Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İsim Tamlamaları Soruları

2
2. Yazar, bu eseriyle tarihimize Kurtuluş Savaşı'ndan,
insanımızın macerasını anlatarak yalnızca bir belge
bırakmamış; biçemindeki içtenlik, gözlemlerindeki
çarpıcılık, olayları yorumlamadaki derinlikle Türk
yazınına anı türünün en güzel yapıtlarından birini
kazandırmıştır.
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) "-ki" eki sıfatlaştırma göreviyle kullanılmıştır.
B) Yüklem, ettirgenlik eki almıştır.
C) İyelik eki almış sözcük yoktur.
D) Bağımlı sıralı bir cümledir.
E) Fiilden isim yapım eki almış sözcükler vardır.
YAYINLARI
LİMİT
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
2 2. Yazar, bu eseriyle tarihimize Kurtuluş Savaşı'ndan, insanımızın macerasını anlatarak yalnızca bir belge bırakmamış; biçemindeki içtenlik, gözlemlerindeki çarpıcılık, olayları yorumlamadaki derinlikle Türk yazınına anı türünün en güzel yapıtlarından birini kazandırmıştır. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) "-ki" eki sıfatlaştırma göreviyle kullanılmıştır. B) Yüklem, ettirgenlik eki almıştır. C) İyelik eki almış sözcük yoktur. D) Bağımlı sıralı bir cümledir. E) Fiilden isim yapım eki almış sözcükler vardır. YAYINLARI LİMİT
7. Her türlü araziyi geçmeyi sağlayan Mars tarzı uzay giy-
sisi ve ayakkabılar. JEverest tırmanışlarını dağlarda ya-
pılan bir yürüyüşe dönüştürebilecek mi?
Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Birleşik yapıl sözcük ve ton
B) isim-fill
Sifat-fil
3. tekil kişi iyelik ek
E) Belirtili ad tamlaması
told abrustof
TÜRKÇE TESTİ
Bonsmon (6
(elo conm
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
7. Her türlü araziyi geçmeyi sağlayan Mars tarzı uzay giy- sisi ve ayakkabılar. JEverest tırmanışlarını dağlarda ya- pılan bir yürüyüşe dönüştürebilecek mi? Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Birleşik yapıl sözcük ve ton B) isim-fill Sifat-fil 3. tekil kişi iyelik ek E) Belirtili ad tamlaması told abrustof TÜRKÇE TESTİ Bonsmon (6 (elo conm
13. Belirtili ad tamlamalarında tamlanan eki düşebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya uy-
gun bir örnek vardır?
yondased
A) Dünya, güneşin çevresini bir günde dolanmaz.
B) Ahmet, dersini bitirdikten sonra parka gider.
C) Sabahın erken saatlerinde bahçeye inerdik.
D) Kuşlar, sanki ilkbaharın gelişini müjdeliyor.
E) Sizin öğretmen, üç hafta önce rapor almış.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
13. Belirtili ad tamlamalarında tamlanan eki düşebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya uy- gun bir örnek vardır? yondased A) Dünya, güneşin çevresini bir günde dolanmaz. B) Ahmet, dersini bitirdikten sonra parka gider. C) Sabahın erken saatlerinde bahçeye inerdik. D) Kuşlar, sanki ilkbaharın gelişini müjdeliyor. E) Sizin öğretmen, üç hafta önce rapor almış.
6.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamla-
nanı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Ve Güneydoğu'nun yangını pembe
Nakışlı bir çanak gibiydi
B) Kokusunu duyuyorum bembeyaz gömleğinin,
Gözümün nuru, başımın tacı, efendim
C) Gördün mü ölümün gözündeki rengi
Fırtına kırının yaban keçisini
D) Suları bulanmış bir yolculuğu
Sürdürmek isterdi kendince
E) Denizin uzaklardan getirdiği
Yabancı, anlamsız bir şeyim
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamla- nanı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır? A) Ve Güneydoğu'nun yangını pembe Nakışlı bir çanak gibiydi B) Kokusunu duyuyorum bembeyaz gömleğinin, Gözümün nuru, başımın tacı, efendim C) Gördün mü ölümün gözündeki rengi Fırtına kırının yaban keçisini D) Suları bulanmış bir yolculuğu Sürdürmek isterdi kendince E) Denizin uzaklardan getirdiği Yabancı, anlamsız bir şeyim
Nasıl Olduğumu Mutlaka Bilmeliydin Müzehher
Yokuşun başında durma
Nefesimi çıkmaza bıraktım
Kalabalıklar durmadan, hep çarparak bana
Kıyameti büyüttüler yüzümde, yetişmek için
Belki ayağım takıldı, bu dünyadan düştüm
Kendimi koymadım, yer yoktu aşağıdakilere
Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher
Narin ellerinin değdiği küçük noktalar dışında
Gözümü kırptım ve sanki artık göremiyorum
İşte bu kesikler yürüyüp bahçene taşmasındı
Beni biraz sırtındaki büyük cennete al lütfen
Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher
Gözüm kantar arar, kantarın dilinden anlarsın
Benden on beş kilo daha az, asil bir kandansın
Payıma düşeni etimden koparıp önüne koydum
Kulaklarını koy kemiklerime, vahameti bir dinle
Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher
Beş minareden adın geliyor, hiçbiri sela değil
Adımı sana hatırlatmak hiçbir kitaba düşmesin
Bin ışıklı şehirden, bir atla, bir hışımla geçtim
Lütfen aç göğsünü, sen de bana bin kez rastla.
Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher
Kavmimden herkesin ellerine diken batmış
Beni bağırıyorlar büyülü ilahilerde imdat diyerek
Gördün mü eteğinin dibinde aklı yitip gideni
Kuşağına fısıldamasan, sancılar içime batıyor
Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
Nasıl Olduğumu Mutlaka Bilmeliydin Müzehher Yokuşun başında durma Nefesimi çıkmaza bıraktım Kalabalıklar durmadan, hep çarparak bana Kıyameti büyüttüler yüzümde, yetişmek için Belki ayağım takıldı, bu dünyadan düştüm Kendimi koymadım, yer yoktu aşağıdakilere Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher Narin ellerinin değdiği küçük noktalar dışında Gözümü kırptım ve sanki artık göremiyorum İşte bu kesikler yürüyüp bahçene taşmasındı Beni biraz sırtındaki büyük cennete al lütfen Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher Gözüm kantar arar, kantarın dilinden anlarsın Benden on beş kilo daha az, asil bir kandansın Payıma düşeni etimden koparıp önüne koydum Kulaklarını koy kemiklerime, vahameti bir dinle Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher Beş minareden adın geliyor, hiçbiri sela değil Adımı sana hatırlatmak hiçbir kitaba düşmesin Bin ışıklı şehirden, bir atla, bir hışımla geçtim Lütfen aç göğsünü, sen de bana bin kez rastla. Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher Kavmimden herkesin ellerine diken batmış Beni bağırıyorlar büyülü ilahilerde imdat diyerek Gördün mü eteğinin dibinde aklı yitip gideni Kuşağına fısıldamasan, sancılar içime batıyor Nasıl olduğumu mutlaka bilmeliydin Müzehher
E) Gözlerini bir an olsun şiir okuyan bu tatlı çocuktan ayır-
mamıştı.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı cümle şek-
linde kurulmuş bir isim tamlaması vardır?
A) Onun akıl hocasının kim olduğunu gerçekten çok merak
ediyordum.
5) Adamın iyisi iş başında belli olur, diyerek yanında çalı-
şanları uyarıyordu.
Çekmecedeki meyve bıçaklarını dolabın üstüne kaldır-
malısınız.
Dy Havanın bulutlanması bütün planlarımızı altüst etmeye
yetmişti.
E) Ben bu işi yapamam düşüncesinden bir an önce kurtul-
man gerek.
Kaptar
gekiyor, ki
lar once
Mutfa
hazırlıyorla
ten leziz y
Bu parçad
ili isim
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
E) Gözlerini bir an olsun şiir okuyan bu tatlı çocuktan ayır- mamıştı. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı cümle şek- linde kurulmuş bir isim tamlaması vardır? A) Onun akıl hocasının kim olduğunu gerçekten çok merak ediyordum. 5) Adamın iyisi iş başında belli olur, diyerek yanında çalı- şanları uyarıyordu. Çekmecedeki meyve bıçaklarını dolabın üstüne kaldır- malısınız. Dy Havanın bulutlanması bütün planlarımızı altüst etmeye yetmişti. E) Ben bu işi yapamam düşüncesinden bir an önce kurtul- man gerek. Kaptar gekiyor, ki lar once Mutfa hazırlıyorla ten leziz y Bu parçad ili isim
ni-
en
r?
5. Talas, tarihî ve doğal dokusu ile, geçmişe ait gü-
I
52:05
zel hikâyeleri ile, mimarisiyle insanı kendine hay-
||
ran bırakan bir yöredir. Bozulmamışlığını çok ta-
IV
nınmamasına borçlu olan Talas, özellikle tarih
meraklılarının kalbini çalıyor.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi
sifat tamlaması değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
ni- en r? 5. Talas, tarihî ve doğal dokusu ile, geçmişe ait gü- I 52:05 zel hikâyeleri ile, mimarisiyle insanı kendine hay- || ran bırakan bir yöredir. Bozulmamışlığını çok ta- IV nınmamasına borçlu olan Talas, özellikle tarih meraklılarının kalbini çalıyor. V Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi sifat tamlaması değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla
tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması var-
dır?
A) Kitapların bugün pek değeri bilinmiyor
B) Tozlanı, bir kanş olmuştu kitapların.
C) Annesini, babasını çok özlemişti.
D) Romanın içeriği de biçimi de çok güzel
E) Ne Ali'nin ne de Mehmet'in kitabı vardı
1:
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması var- dır? A) Kitapların bugün pek değeri bilinmiyor B) Tozlanı, bir kanş olmuştu kitapların. C) Annesini, babasını çok özlemişti. D) Romanın içeriği de biçimi de çok güzel E) Ne Ali'nin ne de Mehmet'in kitabı vardı 1:
11. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan ve tam-
lananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır?
A) Hep başka yerlerde aradık aşkı.
Kara kaygan geceler gibiydi yüreklerimiz
B) Bir anda büyüdü herkes
Kalakaldık dar sokakta misketlerim ve ben
C) Gözlerimi bir an ayırdım gözlerinden
Döndüğümde gitmiştin.
D) Bir demet gülün en dikenlisini seçtim.
Ondandır acısı yüreğimin
E) Benim gözyaşlanımın tuzu
Senin çiçeğini soldurur.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
11. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan ve tam- lananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır? A) Hep başka yerlerde aradık aşkı. Kara kaygan geceler gibiydi yüreklerimiz B) Bir anda büyüdü herkes Kalakaldık dar sokakta misketlerim ve ben C) Gözlerimi bir an ayırdım gözlerinden Döndüğümde gitmiştin. D) Bir demet gülün en dikenlisini seçtim. Ondandır acısı yüreğimin E) Benim gözyaşlanımın tuzu Senin çiçeğini soldurur.
1. Giderdin ayrılık saatinde
Dudaklarında en hüzünlüsü türkülerin
II. Solardı İstanbul'un renkleri bir bir
Boynu bükülürdü içimde yeni açmış güllerin
III. Ne zaman bir kentin dışına çıksam
Yağmurlar da gelmiştir ardım sıra
IV. Tozlanan bir sözcük oluyor her şey
Kalmıyor artık hayatın tadı
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde tamlayanla
tamlanan yer değiştirmiştir?
A) I. ve II.
D) I. ve IV.
B) II. ve III.
E) II. ve IV.
C) III. ve IV.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
1. Giderdin ayrılık saatinde Dudaklarında en hüzünlüsü türkülerin II. Solardı İstanbul'un renkleri bir bir Boynu bükülürdü içimde yeni açmış güllerin III. Ne zaman bir kentin dışına çıksam Yağmurlar da gelmiştir ardım sıra IV. Tozlanan bir sözcük oluyor her şey Kalmıyor artık hayatın tadı Yukarıdaki dizelerin hangilerinde tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir? A) I. ve II. D) I. ve IV. B) II. ve III. E) II. ve IV. C) III. ve IV.
ni
SI
16. Ask depremleri yaşadı bu yürek
Yarım kalmış ölümler, tadılmamış sevinçler
Bu dizelerdeki altı çizili tamlamanın benzeri
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Sesini unuttum önce, sonra gözlerindeki ışığı
B) Paslı bir çiviyi çıkarmak gibiydi seni unutmak
C) Ruh haritası değişti seni unuttuktan sonra
D) Çektiğim acılarla beslenir kalemim
E) Mutluluğun yırtık resmiydi yazdığın son mektup
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
ni SI 16. Ask depremleri yaşadı bu yürek Yarım kalmış ölümler, tadılmamış sevinçler Bu dizelerdeki altı çizili tamlamanın benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Sesini unuttum önce, sonra gözlerindeki ışığı B) Paslı bir çiviyi çıkarmak gibiydi seni unutmak C) Ruh haritası değişti seni unuttuktan sonra D) Çektiğim acılarla beslenir kalemim E) Mutluluğun yırtık resmiydi yazdığın son mektup
8.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tamlananı,
tamlayanından önce söylenmiş bir belirtili isim
tamlaması vardır?
A) Sokaklar, her zaman civil cıvıldır memleketimin
B) Komşu çocuklan balkondan, gelin alayına bak-
yordu.
A) Andik geçen mutlu günleri hüzünle.
B) Duymadı kimse yağmurun ayak seslerini
E) Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu horul
horul.
NITELIK Kayancılık
11.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tamlananı, tamlayanından önce söylenmiş bir belirtili isim tamlaması vardır? A) Sokaklar, her zaman civil cıvıldır memleketimin B) Komşu çocuklan balkondan, gelin alayına bak- yordu. A) Andik geçen mutlu günleri hüzünle. B) Duymadı kimse yağmurun ayak seslerini E) Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu horul horul. NITELIK Kayancılık 11.
8. Bölüm. Sözcük Türleri
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla
tamlananın arasına başka sözler girmiş bir isim
tamlaması vardır?
A) Ders programının uygulanması sırasında bir-
takım aksaklıklar çıktı.
B) Tenzimat remaninin konularından biri de esaret-
tir, diyor Tanpinar.
C) Film yönetmenlerinin çoğu köy yaşamının zor-
luklarını eserlerinde dile getirmiştir.
D) Kitabınızın kimsenin fark edemediği ve uzun bir
süre fark edemeyeceği bir yönünü gördüm.
E) Sizin düşünceniz yönetim kurulu toplantı
sında enine boyuna tartışılacak.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
8. Bölüm. Sözcük Türleri 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlananın arasına başka sözler girmiş bir isim tamlaması vardır? A) Ders programının uygulanması sırasında bir- takım aksaklıklar çıktı. B) Tenzimat remaninin konularından biri de esaret- tir, diyor Tanpinar. C) Film yönetmenlerinin çoğu köy yaşamının zor- luklarını eserlerinde dile getirmiştir. D) Kitabınızın kimsenin fark edemediği ve uzun bir süre fark edemeyeceği bir yönünü gördüm. E) Sizin düşünceniz yönetim kurulu toplantı sında enine boyuna tartışılacak.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı
topluluk adı olan bir belirtisiz ad tamlaması
kullanılmıştır?
A) Yolcu treni karanlıkta ağır ağır ilerliyordu.
B) Yayınevi okuyucuların görüşlerini de aldı.
C) Halk türküleri yeterli ilgiyi görmüyor.
D) Kadın, asker yolu gözlüyordu.
E) Burada kuş sesleri insanı dinlendiriyor.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı topluluk adı olan bir belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır? A) Yolcu treni karanlıkta ağır ağır ilerliyordu. B) Yayınevi okuyucuların görüşlerini de aldı. C) Halk türküleri yeterli ilgiyi görmüyor. D) Kadın, asker yolu gözlüyordu. E) Burada kuş sesleri insanı dinlendiriyor.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlama
vardır?
A) Bu bisiklet, benim maalesef bütçemin sınırlarını aşıyor.
B) Bu yaşıma kadar gördüğüm gözlerin en güzeline sahips
C) Marco Polo, adını dünyaya duyurmuş bir gezgin.
D) Göz göre göre sözlerimin tersini yapmaktasın.
E) Geçtiğimiz ay, köpeğinin dört yavrusu olmuş.
3.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlama vardır? A) Bu bisiklet, benim maalesef bütçemin sınırlarını aşıyor. B) Bu yaşıma kadar gördüğüm gözlerin en güzeline sahips C) Marco Polo, adını dünyaya duyurmuş bir gezgin. D) Göz göre göre sözlerimin tersini yapmaktasın. E) Geçtiğimiz ay, köpeğinin dört yavrusu olmuş. 3.
16
30
28. Mit çok sayıda ve birbirini bütünler nitelikteki bakış açı
Jarina (1) göre ele alınıp yorumlanabilen son derece kar-
maşık bir kültür gerçekliğidir Mit ancak gerçekten olup
bitmiş, tam anlamıyla ortaya çıkmış olan şeyden söz
886
eder. Mitlerdeki kişiler destanın doğaüstü varlıklarıdır
(11) Özellikle toplumun başlangıçta yaptıklan (III) şey-
Terle tanınırlar. Demek ki mitler, onların yaratıcı etkinlik-
lerini (IV) ortaya koyar ve yaptıklarının (V) kutsallığını
(ya da yalnızca "doğaüstu" olma özelliğini) gözler önüne
serer.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri
üçüncü çoğul iyelik eki almıştır? Onla
-
A) I ve II.
B) II ve Ill
C) I ve IV
(D) II ve V
E) IV. ve V.
gerç
ratm
yak
de
ka
se
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
16 30 28. Mit çok sayıda ve birbirini bütünler nitelikteki bakış açı Jarina (1) göre ele alınıp yorumlanabilen son derece kar- maşık bir kültür gerçekliğidir Mit ancak gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla ortaya çıkmış olan şeyden söz 886 eder. Mitlerdeki kişiler destanın doğaüstü varlıklarıdır (11) Özellikle toplumun başlangıçta yaptıklan (III) şey- Terle tanınırlar. Demek ki mitler, onların yaratıcı etkinlik- lerini (IV) ortaya koyar ve yaptıklarının (V) kutsallığını (ya da yalnızca "doğaüstu" olma özelliğini) gözler önüne serer. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri üçüncü çoğul iyelik eki almıştır? Onla - A) I ve II. B) II ve Ill C) I ve IV (D) II ve V E) IV. ve V. gerç ratm yak de ka se