit zamanlıdır. +
IV. cümledeki şimdiki zamanın hikâyesiyle çekimlen-
miştir.
E) V. cümledeki fiil birleşik zamanlıdır.
inima di
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
X Deneme 14 (1) Geyik, ayna gibi durgun bir gölün kenarına geldi. (II) Göle, su içmek için inmişti. (III) Orada, suya vuran yansımasını görünce kendini hayran hayran seyretti. (IV) İki yana dal budak salmış kocaman boynuzları o kadar güzel görünüyordu ki... (V) Biraz daha dursa ken- disine hayran olacaktı. Numaralanmış cümlelerde geçen fiillerle ilgili aşağı- dakilerin hangisi söylenemez? A 1. cümledeki fiil öğrenilen geçmiş zaman kipindedir. B) II. cümledeki fiilde ek fiil vardır. T XIII. cümledeki fiil basit zamanlıdır. + IV. cümledeki şimdiki zamanın hikâyesiyle çekimlen- miştir. E) V. cümledeki fiil birleşik zamanlıdır. inima di
7.
6
1. Yeşil Bir At Sırtında
II. Tütün Zamanı
Cumhuriyet/Hikâye ve Roman - Topl
III. Aganta Burina Burinata
IV. Toprak Uyanırsa
V. Bizim Köy
Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi
toplumcu gerçekçi bir yazar tarafından yazılmış
günlüktür?
B) II
C) III D) IV
E) V
10.
Ortakçıl
Ortakçı
Aşağıdaki e
na aittir?
Susuzluk
C) Tütün Za
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
7. 6 1. Yeşil Bir At Sırtında II. Tütün Zamanı Cumhuriyet/Hikâye ve Roman - Topl III. Aganta Burina Burinata IV. Toprak Uyanırsa V. Bizim Köy Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi toplumcu gerçekçi bir yazar tarafından yazılmış günlüktür? B) II C) III D) IV E) V 10. Ortakçıl Ortakçı Aşağıdaki e na aittir? Susuzluk C) Tütün Za
24. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın en önemli eserlerinden olan
edebiyatımızda denizler üzerine yazılan romanların
en önemlilerinden biridir. Bu romanda deniz sevgisi,
denizcilerin yaşadığı zorluklar, genel olarak denizdeki
-- üzerinden anlatılır. Bu
yaşam, eserin kahramanı -
kahramanımızın babası da denizcidir ve oğlunun denizci
olmasına izin vermez. Oysa deniz sevgisi içine işlemiş olan
çocuk bütün engelleri aşıp denizci olur.
----
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Aganta Burina Burinata - Mahmut
B) Mavi Sürgün - Cevat
C) Ötelerin Çocukları - Şefik Ulvi
D) Deniz Gurbetçileri - Tevfik
E) Bulamaç - Sadık
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
24. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın en önemli eserlerinden olan edebiyatımızda denizler üzerine yazılan romanların en önemlilerinden biridir. Bu romanda deniz sevgisi, denizcilerin yaşadığı zorluklar, genel olarak denizdeki -- üzerinden anlatılır. Bu yaşam, eserin kahramanı - kahramanımızın babası da denizcidir ve oğlunun denizci olmasına izin vermez. Oysa deniz sevgisi içine işlemiş olan çocuk bütün engelleri aşıp denizci olur. ---- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Aganta Burina Burinata - Mahmut B) Mavi Sürgün - Cevat C) Ötelerin Çocukları - Şefik Ulvi D) Deniz Gurbetçileri - Tevfik E) Bulamaç - Sadık
7. Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince
Yalnız gözlerime bak diyeceksin
Ellerim usulca ellerine değince
Kaybolup gideceksin
Bu dizelerde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?
are maid
LA) Çoğul eki
(B) Kişi eki
miggy obogthüt
DY Durum eki
Ciyelik eki
16
Eigi eki
moso
nujed of g
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
7. Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince Yalnız gözlerime bak diyeceksin Ellerim usulca ellerine değince Kaybolup gideceksin Bu dizelerde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? are maid LA) Çoğul eki (B) Kişi eki miggy obogthüt DY Durum eki Ciyelik eki 16 Eigi eki moso nujed of g
ÇAP/TYT
5.
Atatürk Dönemi'nde dış politikada bazı sorunlar yaşa-
mışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır;
Adana-Mersin demir yolu sorunu
●
Musul meselesi
Etabli sorunu
Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması
Yaşanan bu sorunlar ile devletler eşleştirildiğinde
aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?
A) İngiltere
D) SSCB
B) Bulgaristan C) Yunanistan
E) Fransa
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
ÇAP/TYT 5. Atatürk Dönemi'nde dış politikada bazı sorunlar yaşa- mışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır; Adana-Mersin demir yolu sorunu ● Musul meselesi Etabli sorunu Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Yaşanan bu sorunlar ile devletler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? A) İngiltere D) SSCB B) Bulgaristan C) Yunanistan E) Fransa
-2
sün
irüs,
klı
un,
SİVRİ PARAGRAF-12
14. Biyografik romanlar, hem roman türünün kurmaca dünyasına
ait nitelikler hem de belgesel özellikler taşır. Biyografinin
nesnel bilgisi, romanın öznel kurgusuyla yoğrulur ve
anlatmaya bağlı olay merkezli bir türün adı olur. Bu tür
eserler, belgesel nitelikleriyle kurmacanın sınırlarını
zorlasalar da roman formunu kullandıkları için kurmaca
dünyanın özelliklerini taşır. Biyografi romana yaklaştığı
ölçüde insan tabiatıyla ilgilenir ancak yine de romanın
karakter yaratma imkânına sahip değildir.
i 18
Bu parçada biyografik romanlarla ilgili anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olaya bağlı metinler içinde kurmacanın sınırlı olduğu
metinlerdir.
B) Bu tarz roman yazabilmek için uzun araştırmalar yapmak
be Wünüp
gerekir.
08 novinari
C) Asıl unsur, romandaki kurmacadan çok anlatılan hayatın
inandırıcı olmasıdır. risqevev
hoy
toviisish tesmlo, pirisa
D) Gerçeklerden yola çıkılsa da yazarın hayal dünyasıyla
JuoveM (G
harmanlanır. iboy nsl
nie
de pedia
E) Anlatmaya bağlı türler içerisinde içerik olarak farklı bir
nyo iney tosvid
yapısı vardır.06
polid
hos ilyen
sani oblillexo ebl
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
-2 sün irüs, klı un, SİVRİ PARAGRAF-12 14. Biyografik romanlar, hem roman türünün kurmaca dünyasına ait nitelikler hem de belgesel özellikler taşır. Biyografinin nesnel bilgisi, romanın öznel kurgusuyla yoğrulur ve anlatmaya bağlı olay merkezli bir türün adı olur. Bu tür eserler, belgesel nitelikleriyle kurmacanın sınırlarını zorlasalar da roman formunu kullandıkları için kurmaca dünyanın özelliklerini taşır. Biyografi romana yaklaştığı ölçüde insan tabiatıyla ilgilenir ancak yine de romanın karakter yaratma imkânına sahip değildir. i 18 Bu parçada biyografik romanlarla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Olaya bağlı metinler içinde kurmacanın sınırlı olduğu metinlerdir. B) Bu tarz roman yazabilmek için uzun araştırmalar yapmak be Wünüp gerekir. 08 novinari C) Asıl unsur, romandaki kurmacadan çok anlatılan hayatın inandırıcı olmasıdır. risqevev hoy toviisish tesmlo, pirisa D) Gerçeklerden yola çıkılsa da yazarın hayal dünyasıyla JuoveM (G harmanlanır. iboy nsl nie de pedia E) Anlatmaya bağlı türler içerisinde içerik olarak farklı bir nyo iney tosvid yapısı vardır.06 polid hos ilyen sani oblillexo ebl
B
5.
6.
TÜR BELİRLEME
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin aldığı çekim ekini karşısındaki boşluğa yazınız.
1.
2.
3.
O, yemeğini her gün evden getirir.
Senin gibi bir dostu kaybettiğine çok üzüldü.
Adam hiddetle odaya girdi, bir süre etrafına bakındı.
Öğrenimim süresince hiç tatil yapamadım.
Okulumuz son yıllarda önemli başarılara imza attı.
Üstün zekâlı çocuklar, özel bir eğitimden geçmelidir.
7. İçini çocukça bir sevinç kaplamıştı.
Lal
Mona Lagrime
Ilyon
Vanits
Eşitliz
yeris
çoklus
& fiil
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
B 5. 6. TÜR BELİRLEME Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin aldığı çekim ekini karşısındaki boşluğa yazınız. 1. 2. 3. O, yemeğini her gün evden getirir. Senin gibi bir dostu kaybettiğine çok üzüldü. Adam hiddetle odaya girdi, bir süre etrafına bakındı. Öğrenimim süresince hiç tatil yapamadım. Okulumuz son yıllarda önemli başarılara imza attı. Üstün zekâlı çocuklar, özel bir eğitimden geçmelidir. 7. İçini çocukça bir sevinç kaplamıştı. Lal Mona Lagrime Ilyon Vanits Eşitliz yeris çoklus & fiil
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kulla-
nimdan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Eş anlamlı sözcükler arasında küçük de olsa anlam yö-
nünden bir ayrıntı vardır.
B) Ege Bölgesi'ndeki çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
C) Bugünkü dersimizde köy ve kent arasındaki ayrıcalığı kı-
saca belirtelbim.
D) Son zamanlarda ev kiralarının pahalanması, kiracıları
kara kara düşündürüyor.
E) Hastanın sağlık durumu tamamen iyileşti.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kulla- nimdan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Eş anlamlı sözcükler arasında küçük de olsa anlam yö- nünden bir ayrıntı vardır. B) Ege Bölgesi'ndeki çıkan yangınlar kontrol altına alındı. C) Bugünkü dersimizde köy ve kent arasındaki ayrıcalığı kı- saca belirtelbim. D) Son zamanlarda ev kiralarının pahalanması, kiracıları kara kara düşündürüyor. E) Hastanın sağlık durumu tamamen iyileşti.
E) Nitelendirmelerden yararlanılmıştır.
8. "Halit ayarcı: Saat kıskanılmaz... Eşya kıskanılır mı hiç? Başkasında olsa anlarım. Kendi malını insan kıskanmaz, belki
beğenmez, bikar, atar, satar, yakar, mahveder, amma... Sonra Nuri Efendi, Seyit Lütfullah, Abüsselam Beyler gelmiş. Nuri
Efendi ustamdı, dünyanın en iyi adamıydı. Lütfullah biçare meczuptu, söyledikleri, yaptıkları beni eğlendirirdi. Masal gibi
hoşuma giderdi. Abdüsselam Bey'e gelince çok iyiliğini gördüm."
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 puan)
A) Bilinç akışı tekniği kullanılmıştır.
B) Kahraman anlatıcı tarafından anlatılmıştır.
C) Kişi, zaman, mekan ve olay bir arada verilmiştir.
D) Anlam ilişkisi olmayan sıralı cümleler kullanılmıştır.
E) Bireyin iç dünyasını yansıtan bir metindir.
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
E) Nitelendirmelerden yararlanılmıştır. 8. "Halit ayarcı: Saat kıskanılmaz... Eşya kıskanılır mı hiç? Başkasında olsa anlarım. Kendi malını insan kıskanmaz, belki beğenmez, bikar, atar, satar, yakar, mahveder, amma... Sonra Nuri Efendi, Seyit Lütfullah, Abüsselam Beyler gelmiş. Nuri Efendi ustamdı, dünyanın en iyi adamıydı. Lütfullah biçare meczuptu, söyledikleri, yaptıkları beni eğlendirirdi. Masal gibi hoşuma giderdi. Abdüsselam Bey'e gelince çok iyiliğini gördüm." Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 puan) A) Bilinç akışı tekniği kullanılmıştır. B) Kahraman anlatıcı tarafından anlatılmıştır. C) Kişi, zaman, mekan ve olay bir arada verilmiştir. D) Anlam ilişkisi olmayan sıralı cümleler kullanılmıştır. E) Bireyin iç dünyasını yansıtan bir metindir.
17. I. Yaşar Kemal, bu romanında 1930 yıllarında Toros-
larda yaşayan, eşkıya olmaya zorlanmış bir gencin
yaşamını konu edinmiştir.
AYTI
II. Kemal Tahir, Osmanlının son yıllarındaki Mütareke
Dönemi'ni konu alan bu romanında, İstanbul'un dire-
nişini ve bu süreçte Osmanlı toplumunun tutumunu
gerçekçi bir şekilde işlemiştir.
Numaralanmış cümlelerde sözü edilen romanlar
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)
B)
D)
E)
1
İnce Memed
Çakırcalı Ege
er Demir Gök Bakır
Ölmez Otu
Orta Direk
11
Esir Şehrin İnsanları
Bereketli Topraklar
Üzerinde
Rahmet Yolları Kesti
Kurt Kanunu
Devlet Ana
19
Lise Türkçe
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
17. I. Yaşar Kemal, bu romanında 1930 yıllarında Toros- larda yaşayan, eşkıya olmaya zorlanmış bir gencin yaşamını konu edinmiştir. AYTI II. Kemal Tahir, Osmanlının son yıllarındaki Mütareke Dönemi'ni konu alan bu romanında, İstanbul'un dire- nişini ve bu süreçte Osmanlı toplumunun tutumunu gerçekçi bir şekilde işlemiştir. Numaralanmış cümlelerde sözü edilen romanlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) B) D) E) 1 İnce Memed Çakırcalı Ege er Demir Gök Bakır Ölmez Otu Orta Direk 11 Esir Şehrin İnsanları Bereketli Topraklar Üzerinde Rahmet Yolları Kesti Kurt Kanunu Devlet Ana 19