Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

11 4. Asırlardır insanlığın düşlerinden biri olan uzay yolculuklan, ge- çen yüzyılın ikinci yarısında gerçeğe dönüştü. İki süper

11
4. Asırlardır insanlığın düşlerinden biri olan uzay yolculuklan, ge-
çen yüzyılın ikinci yarısında gerçeğe dönüştü. İki süper güç
Amerika ve Rusya arasındaki küresel egemenlik mücadele-
si olan uzay yarışı, insanların göksel boşluğa ilk izlerini bırak-

11 4. Asırlardır insanlığın düşlerinden biri olan uzay yolculuklan, ge- çen yüzyılın ikinci yarısında gerçeğe dönüştü. İki süper güç Amerika ve Rusya arasındaki küresel egemenlik mücadele- si olan uzay yarışı, insanların göksel boşluğa ilk izlerini bırak- masina tanıklık etti. Bu mücadelenin yüzyıl sonunda noktalan- masıyla insanlı uzay seferleri geri plana itilse de 21. yüzyılda IV Gelişim Testi (A)) uzayı daha ileri atılımlar için kullanma hedefi, insan unsurunu C) III Hançer gibi keskin ve bana uğrunc yeniden gündeme getiriyor. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi çeşit bakı- mindan ötekilerden farklıdır? i /s BIL Cehren Gönlümdeki azgın c Gözlerle günah işle Gözler ki birer par Gözler ki senin er Bu dizelerde aş D) IV E)V A Sifat görevin B) Tamlayanı Belirtisiz is Tamlayan E) Bir tamlay laması 868124108 Bakıp imm Şehrin üs Belki gic Rüyam Evler, a Sanki Bu d tur?