Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11-15), Din ya farklı müfredat ile ala ayrılan kısmına işaretleyiniz. 2. Anadolu'nun İslam coğrafyası hâline gelmesi Türk tarihi

11-15), Din
ya farklı müfredat ile ala
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
2. Anadolu'nun İslam coğrafyası hâline gelmesi Türk tarihinin
biri kabul edilmektedir. Sultan Alparslan Dönemi'nde 26
olduğu kadar İslam tarihinin de en önemli gelişmelerinden
Ağustos 10

11-15), Din ya farklı müfredat ile ala ayrılan kısmına işaretleyiniz. 2. Anadolu'nun İslam coğrafyası hâline gelmesi Türk tarihinin biri kabul edilmektedir. Sultan Alparslan Dönemi'nde 26 olduğu kadar İslam tarihinin de en önemli gelişmelerinden Ağustos 1071'de kazanılan ve dünya tarihinin en önemli kapıları Türklere açılarak fetih süreci hızlanmıştır. II. Kılı- savaşlarından biri olan Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun çarslan'ın Miryokefalon Zaferi'nden sonra Bizans İmparator- luğu'nun Anadolu'yu tekrar ele geçirme ümidi kalmamıştır. XI. yüzyılda ilk fetihlerle başlayan ve XIV. yüzyılın ortalarına kadar süren dinî, siyasi, içtimai, etnik ve kültürel süreç so- nucunda Anadolu, islam diyarı hâline gelmiştir. Bu bilgi Anadolu'nun istamlaşma süreci ile ilgili; tuyhun je I. İslam devletlerinin Anadoluya yönelik gaza hareketle- rinin Türklerle başladığı II. Anadolu'nun Türk yurdu olmasının Müslüman toplum- ların Türklere olan desteğinin bir sonucu olduğu, III. Selçuklu sultanlarmın fetih politikalarının İslamiyet'in yayılmasında önemli bir yere sahip olduğu ifadelerinden hangilerini doğrulamaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız III ait D) I ve I C) I ve II E) II ve III