Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11 (1) Medyanın işlevini yerine getirmesi, gazetecilerin kendilerini topluma karşı sorumlu hissetmeleri çok önemlidir. (II) Gaze

11 (1) Medyanın işlevini yerine getirmesi, gazetecilerin
kendilerini topluma karşı sorumlu hissetmeleri çok
önemlidir. (II) Gazetecilerin kişisel çıkarlarını bir tarafa
bırakarak toplumsal sorunlara işaret eden ve çözüm odaklı
bir habercilik yapması gereki

11 (1) Medyanın işlevini yerine getirmesi, gazetecilerin kendilerini topluma karşı sorumlu hissetmeleri çok önemlidir. (II) Gazetecilerin kişisel çıkarlarını bir tarafa bırakarak toplumsal sorunlara işaret eden ve çözüm odaklı bir habercilik yapması gerekir. (III) Haberciliğin temel işlevi, toplumun sorunlarını görünür kılmaktır. (IV) Köşe yazılarında yorum yapılabilir ama haberde yoruma yer verilmemeli, gerçekler olduğu gibi anlatılmalıdır. (V) Gazeteler, yaşananların değil de gösterilmek istenenin yer aldığı mecralara dönüşmemelidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I cümlede, belirtme durumu eki almış bir adıl vardır. B) II. cümlede, farklı türlerde fiilimsiler bulunmaktadır. C) II. cümlede, birden fazla isim tamlaması vardır. DV. cümlede, sifat tamlaması kullanılmıştır. E) V. cümlede, adlaşmış sifat-fiillere yer verilmiştir. YAYINLARI 13. 53