Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Yeni Türk Devleti'nde yapılan; I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, II. Medeni Kanun'un yürürlüğe konması, III. T

10. Yeni Türk Devleti'nde yapılan;
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi,
II. Medeni Kanun'un yürürlüğe konması,
III. Türk Tarih Kurumunun kurulması
inkılaplarından hangilerinin Osmanlı Devleti'nden
kalan ikilikleri sonlandırmaya yönelik olduğu sö

10. Yeni Türk Devleti'nde yapılan; I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, II. Medeni Kanun'un yürürlüğe konması, III. Türk Tarih Kurumunun kurulması inkılaplarından hangilerinin Osmanlı Devleti'nden kalan ikilikleri sonlandırmaya yönelik olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III