%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sohbet ve Fıkra Soruları

5.
I. Metin
Genel anlamda tarım; toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve
hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların çeşitli aşamalarda
değerlendirilmesidir. Üretim kaynakları, toprak, emek ve ser.
maye, ilaç, tohumluk, enerji gibi fiziki girdiler ile üretkenlik artışı
sağlayan teknolojiden oluşur. Tarımsal üretimin nicelik ve nite.
lik yönünden artırılmasında su, gübre, ilaç gibi girdilerin üret-
ken biçimde kullanılmasının payı büyüktür.
II. Metin
Genelgeçer özellikleri ile insan; dünyanın en doyumsuz, en ye-
tinmesiz varlığıdır. Ulaştığı, elde ettiği her gerçeği hemen ve
hızla tüketir. Merak ve ihtiyaç, yakasını bırakmayan iki temel
itici güçtür. Vardığı her ufuk çizgisi bir yanılsamadır. Göğün yer-
le birleştiği o düş çizgisi, o son nokta hep geriye çekilmektedir.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) I. metinde terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
B) II. metinde öznellik hâkimdir.
C) Iki metin de öğretici metin türleri içerisindedir.
D metin fikra, II. metin deneme türüne örnektir.
E) I. metinde açıklama, II. metinde karşılaştırma teknikleri
kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
5. I. Metin Genel anlamda tarım; toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların çeşitli aşamalarda değerlendirilmesidir. Üretim kaynakları, toprak, emek ve ser. maye, ilaç, tohumluk, enerji gibi fiziki girdiler ile üretkenlik artışı sağlayan teknolojiden oluşur. Tarımsal üretimin nicelik ve nite. lik yönünden artırılmasında su, gübre, ilaç gibi girdilerin üret- ken biçimde kullanılmasının payı büyüktür. II. Metin Genelgeçer özellikleri ile insan; dünyanın en doyumsuz, en ye- tinmesiz varlığıdır. Ulaştığı, elde ettiği her gerçeği hemen ve hızla tüketir. Merak ve ihtiyaç, yakasını bırakmayan iki temel itici güçtür. Vardığı her ufuk çizgisi bir yanılsamadır. Göğün yer- le birleştiği o düş çizgisi, o son nokta hep geriye çekilmektedir. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) I. metinde terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır. B) II. metinde öznellik hâkimdir. C) Iki metin de öğretici metin türleri içerisindedir. D metin fikra, II. metin deneme türüne örnektir. E) I. metinde açıklama, II. metinde karşılaştırma teknikleri kullanılmıştır.
Gazetedeki köşemde, gündelik olaylarla ilgili düşün-
celerimi, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyor-
muş gibi içten bir hava içinde yazarım. Bu yazılarım-
da genellikle herkesi ilgilendiren güncel konuları ele
alırım. Cümlelerim çoğu zaman günlük konuşmalarda
olduğu gibi devriktir. Sorulu-cevaplı cümlelerle karşı-
lıklı konuşma havası oluştururum. Yazılarımı oluştu-
rurken samimi ve doğal olmaya çalışırım. Yapmacık-
tan, süsten, gösterişten mümkün olduğu kadar uzak
durmaya çalışırım.
Bu sözleri söyleyen yazarın özellikle hangi türde
yazdığı söylenebilir?
A Sohbet
C) Deneme
GAMITA
D) Makale
E) Eleştiri
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Gazetedeki köşemde, gündelik olaylarla ilgili düşün- celerimi, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyor- muş gibi içten bir hava içinde yazarım. Bu yazılarım- da genellikle herkesi ilgilendiren güncel konuları ele alırım. Cümlelerim çoğu zaman günlük konuşmalarda olduğu gibi devriktir. Sorulu-cevaplı cümlelerle karşı- lıklı konuşma havası oluştururum. Yazılarımı oluştu- rurken samimi ve doğal olmaya çalışırım. Yapmacık- tan, süsten, gösterişten mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışırım. Bu sözleri söyleyen yazarın özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir? A Sohbet C) Deneme GAMITA D) Makale E) Eleştiri
Doksanbeşe Doğru
5. Kendine özgü bir üslupla kaleme aldığı eserleri geniş bir
okur kitlesi tarafından okunan, mutlakiyet, Meşrutiyet ve
Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş bir yazardır. 50 yılı
bulan yazı hayatında farklı edebi türlerde ve çok sayıda eser
vermiştir. Dönemin İstanbul hayatının ayrıntılan üzerinde
durduğu fıkra, ani ve makaleleriyle tanınmıştır. Aynı zaman-
da güftesi kendine ait olan pek çok şarkı bestelemiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Süleyman Nazif
B) Kanuni Hacı Arif Bey
C) Cenap Şahabettin
D) Ahmet Rasim
E) Münir Nurettin Selçuk
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Doksanbeşe Doğru 5. Kendine özgü bir üslupla kaleme aldığı eserleri geniş bir okur kitlesi tarafından okunan, mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş bir yazardır. 50 yılı bulan yazı hayatında farklı edebi türlerde ve çok sayıda eser vermiştir. Dönemin İstanbul hayatının ayrıntılan üzerinde durduğu fıkra, ani ve makaleleriyle tanınmıştır. Aynı zaman- da güftesi kendine ait olan pek çok şarkı bestelemiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Süleyman Nazif B) Kanuni Hacı Arif Bey C) Cenap Şahabettin D) Ahmet Rasim E) Münir Nurettin Selçuk
Öyle ya mesela midye dolması... Haydi, midyenin tavada kızarmasını, pilakisini akıl edelim, fa-kat o iki kara kabuğun içini
pirinç ile doldurarak ortaya bu derece leziz ve nefis bir yemek koymak şeytanın bile aklından geçemeyecek marifetlerden değil
midir?
Toprak Dede, bildiğiniz gibi TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca. Bir uzun zamandan beri ülkemiz toprağını
korumaya adadı kendini. Erozyona dikkat çekti, ağaç dikimine yöneldi, bilhassa dağlara taşlara meşe tohumu ekerek bu uzun
ömürlü ağacın ülkemiz için ne kadar kıymetli olduğunu söyledi.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Öyle ya mesela midye dolması... Haydi, midyenin tavada kızarmasını, pilakisini akıl edelim, fa-kat o iki kara kabuğun içini pirinç ile doldurarak ortaya bu derece leziz ve nefis bir yemek koymak şeytanın bile aklından geçemeyecek marifetlerden değil midir? Toprak Dede, bildiğiniz gibi TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca. Bir uzun zamandan beri ülkemiz toprağını korumaya adadı kendini. Erozyona dikkat çekti, ağaç dikimine yöneldi, bilhassa dağlara taşlara meşe tohumu ekerek bu uzun ömürlü ağacın ülkemiz için ne kadar kıymetli olduğunu söyledi.
Oğretici Metinler
7. 1. Okuyucuyu düşündüren, derinliği olan yazılar
olması
II. Anlatımlarında senli benli bir konuşma hava-
sının bulunması
III. Ele alınan konuda kamuoyu oluşturma ama-
cının güdülmesi
IV. Herhangi bir konuda yazılabilmesi
V. Konunun işlenişinde ayrıntılara girmekten ka-
çınılması
Yukarıdaki özelliklerden hangileri sohbet ya-
zılarının genel özelliklerinden değildir?
A) I. ve III.
B) II. ve IV.
D) I. ve II.
C) III. ve V.
E) IV. ve V.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Oğretici Metinler 7. 1. Okuyucuyu düşündüren, derinliği olan yazılar olması II. Anlatımlarında senli benli bir konuşma hava- sının bulunması III. Ele alınan konuda kamuoyu oluşturma ama- cının güdülmesi IV. Herhangi bir konuda yazılabilmesi V. Konunun işlenişinde ayrıntılara girmekten ka- çınılması Yukarıdaki özelliklerden hangileri sohbet ya- zılarının genel özelliklerinden değildir? A) I. ve III. B) II. ve IV. D) I. ve II. C) III. ve V. E) IV. ve V.
1. Fıkra türünün konusu ve esin kaynağı güncel
1
olaylardır. Yazar, ele aldığı konuyu kendi görüşleri
|||
||
doğrultusunda nesnel bir anlatımla işler. Genellikle
IV
kalıcılığı olmayan, etkisi yazıldığı günlerle sınırlı
V
yazılardır.
Yukarıdaki altı çizili sözlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III. D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
1. Fıkra türünün konusu ve esin kaynağı güncel 1 olaylardır. Yazar, ele aldığı konuyu kendi görüşleri ||| || doğrultusunda nesnel bir anlatımla işler. Genellikle IV kalıcılığı olmayan, etkisi yazıldığı günlerle sınırlı V yazılardır. Yukarıdaki altı çizili sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlı-
şi vardır?
A) Fıkra makaleye göre daha kısa bir yazı
B) Fıkrada bir görüşü kanıtlama amacı yoktur;
türüdür.
makalede vardır.
C) Fıkranın anlatımında öznellik; makalenin an-
latımında nesnellik göze çarpar.
D) Fıkrada da makalede olduğu gibi bir konuda
uzman olmak önemlidir.
E) Fıkrada yer yer esprili bir üslup kullanılabilir:
ancak makalede bu söz konusu değildir.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlı- şi vardır? A) Fıkra makaleye göre daha kısa bir yazı B) Fıkrada bir görüşü kanıtlama amacı yoktur; türüdür. makalede vardır. C) Fıkranın anlatımında öznellik; makalenin an- latımında nesnellik göze çarpar. D) Fıkrada da makalede olduğu gibi bir konuda uzman olmak önemlidir. E) Fıkrada yer yer esprili bir üslup kullanılabilir: ancak makalede bu söz konusu değildir.
13. 1.
Bir topluluğu etkilemek amacını gütmesi
Sözlü anlatım türü olmakla birlikte genellikle
önceden hazırlanan bir metne dayanması
III. Açık, akıcı, etkileyici bir anlatımının olması
IV. Dinleyicileri bilgilendirici işlevinin ağır basması
V. Miting meydanları dışında uygulama alanı-
nın olmaması
II.
Yukarıdakilerden hangileri "söylev" türüyle il-
gili olarak yanlıştır?
A) I. ve III.
B) II. ve IV.
D) I. ve V.
C) IV. ve V.
E) II. ve III.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
13. 1. Bir topluluğu etkilemek amacını gütmesi Sözlü anlatım türü olmakla birlikte genellikle önceden hazırlanan bir metne dayanması III. Açık, akıcı, etkileyici bir anlatımının olması IV. Dinleyicileri bilgilendirici işlevinin ağır basması V. Miting meydanları dışında uygulama alanı- nın olmaması II. Yukarıdakilerden hangileri "söylev" türüyle il- gili olarak yanlıştır? A) I. ve III. B) II. ve IV. D) I. ve V. C) IV. ve V. E) II. ve III. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama
12. Aşağıdakilerden hangisi blyografi türünün bir
özelliği olamaz?
A) Kişinin yaşamını, çağının önemli olaylarıyla
birlikte anlatması
B) Gerçeğe sıkı sıkıya bağlı kalınması
C) Üçüncü kişili anlatımla oluşturulması
D) Çeşitli belgelerden yararlanılarak yazılması
E) Eski edebiyatımızdaki tezkire türüyle bazı
benzerliklerinin olması
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
12. Aşağıdakilerden hangisi blyografi türünün bir özelliği olamaz? A) Kişinin yaşamını, çağının önemli olaylarıyla birlikte anlatması B) Gerçeğe sıkı sıkıya bağlı kalınması C) Üçüncü kişili anlatımla oluşturulması D) Çeşitli belgelerden yararlanılarak yazılması E) Eski edebiyatımızdaki tezkire türüyle bazı benzerliklerinin olması
6. I. Konunun derinleştirilmemesi, ayrıntılara inil-
memesi
II.
Yazarın kişisel düşüncelerini yansıtmaktan
kaçınması
III.
Okurla senli benli konuşuyormuşçasına bir
uslupla yazılması
IV. Haber özelliğinin ağır basması
V. Herhangi bir konuda yazılabilmesi
Yukarıdakilerden hangileri "söyleşi (sohbet)"
türünün özelliklerinden değildir?
INLARI
A) I. ve III.
B) II. ve IV.
D) II. ve V.
C) III. ve V.
E) I. ve IV.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
6. I. Konunun derinleştirilmemesi, ayrıntılara inil- memesi II. Yazarın kişisel düşüncelerini yansıtmaktan kaçınması III. Okurla senli benli konuşuyormuşçasına bir uslupla yazılması IV. Haber özelliğinin ağır basması V. Herhangi bir konuda yazılabilmesi Yukarıdakilerden hangileri "söyleşi (sohbet)" türünün özelliklerinden değildir? INLARI A) I. ve III. B) II. ve IV. D) II. ve V. C) III. ve V. E) I. ve IV.
AYT/TDE
5.
Aşağıdaki türlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? 7.
A) Baştan geçen olayların o gün yazıya dökülmesiyle
oluşturulan öznel yazılard. (Günlük
B) Gazete köşelerinde güncel konuları işleyen aktüel
yazılardır. (Fıkra)
C) Bir sanatçıyı ya da eserini olumlu olumsuz yanlarıy-
la değerlendiren yazılardır. (Eleştiri)
D) Ünlü bir kişinin yaşamını ayrıntılarıyla anlatan yazı-
lardır. (Biyografi)
E) Belirli düşünceleri bir topluluğa aktararak benim-
setmek amacıyla yapılan coşturucu konuşmalardır.
(Konferans)
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
AYT/TDE 5. Aşağıdaki türlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? 7. A) Baştan geçen olayların o gün yazıya dökülmesiyle oluşturulan öznel yazılard. (Günlük B) Gazete köşelerinde güncel konuları işleyen aktüel yazılardır. (Fıkra) C) Bir sanatçıyı ya da eserini olumlu olumsuz yanlarıy- la değerlendiren yazılardır. (Eleştiri) D) Ünlü bir kişinin yaşamını ayrıntılarıyla anlatan yazı- lardır. (Biyografi) E) Belirli düşünceleri bir topluluğa aktararak benim- setmek amacıyla yapılan coşturucu konuşmalardır. (Konferans)
S. 3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10)
Bir yazarın güncel olaylar hakkındaki kişisel
görüşlerini akıcı bir dille, kanıtlama gereği
duymadan yazdığı kısa fikir yazılarına
.....denir. Bu tür yazılara
...........adı da verilir.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
S. 3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10) Bir yazarın güncel olaylar hakkındaki kişisel görüşlerini akıcı bir dille, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa fikir yazılarına .....denir. Bu tür yazılara ...........adı da verilir.
@stoki
5.
A
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Tür Adı
1. Ani
II. Mülakat
III. Sohbet
IV. Eleştiri
V. Fıkra
Tür Özelliği
• Herhangi bir sosyal sorun ve konu üze-
rinden uzman kişi ya da kişilerle yapılmış
konuşmalar.
Bir eserin olumlu ya da olumsuz yönleri-
ni toplum ya da sanat ortamındaki yerini
belirtmek.
A) I ve II
●
Yukarıdaki tür adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hang
iki tür adı dışta kalır?
Herhangi bir konudaki görüş ve düşün-
celeri derinlemesine inmeden yüzeysel
olarak karşısında biri varmış gibi samimi
bir üslupla anlatan yazı.
D) IV ve V
B) II ve III
E) III ve IV
C) I ve V
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
@stoki 5. A AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Tür Adı 1. Ani II. Mülakat III. Sohbet IV. Eleştiri V. Fıkra Tür Özelliği • Herhangi bir sosyal sorun ve konu üze- rinden uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmalar. Bir eserin olumlu ya da olumsuz yönleri- ni toplum ya da sanat ortamındaki yerini belirtmek. A) I ve II ● Yukarıdaki tür adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hang iki tür adı dışta kalır? Herhangi bir konudaki görüş ve düşün- celeri derinlemesine inmeden yüzeysel olarak karşısında biri varmış gibi samimi bir üslupla anlatan yazı. D) IV ve V B) II ve III E) III ve IV C) I ve V
12. (1) Ayrıntıya yer vermeden mizahi bir olayı aktaran
kısa anlatımlardır. (II) Olaya dayalı türlerde görü-
len kişi, yer, zaman, olay örgüsü gibi ögelerden
yararlanılır. (III) Nükte yapma, ders verme, düşün-
dürme amaçlanır. (IV) Kahramanlar genellikle ka-
rakter özelliği gösterir. (V) Halk edebiyatı içinde
değerlendirilen bu anlatılarda bazı gerçek olay ve-
ya gerçek hayatta yaşamış kişilerin yer aldığı da
görülür.
Bu parçada fıkra ile ilgili olarak numaralanmış
cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
AYI
B) 11
C) HI
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
12. (1) Ayrıntıya yer vermeden mizahi bir olayı aktaran kısa anlatımlardır. (II) Olaya dayalı türlerde görü- len kişi, yer, zaman, olay örgüsü gibi ögelerden yararlanılır. (III) Nükte yapma, ders verme, düşün- dürme amaçlanır. (IV) Kahramanlar genellikle ka- rakter özelliği gösterir. (V) Halk edebiyatı içinde değerlendirilen bu anlatılarda bazı gerçek olay ve- ya gerçek hayatta yaşamış kişilerin yer aldığı da görülür. Bu parçada fıkra ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? AYI B) 11 C) HI D) IV E) V
ir me-
eski
ar da-
n han
kılığı-
birer
ar ka-
üste-
e ya-
ene-
nek-
=ÖZ-
un-
bir
6
0
gisidir?
A) Falih Rifki Atay
C) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
D) Ömer Seyfettin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
22. Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana.
Bu bir çağrı mıydı, yoksa bir acima duygusu mu çıka-
ramadım.
Geceye, yoğun karanlığa çevirdim bakışlarımı. Teşek-
kür ettim.
"Ne yazık ki kalamam." dedim. "Bekleyenim var."
Gece Bekçisi isimli bu öykü, başlığıyla birlikte 33 söz-
cükten oluşur. Yazar, iki kere "bu" sözcüğünü, bir ke-
re de "burada" ifadesini kullanarak bireyin zamansal-
lığına gönderme yapar. Ayrıca "kalmak" ve "beklemek"
sözcüklerinin üzerinde de durarak bireyin mekâna si-
kışmışlığını vurgulamaya çalışır. Öykü kişilerini, "Diler-
sen bu gece burada kalabilirsin." diyen bekçi ile "Ne
yazık ki kalamam." diyen başkişi (özne) oluşturur.
Bu parçada söz edilen öykünün türü ve yazarı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A Vaka hikâyesi - Sabahattin Ali
B) Modern hikâye - Haldun Taner
Küçürek hikâye - Ferit Edgü
D) Kesit hikâyesi - Memduh Şevket Esendal
Ben merkezli hikâye - Tomris Uyar
Diğer sayfaya geçiniz.
9BETEELL
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
ir me- eski ar da- n han kılığı- birer ar ka- üste- e ya- ene- nek- =ÖZ- un- bir 6 0 gisidir? A) Falih Rifki Atay C) Reşat Nuri Güntekin B) Refik Halit Karay D) Ömer Seyfettin E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 22. Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana. Bu bir çağrı mıydı, yoksa bir acima duygusu mu çıka- ramadım. Geceye, yoğun karanlığa çevirdim bakışlarımı. Teşek- kür ettim. "Ne yazık ki kalamam." dedim. "Bekleyenim var." Gece Bekçisi isimli bu öykü, başlığıyla birlikte 33 söz- cükten oluşur. Yazar, iki kere "bu" sözcüğünü, bir ke- re de "burada" ifadesini kullanarak bireyin zamansal- lığına gönderme yapar. Ayrıca "kalmak" ve "beklemek" sözcüklerinin üzerinde de durarak bireyin mekâna si- kışmışlığını vurgulamaya çalışır. Öykü kişilerini, "Diler- sen bu gece burada kalabilirsin." diyen bekçi ile "Ne yazık ki kalamam." diyen başkişi (özne) oluşturur. Bu parçada söz edilen öykünün türü ve yazarı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A Vaka hikâyesi - Sabahattin Ali B) Modern hikâye - Haldun Taner Küçürek hikâye - Ferit Edgü D) Kesit hikâyesi - Memduh Şevket Esendal Ben merkezli hikâye - Tomris Uyar Diğer sayfaya geçiniz. 9BETEELL
17. Şimdi geçmişe bakıyorum da akşama doğru o semte
yönelmiş taşıt araçlarında ne çok yüz görüyorum. Gece
yarısından sonra ne çok gölge ya Gümüşsuyu'ndan
ya Unkapanı'ndan yayan evlerine dönüyorlar.
Çevremiz dar gelmiş de daha geniş bir alanda soluk
almak gereksinimiyle, olanağımızca erken saatlerde
semtlerimizden ya da işimizin gerektirdiği yerlerden
sıyrılmaya bakarak nice gün Beyoğlu pastanelerinden
birine kapağı attık. Pastaneleri sinemalar izledi. Sinema
çıkışlarında kahvelerde oturduk. Gece, geç saatlerde
bir yaşamı yarıda bırakmanın yıkımıyla evlerimize
döndük. Sanki sanatçı olmak için Beyoğlu'na gelmek,
o kahvelerdeki küçük kalabalıklara sanatçı, kişiliğini
onaylatmak gerekiyordu. Bu türden bir onay almanın
mutluluğuna erenler o çevrede uzun yıllar, kalıyorlar,
alamayanlarsa birkaç kez göründükten sonra yitiyorlar ya
da gelmelerini seyrekleştiriyorlardı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden
alındığı söylenebilir?
A) Gezi yazısı
D) Günlük
B) Söyleşi
C) Hatıra
E) Otobiyografi
B) Anlat
ulusla
kayn:
C) "Olus
aşam
geler
D) Islam
öğüt
E) İslam
kahra
20. Aşağıdal
destanla
A) Bozkur
C) Oğuz
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
17. Şimdi geçmişe bakıyorum da akşama doğru o semte yönelmiş taşıt araçlarında ne çok yüz görüyorum. Gece yarısından sonra ne çok gölge ya Gümüşsuyu'ndan ya Unkapanı'ndan yayan evlerine dönüyorlar. Çevremiz dar gelmiş de daha geniş bir alanda soluk almak gereksinimiyle, olanağımızca erken saatlerde semtlerimizden ya da işimizin gerektirdiği yerlerden sıyrılmaya bakarak nice gün Beyoğlu pastanelerinden birine kapağı attık. Pastaneleri sinemalar izledi. Sinema çıkışlarında kahvelerde oturduk. Gece, geç saatlerde bir yaşamı yarıda bırakmanın yıkımıyla evlerimize döndük. Sanki sanatçı olmak için Beyoğlu'na gelmek, o kahvelerdeki küçük kalabalıklara sanatçı, kişiliğini onaylatmak gerekiyordu. Bu türden bir onay almanın mutluluğuna erenler o çevrede uzun yıllar, kalıyorlar, alamayanlarsa birkaç kez göründükten sonra yitiyorlar ya da gelmelerini seyrekleştiriyorlardı. Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir? A) Gezi yazısı D) Günlük B) Söyleşi C) Hatıra E) Otobiyografi B) Anlat ulusla kayn: C) "Olus aşam geler D) Islam öğüt E) İslam kahra 20. Aşağıdal destanla A) Bozkur C) Oğuz