Soru:

11. 4. 2 C CH3 3 A) Yalnız I CH3 O II D) II ve III 5) Il llive CH3 II. CH₂-CH₂-C- CH₂, CH₂-C- CH₂ - CH₂ 2 3 2 3 W? Wo CH 3 B) Ya

11. 4.
2 C
CH3
3
A) Yalnız I
CH3
O
II
D) II ve III
5) Il
llive
CH3
II. CH₂-CH₂-C- CH₂, CH₂-C- CH₂ - CH₂
2
3
2
3
W?
Wo
CH 3
B) Yalnız II
O
CH₂ - CH₂=CH₂, CH₂=CH-CH₂
C₂ H₂
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri konum
izomeridir?
||
Culty o
Hy
C) I v

11. 4. 2 C CH3 3 A) Yalnız I CH3 O II D) II ve III 5) Il llive CH3 II. CH₂-CH₂-C- CH₂, CH₂-C- CH₂ - CH₂ 2 3 2 3 W? Wo CH 3 B) Yalnız II O CH₂ - CH₂=CH₂, CH₂=CH-CH₂ C₂ H₂ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri konum izomeridir? || Culty o Hy C) I ve II E) I, II ve III

Soru Çözümünü Göster