Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11 4. Asur ticaret kolonileri olan karumlar, Asurlu tüccarların toplandığı semtlerdir. Karum; şehrin hemen dışında ti- cari işle

11
4. Asur ticaret kolonileri olan karumlar, Asurlu tüccarların
toplandığı semtlerdir. Karum; şehrin hemen dışında ti-
cari işlerin görüldüğü, kendine özgü siyasi ve yönetim
statüsü bulunan yerleşimlerdir. Asurlu tüccarların Ana-
dolu'daki en büyük karumu,

11 4. Asur ticaret kolonileri olan karumlar, Asurlu tüccarların toplandığı semtlerdir. Karum; şehrin hemen dışında ti- cari işlerin görüldüğü, kendine özgü siyasi ve yönetim statüsü bulunan yerleşimlerdir. Asurlu tüccarların Ana- dolu'daki en büyük karumu, Kaniş (Kayseri-Kültepe) şehrinde bulunurdu. Bu parçaya göre Asur medeniyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sosyo-ekonomik hayat statüleri yüksektir. B)) Sosyal sorunlar yaşamışlardır. C) Ticarete büyük önem vermişlerdir D) Devlet gelirlerini artırmışlardır E) Siyasi güçleri Anadolu'ya kadar ulaşmıştır. Diğer sayfaya geçiniz.