Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1019799764601010 28. Bir ışık kaynağı ve farklı X ve Y metal yüzeyleri kullanılarak yapılan fotoelektrik olay deneyinde, X ve Y

1019799764601010
28. Bir ışık kaynağı ve farklı X ve Y metal yüzeyleri
kullanılarak yapılan fotoelektrik olay deneyinde, X ve Y
metallerinden sökülen fotoelektronların maksimum
kinetik enerjileri (Kmax) yüzeye düşen işığın frekansına
(f) bağlı olarak şekil

1019799764601010 28. Bir ışık kaynağı ve farklı X ve Y metal yüzeyleri kullanılarak yapılan fotoelektrik olay deneyinde, X ve Y metallerinden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri (Kmax) yüzeye düşen işığın frekansına (f) bağlı olarak şekildeki gibi değişmektedir. Kmax +x Buna göre I. Y metalinin eşik enerjisi, X metalinin eşik enerjisinden daha küçüktür. II. X metalinin eşik enerjisi Y metalinin eşik enerjisinden daha küçüktür. III. X ve Y metallerinden sökülen elektronlar için durdurma gerilimleri birbirine eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III