Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. VIDEO SORU 7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Hüseyin Suat Yalçın, "Gave-i Zalim" takma adıyla si- ya

10.
VIDEO SORU
7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Hüseyin Suat Yalçın, "Gave-i Zalim" takma adıyla si-
yasi ve sosyal hicivler yazmış, “Lane-i Melal", "Gave
Destanı" adlı şiir yapıtlarını yazmıştır.
B) Süleyman Nazif, yapıtlarında sü

10. VIDEO SORU 7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Hüseyin Suat Yalçın, "Gave-i Zalim" takma adıyla si- yasi ve sosyal hicivler yazmış, “Lane-i Melal", "Gave Destanı" adlı şiir yapıtlarını yazmıştır. B) Süleyman Nazif, yapıtlarında süslü bir dil kullanarak Osmanlıcanın ve aruz kalıplarının şiiri zenginleştirdi- ğini savunmuştur. C) Safveti Ziya, Servetifünun dergisinde yayımlanan "Kadın Ruhu" adlı öyküsüyle edebiyat dünyasına gir- miş, "Salon Köşelerinde” adlı romanıyla tanınmıştır. D) Ahmet Rasim, fıkralarından oluşan "Gecelerim" adlı dört ciltlik yapıtında II. Abdülhamit Dönemi'nin İstan- bul'unu gözler önüne sermiştir. E) Sokağı edebiyata getiren sanatçı olarak bilinen Hüse- yin Rahmi, yapıtlarını herkesin anlayabileceği bir dille yazmıstır. 11