Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

105. "Söyleşi (sohbet)" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bir yazarın herhangi bir konudaki dü

105. "Söyleşi (sohbet)" türü ile ilgili
verilen aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bir yazarın herhangi bir konudaki
düşüncesini fazlaca derinleştirmeden
karşısındakiyle konuşuyormuş gibi
samimi bir havada anlattığı yazılara
denir.
B) Söyleşide da

105. "Söyleşi (sohbet)" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bir yazarın herhangi bir konudaki düşüncesini fazlaca derinleştirmeden karşısındakiyle konuşuyormuş gibi samimi bir havada anlattığı yazılara denir. B) Söyleşide daha çok kurallı cümleler tercih edilir. C) Kamuoyunu gütme amacı olmaması, güncel sorunlara değinmemesi söyleşiyi fıkradan ayırır. D) Söyleşi (sohbet) türünde yazarın amacı okuyucuyu düşündürmek değildir. Bu özelliğiyle denemeden ayrılır. E) Söyleşi (sohbet) türünde senli beli bir anlatım yolu seçilir. Yazar, karşısında biri varmış gibi sorular sorup bunları cevaplandırır.