Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fotoelektrik Olay Soruları

14. Bir fotosel devresinin katoduna 7,2 eV enerjili fotonlar şekildeki gibi
gönderiliyor. Koparılan elektronlar anot yüzeyine çarpıyor.
Katot
Işık
Anot
+
V = 2,4 Volt
KE=
Buna göre, fotoselin katodundan koparılan elektronların kinetik
enerjisi kaç eVitur? (Katot yüzeyinin bağlanma enerjisi 2 eV'tur.)
A) 2,4
B) 2,8
C) 3
D) 7,6
E) 11,6
Fizik
Fotoelektrik Olay
14. Bir fotosel devresinin katoduna 7,2 eV enerjili fotonlar şekildeki gibi gönderiliyor. Koparılan elektronlar anot yüzeyine çarpıyor. Katot Işık Anot + V = 2,4 Volt KE= Buna göre, fotoselin katodundan koparılan elektronların kinetik enerjisi kaç eVitur? (Katot yüzeyinin bağlanma enerjisi 2 eV'tur.) A) 2,4 B) 2,8 C) 3 D) 7,6 E) 11,6
1.
Leptonlarla ilgili,
1. Kuarklarla birleşerek atom çekirdeğini oluştururlar.
II.
Elektron bir leptondur.
Ill. Nötrinolar bu grubun üyeleridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
D) II ve III
B) Yalnız !!
E) I, II ve Ill
C) I ve Il
Fizik
Fotoelektrik Olay
1. Leptonlarla ilgili, 1. Kuarklarla birleşerek atom çekirdeğini oluştururlar. II. Elektron bir leptondur. Ill. Nötrinolar bu grubun üyeleridir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! D) II ve III B) Yalnız !! E) I, II ve Ill C) I ve Il
8. Şekildeki tek renkli paralel ışık demetinin bir kısmı yarıktan
kırınıma uğrayarak geçiyor ve ekranda aydınlık ve karanlık
bölgeler oluşuyor.
paralel
ışık demeti
106
yarık
düzlemi
Deney ve düzenekle ilgili,
1. Ekrandaki saçakların oluşma nedeni girişim olayıdır.
II. Yarıkta kırınım gerçekleşmese bile ekranda saçak
oluşumu gerçekleşir.
4
III. Ekranda oluşan saçakların net görünmesi için yarığa
gelen ışığın şiddeti artırılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız L
B) Yalnız II
D) ve III
ekran
E) II ve III
C) I ve II
ertan
10. Şekilc
ekranında
Ekran
1
11
nic
Fizik
Fotoelektrik Olay
8. Şekildeki tek renkli paralel ışık demetinin bir kısmı yarıktan kırınıma uğrayarak geçiyor ve ekranda aydınlık ve karanlık bölgeler oluşuyor. paralel ışık demeti 106 yarık düzlemi Deney ve düzenekle ilgili, 1. Ekrandaki saçakların oluşma nedeni girişim olayıdır. II. Yarıkta kırınım gerçekleşmese bile ekranda saçak oluşumu gerçekleşir. 4 III. Ekranda oluşan saçakların net görünmesi için yarığa gelen ışığın şiddeti artırılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız L B) Yalnız II D) ve III ekran E) II ve III C) I ve II ertan 10. Şekilc ekranında Ekran 1 11 nic
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
0
14. Bir siyah cisimden yayılan ışımalara ait ışıma gücü-dal-
ga boyu grafiği şekildeki gibidir.
Işıma gücü
T₂7 TK
E) I, II ve III
TL
TK
Dalga boyu
TK sıcaklığında yayılan maksimum şiddetli işıma-
nın rengi yeşil olduğuna göre aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
TK > Tdir.
B) L'den yayılan maksimum şiddetli işımanın rengi kır-
mızı olabilir.
C) Cisimden T sıcaklığında yayılan ışımanın şiddeti
TK sıcaklığında yayılan ışımanın şiddetinden kü-
çüktür.
D) Sıcaklık arttıkça cisimden yayılan maksimum şid-
detli işımanın olduğu dalga boyu küçülür.
E) Cisimden yalnız bir dalga boyunda ışıma gerçek-
leşebilir.
Fizik
Fotoelektrik Olay
A) Yalnız I D) Il ve Ill 0 14. Bir siyah cisimden yayılan ışımalara ait ışıma gücü-dal- ga boyu grafiği şekildeki gibidir. Işıma gücü T₂7 TK E) I, II ve III TL TK Dalga boyu TK sıcaklığında yayılan maksimum şiddetli işıma- nın rengi yeşil olduğuna göre aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? TK > Tdir. B) L'den yayılan maksimum şiddetli işımanın rengi kır- mızı olabilir. C) Cisimden T sıcaklığında yayılan ışımanın şiddeti TK sıcaklığında yayılan ışımanın şiddetinden kü- çüktür. D) Sıcaklık arttıkça cisimden yayılan maksimum şid- detli işımanın olduğu dalga boyu küçülür. E) Cisimden yalnız bir dalga boyunda ışıma gerçek- leşebilir.
E Transistör
Soru 11
PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ile ilgili
I. X-ışınları kullanır.
II. Ses dalgalarının yansıma prensibini kullanır.
III. Canlılar için zararlı değildir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
Soru 12
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
E Transistör Soru 11 PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ile ilgili I. X-ışınları kullanır. II. Ses dalgalarının yansıma prensibini kullanır. III. Canlılar için zararlı değildir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II Soru 12 D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III
D) I ve II
132
50. Bir fotoelektrik olayda alkali bir yüzeye
gönderilen fotonlar yüzeyden elektron
koparamıyor.
E) Il ve Ill
Buna göre, yüzeyden elektron kopar-
mak için;
1. gönderilen fotonun momentumu ar-
tırılmalı,
II. gönderilen fotonun şiddeti artırılmalı,
III. gönderilen fotonun periyodu azaltıl-
mali
yukarıdaki etkinliklerden hangileri ya-
pılmalıdır?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
D) I ve II 132 50. Bir fotoelektrik olayda alkali bir yüzeye gönderilen fotonlar yüzeyden elektron koparamıyor. E) Il ve Ill Buna göre, yüzeyden elektron kopar- mak için; 1. gönderilen fotonun momentumu ar- tırılmalı, II. gönderilen fotonun şiddeti artırılmalı, III. gönderilen fotonun periyodu azaltıl- mali yukarıdaki etkinliklerden hangileri ya- pılmalıdır? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
16- Yarı ömrü 10 yıl olan bir radyoaktif izotopun
240 gramından 40 yıl sonra kaç gramı bozunma-
dan geriye kalır?
17- Üçgen şeklindeki cisim du-
ruyorken boyutları şekilde- 500
ki gibidir.
Cisim x ekseni boyunca
3
v = √2 c hızı ile hareket
ederse, alanı kaç m² ola-
rak ölçülür?
y(cm)
400 x(cm)
Fizik
Fotoelektrik Olay
16- Yarı ömrü 10 yıl olan bir radyoaktif izotopun 240 gramından 40 yıl sonra kaç gramı bozunma- dan geriye kalır? 17- Üçgen şeklindeki cisim du- ruyorken boyutları şekilde- 500 ki gibidir. Cisim x ekseni boyunca 3 v = √2 c hızı ile hareket ederse, alanı kaç m² ola- rak ölçülür? y(cm) 400 x(cm)
1-
Sezyum atomunun
enerji düzeyleri di-
yagramı şekildeki 3.87
gibidir. Sezyum bu-
harının bulunduğu
bir ortama 2,80 eV
ener (V)
2,30
1,38
lyonlaşma
0,00
kinetik enerjili elekt-
ron demeti gönderi-
taban enerji durumu
liyor.
Buna göre, ortamdan ayrılan elektronların
kinetik enerjileri;
n=3
n=2
I. 0,04 eV
II. 0,50 eV
III. 0,92 eV
IV. 1,42 eV
değerlerinden hangileri olabilir?
n=1
Fizik
Fotoelektrik Olay
1- Sezyum atomunun enerji düzeyleri di- yagramı şekildeki 3.87 gibidir. Sezyum bu- harının bulunduğu bir ortama 2,80 eV ener (V) 2,30 1,38 lyonlaşma 0,00 kinetik enerjili elekt- ron demeti gönderi- taban enerji durumu liyor. Buna göre, ortamdan ayrılan elektronların kinetik enerjileri; n=3 n=2 I. 0,04 eV II. 0,50 eV III. 0,92 eV IV. 1,42 eV değerlerinden hangileri olabilir? n=1
23-
akım
0
gerilim
Bir fotosele K, L ışıkları ayrı ayrı düşürüldüğünde,
akımın gerilime bağlı değişim grafikleri şekildeki
gibi oluyor.
Buna göre; K, L ışıklarının ışık şiddetleri II
ve frekansları f f arasındaki ilişki nedir?
Fizik
Fotoelektrik Olay
23- akım 0 gerilim Bir fotosele K, L ışıkları ayrı ayrı düşürüldüğünde, akımın gerilime bağlı değişim grafikleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre; K, L ışıklarının ışık şiddetleri II ve frekansları f f arasındaki ilişki nedir?
. Su dalgaları ile yapılan bir girişim deneyinde K, ve K
kaynaklarından çıkan dalgaların görünümü şekildeki gibi
verilmiştir.
i
A) 2. katar
K, C
Buna göre, P noktasında hangi sacak oluşur?
D) 3. düğüm
DK₂
B) 2. düğüm
C) 3. katar
E) 4, katar
Fix Yayınla
Fizik
Fotoelektrik Olay
. Su dalgaları ile yapılan bir girişim deneyinde K, ve K kaynaklarından çıkan dalgaların görünümü şekildeki gibi verilmiştir. i A) 2. katar K, C Buna göre, P noktasında hangi sacak oluşur? D) 3. düğüm DK₂ B) 2. düğüm C) 3. katar E) 4, katar Fix Yayınla
katot
18tk
anot
Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan
alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür.
Fotoselin katodunun yüzeyine gönderilen
fotonların enerjileri 10 eV olduğuna göre,
sökülen fotoelektronların maksimum kinetik
enerjisi kaç eV tur? (hc= 12400 eVÁ)
akım
Fizik
Fotoelektrik Olay
katot 18tk anot Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür. Fotoselin katodunun yüzeyine gönderilen fotonların enerjileri 10 eV olduğuna göre, sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV tur? (hc= 12400 eVÁ) akım
21-
Eşik enerjisi 2,1 eV
olan katot levhaya
4 voltluk üreteç
şekildeki gibi
bağlanmıştır.
Tüpün katoduna
dalga boyu 4000 Å
olan fotonlar gön-
4V
derildiğinde, anota ulaşan elektronların maksi-
mum kinetik enerjisi kaç eV tur?
22- (hc= 12400 eVÅ)
Fizik
Fotoelektrik Olay
21- Eşik enerjisi 2,1 eV olan katot levhaya 4 voltluk üreteç şekildeki gibi bağlanmıştır. Tüpün katoduna dalga boyu 4000 Å olan fotonlar gön- 4V derildiğinde, anota ulaşan elektronların maksi- mum kinetik enerjisi kaç eV tur? 22- (hc= 12400 eVÅ)
17- Üçgen şeklindeki cisim du-
ruyorken boyutları şekilde-
ki gibidir.
19
Cisim x ekseni boyunca
v=√3 cl
V= c hızı ile hareket
ederse, alanı kaç m² ola-
rak ölçülür?
4 y(cm)
500
400 x(cm)
23-
Şekild
alkali
Fotos
fotonl
sökül
enerji
Fizik
Fotoelektrik Olay
17- Üçgen şeklindeki cisim du- ruyorken boyutları şekilde- ki gibidir. 19 Cisim x ekseni boyunca v=√3 cl V= c hızı ile hareket ederse, alanı kaç m² ola- rak ölçülür? 4 y(cm) 500 400 x(cm) 23- Şekild alkali Fotos fotonl sökül enerji
snek yay-
O anında-
5
peri-
angi-
14. Bir radyonun sesi yükseltildiğinde işitilen ses dal-
galarının hangi özelliği artar?
A) Frekansı
B) Hızı
Dalgalar
D) Dalga boyu
C) Periyodu
E) Genliği
ÖSYM-2013
16. Uçlarından
bir yaydal
Şekil-I'd-
L'den yal
numu da
Fizik
Fotoelektrik Olay
snek yay- O anında- 5 peri- angi- 14. Bir radyonun sesi yükseltildiğinde işitilen ses dal- galarının hangi özelliği artar? A) Frekansı B) Hızı Dalgalar D) Dalga boyu C) Periyodu E) Genliği ÖSYM-2013 16. Uçlarından bir yaydal Şekil-I'd- L'den yal numu da
katot
4V
anot
Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan
alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür.
Fotoselin katodunun yüzeyine gönderilen
fotonların enerjileri 10 eV olduğuna göre,
sökülen fotoelektronların maksimum kinetik
enerjisi kaç eV tur? (hc= 12400 eVÁ)
Fizik
Fotoelektrik Olay
katot 4V anot Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür. Fotoselin katodunun yüzeyine gönderilen fotonların enerjileri 10 eV olduğuna göre, sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV tur? (hc= 12400 eVÁ)
6.
K, L ve M araçları şekilde verilen yönlerde sabit
hızlarla hareket etmektedir.
Batı Doğu
K
Buna göre,
1.
K aracındaki gözlemci, L aracının batı yönünde
hareket ettiğini görür.
II. M aracındaki gözlemci, K aracının doğu yö-
nünde hareket ettiğini görür.
III. Laracındaki gözlemci, K aracını duruyor olarak
görür.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız I
M
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
6. K, L ve M araçları şekilde verilen yönlerde sabit hızlarla hareket etmektedir. Batı Doğu K Buna göre, 1. K aracındaki gözlemci, L aracının batı yönünde hareket ettiğini görür. II. M aracındaki gözlemci, K aracının doğu yö- nünde hareket ettiğini görür. III. Laracındaki gözlemci, K aracını duruyor olarak görür. yargılarından hangileri doğru olabilir? B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız I M D) II ve III E) I, II ve III